AstroTherapie Astrologie |Cheiron Astrologie |Zwarte Maan Lilith| Astrologie Consult | Reincarnatie Is... | Astrologie Lezingen
Psychologische Astrologie | Progressieve Horoscoop | Reincarnatietherapie Praktijk | Sessie | Vegetarisch Eten |Gelukspunt | PF Astrologie Consult moedigt Persoonlijke Groei en Levensvervulling aan.
Penny Kinsky | AstroTherapieAcacia Astro | AstroTherapieAstroaspect | AstrotherapieAstro Econoom | AstrotherapieAstroparty | AstrotherapieAstrologe | Astrotherapie
Praktijk +31 (0)6 33 69 75 96


Astrologie Consult | Persoonlijke Groei en LevensvervullingPenelope Cruz en Sarah Jessica Parker zijn er helemaal wild van, Astrotherapie: de toepassing van astrologie op psychotherapie. Wij vroegen Astroloog en Reďncarnatietherapeut Penny Kinsky (40) wat het precies inhoudt. “Astrotherapie maakt gebruik van astrologische inzichten om emotionele en gedragsproblemen te behandelen. En moedigt persoonlijke groei en levensvervulling aan.” Hoe werkt het? “Van iemand die een consult wil, vraag ik de geboortedatum, plaats en tijd. Daar maak ik een uitgebreide horoscoop van. Astrologie heeft namelijk twaalf levensgebieden, financiën, reizen, carričre etc. Het zegt hoe je in de wereld staat. Ik kan ze lezen en weet zo hoe iemand is.” En de therapeutische kant? “De vraag ‘Wat ga je doen met je leven’ staat centraal. Ik ga op zoek naar iemands kwaliteiten. Als praten geen uitkomst biedt, kijken we wat het probleem is via hypnose.”
Is het een typisch Amerikaanse hype? “Nee, al twintig jaar komen er mensen in mijn praktijk. Maar ik voel dat steeds meer mensen in verbinding staan met de kosmische energie, omdat ze meer tijd hebben om na te denken over grote levensvragen.”
(Viva nr. 5-2009)


Astrologie Consult | Het Zonnestelsel en de PlanetenHet zonnestelsel waarin wij leven is een groep hemellichamen, die bestaat uit een ster [de zon], negen planeten [waaronder de aarde] en hun satellieten of manen, duizenden kleine planetoiden of asteroiden, kometen en meteoren die om de zon heen in dezelfde richting draaien. Alleen de zon zelf geeft licht. De planeten en de manen schijnen alleen maar, doordat ze de zonnestraling weerkaatsen. De planeet die het dichtst bij de zon staat is Mercurius, gevolgd door Venus, de Aarde, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus en Pluto. Alle planeten lopen in eigen tempo om de Zon. Mercurius heeft 88 dagen nodig voor een baan om de Zon. Venus 244,75 dagen, de Aarde 365 dagen, Mars 687 dagen, Jupiter 11,86 jaar, Saturnus 29,46 jaar, Uranus 84,01 jaar. Neptunus 164,79 jaar en Pluto 248,43 jaar.


Astrologie Consult | De Astrologie en haar OorsprongDe oorsprong van de Astrologie zoals wij de nu kennen, vinden we in sterrengodsdienst van de Soemeriers in het Midden-Oosten. De Planeten speelden in deze godsdienst een almachtige, goddelijke rol en werden gezien als de veroorzakers van de wisseling van de seizoenen, het verschil tussen eb en vloed en de levenscycli in de natuur. De positieveranderingen van de planeten werden nauwkeurig bijgehouden. Met behulp van deze informatie bepaalden de Babyloniers minder dan 3000 jaar geleden de twaalf tekens van de dierenriem. De Babylonische astrologen waren ervan overtuigd dat wanneer op planeet in het gebied van een der tekens kwam, hij het leven op aarde beinvloedde. Daarmee begon de ontwikkeling van de astrologie als wetenschap.
De Grieken ontwikkelden een methode waarmee ieders lot kon worden berekend aan de hand van het geboorteuur. In deze tijd verscheen het eerste astrologisch handboek door de grootse Ptolomaeus, astroloog en astronoom, gevolgd door Copernicus en Kepler.


Astrologie Consult | De GeboortehoroscoopOok tegenwoordig gaan astrologen er vanuit dat de persoonlijkheid en lotsbestemming van ieder individu is beinvloed door de omstandigheden van het moment waarop hij of zij ter wereld kwam. [In feite beweegt de Aarde zich natuurlijk in een baan rond de Zon, maar de Astroloog gaat uit van de Aarde als centrum]. De geboortehoroscoop is in feite een kaart van de hemel zoals het pasgeboren kind die vanuit zijn geboorteplaats zou zien. Echter ook het 'onzichtbare' gedeelte van de sterrenhemel wordt meegetekend. Het midden van elke horoscoop stelt de Aarde voor. Rond de Aarde vormen de twaalf tekens van de dierenriem de ecliptica. Door deze velden bewegen zich de planeten: met verschillende snelheden gaan ze van het ene naar het andere teken in een eeuwigdurende cylcus. Doordat de planeten steeds bewegen, verandert de hoek die ze met de Aarde vormen. Die hoek kan op elk gewenst moment worden gemeten en elke keer zal de invloed die de betreffende planeet op de Aarde uitoefent anders zijn. Astrologen beschouwen het moment van geboorte als bepalend voor iemands leven: De berekeningen die uit de geboortehoroscoop resulteren, onthullen een uniek kosmisch patroon en daarmee een blik op de individuele kwaliteiten en mogelijkheden van de individu.


Astrologie Consult | Een goed gesprek Is vaak niet goed genoegEen goed gesprek kan verhelderend werken, of dat nu bij een psycholoog, maatschappelijk werker, vriend of partner is,
dat maakt niet uit. Een goed gesprek kan men in principe met iedereen voeren die er voor open staat. Een goed gesprek moet opbouwend zijn en verder helpen. Een goed gesprek geeft nieuwe moed, nieuwe energie, een positieve houding en nieuwe inzichten. Helaas zijn er veel problemen die niet met praten op te lossen zijn. Praten doet men immers met het bewustzijn,
terwijl diepere problematieken juist onderbewust zijn: daar waar het bewustzijn zich niet van bewust is. Met praten blijft men eigenlijk relatief aan de oppervlakte. Praten leidt vaak van de essentie af: Men communiceert dan niet met zichzelf maar met
de ander. Als het de bedoeling is om bepaalde problematieken daadwerkelijk te verhelpen, is het noodzakelijk zichzelf te zien.


Zichzelf waarlijk onder ogen zien is niet eenvoudig. Deze vorm van therapie is het middel om dit proces te vergemakkelijken
en tot het onderbewustzijn door te dringen. De hedendaagse eigenschappen, levenshouding, karakter - op wat voor manier
men ook in het leven staat - het is een gevolg van belevingen, waarnemingen en ondernemingen uit het verleden. Hedendaagse problemen kennen altijd een geschiedenis. Ook al lijkt dit gevoelsmatig voor het eerst. Reincarnatietherapie is erop gericht
naar het ware wezen te leiden, kracht te ervaren en oorzaken van oude of bestaande problemen te achterhalen en op te ruimen.
Bewust stilstaan bij wie men is en wat men wil: Iets wat in het leven van alledag bijzonder ingewikkeld is.


Astrologie Consult | "daar waar praten geen uitkomst biedt, kun je kijken wat het probleem is via hypnose"Reďncarnatiesessies bieden de mogelijkheid te schouwen in vorige levens als vorm van therapie waarbij ervan wordt uitgegaan dat veel problemen, fysiek, emotioneel, psychisch of spiritueel, ontstaan zijn door onverwerkte ervaringen uit het verleden.
De oorzaak van een probleem kan liggen in dit leven, tijdens de jeugd, vroege kindertijd, geboorte, zwangerschap, maar ook in vorige levens. De ervaring leert dat juist vorige levens een helder beeld geven van de huidige problematiek. Al deze ervaringen liggen in het onbewuste opgeslagen. Door middel van hypnose kunnen deze ervaringen in trance weer bewust worden gemaakt en alsnog worden verwerkt. Hierdoor en door het verkregen inzicht worden oude blokkades opgeheven. Het probleem lost zich op of wordt beter hanteerbaar.


Astrologie Consult | Intake-gesprek: "wat zou U te weten willen komen tijdens de hypnose?"


Als voorbereiding op de regressie-sessie kunt u zelf al een vragenlijstje maken. Stelt u zichzelf deze twee vragen:
"wat zou ik te weten willen komen tijdens hypnose" en "wat speelt er in mijn leven waar ik geen antwoord op kan vinden"
des te concreter, des te beter!


Astrologie Consult | Erkennen: "je kunt niet veranderen wat je niet erkent"


Schrijf de punten over die op u betrekking hebben
haal daarbij helder voor uw geestesoog hoe dit is ontstaan
schrijf dit op en bel me voor een afspraak ;)vage onlustgevoelens
hevige migraine
fobieën
allergieën
verdriet
depressie
problemen in relaties
problemen in werk
het ervaren van "stemmen"
etc.Penny Kinsky is astroloog en reďncarnatietherapeut
Telefonisch bereikbaar via +31 (0)6 33 69 75 96Astrologie Consult | Formuleer Uw Gedachten...


I. Huidige klachten
Beschrijf uw klachten en verschijnselen zoveel mogelijk in eigen bewoordingen. Wat is de klacht, hoe is deze ontstaan?
Is deze geleidelijk of acuut, in aansluiting aan bepaalde gebeurtenissen, is deze klacht wisselend of constant aanwezig,
verloopt deze toestand progressief - wordt het steeds erger - of stationnair, al dan niet voor de eerste maal optredend.
In welk opzicht voelt u zich veranderd? Wanneer bent u deze klacht als een wezenlijk probleem gaan ervaren?
Meent u een verklaring voor de klachten gevonden te hebben? Wat doet u of heeft u gedaan ter verlichting van de klachten? Bestaat er zelfmoordneiging? Hoe reageert uw omgeving op uw klachten en de bijbehorende verschijnselen?


II. Levensgeschiedenis
A. Somatisch aspect Hoe voelde de moeder zich tijdens de periode waarin ze van u in verwachting was? Hoe is de zwangerschap ontvangen, waren alle betrokkenen blij of was er iets aan de hand? Waren er toestanden in de familie?
Was er sprake van eventuele ziekten? Hoe was de beloop van de geboorte, bent u makkelijk of moeilijk ter wereld gekomen?
Was er sprake van intoxicaties, o.a. alcohol of drugs-gebruik van de moeder tijdens de zwangerschap? Hoe was de lichamelijke ontwikkeling in de kinderjaren, ontwikkeling van de functies, verloop van doorgemaakte kinderziekten, begin van de puberteit?


B. Psychisch en sociaal aspect
1. Situatie in ouderlijk gezin Wat was de leeftijd van uw ouders toen u werd geboren? Waren beide ouders hierbij aanwezig,
was er sprake van overbezorgheid, hoe waren de ervaringen in de jeugdjaren, is de jeugd prettig geweest? Hoe hebben de ouders u gesteund bij problemen die u als kind heeft ervaren, bent u hierin bijgestaan, voelde u zich gesteund, kortom hoe was de verhouding in het gezin, maak eens een karakterbeschrijving van de ouders, wie domineerde? Wat was uw plaats in de rij?
Heeft u zich onderdrukt gevoeld door de vader of moeder, is een van de ouders te bezitterig geweest? Legde een van de ouders zijn of haar verantwoordelijkheid bij u als kind of nog steeds, bij u als volwassene? Heeft u heimwee, en zo ja, waarnaar? voor het 6e jaar, na het 6e jaar? Hoe was uw psychische ontwikkeling in de kleuterjaren, wat is opgelegd als kind aan tradities, opvattingen en overtuigingen, wat is er als kind tegen u gezegd dat nog steeds doorwerkt nu? Is een van uw ouders overleden,
op welke leeftijd en wat was uw reactie daarop.


2. Schooljaren Ging u graag naar school of met tegenzin, spijbelde u, hoe waren de prestaties op school, Is er sprake van doublures, in welke klas? Hoe was de verhouding t.o.v. de onderwijzers en medeleerlingen? Kon u meekomen?


3. Werk en Roeping Werkt u op dit moment, voelt u zich daar prettig in verhouding tot superieuren, hoe is uw verhouding
met betrekking tot collega's, vindt u bevrediging in het werk, biedt uw werk gelegenheid tot persoonlijk ontplooing, heeft u
het gevoel dat u iets bijdraagt aan de samenleving, direct of indirect, zou u graag iets doen waar u maar niet aan toekomt,
heeft u wel eens concreet uitgezocht hoe u dit praktisch mogelijk zou kunnen maken, heeft u uzelf op dit vlak weleens heel serieus genomen? Heeft u een baan die meer voldoet aan de verwachting van uw ouders of heeft u uw eigen bestemming gevonden? Kunt u voldoen aan uw eigen verwachtingen omtrent carriere of heeft u het gevoel dat u dat nooit zal bereiken?


4. Huwelijks- en eigen Gezinsleven Heeft u momenteel een gelukkig huwelijk? wat betekent geluk voor u? Is geluk een kwestie van momenten of verwacht u een constante euforie? Zijn er inwoningsmoeilijkheden? Met kind, partner of ouder? Hoe is deze situatie tot stand gekomen, zijn er geldzorgen, heeft u wel eens op papier gezet hoe u een en ander zou kunnen veranderen? Heeft u iemand met wie u uw interesses kan delen, indien dit niet het geval is, wat zou een mogelijkheid zijn om in contact te komen met gelijkgestemden? Waar zou u met hen in contact komen komen?


5. Enkele vragen betreffende de sexualiteit Op welke leeftijd bent u voorgelicht over sexualiteit? Of bent u helemaal niet voorgelicht? Heeft u momenteel een bevredigende sexuele relatie? Heeft u ooit een bevredigende relatie of ontmoeting ervaren? Wordt er voor wat betreft sexualiteit te veel van u verwacht door uw partner? Of voldoet uw partner op dit vlak niet aan uw verwachtingen? Heeft u schuldgevoelens op dit gebied? Hoe zijn deze gevoelens ontstaan? Is er iets voorgevallen tijdens de kindertijd dat nog steeds doorwerkt nu? Is er ooit iets tegen u gezegd over sexualiteit wat door uw hoofd spookt om het moment dat u 'bezig bent'? Heeft u wel eens een boek in de bibliotheek gehuurd om u te verdiepen in de problematiek die u op dit gebied van sexualiteit ervaart? Neemt u uzelf serieus om hier eens goed naar te kijken en dit te uit te pluizen? Is uw partner op de hoogte van de reden waarom u hier op een dergelijke manier mee omgaat? Voelt u zich hier door uw partner serieus genomen? Ervaart u begrip?


5. Sociale aanpassing, activiteiten en liefhebberijen Heeft u iemand met wie u uw interesses kunt delen, indien dit niet het geval is, wat zou een mogelijkheid zijn om in contact te komen met gelijkgestemden? Waar zou u met hen in contact komen komen? Bent u wel eens in de bilbiotheek gaan rondsnuffelen om te kijken wat er zoal te doen is en of dit u misschien op andere gedachten zou kunnen brengen?


III. Praemorbide Persoonlijkheid


IV. Hereditaire Factoren Is er sprake van bepaalde ziekten en afwijkingen binnen de familie? In het licht van reincarnatie spreekt men niet zozeer van 'erfelijkheid' maar van 'incarnatie op basis van attractie' Welke bepaalde situaties of afwijkingen
die binnen uw familie voorkomen hebben invloed op uw manier van denken? Bent u bang dat dit ook u ten deel zal vallen?
Is er sprake van alcoholisme, 'vreemde persoonlijkheden', gevallen van zelfmoord of zelfs opnemingen in psychiatrische inrichtingen? Bent u zich ervan bewust dat u zich hiervan los kunt maken en dat de manier waarop u hierover denkt veel
invloed heeft op uw leven?Up | Down | Top | Bottom
Yod | DeAardeVanuitDeHemel | Noordelijke Maansknoop | Spirituele Astrologie | Karmische Astrologie | Relatie Astrologie | Maan Astrologie Tekens | Astrologische Huizen | Zon Maan en Planeten | Zodiacale Aspecten . Carrieregids | Beroep in de Horoscoop De Ascendant | Astrologie Consult | Astrologisch Consult | AstroConsult
AstroTherapie Astrologie |Cheiron Astrologie |Zwarte Maan Lilith| Astrologie Consult | Reincarnatie Is... | Astrologie Lezingen
Psychologische Astrologie | Progressieve Horoscoop | Reincarnatietherapie Praktijk | Sessie | Vegetarisch Eten |Gelukspunt | PF Astrologie Consult moedigt Persoonlijke Groei en Levensvervulling aan.
Penny Kinsky | AstroTherapieAcacia Astro | AstroTherapieAstroaspect | AstrotherapieAstro Econoom | AstrotherapieAstroparty | AstrotherapieAstrologe | Astrotherapie
Praktijk +31 (0)6 33 69 75 96


Astrologie Consult | Persoonlijke Groei en LevensvervullingPenelope Cruz en Sarah Jessica Parker zijn er helemaal wild van, Astrotherapie: de toepassing van astrologie op psychotherapie. Wij vroegen Astroloog en Reďncarnatietherapeut Penny Kinsky (40) wat het precies inhoudt. “Astrotherapie maakt gebruik van astrologische inzichten om emotionele en gedragsproblemen te behandelen. En moedigt persoonlijke groei en levensvervulling aan.” Hoe werkt het? “Van iemand die een consult wil, vraag ik de geboortedatum, plaats en tijd. Daar maak ik een uitgebreide horoscoop van. Astrologie heeft namelijk twaalf levensgebieden, financiën, reizen, carričre etc. Het zegt hoe je in de wereld staat. Ik kan ze lezen en weet zo hoe iemand is.” En de therapeutische kant? “De vraag ‘Wat ga je doen met je leven’ staat centraal. Ik ga op zoek naar iemands kwaliteiten. Als praten geen uitkomst biedt, kijken we wat het probleem is via hypnose.”
Is het een typisch Amerikaanse hype? “Nee, al twintig jaar komen er mensen in mijn praktijk. Maar ik voel dat steeds meer mensen in verbinding staan met de kosmische energie, omdat ze meer tijd hebben om na te denken over grote levensvragen.”
(Viva nr. 5-2009)


Astrologie Consult | Het Zonnestelsel en de PlanetenHet zonnestelsel waarin wij leven is een groep hemellichamen, die bestaat uit een ster [de zon], negen planeten [waaronder de aarde] en hun satellieten of manen, duizenden kleine planetoiden of asteroiden, kometen en meteoren die om de zon heen in dezelfde richting draaien. Alleen de zon zelf geeft licht. De planeten en de manen schijnen alleen maar, doordat ze de zonnestraling weerkaatsen. De planeet die het dichtst bij de zon staat is Mercurius, gevolgd door Venus, de Aarde, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus en Pluto. Alle planeten lopen in eigen tempo om de Zon. Mercurius heeft 88 dagen nodig voor een baan om de Zon. Venus 244,75 dagen, de Aarde 365 dagen, Mars 687 dagen, Jupiter 11,86 jaar, Saturnus 29,46 jaar, Uranus 84,01 jaar. Neptunus 164,79 jaar en Pluto 248,43 jaar.


Astrologie Consult | De Astrologie en haar OorsprongDe oorsprong van de Astrologie zoals wij de nu kennen, vinden we in sterrengodsdienst van de Soemeriers in het Midden-Oosten. De Planeten speelden in deze godsdienst een almachtige, goddelijke rol en werden gezien als de veroorzakers van de wisseling van de seizoenen, het verschil tussen eb en vloed en de levenscycli in de natuur. De positieveranderingen van de planeten werden nauwkeurig bijgehouden. Met behulp van deze informatie bepaalden de Babyloniers minder dan 3000 jaar geleden de twaalf tekens van de dierenriem. De Babylonische astrologen waren ervan overtuigd dat wanneer op planeet in het gebied van een der tekens kwam, hij het leven op aarde beinvloedde. Daarmee begon de ontwikkeling van de astrologie als wetenschap.
De Grieken ontwikkelden een methode waarmee ieders lot kon worden berekend aan de hand van het geboorteuur. In deze tijd verscheen het eerste astrologisch handboek door de grootse Ptolomaeus, astroloog en astronoom, gevolgd door Copernicus en Kepler.


Astrologie Consult | De GeboortehoroscoopOok tegenwoordig gaan astrologen er vanuit dat de persoonlijkheid en lotsbestemming van ieder individu is beinvloed door de omstandigheden van het moment waarop hij of zij ter wereld kwam. [In feite beweegt de Aarde zich natuurlijk in een baan rond de Zon, maar de Astroloog gaat uit van de Aarde als centrum]. De geboortehoroscoop is in feite een kaart van de hemel zoals het pasgeboren kind die vanuit zijn geboorteplaats zou zien. Echter ook het 'onzichtbare' gedeelte van de sterrenhemel wordt meegetekend. Het midden van elke horoscoop stelt de Aarde voor. Rond de Aarde vormen de twaalf tekens van de dierenriem de ecliptica. Door deze velden bewegen zich de planeten: met verschillende snelheden gaan ze van het ene naar het andere teken in een eeuwigdurende cylcus. Doordat de planeten steeds bewegen, verandert de hoek die ze met de Aarde vormen. Die hoek kan op elk gewenst moment worden gemeten en elke keer zal de invloed die de betreffende planeet op de Aarde uitoefent anders zijn. Astrologen beschouwen het moment van geboorte als bepalend voor iemands leven: De berekeningen die uit de geboortehoroscoop resulteren, onthullen een uniek kosmisch patroon en daarmee een blik op de individuele kwaliteiten en mogelijkheden van de individu.


Astrologie Consult | Een goed gesprek Is vaak niet goed genoegEen goed gesprek kan verhelderend werken, of dat nu bij een psycholoog, maatschappelijk werker, vriend of partner is,
dat maakt niet uit. Een goed gesprek kan men in principe met iedereen voeren die er voor open staat. Een goed gesprek moet opbouwend zijn en verder helpen. Een goed gesprek geeft nieuwe moed, nieuwe energie, een positieve houding en nieuwe inzichten. Helaas zijn er veel problemen die niet met praten op te lossen zijn. Praten doet men immers met het bewustzijn,
terwijl diepere problematieken juist onderbewust zijn: daar waar het bewustzijn zich niet van bewust is. Met praten blijft men eigenlijk relatief aan de oppervlakte. Praten leidt vaak van de essentie af: Men communiceert dan niet met zichzelf maar met
de ander. Als het de bedoeling is om bepaalde problematieken daadwerkelijk te verhelpen, is het noodzakelijk zichzelf te zien.


Zichzelf waarlijk onder ogen zien is niet eenvoudig. Deze vorm van therapie is het middel om dit proces te vergemakkelijken
en tot het onderbewustzijn door te dringen. De hedendaagse eigenschappen, levenshouding, karakter - op wat voor manier
men ook in het leven staat - het is een gevolg van belevingen, waarnemingen en ondernemingen uit het verleden. Hedendaagse problemen kennen altijd een geschiedenis. Ook al lijkt dit gevoelsmatig voor het eerst. Reincarnatietherapie is erop gericht
naar het ware wezen te leiden, kracht te ervaren en oorzaken van oude of bestaande problemen te achterhalen en op te ruimen.
Bewust stilstaan bij wie men is en wat men wil: Iets wat in het leven van alledag bijzonder ingewikkeld is.


Astrologie Consult | "daar waar praten geen uitkomst biedt, kun je kijken wat het probleem is via hypnose"Reďncarnatiesessies bieden de mogelijkheid te schouwen in vorige levens als vorm van therapie waarbij ervan wordt uitgegaan dat veel problemen, fysiek, emotioneel, psychisch of spiritueel, ontstaan zijn door onverwerkte ervaringen uit het verleden.
De oorzaak van een probleem kan liggen in dit leven, tijdens de jeugd, vroege kindertijd, geboorte, zwangerschap, maar ook in vorige levens. De ervaring leert dat juist vorige levens een helder beeld geven van de huidige problematiek. Al deze ervaringen liggen in het onbewuste opgeslagen. Door middel van hypnose kunnen deze ervaringen in trance weer bewust worden gemaakt en alsnog worden verwerkt. Hierdoor en door het verkregen inzicht worden oude blokkades opgeheven. Het probleem lost zich op of wordt beter hanteerbaar.


Astrologie Consult | Intake-gesprek: "wat zou U te weten willen komen tijdens de hypnose?"


Als voorbereiding op de regressie-sessie kunt u zelf al een vragenlijstje maken. Stelt u zichzelf deze twee vragen:
"wat zou ik te weten willen komen tijdens hypnose" en "wat speelt er in mijn leven waar ik geen antwoord op kan vinden"
des te concreter, des te beter!


Astrologie Consult | Erkennen: "je kunt niet veranderen wat je niet erkent"


Schrijf de punten over die op u betrekking hebben
haal daarbij helder voor uw geestesoog hoe dit is ontstaan
schrijf dit op en bel me voor een afspraak ;)vage onlustgevoelens
hevige migraine
fobieën
allergieën
verdriet
depressie
problemen in relaties
problemen in werk
het ervaren van "stemmen"
etc.Penny Kinsky is astroloog en reďncarnatietherapeut
Telefonisch bereikbaar via +31 (0)6 33 69 75 96Astrologie Consult | Formuleer Uw Gedachten...


I. Huidige klachten
Beschrijf uw klachten en verschijnselen zoveel mogelijk in eigen bewoordingen. Wat is de klacht, hoe is deze ontstaan?
Is deze geleidelijk of acuut, in aansluiting aan bepaalde gebeurtenissen, is deze klacht wisselend of constant aanwezig,
verloopt deze toestand progressief - wordt het steeds erger - of stationnair, al dan niet voor de eerste maal optredend.
In welk opzicht voelt u zich veranderd? Wanneer bent u deze klacht als een wezenlijk probleem gaan ervaren?
Meent u een verklaring voor de klachten gevonden te hebben? Wat doet u of heeft u gedaan ter verlichting van de klachten? Bestaat er zelfmoordneiging? Hoe reageert uw omgeving op uw klachten en de bijbehorende verschijnselen?


II. Levensgeschiedenis
A. Somatisch aspect Hoe voelde de moeder zich tijdens de periode waarin ze van u in verwachting was? Hoe is de zwangerschap ontvangen, waren alle betrokkenen blij of was er iets aan de hand? Waren er toestanden in de familie?
Was er sprake van eventuele ziekten? Hoe was de beloop van de geboorte, bent u makkelijk of moeilijk ter wereld gekomen?
Was er sprake van intoxicaties, o.a. alcohol of drugs-gebruik van de moeder tijdens de zwangerschap? Hoe was de lichamelijke ontwikkeling in de kinderjaren, ontwikkeling van de functies, verloop van doorgemaakte kinderziekten, begin van de puberteit?


B. Psychisch en sociaal aspect
1. Situatie in ouderlijk gezin Wat was de leeftijd van uw ouders toen u werd geboren? Waren beide ouders hierbij aanwezig,
was er sprake van overbezorgheid, hoe waren de ervaringen in de jeugdjaren, is de jeugd prettig geweest? Hoe hebben de ouders u gesteund bij problemen die u als kind heeft ervaren, bent u hierin bijgestaan, voelde u zich gesteund, kortom hoe was de verhouding in het gezin, maak eens een karakterbeschrijving van de ouders, wie domineerde? Wat was uw plaats in de rij?
Heeft u zich onderdrukt gevoeld door de vader of moeder, is een van de ouders te bezitterig geweest? Legde een van de ouders zijn of haar verantwoordelijkheid bij u als kind of nog steeds, bij u als volwassene? Heeft u heimwee, en zo ja, waarnaar? voor het 6e jaar, na het 6e jaar? Hoe was uw psychische ontwikkeling in de kleuterjaren, wat is opgelegd als kind aan tradities, opvattingen en overtuigingen, wat is er als kind tegen u gezegd dat nog steeds doorwerkt nu? Is een van uw ouders overleden,
op welke leeftijd en wat was uw reactie daarop.


2. Schooljaren Ging u graag naar school of met tegenzin, spijbelde u, hoe waren de prestaties op school, Is er sprake van doublures, in welke klas? Hoe was de verhouding t.o.v. de onderwijzers en medeleerlingen? Kon u meekomen?


3. Werk en Roeping Werkt u op dit moment, voelt u zich daar prettig in verhouding tot superieuren, hoe is uw verhouding
met betrekking tot collega's, vindt u bevrediging in het werk, biedt uw werk gelegenheid tot persoonlijk ontplooing, heeft u
het gevoel dat u iets bijdraagt aan de samenleving, direct of indirect, zou u graag iets doen waar u maar niet aan toekomt,
heeft u wel eens concreet uitgezocht hoe u dit praktisch mogelijk zou kunnen maken, heeft u uzelf op dit vlak weleens heel serieus genomen? Heeft u een baan die meer voldoet aan de verwachting van uw ouders of heeft u uw eigen bestemming gevonden? Kunt u voldoen aan uw eigen verwachtingen omtrent carriere of heeft u het gevoel dat u dat nooit zal bereiken?


4. Huwelijks- en eigen Gezinsleven Heeft u momenteel een gelukkig huwelijk? wat betekent geluk voor u? Is geluk een kwestie van momenten of verwacht u een constante euforie? Zijn er inwoningsmoeilijkheden? Met kind, partner of ouder? Hoe is deze situatie tot stand gekomen, zijn er geldzorgen, heeft u wel eens op papier gezet hoe u een en ander zou kunnen veranderen? Heeft u iemand met wie u uw interesses kan delen, indien dit niet het geval is, wat zou een mogelijkheid zijn om in contact te komen met gelijkgestemden? Waar zou u met hen in contact komen komen?


5. Enkele vragen betreffende de sexualiteit Op welke leeftijd bent u voorgelicht over sexualiteit? Of bent u helemaal niet voorgelicht? Heeft u momenteel een bevredigende sexuele relatie? Heeft u ooit een bevredigende relatie of ontmoeting ervaren? Wordt er voor wat betreft sexualiteit te veel van u verwacht door uw partner? Of voldoet uw partner op dit vlak niet aan uw verwachtingen? Heeft u schuldgevoelens op dit gebied? Hoe zijn deze gevoelens ontstaan? Is er iets voorgevallen tijdens de kindertijd dat nog steeds doorwerkt nu? Is er ooit iets tegen u gezegd over sexualiteit wat door uw hoofd spookt om het moment dat u 'bezig bent'? Heeft u wel eens een boek in de bibliotheek gehuurd om u te verdiepen in de problematiek die u op dit gebied van sexualiteit ervaart? Neemt u uzelf serieus om hier eens goed naar te kijken en dit te uit te pluizen? Is uw partner op de hoogte van de reden waarom u hier op een dergelijke manier mee omgaat? Voelt u zich hier door uw partner serieus genomen? Ervaart u begrip?


5. Sociale aanpassing, activiteiten en liefhebberijen Heeft u iemand met wie u uw interesses kunt delen, indien dit niet het geval is, wat zou een mogelijkheid zijn om in contact te komen met gelijkgestemden? Waar zou u met hen in contact komen komen? Bent u wel eens in de bilbiotheek gaan rondsnuffelen om te kijken wat er zoal te doen is en of dit u misschien op andere gedachten zou kunnen brengen?


III. Praemorbide Persoonlijkheid


IV. Hereditaire Factoren Is er sprake van bepaalde ziekten en afwijkingen binnen de familie? In het licht van reincarnatie spreekt men niet zozeer van 'erfelijkheid' maar van 'incarnatie op basis van attractie' Welke bepaalde situaties of afwijkingen
die binnen uw familie voorkomen hebben invloed op uw manier van denken? Bent u bang dat dit ook u ten deel zal vallen?
Is er sprake van alcoholisme, 'vreemde persoonlijkheden', gevallen van zelfmoord of zelfs opnemingen in psychiatrische inrichtingen? Bent u zich ervan bewust dat u zich hiervan los kunt maken en dat de manier waarop u hierover denkt veel
invloed heeft op uw leven?Up | Down | Top | Bottom
Yod | DeAardeVanuitDeHemel | Noordelijke Maansknoop | Spirituele Astrologie | Karmische Astrologie | Relatie Astrologie | Maan Astrologie Tekens | Astrologische Huizen | Zon Maan en Planeten | Zodiacale Aspecten . Carrieregids | Beroep in de Horoscoop De Ascendant | Solaar Horoscoop | Pr. Asc | Pr.Zon | Pr.Maan| Problemen | Hypnose| Astrologie Economie | Ascendant Midhemel

<body> ZwarteMaanYodVegetarischEtenSpiritueleAstrologieRelatieAstrologieReincarnatietherapieReincarnatiePsychologischeAstrologieProgressieveNieuweMaanPlanetenMaansknoopMaanGelukspuntCheironAstroTherapieAstrologieTherapieAstrologieTekensAstrologiepleinAstrologiePlanetenAstrologieHuizenAstrologieConsultAscendant</td> </body>