AstroTherapie Astrologie |Cheiron Astrologie |Zwarte Maan Lilith| Astrologie Consult | Reincarnatie Is... | Astrologie Lezingen
Psychologische Astrologie | Progressieve Horoscoop | Reincarnatietherapie Praktijk | Sessie | Vegetarisch Eten |Gelukspunt | PF De Astrologie, gebaseerd op de onbewijsbare doch redelijke stelling, dat het heelal zich projecteert in alles wat bestaat dus ook in het innerlijke wezen van de mens duidt het levensraadsel en de grondgedachte der gehele Astrologie.
Penny Kinsky | AstroTherapieUyldert | AstroTherapieNoordKnoop | AstrotherapieAstrologe Marianne Willems | AstrotherapieTop Horoscoop | AstrotherapieCapricornus | Astrotherapie
Praktijk +31 (0)6 33 69 75 96


Astrotherapie | Psychoanalytisch Astrologisch ConsultDoor de jaren studeerde ik Astrologie om mijn persoonlijke vraagstuk te ontsluieren. Men kan mijn inzichten lezen,
hier op deze website. Het is de eigen interpretatie van alles wat ik de afgelopen 17 jaar heb bestudeerd, zowel in de
boeken als daarbuiten. Astrologie, Theosophie, Astrologische principes, psychologische en metaphysische concepten.De Astrologie, gebaseerd op de onbewijsbare doch redelijke stelling, dat het heelal zich projecteert in alles wat bestaat
dus ook in het innerlijke wezen van de mens duidt het levensraadsel en de grondgedachte der gehele Astrologie.Indien u zelf enigszins een horoscooptekening kunt interpreteren is het mogelijk via deze website heel veel diepgang
te geven aan de kennis die u tot nu toe heeft opgebouwd en het zal u zeker nieuwe inzichten geven. Indien u dit toch iets
te ingewikkeld vindt of u zou het graag nog eens van mij persoonlijk willen horen, dan kunt u hiervoor een afspraak maken.
+31 (0)6 33 69 75 96. "daar waar praten geen uitkomst biedt, kun je kijken wat het probleem is via hypnose". Veel problemen,
fysiek, emotioneel, psychisch of spiritueel, zijn ontstaan door onverwerkte ervaringen uit het verleden. De ervaring leert dat
juist vorige levens een helder beeld geven van de huidige problematiek. [lees verder: Reincarnatietherapie]


Persoonlijke Horoscoop Interpretaties [Psychoanalytische Astrologische Consulten] als ook Hypnose-Sessies kunnen door
mij worden gegeven in Engelse en Nederlandse taal. Een hypnose-sessie duurt [inclusief intake-gesprek en horoscoop-analyse]
3 uur en wordt gehouden op diverse locaties, onder andere in Cursuscentrum De Ruimte, Witte de Withstraat 27, Den Haag.
De sessie-tijden zijn iedere werkdag van 10.00 tot 13.00 uur en van 14.00 tot 17.00 uur. Het tarief is 60 euro per uur.
Opname: neem zelf een geluidsdrager mee.
Afzegging: 48 uur van te voren, indien een afspraak-wissel niet mogelijk is, dient het bedrag voldaan te worden.Met vriendelijke groet, Penny Kinsky


n.b. Tot mijn spijt worden grote stukken van mijn teksten [soms deels herschreven] op andere sites geplaatst. Ik heb dat liever niet. Indien u graag uw lezers wil wijzen op de inhoud van deze website geeft u dan een link naar www.astrotherapie.nl


Astrotherapie | Psychoanalytisch Astrologisch ConsultAstrotherapie, of klinische astrologie, is de toepassing van astrologie op psychotherapie. Meer specifiek, het is de poging
om astrologische principes te integreren in psychologische concepten en toepassingen, vooral als men deze relateert aan
het werken met clienten op basis van continuiteit. Astrotherapie maakt gebruik van astrologische inzichten om emotionele-
en gedragsproblemen te behandelen, te verwijderen of omvormen van bestaande symptomen en het aanmoedigen van
persoonlijke groei en levensvervulling.Net zoals er vele vormen zijn van psychotherapie, neemt ook Astrotherapie verscheidene vormen aan. Moeite is gedaan om
astrologie te integreren in humanistische, Jungiaanse, psychoanalytische, Gestalt, psychosynthetische en transpersoonlijke
therapieen. Er is, in het kort, geen enkelvoudige vorm van Astrotherapie. Het is eerder een algemene term om medeleven
voor de client's interne wereld onder te brengen. Astrotherapie is het vermogen de goddelijke vermogens te ontsluieren
die verscholen liggen in de diepte van ieder menselijk wezen.De horoscooptekening als blauwdruk van bewustzijn, ontsluiert de mentale en emotionele processen, de gesteldheid van
de ziel. Het assisteert de therapeut de innerlijke processen te begrijpen die onder het gepresenteerde probleem liggen.
De horoscoop maakt het voor de therapeut mogelijk beter te ondersteunen, de inzet van de client die moeite doet emotioneel
te veranderen, zowel in denk- als gedragspatronen. Omdat de taal van de astrologie symbolisch is, en dus zonder beperkte
betekenissen omdat er zoveel variabelen zijn, kan het vertaald worden in bijna elk psychologisch model of vorm van therapie.* "De Humane Astroloog", aldus Rudhyar, "verwelkomt crisis als tekens van groei". "Zij verleidt de client of patient zichzelf te herorienteren naar de oorzaken van de crisis, herformuleren en neerzetten van persoonlijke motieven, te accepteren wat is,
nu in een nieuwe holistische manier van denken... die uiteindelijk zou moeten leiden naar harmonie, innerlijke vrede,
wijsheid en mededogen".


* De Engelse en Nederlandse website wijken qua tekst iets van elkaar af,
dit heeft uiteraard te maken met de taal en haar mogelijkheid en onmogelijkheid! tot genuanceerde uitdrukking.
Up | Down | Top | Bottom
Yod | DeAardeVanuitDeHemel | Noordelijke Maansknoop | Spirituele Astrologie | Karmische Astrologie | Relatie Astrologie | Maan Astrologie Tekens I Astrologische Huizen | Zon Maan en Planeten | Zodiacale Aspecten . Carrieregids | Beroep in de Horoscoop De Ascendant | Solaar Horoscoop | Pr. Asc | Pr.Zon | Pr.Maan| Problemen | Hypnose| Astrologie Economie | Ascendant Midhemel

<body> ZwarteMaanYodVegetarischEtenSpiritueleAstrologieRelatieAstrologieReincarnatietherapieReincarnatiePsychologischeAstrologieProgressieveNieuweMaanPlanetenMaansknoopMaanGelukspuntCheironAstroTherapieAstrologieTherapieAstrologieTekensAstrologiepleinAstrologiePlanetenAstrologieHuizenAstrologieConsultAscendant</td> </body>