AstroTherapie Astrologie |Cheiron Astrologie |Zwarte Maan Lilith| Astrologie Consult | Reincarnatie Is... | Astrologie Lezingen
Psychologische Astrologie | Progressieve Horoscoop | Reincarnatietherapie Praktijk | Sessie | Vegetarisch Eten |Gelukspunt | PF Astrologie Beroep | Het Beroep in de Horoscoop, gebaseerd op de planetaire invloeden die het karakter symboliseren.
Penny Kinsky | AstroTherapieDe Ruimte | AstroTherapieDag Horoscoop | AstrotherapieVerenigingen | AstrotherapieMagische Wereld | AstrotherapieHer Innering | Astrotherapie
Praktijk +31 (0)6 33 69 75 96


Astrologie Beroep | Het Beroep In de Horoscoop


De geboortehoroscoop symboliseert het individuele karakter. Vanuit dit perspectief kan de astroloog, adviseren over de gegeven richting in dit leven. Om gedurende het leven "eruit te halen, wat erin zit", dient men eerst te achterhalen wat er in het karakter besloten ligt. Waarop de geborene betrokken is. Wat hij of zij belangrijk vindt in dit leven. Een astrologisch consult biedt uitkomst om versneld inzicht in het karakter en de levensweg te verwerven. Vervolgens is het zaak dat geborene zelf deze verkregen inzichten de juiste voedingsbodem geeft om zo latente talenten en potentiele vermogens tot ontplooing te brengen.


Beroep in de Horoscoop | Contact Huisheren | Inzicht in het Karakter


Het zijn de contacten tussen de huisheren die een beeld geven van de richting waarop men als individu betrokken is. Een huisheer-verbinding geeft inzicht in het onderbewuste van de geborene en vormen de onderlaag van het karakter. Huisheren door aspect verbonden geven inzicht in de bewustwording en vormen het streven. Ascendant, heer van Ascendant en planeten in Huis 1, door aspect verbonden duiden de krachten die het Ego tot werken in de uiterlijke wereld ter beschikking staan. Via Huis 1 vindt men alles wat het Ego aan eigenschappen vertonen kan. Hieronder volgen huisheer-verbanden gebaseerd op de elementen. Helaas komt het maar zelden voor dat men een compleet aspecten-verband heeft, meestal hapert er wel iets.


Beroep in de Horoscoop | Individuele Betrokkenheid


Huis 1 5 9 | duiden op "Vuur", de huizen van de zelfuitdrukking en het geluk, zelfverwerkelijking. [daad wil gedachte]
Huis 2 6 10 | duiden op "Aarde", de huizen van de opgenomen taak, het goede werk. [kracht werkzaamheden bouwwerk]
Huis 3 7 11 | duiden op "Lucht", de huizen van de contacten, de communicatie. [kennismaking gedachten-uitwis. samenleving]
Huis 4 8 12 | duiden op "Water", doorgang naar andere werelden, bewustwording. [onderbewustzijn inwijding bevrijding]Huis 5 9 1 | De normale volgorde is, dat men eerst iets wil [huis 5], dan denkt [huis 9] hoe het gedaan moet worden, om vervolgens over te gaan tot de daad, het initiatief. [huis 1]Huis 2 6 10 | Men begint met een zeker bezit [de individuele werkkracht, het eigen vermogen, het latente-talent, het potentieel, de financien [huis 2], vindt hiermee een betrekking of maakt werktuigen die bewerking [huis 6] van dit bezit mogelijk maken, het resultaat hiervan is het bouwwerk, zichtbaar als de positie in de maatschappij, het eigen bedrijf, het product, het boek, de website, etc. [huis 10]. De opbrengsten komen via huis 10 weer terug in huis 2, thans als inkomen.


Huis 3 7 11 | De aanleg om kennis te nemen van dingen of kennissen te maken [huis 3], zodra men iemand beter kent komt kennismaking tot gedachten-uitwisseling. Indien in de ander gelijkgestemdheid wordt gevonden komt het tot kennisuitwisseling
en tot zakelijk- en of prive- partners [huis 7] en zo komt men al dan niet samen tot de samenleving, het netwerk, de mensen
met wie onpersoonlijk contact tot stand komt [huis 11].


Huis 4 8 12 | Van alle onbewuste indrukken [huis 4], dient men een hogere waarde [huis 8] aan te geven, men dient het verzamelde om te zetten in iets hogers, te transformeren. Wanneer ten slotte alles genoten is, en het heeft haar omzetting en hoogste punt bereikt [huis 8], dat wat wordt losgelaten [huis 12].Beroep in de Horoscoop | Huizen Betrokken op het Bedrijfsleven


Daar het mogelijk is het astrologische stelsel integraal over te zetten op elk ander stelstel, kunnen de twaalf levensgebieden [huis] en sfeer [teken] op het bedrijfsleven en de economie worden betrokken. Hier volgt weer een schetsmatige aanduiding waarop men zelf verder kan improviseren:


Huis 1 5 9 | duiden op "Vuur", de huizen van de zelfuitdrukking en het geluk, verwerkelijking. [initiatief strategie visie]
Huis 2 6 10 | duiden op "Aarde", de huizen van de opgenomen taak, het goede werk. [kapitaal werkzaamheden eindproduct]
Huis 3 7 11 | duiden op "Lucht", de huizen van de contacten, de communicatie. [kennismaking gedachten-uitwis. samenleving]
Huis 4 8 12 | duiden op "Water", doorgang naar andere werelden, bewustwording. [voorraad uitvinding oplossing]Huis 1 | Is de ondernemer zelf, het product, het initiatief, de energie, het uitgangspunt, de initiatiefnemer, de daad.
Huis 5 | Duidt de beleidslijnen, daar waar de beslissingen worden genomen over de koers van het bedrijf, dochterondernemingen, uitgifte van aandelen waarmee gespeculeerd kan worden, de besluitvorming over hoe het spel gespeeld zal gaan worden, hoe het product eruit zal gaan zien om de potentiele klant mee te verleiden, de sfeer waarmee het bedrijf het product indentificeerd.
Huis 9 | De idealen, de strategie, het onderzoek naar de manier waarop het produkt gelanceerd moet worden, het doel waarnaar gestreefd wordt, hoe het product naar buiten gebracht moet worden, de visie, het plan voor uitbreiding, export, buitenlandse vestigingen, internationaal transport, de sfeer waarin het product naar buiten gebracht wordt, de verpakking, de reclame, de bedrijfsfilosofie, de slogan, visualisatie van het product.


Huis 2 | Het [start]kapitaal, het potentieel, de eigen vermogens, het [latente] talent, de werkkracht, netto winst, tegoeden, activa, de financiele afdeling, de begroting, budget, etc.
Huis 6 | Werkzaamheden, werkomstandigheden, de werkdruk, personeelsbeleid, technische productanalyse, praktische toepassing van het product, milieu- en gebruikersvriendelijkheid, toepasbaarheid voor de gezondheid, ofwel laboratoriumonderzoek en controle, testen van de houdbaarheid, efficientie, dienstbaarheid, de boekhouding, de administratie.
Huis 10 | Het resultaat, het bouwwerk, de reputatie, merkbekendheid, de prijs, de kwaliteit, het product dat aanzien geeft, de positie die het product in de bestaande markt inneemt, de plaatsbepaling van het product in de winkel, de winst als resultaat van het succes, de prijzen die als erkenning met het product verworven worden, eindproduct.


Huis 3 | De promotie-folder, de distributie en verspreiding, expeditie, transport, correspondentie, call-centers, telefoon, telex, receptie, colportage, persoonlijke verkoop, huis-aan-huis-reclamefolder, kortingsbonnen, kennismakings- en inlever-acties.
Huis 7 | De kopende partij, de klanten, degene met wie men tot overeenstemming dient te komen, de samenwerking, compagnons en concurrenten, de uitwisseling van vraag en aanbod, koop en verkoop plus de voortkomende problemen bij de transactie, klachten en schadeclaims, leveranciers en afnemers, de in- en verkoop-afdeling.
Huis 11 | Het netwerk, het publiek, de groepen waarmee het bedrijf in aanraking komt, het kopende publiek, de consumenten, de reactie, het respons op het product door het publiek, producten die via vrienden van het merk verkocht worden, tupperware-party's, distributeurs, brancheverenigingen, anderen vrienden van het product, nl. klanten en concurrenten die ontmoet worden op congressen en vakbeurzen.


Huis 4 | Magazijnen, depots, voorraden die liggen opgeslagen, grondstoffen, loodsen, scheepsladingen, benzinestations
Huis 8 | Problemen die moeten worden opgelost bij de productie, de gevaren, vertraging, storingen, stakingen, bedrijfsongevallen, onbetaalde rekeningen, dubieuze debiteuren, vreemd kapitaal, bedrijfsgeheimen, het geestelijk bezit, receptuur, productieafdelingen, reparaties, technisch onderhoud, bedrijfsovername, bedrijven [z]onder erfopvolging, dat wat tot de kern moet worden doordrongen om te komen tot een omzetten tot praktische doeleinden, de oplossing, de toepasbaarheid, de toepassing, de uitvinding.
Huis 12 | Het collectief, het volk, de onbekenden, degene die het produkt wel tot zich krijgen, maar met wie als producent geen direct of indirect contact is, daar waar het product uit het zicht verdwenen is, dat wat wordt aangeboden via het internet, het produkt dat tweedehands wordt aangeboden, de tweedehands markt, de algemene koopkracht, illegale producten, dat wat verzwegen wordt, de geheime boekhouding, het verdwenen afval, producten die weer als grondstoffen gebruikt gaan worden, producten die "en masse" in containers het land uit gaan, om elders weer op te duiken, producten die geschikt zijn voor recycling, het bedrijfsafval, het mislukte product.


Beroep in de Horoscoop | Huis 2 6 10 | De Opgenomen Taak


Huis 2 6 10 | Men begint met een zeker bezit [de individuele werkkracht, het eigen vermogen, het latente-talent, het potentieel, de financien [huis 2], vindt hiermee een betrekking of maakt werktuigen die bewerking [huis 6] van dit bezit mogelijk maken,
het resultaat hiervan is het bouwwerk, zichtbaar als de positie in de maatschappij, het eigen bedrijf, het product, het boek,
de website, etc. [huis 10]. De opbrengsten komen via huis 10 weer terug in huis 2, thans als inkomen.


Huis 2 | Het beschikbaar vermogen [vermogen is hier zowel letterlijk kapitaal als figuurlijk talent te interpreteren].
Heer 2 staat in Huis 6 | Het beschikbaar vermogen [2] leidt tot werkzaamheden [6].
Heer 2 in Huis 10 | Het beschikbaar vermogen [2] leidt tot de reputatie in de maatschappij [10].
Huis 6 | De werkzaamheden.
Heer 6 in Huis 2 | De werkzaamheden [6] zijn gericht op het beschikbaar vermogen [2].
Heer 6 in Huis 10 | De werkzaamheden [6] leiden tot maatschappelijke positie [10].
Huis 10 | Het resultaat, de reputatie, maatschappelijke positie.
Heer 10 in Huis 2 | De maatschappelijke positie [10] leidt tot beschikbaar vermogen [2].
Heer 10 in Huis 6 | De maatschappelijke positie [10] leidt tot werkzaamheden [6].Stel dat er geen enkele planeet is in, geen huisheer gericht is op, of verbonden is met de heer van Huis 2. Hoe verwerft men dan toch een inkomen? Mijns inziens dient hier dan samenwerking gezocht te worden opdat in synastrie - in relatie - de ontbrekende schakel - de betreffende planeet - ingevuld wordt door een ander, als [zaken]partner, als werkgever, als vertegenwoordiger, etc. Punt is dat natuurlijk niet van ieder ander zomaar de horoscoop-gegevens beschikbaar zijn om na te gaan of dit voor geborene de behulpzame aanvulling zal zijn. Helaas moet dit uit de praktijk blijken. Alles zal pas dan op zijn plaats vallen als de juiste partner of werkgever het pad van de geborene kruist. In het uiterste geval wordt men afhankelijk van ter beschikking gestelde donaties of overweegt men te verhuizen naar elders. Een emigratie verandert niet zozeer de geboorte-horoscoop maar verschuift wel de mogelijkheden. Dit is na te gaan met behulp van de relocatie-horoscoop. [hierover zal nog verschijnen op deze website].


Beroep in de Horoscoop | Veranderingen gedurende het Leven | De Progressieve Horoscoop


Zoals eerder beschreven is het de ascendant waarop men inhaakt in de buitenwereld, en is daarmee het het belangrijkste uitgangspunt van de horoscoop. Het geeft een duidelijk beeld van hoe de geborene in de loop van het leven, door een wissel van ascendant heel anders naar de buitenwereld gaat kijken en zelf wordt waargenomen. Geboren met ascendant Taurus bijvoorbeeld maakt kalm, behoedzaam en geeft een rustige, naar harmonie zoekende individu. Indien vervolgens rond bijvoorbeeld het 8e jaar hier een tekenwissel plaats vindt naar Gemini geeft dit enorme verlevendiging en maakt dit de geborene zeer levenlustig en geeft dit een sterke impuls contacten te leggen in de buitenwereld en er veel op uit te gaan. Veranderd dit dan weer, rond het 35e levensjaar in een ascendant Cancer dan kan men waarnemen dat geborene zich terugtrekt uit al die levendigheid en meer in zichzelf gekeerd, de eigen emoties en het eigen thuis als ijkpunt van het leven gaat beschouwen. Komt vervolgens, rond 73 jarige leeftijd, ascendant Leeuw tevoorschijn, dan zal de geborene gedreven door ambitie zich juist zeer bewust in de maatschappij een positie proberen te verwerven.


Beroep in de Horoscoop | Veranderende HuisHeer-Verbanden


Hier volgt een globale gevolgtrekking van de progressieve bewegingen [gegeven graden kunt u zelf tot aspecten interpreteren].
In het kader van het beroep in de horoscoop hier even de strikte beoordeling van de progressieve aspecten van Huis 1 2 6 10.
Het is belangrijk stap-voor-stap Heer 1 staat in Huis... en dan die 2 huis-heren ten opzichte van elkaar, in aspect te bekijken.
Al zijn andere aspecten nog zo mooi, ze zullen toch niet die gewenste uitwerking hebben als ze niet op deze wijze schakelen;(Geboren met Taurus op de ascendant:
Heer 1 [Asc. Taurus Venus] valt op cusp Huis 6 [Cusp6 Virgo Mercurius] Huisheren 1|6 Venus-Mercurius afstand 3 graden.
Heer 2 [Cusp2 Gemini Mercurius] in Huis 5 [Cusp5 Leo Zon] Huisheren 2|5 Mercurius-Zon afstand 16 graden.
Heer 6 [Cusp6 Virgo Mercurius] in Huis 5 [Cusp5 Leo Zon] Huisheren 6|5 Mercurius-Zon afstand 16 graden.
Heer 10 [Cusp10 Capricorn Saturnus] in Huis 12 [Cusp12 Pisces Neptunus] Huish.10|12 Saturnus-Neptunus afstand 149 graden.Huis 2 6 10 | Heer 2 [Mercurius] = Heer 6 [Mercurius]. Het Beschikbaar Vermogen = Werkzaamheden.Rond het 8e jaar vindt er een ascendant-tekenwissel plaats naar Gemini:
Heer 1 [Asc. Gemini Mercurius] in Huis 5 [Cusp5 Leo Zon] Huisheren 1|5 Mercurius-Zon afstand 19 graden.
Heer 2 [Cusp2 Gemini Mercurius] in Huis 5 [Cusp5 Leo Zon] Huisheren 2|5 Mercurius-Zon afstand 19 graden.
Heer 6 [Cusp6 Libra Venus] in Huis 5 [Cusp5 Leo Zon] Huisheren 6|5 Venus-Zon afstand 20 graden.
Heer 10 [Cusp10 Capricorn Saturnus] in Huis 12 [Cusp12 Aries Mars] Huisheren 10|12 Saturnus-Mars afstand 110 graden.
rond het 10e jaar vindt er een MC-tekenwissel plaats naar Aquarius:
Heer 10 [Cusp10 Aquarius Uranus] in Huis 5 [Cusp5 Leo Zon] Huisheren 10|5 Uranus-Zon afstand 20 graden.Huis 2 6 10 | Heer 2, 6 en 10 maken geen verbindingen met elkaar maar verwijzen allen naar Huis 5.


Rond het 35e jaar vindt er op de ascendant een tekenwissel plaats naar Cancer:
Heer 1 [Asc. Cancer Maan] valt in Huis 5 [Cusp5 Virgo Mercurius] Huisheren 1|5 Maan-Mercurius afstand 7 graden.
Heer 2 [Cusp2 Cancer Maan] valt in Huis 5 [Cusp5 Virgo Mercurius] Huisheren 2|5 Maan-Mercurius afstand 7 graden.
Heer 6 [Cusp6 Scorpio Pluto] valt in Huis 4 [Cusp4 Leo Zon] Huisheren 6|4 Pluto-Zon afstand 9 graden.
Heer 10 [Cusp10 Aquarius Uranus] valt in Huis 5 [Cusp5 Virgo Mercurius] Huisheren 10|5 Uranus-Mercurius afstand 30 graden.Huis 2 6 10 | Heer 2, 6 en 10 maken onderling geen verbindingen, maar verwijzen naar Huis 4 en Huis 5.


Beroep in de Horoscoop | Progressieve Ascendant Cancer | Progressieve Maan


Cancer op de ascendant geeft de geborene veel mogelijkheden en omstandigheden om een schat aan ervaring op te doen op de innerlijke gebieden via de Maan die door de astrologische huizen de levensgebieden weerspiegelt. De Progressieve Ascendant Cancer duurt ongeveer 30 jaar. En haar dispositor [= planeet die bij het teken hoort] Maan loopt eveneens een radix-rondje in plusminus 30 jaar. Hiermee is de Ascendant Cancer als enig teken meest veelzijdig om als individu bewustwording op te doen op alle levensgebieden. De Maan representeert het gevoelsleven en raakt alle planeten vanuit alle mogelijke hoeken | aspecten!


Rond het 40e jaar staat de MC op de laatste graden van Aquarius en de progressieve Maan komt dat teken net in.
En dat geeft - weliswaar op de valreep - bijzonder interessante omstandigheden:
Heer 1 [Asc. Cancer Maan] valt in Huis 9 [Cusp9,10 Aquarius Uranus] Huisheren 1|9,10 Maan-Uranus afstand 120 graden.
Heer 2 [Cusp2 Cancer Maan] valt in Huis 9 [Cusp9,10 Aquarius Uranus] Huisheren 2|9,10 Maan-Uranus afstand 120 graden.
Heer 6 [Cusp6 Scorpio Pluto] valt in Huis 4 [Cusp4 Leo Zon] Huisheren 6|4 Pluto-Zon afstand 15 graden.
Heer 10 [Cusp10 Aquarius Uranus] valt in Huis 4 [Cusp4 Leo Zon] Huish.10|4 Uranus-Zon afstand 30 graden.Huis 2 6 10 | Heer 2 [Maan] 120 graden Heer 9 = Heer 10 [Uranus] Heer 10 [Uranus] staat conjunct Heer 6 [Pluto].


Rond het 41e jaar vindt er een MC-tekenwissel plaats naar Pisces:
Heer 1 [Asc. Cancer Maan] valt in Huis 9 [Cusp9 Aquarius Uranus] Huisheren 1|9 Maan-Uranus afstand 120 graden.
Heer 2 [Cusp2 Cancer Maan] valt in Huis 9 [Cusp9 Aquarius Uranus] Huisheren 2|9 Maan-Uranus afstand 120 graden.
Heer 6 [Cusp6 Scorpio Pluto] valt in Huis 4 [Cusp4 Leo Zon] Huisheren 6|4 Pluto-Zon afstand 16 graden.
Heer 10 [Cusp10 Pisces Neptunus] valt in Huis 6 [Cusp6 Scorpio Pluto] Huisheren 10|6 Neptunus-Pluto afstand 31 graden.Huis 2 6 10 | Heer 10 [Neptunus] 30 graden Heer 6 [Pluto].


Rond het 44e jaar verschuift Neptunus naar huis 5:
Heer 1 [Asc. Cancer Maan] valt in Huis 10 [Cusp10 Pisces Neptunus] Huisheren 1|10 Maan-Neptunus afstand 120 graden.
Heer 2 [Cusp2 Cancer Maan] valt in Huis 10 [Cusp10 Pisces Neptunus] Huisheren 2|10 Maan-Neptunus afstand 120 graden.
Heer 6 [Cusp6 Scorpio Pluto] valt in Huis 4 [Cusp4 Virgo Mercurius] Huisheren 6|4 Pluto-Mercurius afstand 38 graden.
Heer 10 [Cusp10 Pisces Neptunus] valt in Huis 5 [Cusp5 Libra Venus] Huisheren 10|5 Neptunus-Pluto afstand 14 graden.Huis 2 6 10 | Heer 2 [Maan] 120 graden Heer 10 [Neptunus].


Rond het 73e jaar vindt er op de ascendant een tekenwissel plaats naar Leo:
Heer 1 [Asc. Leo Zon] in Huis 4 [Cusp4 Libra Venus] Huisheren 1|4 Zon-Venus afstand 35 graden.
Heer 2 [Cusp2 Leo Zon] in Huis 4 [Cusp4 Libra Venus] Huisheren 2|4 Zon-Venus afstand 35 graden.
Heer 6 [Cusp6 Sagittarius Jupiter] in Huis 3 [Cusp3 Virgo Mercurius] Huisheren 6|3 Jupiter-Mercurius afstand 25 graden.
Heer 10 [Cusp10 Aries Mars] in Huis 3 [Cusp3 Virgo Mercurius] Huisheren 10|3 Mars-Mercurius afstand 25 graden.Huis 2 6 10 | Heer 2 [Zon] 42 graden heer 6 [Jupiter].Progressieve Ascendant in combinatie met de Progressieve MC | Mogelijkheden in de Buitenwereld


Zoals eerder beschreven is het de ascendant waarop men inhaakt in de buitenwereld, en is daarmee het het belangrijkste uitgangspunt van de horoscoop. Het geeft een duidelijk beeld van hoe de geborene in de loop van het leven, door een wissel van ascendant heel anders naar de buitenwereld gaat kijken en zelf wordt waargenomen. Hier volgt een synthese van bovenstaande notaties.


De natuurlijke aanleg van deze geborene is:
Heer 1 | Heer 10 Taurus | Capricorn
Van nature erg praktisch en houdt zich bij voorkeur bezig met alledaagse zaken.Vanaf het 8e jaar komt er belangstelling voor: | Deze geborene richt zich op:
Heer 1 | Heer 10 Gemini | Capricorn
Intellectueel onderzoek, verstandelijk werk.Vanaf het 10e jaar komt er belangstelling voor: | Deze geborene richt zich op:
Heer 1 | Heer 10 Gemini | Aquarius
Wil graag met de nieuwste foefjes werken, beschikt over goede mentale vermogens.Vanaf het 35e jaar komt er belangstelling voor: | Deze geborene richt zich op:
Heer 1 | Heer 10 Cancer | Aquarius
Wil graag met anderen werken, maar moet wel een eigen vakbekwaamheid hebben.Vanaf het 41e jaar komt er belangstelling voor: | Deze geborene richt zich op:
Heer 1 | Heer 10 Cancer | Pisces
Voelt zich aangetrokken tot kunstzinnig werk, belangstelling voor de zee.Vanaf het 69e jaar komt er belangstelling voor: | Deze geborene richt zich op:
Heer 1 | Heer 10 Cancer | Aries
Combineert graag het praktische en het kunstzinnige.Vanaf het 73e jaar komt er belangstelling voor: | Deze geborene richt zich op:
Heer 1 | Heer 10 Leo | Aries
Een baan met gezag over anderen, buitenlucht, een baan in de vrijetijdsbesteding.Vanaf het 97e jaar komt er belangstelling voor: | Deze geborene richt zich op:
Heer 1 | Heer 10 Leo | Taurus
Als betrouwbaar middelpunt en organisatietalent.Beroep in de Horoscoop | Beroepsbetekenis Planeten


Er zijn nogal wat verschillende opvattingen over wat meest essentieel is voor de beroepsbepaling. In de klassieke astrologie wordt huis 10 gezien als het huis van de professie en hedendaagse astrologen nemen de combinatie Huis 2 6 10 als uitgangspunt. Mijns inziens dienen de 12 huis-heer-verbindingen uitgewerkt te worden, zoals hier volgt. U kunt nu hetzelfde doen. Neem uw horoscoop ter hand en maak 'n lijstje zoals hieronder. Vervolgens kunt u dit weer toepassen op de overzichten hierboven en verder naar beneden.


Beroep in de Horoscoop | Heer-in-Huis-notaties van de Geboorte-horoscoop op deze pagina:


Heer 1 [Asc. Taurus Venus] valt op cusp Huis 6 [Cusp6 Virgo Mercurius] Huish.1|6 Venus-Mercurius maken 'n conjunctie.
Heer 2 [Cusp2 Gemini Mercurius] in Huis 5 [Cusp5 Leo Zon] Huisheren 2|5 Mercurius-Zon maken geen aspect.
Heer 3 [Cusp3 Cancer Maan] in huis 4 [Cusp4 Cancer Maan] Huisheren 3|4 Maan in eigen teken.
Heer 4 [Cusp4 Cancer Maan] in huis 4 [Cusp4 Cancer Maan] Huisheer 4 Maan in eigen teken.
Heer 5 [Cusp5 Leo Zon] in huis 5 [Cusp5 Leo Zon] Huisheer 5 Zon in eigen teken.
Heer 6 [Cusp6 Virgo Mercurius] in huis 5 [Cusp5 Leo Zon] Huisheren 6|5 Mercurius-Zon maken geen aspect.
Heer 7 [Cusp7 Scorpio Pluto] in huis 6 [Cusp6 Virgo Mercurius] Huisheren 7|6 Pluto-Mercurius maken geen aspect.
Heer 8 [Cusp8 Sagittarius Jupiter] in huis 5 [Cusp5 Leo Zon] Huisheren 8|5 Jupiter-Zon maken geen aspect.
Heer 9 [Cusp9 Capricornus Saturnus] in huis 12 [Cusp12 Pisces Neptunus] Huish.9|12 Saturnus-Neptunus maken quincunx.
Heer 10 [Cusp10 Capricornus Saturnus] in huis 12 [Cusp12 Pisces Neptunus] Huish.10|12 Saturnus-Neptunus maken quincunx.
Heer 11 [Cusp11 Aquarius Uranus] in huis 6 [Cusp6 Virgo Mercurius] Huisheren 11|6 Uranus-Mercurius maken geen aspect.
Heer 12 [Cusp12 Pisces Neptunus] in huis 7 [Cusp7 Scorpio Pluto] Huisheren 12|7 Neptunus-Pluto maken sextiel.In principe maakt iedere planeet een aspect met ieder ander. Echter naarmate de orb [afstand] toeneemt, wordt het aspect als zodanig minder voelbaar, minder werkzaam. Vandaar dat hierboven "geen aspect" staat als de orb niet meer voldoet. Indien een planeet geen duidelijk aspect meer maakt wordt het dus ook moeilijker de richting te vinden, en blijft de betreffende energie steken. Dit geldt ook voor parten die onderschept worden [tekens die geen eigen cusp hebben]. Ook planeten die in eigen huis blijven worden wel versterkt maar kunnen ook geen kant op. En een retrograde-beweging [Huis 6 naar Huis 5] duidt op een stagnatie. Er is vertraging of tegenwerking die veroorzaakt wordt door de omstandigheden [geduid door de betrokken huizen]. Goede aspecten duiden uiteraard op positieve ontwikkelingen. Disharmonische aspecten op strijd, tegenwerking, gedwongen opgeven, etc. Lees verder op Zodiacale Aspecten


Beroep in de Horoscoop | Heer 6 in Huis... | Het Beroep


Alle heer-in-huis-verbindingen, 144 in getal, plus de harmonische- en disharmonische aspecten [driehoek, vierkant, sextiel, halfsextiel, inconjunct, oppositie, vierkant, 3/2-vierkant en 1/2-vierkant] zou 1296 duidingen geven, plus nog eens de kleuring [de sfeer] van de betrokken tekens op de cusps, en al komt u dan een heel eind, al deze facetten dienen geinterpreteerd te worden in het licht van de progressieve tendensen om tot een accuraat oordeel te komen. Om toch een idee te geven volgt hieronder de interpretatie van heer 6 in de 12 huizen, zoals in het voorbeeld: Heer 6 [Cusp6 Virgo Mercurius] in huis 5 [Cusp5 Leo Zon] Huisheren 6|5 Mercurius-Zon maken geen aspect [blijft dus onbewust]. Bekijk vervolgens nu uw eigen horoscoop:


Huis 6 | duidt op "Aarde", het huis van de opgenomen taak, het goede werk [de werkzaamheden]. Huis 6 | Werkzaamheden, werkomstandigheden, de werkdruk, personeelsbeleid, technische productanalyse, praktische toepassing van het product, milieu- en gebruikersvriendelijkheid, toepasbaarheid voor de gezondheid, ofwel laboratoriumonderzoek en controle, testen van de houdbaarheid, efficientie, dienstbaarheid, de boekhouding, de administratie.Heer 6 in Huis 1 | De werkzaamheden [6] zijn gericht op persoonlijk optreden [1] vertegenwoordiger.
Heer 1 in Huis 6 | Het initiatief [1] is gericht op de werkzaamheden [6] de bezige bij.Heer 6 in Huis 2 | De werkzaamheden [6] zijn gericht op het beschikbaar vermogen [2] uitzend-medewerker.
Heer 2 in Huis 6 | Het beschikbaar vermogen [2] is gericht op de werkzaamheden [6] zakenlieden.Heer 6 in Huis 3 | De werkzaamheden [6] zijn gericht op kennis [3] de pers-medewerker.
Heer 3 in Huis 6 | De kennis [3] is gericht op de werkzaamheden [6] onderzoekers | rapporteurs | verslaggevers.Heer 6 in Huis 4 | De werkzaamheden [6] zijn gericht op onbewust indrukken [4] de psycholoog | archeoloog.
Heer 4 in Huis 6 | De onbewust indrukken [4] zijn gericht op de werkzaamheden [6] schrijvers | analisten.Heer 6 in Huis 5 | De werkzaamheden [6] zijn gericht op zelfexpressie [5] spel-therapeut | docent creatieve vorming.
Heer 5 in Huis 6 | De wil, zelfexpressie [5] is gericht op de werkzaamheden [6] zanger | danser | acteur.Heer 6 in Huis 6 | De werkzaamheden [6] zijn gericht op werk en gezondheid [6] werken om het werken.Heer 6 in Huis 7 | De werkzaamheden [6] zijn gericht op samenwerking [7] de collega.
Heer 7 in Huis 6 | De samenwerking [7] is gericht op de werkzaamheden [6] de chef | de zakenpartner.Heer 6 in Huis 8 | De werkzaamheden [6] zijn gericht op problemen die opgelost.. [8] uitvinder | technici.
Heer 8 in Huis 6 | De problemen [8] zijn gericht op de werkzaamheden [6] de crisis-manager | specialist.Heer 6 in Huis 9 | De werkzaamheden [6] zijn gericht op de idealen [9] de reis-medewerker.
Heer 9 in Huis 6 | De visie [9] is gericht op de werkzaamheden [6] de reclame-maker | de uitgever.Heer 6 in Huis 10 | De werkzaamheden [6] zijn gericht op maatschappelijke positie [10] de directeur.
Heer 10 in Huis 6 | De maatschappelijke positie [10] is gericht op de werkzaamheden [6] de coordinator.Heer 6 in Huis 11 | De werkzaamheden [6] zijn gericht op de samenleving [11] de filmmedewerker.
Heer 11 in Huis 6 | De samenleving [11] is gericht op de werkzaamheden [6] de groeps-vertegenwoordiger.Heer 6 in Huis 12 | De werkzaamheden [6] voltrekken zich in afgescheidenheid [12] de kunstenaar.
Heer 12 in Huis 6 | In afgescheidenheid [12] richt men zich op de werkzaamheden [6] alleen-werker.Beroep in de Horoscoop | Teken op de Cusp van Huis 6 | Sfeer Werkzaamheden


Aries Leo Sagittarius | duiden op "Vuur", de huizen vanzelfuitdrukking en geluk, verwerkelijking. [ontdekken besturen uitgeven]
Taurus Virgo Capricorn | duiden op "Aarde", de huizen van de opgenomen taak, het goede werk. [beheren benutten structureren]
Gemini Libra Aquarius | duiden op "Lucht", de huizen van de contacten, de communicatie. [waarnemen samenwerken uitvinden]
Cancer Scorpio Pisces | duiden op "Water", doorgang naar andere werelden, bewustwording. [bewaren produceren oplossen]Aries | Ontdekken, pionieren, doen | Beroepsuitoefening voltrekt zich in een dynamische sfeer.
Leo | Besturen, superviseren, lanceren | Beroepsuitoefening voltrekt zich in een expressieve sfeer.
Sagittarius | Uitgeven, doorgeven, verspreiden | Beroepsuitoefening die uitdrukking geeft aan het verlangen tot expansie.Taurus | Begeleiden, beheren, afwachten | Beroepsuitoefening voltrekt zich in een statische sfeer.
Virgo | Werken, analyseren, benutten | Beroepsuitoefening voltrekt zich in een bedrijvige sfeer.
Capricorn | Organiseren, realiseren, structureren | Beroepsuitoefening voltrekt zich in een strakke sfeer.Gemini | Waarnemen, vragen, verbinden | Beroepsuitoefening voltrekt zich in een nerveuze sfeer.
Libra | Afwegen, onderhandelen, samenwerken | Beroepsuitoefening voltrekt zich in een evenwichtige onpersoonlijke sfeer.
Aquarius | Humaniseren, uitvinden, improviseren | Beroepsuitoefening voltrekt zich in een informele sfeer.Cancer | Verzamelen, bewaren, reageren. | Beroepsuitoefening voltrekt zich in een persoonlijke sfeer.
Scorpio | Strijden, onderzoeken, produceren. | Beroepsuitoefening voltrekt zich in een competatieve sfeer.
Pisces | Aanvoelen, troosten, oplossen. | Beroepsuitoefening voltrekt zich in een onduidelijke sfeer.Beroep in de Horoscoop | Teken op de MC | Tekens Cusp Huis 10


Indien geen planeet in huis 10, beoordeelt men het teken op de MC,
ofwel het teken op de cusp van Huis 10, geeft aan welke maatschappelijke positie de geborene ambieert.


Hoek- of Kardinale tekens, Aries, Libra, Cancer of Capricorn op de MC, duiden de drang tot "doen". Geboren met dit
gegeven kan men het beste een positie proberen te verwerven waar grote verantwoordelijkheid voor nodig is,
een positie waar de mogelijkheid is tot eigenzinnig ondernemen en ruimte is voor de zelfstandige actie.


Vaste tekens, Taurus, Leo, Scorpio of Aquarius op de MC duiden de drang tot "vastleggen". Geboren met dit gegeven
kan men het beste een positie proberen te verwerven waar het werk overzichtelijk is en de taakomschrijving belast is met
de opdracht tot het uitvoeren van bestaande ideeen. Een degelijke functie zonder te veel verrassingen.


Beweeglijke tekens, Gemini, Virgo, Sagittarius of Pisces op de MC duiden de drang tot "verfijnen". Geboren met dit
gegeven komt men het beste tot recht in een eenvoudige betrekking, waarin men in het persoonlijke contact met anderen
kan komen tot profileren, nadenken en theoretiseren.


Beroep in de Horoscoop | Planeten in Huis 6 | De rol van de Planeet op het Werk
Huis 6 | duidt op "Aarde", het huis van de opgenomen taak, het goede werk. [de werkzaamheden]Maan in Huis 6 De Maan in huis 6 voelt de sfeer aan op het werk en is dus geschikt voor werkzaamheden die emotionele betrokkenheid verlangt. Er is hier sprake van persoonlijke betrokkenheid met alles en iedereen en het beroep en een daarbij passende werkomgeving dient dan ook zeer zorgvuldig te worden gekozen. Het best pas een bedrijf waar de Maan geborgenheid, zekerheid en stabiliteit kan ervaren om zo zelf te kunnen op- en ontladen en toe kan geven aan de eigen stemmingswisselingen. Qua werk is de gezondheidszorg een afweging waard, alsook de horeca, waar ieder contact kort en afwisselend is. De Maan neemt overigens een speciale positie in ieders geboortehoroscoop omdat zij in progressie door de astrologische huizen allerlei tijdelijke [2 a 3 jaar] mogelijkheden biedt. Lees hiervoor Progressieve Horoscoop


Mercurius in Huis 6 Mercurius houdt van spreken [Gemini cusp6] en schrijven [Libra cusp6] en legt zo graag verbindingen tussen mensen, tussen situaties en tussen zaken. Mercurius onthoudt allerlei feitjes en is dus geschikt als tussenpersoon, als de [onder]handelaar, de [ver]koper. Mercurius kan zich op allerlei gebieden specialiseren. Het teken op de cusp van huis 6 duidt waar Mercurius op betrokken is. Mercurius is tevreden als het antwoord op de vraag gegeven, de boodschap overgebracht kan worden. De verkoop gesloten kan worden. Mercurius is handig en leert snel, als de sfeer maar ongedwongen en gevarieerd is. Mercurius lijkt soms oppervlakkig en gauw uitgekeken en dat wordt wel eens verkeerd uitgelegd. Het ligt namelijk in de natuur van Mercurius om zoveel mogelijk over zoveel mogelijke onderwerpen te weten te komen. Als Mercurius in een bepaalde omgeving tot het uiterste geinformeerd is zal deze een nieuwe richting uitproberen om daar weer zoveel mogelijk te weten te komen, etc. Mercurius komt als werknemer het best tot recht dan hier, dan daar.


Venus in Huis 6 Venus verlangt naar permanente verbinding. Hiervoor is diepgaande affiniteit tussen de diverse aspecten noodzakelijk. Zang, klank, stem, intonatie, modulatie, suggestie. Luxe, comfort, schoonheid, fijngevoeligheid van kleur en vorm. Beroepen in de mode, juwelen en geuren. Compositie, rangschikking, esthetiek. Bloemschikken, decor- en meubelontwerpen. Venus in huis 6 duidt alle beroepen waarin geborene de losse elementen kan laten harmonieren. Compositie, rangschikking en esthetiek. Of het nu gaat om mensen, bloemen, edelstenen, meubels, stoffen, haarvormen, make-up-kleuren, modetrends. Allerlei beroepen waarbij het aankomt op uiterlijke perfectie in vormgeving en presentatie. Allerlei vormgeving en toegepaste kunsten. Voor Venus gaat het hier om de finishing touch. Het stijlvolle resultaat.


Zon in Huis 6 Zon wil graag zelf schitteren op de werkvloer en de vervelende nederige klusjes graag aan anderen overlaten. Geboren met de Zon in het zesde huis wil men de leiding en van een afstand de boel aansturen. Ook wil men hier natuurlijk graag veel waardering voor. De functie laat zich niet zo eenvoudig duiden - er zijn veel werksferen waar de Zon in huis 6 de dienst uit zou kunnen maken. Het geeft de ambitie aan. De autoriteit die men wil verwerven die zo afstraalt op de omgeving. Een positie dus waar de Zon macht en invloed kan uitoefenen. Geboren met deze positie van de Zon doet geborene er goed
aan een dergelijke beroepssituatie te betrekken. De sfeer is weer afhankelijk van het teken waarin de cusp van de Zon staat.


Mars in Huis 6 De werksfeer moet mogelijkheden tot persoonlijk initiatief bieden. Geboren met Mars in huis 6 wil men risico's nemen en durf tonen. Er is grote belangstelling voor techniek, handvaardigheid [in aspect met Mercurius] en sport [in vuurteken]. Zo komen allerlei technische beroepen naar voren, varierend van werktuigbouwkundige tot reperateur. Van karate-beoefenaar tot vuurspuwer. Van kok tot kapper.


Jupiter in Huis 6 Jupiter verlangt naar het uitbreiden van de visie, van zichzelf of van het bedrijf, het merk of de club die hij of zij vertegenwoordigt. De geborene met Jupiter in huis 6 is dus uitermate geschikt voor het vertegenwoordigen van het merk of het instituut. Iedere sociale interactie wordt tot vervelens toe aangegrepen om de ideeen uit te dragen. Zeer geschikt dus als werknemer voor een bedrijf dat behoefte heeft aan expansie en uitbreiding. Het is een win-win-situatie, geborene groeit hier zelf en de uitgeoefende activiteiten ook. Jupiter verleent het vermogen om de grootst mogelijke uitbreiding van iets te zien. Er gaat inspiratie vanuit. Het zijn goede verkopers die streven naar tevreden klanten. Jupiter heeft de ruimte nodig om de zin voor expansie uit te dragen. De ruimte om een relatief belangrijke plaats in te nemen in de maatschappij, of het bedrijf waar zij voor werken. Jupiter heeft feeling voor reclame- en promotie. Voor het verkondigen van boodschappen in het algemeen. Jupiter blinkt uit in overtuigingskracht.


Saturnus in Huis 6 Saturnus geeft affiniteit tot beroepen en functies waarbij het aankomt op discipine, geduld, vormkracht. Op zorgvuldigheid en nauwkeurigheid en op geconcentreerde aandacht. Er is grote kracht om al wat bestaat in stand te houden of voort te zetten, ook als is het nog niet duidelijk omkaderd. Saturnus geeft grenzen aan - zelfs in de groei. Ook door beroepen waarvoor in tamelijk abstracte zaken, zoals wetsontwerpen verantwoordelijkheid genomen moet worden, loopt een saturnale lijn. Een driehoek-aspect op Saturnus duidt dan ook altijd op een sterk verantwoordelijkheidsgevoel en het vermogen te volharden totdat de vorm tot stand gekomen is. Saturnus is het wettig en overtuigend bewijs. Allerlei soorten vormgevers komen dus hier in aanmerking: grafisch vormgevers, huizenbouwers, projectontwikkelaars, architecten, beeldhouwers, metselaars, stratenmakers, wettenmakers. Een goed geaspecteerde Saturnus ondersteunt bij het uitvoeren en volharden van langlopende projecten zonder dat de uiteindelijke afgesproken vorm uit het oog wordt verloren. Gedacht kan worden aan boek- en scenarioschrijvers.


Uranus in Huis 6 Uranus is allereerst een element van discontinuiteit. Steeds wordt ingehaakt op datgene wat relatief nieuw is. De uranische mens tracht in de werksituatie ruimte te scheppen waarin het komende neerslaat. Er is behoefte aan doorbraak.
De intuitie leidt veelal naar de plaatsen waar het nieuwe ontstaat. Allerlei beroepen waarin de energie moet pieken met pauzes waarin de aandacht niet mag verslappen. Improvisatie, snelheid. Uranus heeft met tijd te maken, het moment van waarheid. Precisie en zorgvuldigheid. Uranus brengt geborene in situaties waar de tijd nog niet rijp voor is, maar het moment wel! Avantgardisten, uitvinders, grote vernieuwers op allerlei gebied, computertechnologie gericht op het wedstrijdelement, navigatie, filmindustrie. Het fragmentarische los van de volgorde. De doorbraak naar īn nieuwe fase.


Neptunus in Huis 6 Neptunus staat in dit huis open voor de groeimogelijkheden die vanuit de wereld op de geborene afkomt en waar al dan niet op kan worden ingespeeld. Allerlei beroepen en functies waarin situaties, mensen en gelegenheden dienen te worden aangevoeld. Het duidt dus een commerciele dimensie. Punt is dat Neptunus duidt op veelzijdigheid en daardoor ook een keuzeprobleem. Geen van de mogelijkheden wordt zo persoonlijk aangevoeld dat het uitnodigt tot aanpakken. Indien het allemaal wat vaag blijft, bekijk dan de aspecten die Neptunus maakt met persoonlijke planeten, dit zal duidelijkheid geven over het concretiseren van wat wordt aangevoeld. Ontbreken deze echter, dan is de kans groot te blijven dobberen in de massaal voorkomende beroepen.


Pluto in Huis 6 Pluto in huis 6 duidt op om grote inspanning, zowel van mentale als fysieke aard. Pluto geeft de neiging de machtstrijd aan te gaan en in huis 6 geeft dit altijd problemen met directe collega's op de werkvloer. Pluto hier kan beter alleen werken en vervolgens die beroepssituaties opzoeken waar zaken aan de orde komen die op grote schaal invloed en effect zullen hebben. De kern is klein, maar de kracht is immens! Pluto kan het vermogen geven de kern van de problemen op te sporen. In die zin vallen methodes als de psycho-analyse onder deze planeet, alsook elk onderzoek dat een fundamenteel karakter draagt. Het onpersoonlijke karakteriseert Pluto. Het Moet. Hier profiteert het probleem zelf, het wordt namelijk opgelost tot aan de wortel. Pluto schenkt een aan intuitie en aan mediumniciteit grenzende helderheid. Deze wordt bereikt door middel van een tot het uiterst opgevoerd analyserend vermogen. Pluto in huis 6 kan mensen ook het gevoel geven een bovenpersoonlijke missie te moeten volbrengen. Pluto eist de totale inzet van de geborene zelf. De kracht van Pluto staat de normale groei in de weg, en er wordt hier dus veel van de geborene geeist. Gelukt het de saturnale strengheid en vormkracht - waarschijnlijke op latere leeftijd - wel te kanaliseren, dan haalt Pluto de onderste steen boven en geeft de kracht om het onmogelijke te doen!


Beroepsmogelijkheden | Beschikbare Vermogens | Planeet-Aspecten


Mercurius-Saturnus-aspect Duidt het vermogen tot logisch-methodisch beredeneren
[timmerman onderwijzer advocaat].


Saturnus-Mars Rekenen en meten [automonteur, constructeur].


Mars-Saturnus-Uranus-Pluto Technisch vermogen, ontwerpen verbeteren in standhouden
van voorwerpen, mechanismen en installaties [werktuigbouwkundigen].


Zon-Saturnus-Uranus Organisatorisch vermogen tot een doelmatig geheel ordenen van
arbeid en middelen [organisator van feesten, partijen, etc.] .


Mercurius-Jupiter-Maan Verbaal vermogen, mondeling en schriftelijk weergeven van gedachten,
gevoelens en situtaties plus het vermogen tot het juist interpreteren van woord en geschrift
[juridisch medewerker, schrijver].


Mercurius-Venus-Saturnus Kunstzinnig talent, geeft het vermogen tot expressief en
estetisch vormgeven[grafisch vormgevers, bloemschikkers, architecten, meubelontwerpers, etc.].


Venus-Zon-Saturnus Contactueel vermogen, omgaan met mensen [vertegenwoordiger].


Jupiter-Neptunus-Maan-Uranus Helpend vermogen, zorgen voor de medemens, medisch,
sociaal of psychologisch-pedagogisch [maatschappelijk werker].


Zon-Mars-Jupiter-Pluto Vermogen tot overtuigen, bevorderen van en bemiddelen
bij zakelijke transacties [non-profit-organisator, hoge overheidsfunctionarissen].


Venus-Maan-Zon-Neptunus Persoonlijk voorkomen kan gebruikt worden om te presenteren,
demonstreren van ideeen, zaken, producten en situaties om zo sferen op te roepen en te creeren
[vertegenwoordiger van elegante producten, foto-model, mannequin, kapster].


Mercurius-Mars Vermogen tot een goede beheersing van de armen, handen en vingers,
de handvaardigheid [kleding-maker, handwerker, kunst-schilder, timmerman, reperateur].


Mercurius-Saturnus Vermogen tot coordinatie, op elkaar afstemmen van min of meer
gelijktijdige bewegingen van twee of meer ledematen, meer dan een zintuig
[jongleur, circus-artiest, top-sporter, instrumenten-bespeler, muzikant, chirurg].


Mercurius-Maan-Neptunus Aanvoelen en toepassings- en behandelingsmogelijkheden
van mensen. [schoonheidsspecialiste, fysiotherapeuten].


Saturnus-Neptunus Vermogen tot vormen van materialen, ook wel materiaal-gevoel
[tandarts, mondhygieniste, beeldhouwer, kleding-naaister, decor-bouwer].


Venus-Maan-Saturnus Ook weer vormgevend, waarbij het vermogen tot het realiseren
van objecten waarvan het ruwe materiaal met gevoel wordt vormgegeven [edelsmit, glasblazer, pottenbakker].


Saturnus-Jupiter-Neptunus Het ruimtelijk voorstellingsvermogen, vormgeven van grote objecten,
waarbij het zich kunnen voorstellen van ruimtelijkheden en het schatten van afmetingen en
maatverhoudingen ertoe doen. decor-bouwer, architect, 3-d cadcam-computertekenaar].


Saturnus-Mars-Mercurius-Uranus Geeft vermogen tot concentratie op incidentele momenten,
geconcentreerde aandacht die ingezet kan worden ook bij gevaarlijke beroepen
[lasser, laboratorium-medewerker, computer-gebruiker, computer-systeem-analist].


Beroep in de Horoscoop | Heer-in-huis-notaties:
Hier volgt weer een schetsmatige aanduiding waarop men zelf verder kan improviseren:


1-6 | Het initiatief [huis 1] is gericht op de opgenomen taak, het goede werk, de werkzaamheden [Virgo regeert huis 6].
2-5 | Het beschikbaar vermogen [huis 2] is gericht op het uitdrukken van de individualiteit [Leo regeert huis 5].
3-4 | Alle contacten [huis 3], worden onbewust verzameld en opgeslagen en de indrukken malen altijd maar door [huis 4].
4-4 | Alle onbewuste indrukken worden onbewust opgeslagen zonder dat er transformatie tot stand komt.
5-5 | Geborene beschikt over een zeer krachtige wil, die echter geen richting kan vinden, en werkt als een verterend vuur.
6-5 | De werkzaamheden [huis 6] zijn gericht op het uitdrukken van de individualiteit [huis 5].
7-6-5 | In het contact met gelijkgestemden [huis 7] worden gedachten uitgewisseld met betrekking tot de werkzaamheden [huis 6],
om zo te komen tot de individualiteit [huis 5].
8-5 | dat wat dient te worden omgezet, getransformeerd [huis 8] is gericht op het uitdrukken van de individualiteit [huis 5].
9-12-7-6-5 | er wordt nagedacht, beschouwt, men reist in gedachten [huis 9], over hoe en wat losgelaten,
geofferd dient te worden [huis 12], om tot kennis-uitwisseling te komen [huis 7] m.b.t. de werkzaamheden [huis 6]
om zo te komen tot het uitdrukken van de individualiteit [huis 5].
10-12-7-6-5 | het levenswerk dat in de maatschappij is geplaatst [10] over hoe en wat losgelaten,
geofferd dient te worden [huis 12], om tot kennis-uitwisseling te komen [huis 7] m.b.t. de werkzaamheden [huis 6]
welke uitdrukking geeft aan de individualiteit [huis 5].
11-6-5 | de mensen met wie onpersoonlijk contact tot stand komt [huis 11] houdt verband met de werkzaamheden [huis 6]
van de geborene, die gericht is op het uitdrukking geven aan de individualiteit [huis 5].
12-7-6-5 | dat wat wordt losgelaten, wordt geofferd [huis 12] om tot kennis-uitwisseling te komen [huis 7]
de werkzaamheden [huis 6] welke uitdrukking geeft aan de individualiteit [huis 5].Beroep in de Horoscoop | Synthese van de Horoscoop hier op deze pagina:


Het onderbewuste van deze geborene [ene huisheer valt in andere huis]
Venus-Mercurius | Mercurius-Zon | Pluto-Mercurius | Jupiter-Zon | Saturnus-Neptunus | Uranus-Mercurius | Neptunus-PlutoDe bewustwording [huisheren door aspect verbonden]
Venus-Mercurius: conjunctie Verdiept de gevoeligheid, verzacht het verstandelijke. Maakt de kunstzin, indien aanwezig ietwat zakelijk. Een goede stand voor schrijvers, journalisten, etc. Saturnus-Neptunus: inconjunct Voorzichtig en angstig Neptunus-Pluto: sextiel Aanleg om de eigen fantasie te beteugelen. Plotselinge Invallen. Inspiratie.De Manifestatie Venus, heer van de Ascendant staat conjunct Mercurius, heer van huis 2 en huis 6. Venus [heer 1], Mercurius [heer 2, heer 6], Jupiter [heer 8], Pluto [heer 7] en Uranus [heer 11] vormen achter elkaar geplaatst ook nog een stellium. Tevens staat de Asc driehoek deze planeten. Dit duidt de krachten die het Ego tot werken in de uiterlijke wereld ter beschikking staan en wat het Ego aan eigenschappen vertonen kan.


Het bovenstaande nog eens goed ter overweging genomen, zou men kunnen zeggen dat geborene zich genoodzaakt voelt,
analytisch werk te verrichten, achter de schermen, om zo anderen kennis te laten nemen van het kennen van de eigen individualiteit, hetgeen tevens uitdrukking geeft aan de individualiteit van geborene zelf.Beroep in de Horoscoop | MC Aries U bent in uw beroep graag wegbereider van nieuwe ideeŽn. Mogelijk leert u niet voor een erkend beroep, maar vertrouwt u liever op uw intuÔtie, en wordt u zelfstandig. Dat zou ook zinvol zijn, want met de aanwijzingen van uw chef of cheffin zou u zo uw problemen kunnen hebben, omdat u in dit opzicht echt eigenzinnig bent en bij voorkeur uw eigen beslissingen neemt. U zou in ieder geval willen doorzetten, wat u zelfs in de hardste concurrentiestrijd zou moeten gelukken, want u gaat niet bepaald overgevoelig te werk. Terughoudendheid is van u minder te verwachten, en daardoor werkt u eerder als eenling dan succesvol te zijn in teamarbeid. Het is ook heel goed mogelijk dat niemand uw tempo kan bijbenen; u overlegt niet lang, maar wilt iets doen. Van ingewikkelde planning houdt u niet; u geeft graag nieuwe impulsen waarvan de consequenties u om het even zijn. U hebt geen uitgesproken uithoudingsvermogen; wanneer de successen uitblijven oriŽnteert u zich zonder lang te aarzelen opnieuw. In uw baan mag het ook nooit vervelend worden, want u hebt de uitdaging nodig en u wilt voortdurend bewijzen wat u allemaal kunt presteren. U hebt het voornemen om de top te bereiken, en u twijfelt er geen moment aan dat u dit doel ook zult bereiken. Met veel energie zet u zich in voor uw belangen ten aanzien van uw beroep, waarbij u ook lichamelijke inspanningen aan kunt. Om nauwkeuriger te kunnen herkennen hoe uitgesproken deze karaktertrekjes bij u zijn, zou u de plaatsing van Mars en zijn aspecten in uw horoscoop nog eens nauwkeuriger moeten bekijken. Misschien werkt u wel in een technisch beroep, op militair gebied of in op het gebied van de sport. Op grond van uw eerzucht zou u ook een leidende positie kunnen innemen.


Beroep in de Horoscoop | MC Taurus Voor u is het vooral belangrijk om een veilige werkplek te hebben, zodat u op lange termijn uw materiŽle behoeften kunt bevredigen. U hebt er niets op tegen om langzaam maar zeker een positie op te bouwen die ook bestendig is. Wat u in uw beroep onderneemt moet reŽel zijn, daarom kiest u liever voor het beproefde dan voor het aangaan van risico's. Met abstracte ideeŽn kunt u niet veel beginnen, omdat u liever op de praktijk betrokken denkt en werkt. U bent misschien niet erg fantasierijk, maar wel realist. In de onderneming zou u uiteindelijk een belangrijke positie kunnen innemen, want men kan zonder twijfel op u vertrouwen. Wanneer u een taak op u neemt, wordt er net zo lang gewerkt totdat die vervuld is. Hebt u zich eerst eens ten aanzien van uw beroep georiŽnteerd, dan zult u niet zo snel van betrekking wisselen, omdat u zich niet graag op een nieuwe omgeving instelt. Wel kunt u zich tegenover uw werkgever heel loyaal tonen, en ook met collega's zouden er geen problemen mogen zijn, want tegenover hen gedraagt u zich echt bescheiden en ongecompliceerd. U houdt van harmonie op de werkplek en hebt het gevoel nodig dat u iets opbouwt dat zinvol is, dan bent u tevreden. Voordat u naar huis gaat bekijkt u graag wat u vandaag weer gedaan hebt. Bijzonder geÔnteresseerd bent u in de vormgeving van vaste materialen; eigenlijk werkt u graag met uw handen. Omdat u kunstzinnig begaafd zou moeten zijn en uw aanleg voor esthetica niets te wensen overlaat, zou u in de mode- of kunstbranche werkzaam kunnen zijn, of in de economie of als tuinder kunnen werken. Ook het bankwezen zou voor u aantrekkelijk kunnen zijn.


Beroep in de Horoscoop | MC Gemini Uw loopbaan zou door voortdurende veranderingen gekenmerkt kunnen worden. Het valt u niet zwaar om u op korte termijn te heroriŽnteren en u met nieuwe ondernemingen in te laten. Aan de andere kant zal het u amper bevredigen om vervelend routinewerk te doen of met volharding beroepsmatige hongertrajecten te overwinnen. U hebt voortdurend verstandelijke prikkelingen nodig en neemt betrekkelijk snel nieuwe kennis op; tegen verdere ontwikkeling hebt u daarom waarschijnlijk niets. U zou intellectueel uitgedaagd willen worden, hoewel u het vanwege uw vele interesses moeilijk zou kunnen vinden om zich op ťťn doel te concentreren. Misschien kunt u ook niet met alle consequenties van dien voor ťťn beroep kiezen, omdat u het volgende moment al weer een andere mogelijkheid invalt. Om al deze redenen zal het voor u niet eenvoudig worden om de ladder van het succes helemaal naar boven te beklimmen. U laat zich graag afleiden en wilt zich nooit definitief vastleggen. Maar voor u is uw carriŤre ook niet zo belangrijk als het converseren en het volgen van uw veelvuldige interessegebieden buiten uw beroep. U zou bij uw bezigheid graag veel met mensen te maken willen hebben, want u wisselt graag meningen uit en neemt graag deel aan de gebeurtenissen. Met uw collega's onderhoudt u vriendelijke contacten, en tegen gezellig samenzijn na werktijd hebt u bepaald niets. Om nauwkeuriger te kunnen herkennen hoe uitgesproken deze karaktertrekken bij u zijn, zou u de plaatsing van Mercurius en zijn aspecten in uw horoscoop nader moeten bekijken. Tweelingen op het MC zou naar werkzaamheid op het gebied van de media, in de reclame, de reisbranche of als tolk kunnen wijzen. Al deze toegedachte beroepsvormen verlangen verstandelijke flexibiliteit en communicatieve vaardigheden.


Beroep in de Horoscoop | MC Cancer U beslist in uw beroep op emotionele basis; plannen maken en meten is niet echt uw sterkste punt. U moet uw bezigheid steeds voor uzelf kunnen verantwoorden en wilt er met lichaam en ziel bij zijn. Daarom gaat u ook liever met mensen om dan met machines. De harde concurrentiestrijd mijdt u, en wanneer u zich niet geaccepteerd voelt wisselt u zelfs van werkplek. Omdat u geen bepaald doel wilt bereiken, zou uw loopbaan misschien van onderbrekingen en veranderingen van richting vergezeld kunnen gaan. Voor u telt, of u zich op de werkplek goed voelt en of de atmosfeer klopt; uw carriŤre komt op de tweede plaats. Mogelijk brengt u daarvoor ook wel niet de nodige energie op, omdat u zich door uw privť-aangelegenheden teveel in beslag laat nemen of zichzelf ook in uw beroep niet genoeg vertrouwt. Zou u desondanks een leidende positie innemen, dan moet u erop letten dat u uw ondergeschikten niet door uw grillen in verwarring brengt en frustreert. Aan de andere kant zult u zich altijd voor het welzijn van de mensen waarvoor u verantwoordelijk bent met hart en ziel inzetten. Om nauwkeuriger te kunnen herkennen hoe uitgesproken deze karaktertrekken bij u zijn, zou u de plaatsing van de Maan en zijn aspecten met de overige planeten in uw horoscoop nader moeten beschouwen. Met uw MC in het teken Kreeft zou u in de voedingswetenschap bezig kunnen zijn, in de voedingsmiddelen-sector werken of met kinderen te maken hebben. Ook voor beroepen in de verpleging zou belangstelling kunnen bestaan.


Beroep in de Horoscoop | MC Leo U bent een geboren chef of cheffin, want uw aanwijzingen kunt u als vanzelfsprekend geven. Waarschijnlijk zal men uw aanspraak op leiderschap op grond van uw ten toon gespreide soevereiniteit niet in twijfel trekken, en dat is ook goed zo, wanneer uw medewerkers hun baan op prijs stellen. Uw uitgesproken eerzucht en uw doelgerichtheid doen u alles bereiken wat u zich voorneemt. Mogelijk ligt dat aan uw goed ontwikkelde zelfvertrouwen en aan uw talent om uiterst positief over te komen. U weet hoe men contacten legt en deze dan ook zinvol gebruikt. Bij uw medewerkers zou u algemeen geliefd zijn, temeer omdat u ook dikwijls gevoel toont, echt gezellig bent en goed kunt amuseren. Het is voor u belangrijk om in het beroep creatief te kunnen zijn en uw eigen ideeŽn te kunnen verwerkelijken. U bent trots op uw talent om consequente beslissingen te nemen, en om deze tegenover iedereen te kunnen motiveren. Dat maakt u tot een succesvol type; met problemen gaat u soms zelfs speels om, omdat u er zeker van bent dat u een oplossing vindt. Maar denk er allen om dat u uw ego niet teveel opblaast en gerechtvaardigde kritiek als majesteitsschennis ziet. Aan het succes ten aanzien van uw beroep is meestal een sociaal opklimmen verbonden, en om dit aan de buitenwereld te demonstreren valt u waarachtig niet zwaar, want u weet waarvoor u uw moeilijk verdiende geld kunt uitgeven. U zou in het management werkzaam kunnen zijn, kunsthandel drijven, met kinderen of sport te maken hebben, of zelfstandig worden.


Beroep in de Horoscoop | MC Virgo U maakt zorgvuldig plannen voor uw loopbaan en u gaat stap voor stap te werk. Waarschijnlijk neemt u een wat fundamenteler beroep, iets "verstandigs". Het valt u niet zwaar om geduld te tonen en op het verdiende succes eerst maar eens te wachten. Uw streven naar een hogere positie blijft binnen de perken, maar u kunt desondanks helemaal naar boven komen, omdat u zich niet laat afleiden en met een groot verantwoordelijkheidsbesef de op u genomen taken vervult. Uw talenten zijn nauwkeurigheid, ordelijkheid, vlijt en bescheidenheid. U bent zelf uw grootste criticus, waarbij u het soms zelfs tot perfectionisme doordrijft. Misschien zou u nog succesvoller kunnen zijn wanneer u uw licht niet altijd onder de korenmaat zou plaatsen; maak toch gerust eens iemand op uw prestaties opmerkzaam. U bent realist, mogelijk uit angst voor teleurstellingen ofwel door gebrek aan fantasie, daardoor bereikt u uw doelen. Uw verstand werkt koel en plichtbewust, omdat u het niet door overbodige emoties benevelt. Treden er problemen op dan raakt u niet in paniek, maar u werkt systematisch aan de oplossing ervan. Mogelijk vermijdt u om op de werkplek over privť-onderwerpen te praten, en daardoor respecteert u uw collega's wel, maar u kent ze helemaal niet echt. Het zou zeker tot verbetering van het klimaat bijdragen wanneer u zich nu en dan open zou kunnen stellen. Door uw meerderen wordt u om uw loyaliteit gewaardeerd; wanneer uzelf op de plaats van de chef mag plaatsnemen zou u erom moeten denken, dat u voor uw ondergeschikten niet even hoge maatstaven aanlegt als voor uzelf. Veel meer motiverend werkt namelijk een compliment op de juiste plaats. Mogelijk werkt u als boekhoud(st)er, in het laboratorium, in de dataverwerking of in de gezondheidszorg. Ook voor wetenschappelijke bezigheden zou u geschikt moeten zijn.


Beroep in de Horoscoop | MC Libra Het is voor u belangrijk om in de maatschappij erkend te worden en daardoor uw bevestiging te vinden. Daarom zult u een bezigheid zoeken, die algemeen geaccepteerd is en die de kans biedt, door omhoog te klimmen in uw beroep in een geziene positie te komen. U gaat op uw weg naar boven altijd diplomatiek te werk; van open confrontaties houdt u namelijk niet. Een harmonische atmosfeer op de werkplek is voor u heel belangrijk. Misschien zijn het juist uw goede relaties die u zo succesvol laten worden, want u weet precies hoe u zich in de kringen van dat ogenblik hebt te gedragen. U hebt er geen moeite mee om zich aan de karakters van uw meerderen van dat ogenblik aan te passen en altijd positief over te komen. Uw vriendelijke aard draagt er toe bij dat u in de onderneming heel geliefd bent, en daarom bent u juist voor teamwerk heel geschikt. U zou succes willen, maar u laat andere mensen ook graag aan de vruchten van uw arbeid deelhebben. Voor u moet het altijd fair toegaan, en u hebt het gevoel nodig dat u voor uw carriŤre ook gewerkt hebt. Voordat u tot bepaalde stappen besluit weegt u zorgvuldig af, waarbij u eigenlijk heel planmatig te werk gaat. Uw eerzucht zal echter wel nooit zover gaan, dat u hierdoor uw privť-leven verwaarloost, want wanneer u niet van het succes genieten kunt, is dat voor u niets waard. U zou in de amusementsindustrie, de modebranche, als decorateur (m/v) of in een instituut voor partnerbemiddeling of Ėadvies bezig kunnen zijn. Volgens de traditionele astrologie zou u ook een goede diplomaat of diplomate zijn of in het algemeen voor representatiedoeleinden kunnen werken


Beroep in de Horoscoop | MC Scorpio U weet precies wat u ten aanzien van uw beroep wilt bereiken, en u zet alle middelen in om uw doelen te bereiken. Hindernissen zijn er voor u om overwonnen te worden; het woord "opgeven" kent u gewoon niet. U kunt uzelf buitengewoon goed motiveren en tot extreme prestaties aansporen. Wat uw omgeving van u vindt maakt u betrekkelijk weinig uit, want u werkt immers niet voor hun plezier. Aan uw taaiheid dankt u een zeker respect van uw collega's en meerderen, maar het zou ook kunnen zijn dat men u nu en dan onverbiddelijkheid moet verwijten. Mogelijk gedraagt u zich ook wat wantrouwend tegenover uw medewerkers, hoewel u daar helemaal geen reden voor hebt. Als dat zo is, zal men het bepaald prettig vinden wanneer u wat losser in de omgang met andere mensen zou worden. Mogelijk hebt u in uw loopbaan ten aanzien van uw beroep met grote moeilijkheden te kampen en dikwijls tegenslagen te incasseren. Dat maakt u echter alleen des te meer doelbewust. U vindt het geen probleem om van werkkring te veranderen en met nieuwe omstandigheden geconfronteerd te worden, wanneer het maar dient om vooruit te komen. U hebt de voortdurende uitdaging nodig en zult werkterreinen zoeken waarop u zich hartstochtelijk kunt engageren; u doet geen halve dingen, uw devies is "alles of niets". U zou zich steeds uw bereidheid tot het sluiten van compromissen voor de geest moeten roepen en ook toetsen of u niet soms dwangmatig handelt, anders kan het u overkomen dat u zelf verwoest wat u zo moeizaam hebt opgebouwd. Om te kunnen herkennen hoe uitgesproken deze karaktertrekken bij u zijn, zou u de plaatsing van Mars en van Pluto, en hun aspecten met de overige planeten in uw horoscoop nader moeten beschouwen. U zou op het gebied van de psychologie, het wetenschappelijk onderzoek, als medicus of technicus werkzaam kunnen zijn.


Beroep in de Horoscoop | MC Sagittarius U zou door uw beroepspositie tot eer en aanzien in het openbaar willen komen. Het is voor u belangrijk wat men van u vindt; zo mogelijk zou u zelfs tot voorbeeld voor eerlijk en joviaal gedrag willen dienen. U bent in veel dingen geÔnteresseerd, zodat u zich misschien pas relatief laat ten aanzien van een beroep vastlegt. Het liefst wilt u geestelijke arbeid werk verrichten, maar u hebt ook niets tegen een lichamelijk evenwicht. U plant uw carriŤre op lange termijn en heel ruim, waarbij u veel zelfbewustzijn en optimisme aan de dag legt. Voor u is het beroep eigenlijk meer een roeping, daar u met hulp van de verworven invloed uw idealen wilt verwezenlijken. Is u eerst het instappen gelukt, dan zult u al het mogelijke doen om zich verder te ontwikkelen en intellectueel op de hoogte te blijven. Juist als chef of cheffin bent u heel geliefd, want u verlangt niets wat u niet zelf presteert, en zou er alles toe willen bijdragen om in een aangename atmosfeer te kunnen werken. Het welzijn van uw medewerkers gaat u ter harte, waardoor u op loyaal gedrag tegenover u kunt rekenen. Bovendien kunt u uw standpunten altijd goed motiveren en probeert u om anderen bij de besluitvorming te betrekken. Pas alleen op dat u niet begint zichzelf te bewieroken, want ook wanneer met de hulp van Jupiter alles naar uw tevredenheid loopt, is zelfkritiek bij u nooit misplaatst. Om te kunnen herkennen hoe uitgesproken deze karaktertrekken bij u zijn, zou u de plaatsing van Jupiter en zijn aspecten met de overige planeten in uw horoscoop nauwkeurig moeten beschouwen. Ten aanzien van een beroep zou voor u werk als leraar (lerares), jurist(e) of theoloog (theologe) in aanmerking komen. Mogelijk werkt u ook in de reisbranche werkt of in de politiek.


Beroep in de Horoscoop | MC Capricorn U bent in aangelegenheden betreffende uw beroep bedacht op het veilig stellen van uw materiŽle waarden, en u zou graag als standvastig en betrouwbaar willen gelden. Waarschijnlijk kiest u een beroep dat een traditionele opleiding vereist; in geen geval laat u zich met onberekenbare experimenten in. Daar u rechtlijnig optreedt, zich niet laat afleiden en volhardend bent, zult u uiteindelijk uw doelen ten aanzien van uw beroep kunnen verwerkelijken. U maakt plannen voor uw carriŤre, luistert meer naar uw verstand dan naar uw gevoelens, en vindt er voldoening in om met de verworven macht op verantwoordelijke wijze om te gaan. Niets wordt overhaast en u neemt zelfs vervelend of inspannend routinewerk heel serieus. Met de zekerheid dat u het op een gegeven ogenblik bereikt zult hebben, werkt u taai door en u hebt daarbij ook nog niet eens pretenties. Ook later komt het er voor u niet op aan om in het voetlicht te staan en vanwege uw prestaties geŽerd te worden. U wilt alleen aan de touwtjes trekken en alles onder controle hebben, wat ook heel goed op de achtergrond mogelijk is. Uw talenten kunt u realistisch inschatten, en komen er eens tegenslagen dan zoekt u de oorzaak daarvan allereerst bij zichzelf. U bent een pragmaticus, zodat u ook niet naar luie uitvluchten van uw medewerkers zult luisteren, wanneer u zelf eens op de stoel van de chef hebt plaats genomen. Wie door u gerespecteerd wil worden, moet prestaties laten zien; grote woorden kunnen op u geen indruk maken. Misschien zou u uw carriŤre niet zo heel verbeten moeten zien, maar zou u zich tegenover uw collega's wat gezelliger moeten tonen en proberen om van mooie momenten, die er immers ook in het alledaagse werk kunnen zijn, te genieten. U bent geschikt voor een bezigheid in de verzekeringsbranche, in het bouwwezen, in de administratie of de boekhouding.


Beroep in de Horoscoop | MC Aquarius U streeft ernaar om met behulp van uw beroepsbezigheid uw idealen en humanitaire doelen te verwerkelijken. Voor planning op lange termijn voelt u niets, daarvoor laat u zich veel te gemakkelijk afleiden. Mogelijk bereikt u om deze reden geen hogere positie, maar dat doet u weinig, zolang er afwisseling is en er op de werkplek het een en ander gebeurt. U reageert op de situaties echt spontaan, toont graag uw originele kanten en wilt in de eerste plaats iets doen wat voor u nog niemand gedaan heeft. U zoekt uw eigen wegen en wilt uw vele ideeŽn realiseren, als het maar nieuw is. Daardoor zou u zich in een beroep dat nauwkeurigheid vereist, en dat veel routine-processen inhoudt, maar vervelen. Ook volgt u niet graag de aanwijzingen van andere mensen op, en vooral met een conservatieve chef of cheffin zouden er problemen kunnen zijn. Waarschijnlijk valt het u niet gemakkelijk om voldoende zelfdiscipline op te brengen om ook werk dat uw levendige geest onderbelast, betrouwbaar uit te voeren. Om al deze redenen zou zelfstandig werk voor u niet ongeschikt zijn; daarbij zou u autonoom zijn, en uw drang naar onafhankelijkheid kunnen uitleven. Wanneer het u gelukt om uw krachten te bundelen, een bepaald doel aan te pakken en daarbij nog volharding te tonen, dan zou u op elektronisch gebied, in de amusements- of mediabranche of in de reclame succesvol kunnen zijn. Uw collega's waarderen u vanwege uw amusementswaarde, uw solidariteitsgevoel en uw onconventionele maar vriendelijke aard. Wanneer u eindelijk uw hoekje hebt gevonden, kunt u uw creativiteit laten zien, en voor een frisse wind zorgen op de werkplek zorgen. Om te kunnen herkennen hoe uitgesproken deze karaktertrekken bij u zijn, zou u de plaatsing van Uranus en zijn aspecten met de andere planeten in uw horoscoop nauwkeuriger moeten beschouwen.


Beroep in de Horoscoop | MC Pisces Het is de vraag of u voldoende energie en rechtlijnigheid bezit om uzelf tot grotere prestaties aan te sporen, en daardoor succesvol te zijn. U zet uw loopbaan niet uit, maar volgt bij beslissingen uw intuÔtie. Een harde concurrentiestrijd kan u onzeker en droevig maken, want u bent erg sensibel en u zou op uw werkplek een vriendelijke atmosfeer willen. Omdat u zich meer passief gedraagt en de gebeurtenissen afwacht zult u geen vijanden maken, maar ook niet verder opvallen. Statussymbolen en bevorderingen zijn voor u minder belangrijk, en als het er toch van zou moeten komen bent u misschien zelfs verrast. U hebt werk nodig waarbij u veel met mensen te maken hebt en uw fantasie en creativiteit zinvol kunt gebruiken; een beroep waarin u alleen maar met koude getallen of machines omgaat zal u wel niet zoveel zeggen. Ideaal zouden ook verplegende beroepen zijn, of in het algemeen, bezigheden op sociaal gebied, want u voelt zich goed en nuttig wanneer u andere mensen kunt helpen. Als u het bijzondere zoekt, gaat u kunstzinnig bezig en misschien zelfs in de filmbranche. Bovendien zou u geschikt zijn als psycholoog respectievelijk psychologe. Om te kunnen herkennen hoe uitgesproken deze karaktertrekken bij u zijn, zou u de plaatsing van Neptunus en zijn aspecten met de andere planeten in uw horoscoop nauwkeuriger moeten beschouwen.Up | Down | Top | Bottom
Yod | DeAardeVanuitDeHemel | Noordelijke Maansknoop | Spirituele Astrologie | Karmische Astrologie | Relatie Astrologie | Maan Astrologie Tekens I Astrologische Huizen | Zon Maan en Planeten | Zodiacale Aspecten . Carrieregids | Beroep in de Horoscoop De Ascendant | Solaar Horoscoop | Pr. Asc | Pr.Zon | Pr.Maan| Problemen | Hypnose| Astrologie Economie | Ascendant Midhemel

<body> ZwarteMaanYodVegetarischEtenSpiritueleAstrologieRelatieAstrologieReincarnatietherapieReincarnatiePsychologischeAstrologieProgressieveNieuweMaanPlanetenMaansknoopMaanGelukspuntCheironAstroTherapieAstrologieTherapieAstrologieTekensAstrologiepleinAstrologiePlanetenAstrologieHuizenAstrologieConsultAscendant</td> </body>