AstroTherapie Astrologie |Cheiron Astrologie |Zwarte Maan Lilith| Astrologie Consult | Reincarnatie Is... | Astrologie Lezingen
Psychologische Astrologie | Progressieve Horoscoop | Reincarnatietherapie Praktijk | Sessie | Vegetarisch Eten |Gelukspunt | PF Astrologie Economie | Hoogte- en dieptepunten van de Aardse beschaving tonen significante overeenkomsten met de steeds afwisselende fasen van de 'mysterie-planeten' Uranus, Neptunus en Pluto.
Penny Kinsky | AstroTherapieUyldert | AstroTherapieNoordKnoop | AstrotherapieAstrologe Marianne Willems | AstrotherapieTop Horoscoop | AstrotherapieCapricornus | Astrotherapie
Praktijk +31 (0)6 33 69 75 96


Astrologie Economie | Geestdriftige Perioden In de GeschiedenisUitgebreid onderzoek toont aan dat de 'mysterie-planeten' Uranus, Neptunus en Pluto een voorname invloed uitoefenen op de planeet Aarde. De meest geestdriftige perioden uit de geschiedenis vallen samen met die tijden waarin deze mysterieplaneten bepaalde aspecten maken. Hoogte- en dieptepunten van de Aardse beschaving tonen significante overeenkomsten met de steeds afwisselende fasen van deze planeten. De snelste planeet loopt na de conjunctie voor de langzame planeet uit tot oppositie en weer in tot conjunctie. De kringloop is voltooid. De uitgaande beweging vertegenwoordigt de meest actieve, creatieve fase van de cyclus. De ingaande beweging de meer passieve, oogstende en desintegrerende fase. Uitgaand past bij de jeugd 'het zaaien', 'pionieren' 'opbouwen' en 'de eerste levenshelft'. Ingaand aspect duidt 'het terugtrekken', 'het afbreken' en de ouderdom.


Astrologie Economie | Onderlinge verhouding tussen de planeten Saturnus en Pluto1912 - 1930 Saturnus Uitgaande Aspecten Pluto Periode van de wederopbouw.
1930 - 1948 Saturnus Ingaande Aspecten Pluto De Economische wereldcrisis van de jaren dertig, WO II.
1948 - 1966 Saturnus Uitgaande Aspecten Pluto Periode van de wederopbouw.
1966 - 1984 Saturnus Ingaande Aspecten Pluto De Economische wereldcrisis van de jaren zeventig, de 'oliecrisis'.
1984 - 2002 Saturnus Uitgaande Aspecten Pluto Periode van 'economisch herstel'.
2002 - 2020 Saturnus Ingaande Aspecten Pluto De Economische wereldcrisis van de jaren tien?, de 'kredietcrisis'.
2020 - 2038 Saturnus Uitgaande Aspecten Pluto Periode van 'economisch herstel'.Astrologie Economie | Saturnus Pluto Ingaande Aspecten | 2002 - 2020 | De 'kredietcrisis'De huidige aspecten tussen Saturnus en Pluto, van oppositie tot conjunctie, duidt ditmaal de periode van 2002 - 2020.
In 2009 heeft de huidige economische crisis in Europa inmiddels de naam 'kredietcrisis' gekregen. Zoals u kunt zien is deze periode echter planetair al van start gegaan op 26 mei 2002: het moment waarop Saturnus exact oppositie Pluto stond.
Het duurt altijd enige tijd voordat gevolgen zichtbaar worden. Pluto heeft zich inmiddels verplaatst naar het teken Capricorn
en het is momenteel heel duidelijk, er wordt maatschappelijk flink aan de touwtjes getrokken. Deze veranderingen zullen nog enige tijd aanhouden en heel wat nijpender worden. Astrologisch beschouwd in ieder geval tot 12 januari 2020.


Op 25 mei 2002 staat Saturnus exact oppositie Pluto [Pluto in Boogschutter | Sagittarius]
Op 23 mei 2005 staat Saturnus [ingaand] inconjunct Pluto [Pluto in Boogschutter | Sagittarius]
Op 05 aug 2007 staat Saturnus [ingaand] driehoek Pluto [Pluto in Boogschutter | Sagittarius]
Op 14 nov 2009 en op 30 jan 2010 staat Saturnus [ingaand] exact vierkant Pluto [Pluto in Steenbok | Capricorn]
Op 25 dec 2012 en op 09 mrt 2013 staat Saturnus [ingaand] sextiel Pluto [Pluto in Steenbok | Capricorn]
Op 10 nov 2016 staat Saturnus [ingaand] half-sextiel Pluto [Pluto in Steenbok | Capricorn]
Op 12 jan 2020 staat Saturnus [ingaand] conjunct Pluto [Pluto in Steenbok | Capricorn]Astrologie Economie | 'Mysterie-planeten' Uranus, Neptunus en Pluto in de tekens


Doordat de mysterie-planeten Uranus, Neptunus en Pluto in verhouding tot de overige planeten binnen ons zonnestelsel
zich zo langzaam voortbewegen, soms wel tientallen jaren door een teken, is de invloed hiervan op Aarde overeenkomstig:
Langzaam maar zeker komt een verandering tot stand. En al men weet niet wat het veroorzaakt heeft - U, als astroloog
weet wel beter ;) - men ervaart er wel de gevolgen van!


Astrologie Economie | Pluto in Capricornus [26-01-2008 | 22-03-2023]Pluto in Steenbok Pluto reist door Steenbok van 26-01-2008 tot 22-03-2023. In September 2001 heeft de aanslag op het World Trade Centre in New York ruim van te voren de actuele veranderingen met veel gedonder en geraas aangekondigd. Saturnus staat op '9/11' al oppositie Pluto - echter nog niet op de graad nauwkeurig. Ook kan '9/11' nog het gevolg zijn van de transit van Pluto door Sagittarius, die zo z'n eigen visie heeft op religieuze zaken... Zonder omhaal zou men hier wel kunnen zeggen:
'de steenen spreken'. En de stenen zullen blijven spreken: al gaat de leugen nog zo snel, via de stenen achterhaalt men 't wel.
De actuele maatschappelijke situatie anno 2009, de 'maatschappelijke aardverschuiving', is eigenlijk niets anders dan het herstel tot harmonie. Een uitdrukking van de wetmatigheid van de natuur. Pluto, de zg.heer van de onderwereld, laat geen steen op de ander en zal de waarheid boven tafel eisen, met of zonder medewerking. In Capricorn krijgt Pluto de kracht om alles wat niet overeenstemt met de 'saturnale wet' nu af te dwingen. Het is een tijd van noodgedwongen herstel. Iedereen ging zijn boekje ver te buiten: het kon niet op in Boogschutter, maar in Steenbok is dat afgelopen.


De natuur eist versobering: 'pas op de plaats', en 'eigen tuintje eerst' is wat deze periode zal afdwingen: Pluto in Capricorn Ook de huizenmarkt wordt onderworpen aan herstel, de stenen hebben gesproken en zullen nog goed van zich laten horen de komende 15 jaar, zei het in stilte ;). Saturnus, heer van Steenbok duidt namelijk 'het geweten', de plicht, ernst, inkeer, angst, afzondering, twijfel en ontkenning. Saturnus is de planeet van begrenzing, van verzoek en loutering en als zodanig degene wiens werking wij in ons leven voelen als belemmering, tegenstand en beproeving. Hij slaat in en begrenst alle dingen.
Dit geeft ons juist door de belijning het juiste beeld van datgene wat wij voor ons hebben. Saturnus ontdoet ons van onze maatschappelijke ballast, ontneemt ons onze vrienden, onze misleidende genoegens en brengt ons goedschiks of kwaadschiks in de eenzaamheid waar wij de 'stem van de Stilte' kunnen horen. Daarom is Saturnus de vriend van hen die ernstig streven naar inzicht en levensverdieping. Maar voor hen die zichzelf zoeken en zich afwenden van het hogere wordt hij de onverbiddelijke rechter die weet te dwingen en te vernietigen. Totdat de mens tenslotte zijn taal verstaat en zegenen kan de ijzeren hand die hem leidde. Want eerst wanneer wij Saturnus hebben begrepen kunnen wij ingaan tot de overzijde van de drempel. Het teken dat overeenstemt met de positieve Saturnus-aard is Steenbok | Capricornus, het teken van de eenzamen. De moeilijk te begrijpen zoeker beperkt in zijn hoop, beperkt in zijn levensdurf, meestal nog alleen maar vermoedend en nog niet ten volle waarderend de vreemde engel in zijn hart.Op 25 mei 2002 staat Saturnus oppositie Pluto Op persoonlijk vlak betekent dit aspect dat tijdens deze periode men zichzelf
in acht zou moeten nemen om niet het slachtoffer van bedrieglijke intriges te worden. Sommigen lopen tijdens deze periode
het gevaar om in echt twijfelachtige activiteiten verwikkeld te raken. Daartegen stelt men zich het best te weer door zichzelf
een overzicht van de omgeving en de realiteit daarvan te verschaffen, opdat men dan nog op een goede dag eraan terugdenkt dat eerlijk het langst duurt. Vaak is men gewoon wat te goedgelovig en laat zich door mensen intimideren die beloven de sterren van de hemel te zullen plukken. Maak een gezond verstand eigen, ook wanneer dat gemakkelijker gezegd dan gedaan is. Eventuele crisissituaties dient men juist te gebruiken om tenslotte wat meer gelaten met medemensen te kunnen omgaan.
Dat geldt ook voor de beroepsmatige bezigheid, juist daar kan de conflictstof boven het hoofd groeien.


Op 05 aug 2007 staat Saturnus driehoek Pluto Op persoonlijk vlak betekent dit aspect dat tijdens deze periode men de aan het leven ten grondslag liggende subtiele vormen van energie kan verstaan en deze ook nuttig maken. Waar men zich ook begeeft, het vitale gedrag valt op en wordt door medemensen zeer gewaardeerd. Doelstellingen worden in rap tempo verwerkelijkt omdat innerlijke krachtreserves momenteel ter beschikking staan om zonodig nog een extra stap verder te kunnen gaan. Men werkt zorgvuldig en voorzichtig en wil soms principiŽle veranderingen in het eigen leven maar ook in dat van anderen doorvoeren.
Ook zou men tijdens deze periode gemakkelijker in staat blijken om als een soort spirituele leider de vrienden aan te voeren. Met fijngevoeligheid en intuÔtieve opmerkingsgave kan men tijdens deze periode stress- en crisissituaties uitstekend de baas. Mogelijk lijkt men nu wel door het geluk regelrecht te worden achtervolgd, toch zou men daar niet teveel op moeten vertrouwen:
voor het sluimerende creatieve talent is het soms beter wanneer niet altijd alle uitdagingen van het leven als vanzelf een positief einde vinden.


Op 14 nov 2009 en op 30 jan 2010 staat Saturnus vierkant Pluto Op persoonlijk vlak betekent dit aspect dat tijdens deze periode men soms wil geloven dat de hele last van het universum op de eigen schouders rust. Maar zou men beginnen over het lot te klagen, dan wordt het toch tijd de realiteit enigszins nauwkeuriger te bezien om vast te stellen dat het ook aan de eigen inzet kan mankeren. Misschien gaat men graag alle discussies uit de weg vanwege de angst dat een confrontatie tot persoonlijke nederlaag zou kunnen leiden. Stelt men zich daarentegen wat meer open tegenover medemensen en durft men de eigen kwetsbaarheden naar voren te brengen dan zal men merken dat dit eerder tot contact en wederzijds begrip leidt. Men zou niet op deze planeet leven indien men al perfect zou zijn! Al ontbreekt het enigermate aan persoonlijke integriteit bij velen, men zou zich in geen geval aan deze maatschappelijke uitdaging moeten onttrekken. Het zou een ieder moeten gelukken om de uitdaging van de verantwoordelijkheid aan te nemen, vooral wanneer men zich niet door de wens laat drijven om manipulerend in het leven van medemensen in te grijpen maar elkaar juist met raad en daad terzijde staan om de talenten te voorschijn prikkelen.


Astrologie Economie | Saturnus Uranus Ingaande Aspecten | 2008 - 2032 | Strijd om Vrijheid van DenkenOp 3 nov 2008 en 4 feb 2009 staat Saturnus exact oppositie Uranus [Uranus in Vissen | Pisces]
Op 12 apr 2013 staat Saturnus [ingaand] inconjunct Uranus [Uranus in Ram | Aries]
Op 24 dec 2016 en op 11 nov 2017 staat Saturnus [ingaand] driehoek Uranus [Uranus in Ram | Aries]
Op 16 feb 2021 Saturnus [ingaand] exact vierkant Uranus [Uranus in Stier | Taurus]
Op 05 apr 2025 Saturnus [ingaand] sextiel Uranus [Uranus in Stier | Taurus]
Op 04 sep 2029 Saturnus [ingaand] half-sextiel Uranus [Uranus in Tweelingen | Gemini]
Op 27 jun 2032 Saturnus [ingaand] conjunct Uranus [Uranus in Tweelingen | Gemini]Astrologie Economie | Uranus in Pisces [30-12-2003 | 11-03-2011]


De sfeer van Uranus is te benaderen langs de weg van het gevoel en het verstand. Maar zolang de drijfveren daartoe niet voldoende gezuiverd zijn van stoffelijke begeerten blijft het resultaat onvolkomen. Zo zullen zij die de gevoelslijn volgen het niet verder brengen dan anarchisme en immoraliteit. Zij die de weg van het verstand gaan, midden in de theorieen over atomen, electronen, zenuwen, etc. blijven ook steken, indien zij niet eerst over de drempel zijn geschreden welke Saturnus bewaakt.
Niet dus een zielsverwantschap en dergelijke ter veraangenaming van persoonlijk-stoffelijke omstandigheden. Geen electro- dynamische of occulte hypothesen wanneer daarmee alleen maatschappelijk voordeel of persoonlijke macht over anderen bereikt moeten worden. Want dan voert Uranus tot de meest ongewenste consequenties. Dezelfde moeilijkheid ligt in het teken Waterman | Aquarius waar de invloed van Uranus zich doet gelden ten goede wanneer Saturnus overwonnen is, ten kwade wanneer de Saturnale zelfzucht de hoge vlucht der Uranus-ideeen belemmert.


Door innerlijke confrontatie overgegaan tot volledige integratie: Uranus in Pisces Uranus wil vrijheid, verandering en actie. Uranus is de rebel, het genie die met het nieuw verworven intuitieve inzicht graag iets wil veranderen. In het teken Pisces, het teken van de kosmos, het onderbewustzijn en de maatschappij, kunnen we zeker wel wat opschudding verwachten: Uranus biedt in Vissen een uitgelezen mogelijkheid om hier en daar een bommetje 'onder water' te plaatsen: in het onderbewuste van het collectief de boel tot ontploffing brengen opdat het een en ander weer kan stromen. Uranus zal de mensheid forceren alle ingehouden ondergedompelde energieen als spanning te laten aanvoelen, opdat men gedwongen wordt iets te doen om dit te ontladen. Nu is men genoopt de eigenschappen te gaan vertonen die zo lang verhuld zijn gebleven. Uranus lokt uit. Uranus eist vrijheid en verlossing. Krijgt Uranus de ruimte in Vissen, dan is hij geniaal. In Vissen is Uranus immers met het gehele universum verbonden. Uranus is degene die alle universele kennis in huis heeft zowel op intellectueel, technologisch als op spiritueel niveau. Maatschappelijk zou men deze periode geniale oplossingen kunnen verwachten met betrekking tot waterzuiveringen, stroom en waterkracht, onderwaterbevallingen, water-meditaties. Accupunctuur kan in deze periode ook op meer belangstelling rekenen: helder, scherp en straight to the point ;). Enkelingen zullen de mensheid verrijken via internet [internet, het uitgelezen voorbeeld van een Uranus-manifestatie] met nieuwe spirituele waarheden en inzichten die collectief aanvaard zullen worden.
In rust en ruimte heeft Uranus alle kans om tot de geest door te dringen en zal zich inspannen collectieve vastgelopen zaken te helpen bevrijden. Het is nu de tijd voor helderheid, transparantie. Inzicht en doorzicht.


Op 3 nov 2008 en 4 feb 2009 staat Saturnus oppositie Uranus Op persoonlijk vlak betekent dit aspect dat tijdens deze periode men de indruk wekt meer te verlangen dan men kan geven. Tijdens deze periode eist iedereen vrijheid en is in de regel niet
erg coŲperatief om die vrijheid ook aan andere mensen toe te staan. Het ontbreekt velen aan de nodige bescheidenheid en als resultaat daarvan kan niemand toegeven zich ook eens te vergissen. Deze mengvorm van inconsequent gedrag en autoritaire houding kan heel verwarrend op de naaste omgeving overkomen. Men is wat verward en velen zijn een afzijdige idealistische filosofie toegedaan die op behoorlijke tegenwind in de maatschappij stoot. Beroepsmatige bezigheden op hogere posities
leiden tot problemen met ondergeschikte medewerkers omdat die zich tegen elk dictaat verzetten en in opstand komen.
In ondergeschikte positie zou men de meerderen op een ongemakkelijke wijze kunnen aanpakken. Zolang er geen geduld is
zal men nauwelijks tot volhardende prestaties in staat zijn. Het komt er bij dit aspect werkelijk op aan een helder en logisch verstand eigen te maken, dat in staat stelt om het leven efficiŽnt te organiseren. Wanneer in de loop van het leven het ook nog gelukt om op humeurige prikkelbaarheid greep te krijgen, zal het beter gaan.


Op 24 dec 2016 en op 11 nov 2017 staat Saturnus driehoek Uranus Op persoonlijk vlak betekent dit aspect dat tijdens deze periode het zou moeten gelukken een totaal en intuÔtief begrip van de universele wetten eigen te maken en overeenkomstig
deze vernieuwde inzichten, deze karmische wetten, te leven. Het is een periode waarin esoterische kennisgebieden voor velen van voordeel zijn. Intensieve wilskracht maakt creatieve inspiratie mogelijk om praktisch tot uitdrukking te komen en zelfs de geringste energetische gebeurtenissen kunnen systematisch en efficiŽnt worden ingepast. Heldere gezichtspunten en talenten om de alledaagse plichten constructief te organiseren. Ook zou u nu de psychologische motieven die aan de handelwijze van andere mensen ten grondslag liggen kunnen inzien en dit inzicht zou er uitstekend geschikt voor zijn om in de openbaarheid op te treden. Organiseren in groepsvorm om daarvan de energieŽn in een collectief platform te coŲrdineren.


Op 16 feb 2021 Saturnus vierkant Uranus Op persoonlijk vlak zorgt dit aspect dat tijdens deze periode het conservatieve gedachtegoed met de naar hervorming strevende energieŽn botst. Is de planeet Saturnus in de persoonlijke geboortehoroscoop meer dominant, dan zal men z'n best doen om geen veranderingen toe te laten en zich tegen alle hervormingen en nieuwerwetse maatschappelijke en politieke invloeden te weer stellen. Is de planeet Uranus sterker, dan probeert men tegen de bestaande verhoudingen in te gaan. Bij beide manifestaties dient men een te starre houding te vermijden want die zou de onwil van medemensen te voorschijn kunnen brengen. Uiteindelijk moet men de gulden middenweg vinden, want wanneer men tegen veranderingen in gaat, zal het fundament voor vernietiging niet meer veilig zijn. Zou men zich juist voor ingrijpende hervormingen sterk maken, dan dient men mogelijk te lang op resultaat wachten, omdat de nodige ervaring ontbreekt om de ideeŽn ook in praktische daden om te zetten.


Astrologie Economie | Saturnus Neptunus Ingaande Aspecten | 2007 - 2032 | Periode van Vage OnlustgevoelensOp 28 feb 2007 staat Saturnus exact oppositie Neptunus [Neptunus in Waterman | Aquarius]
Op 12 sep 2009 staat Saturnus [ingaand] inconjunct Neptunus [Neptunus in Waterman | Aquarius]
Op 10 okt 2012 staat Saturnus [ingaand] driehoek Neptunus [Neptunus in Waterman | Aquarius]
Op 26 nov 2015 staat Saturnus [ingaand] exact vierkant Neptunus [Neptunus in Vissen | Pisces]
Op 30 jan 2019 staat Saturnus [ingaand] sextiel Neptunus [Neptunus in Vissen | Pisces]
Op 10 mei 2022 staat Saturnus [ingaand] half-sextiel Neptunus [Neptunus in Vissen | Pisces]
Op 27 jun 2032 staat Saturnus [ingaand] conjunct Neptunus [Neptunus in Ram | Aries]Astrologie Economie | Neptunus in Pisces [04-04-2011 | 29-03-2025]Neptunus komt 'thuis' in eigen teken: Pisces [Vissen] in 2011 In Pisces krijgt Neptunus de kracht om volledig op te gaan in oneindigheid. De sfeer van Neptunus, de heerser over het element water, de alomvattende ruimte, waaruit alles is voortgekomen. Het water wordt algemeen beschouwd als het gevoels-, het vrouwelijke element. Neptunus als heerser van dit element maakt hen die op zijn invloed kunnen reageren uitermate gevoelig voor indrukken van buitenaf. En hoe groter ook die gevoeligheid. Want het water als oorsprong (bron) van al het bestaande houdt in zich ook de oorsprong van iedere gedachte, iedere daad. Daarom wordt Neptunus ook ergens de God van het oordeelsvermogen genoemd. Neptunus kan dus voeren tot die hoogte van weten, van begrijpen, waar alles vergeven kan worden. Maar bij velen die niet zuiver genoeg zijn van aardsche overwegingen bepaalt de Neptunus-invloed zich tot onbestemde extatische twijfelzieke en onbeheerste toestanden. Al naar gelang de ontwikkeling van het betrokken individu kan dit leiden tot godsdienstwaanzin, drankzucht, dans-manie of verslaafdheid aan bedwelmende middelen. Zelfs in deze perversies echter herkent het geoefend oog de typische Neptunus drang naar oplossing, eenheid en goddelijkheid. Vissen | Pisces is het teken waarover Neptunus heerst en ook hier openbaart zich het verlangen naar het gezamenlijk opgaan. Opgaan in wijder, hoger bewustzijn, ook al zou praktisch de betrokkene zichzelf moeten offeren. In lager aanzicht echter zal een Vissen | Pisces zich zonder veel nadenken vergooien voor minderwaardige doeleinden.


Op 28 feb 2007 staat Saturnus oppositie Neptunus Op persoonlijk vlak betekent dit aspect dat men het gevaar loopt zich door voortdurend wantrouwen gevoelsmatig teveel van medemensen te verwijderen. Angsten hopen zich op. Door crises bewust
te beleven en te verwerken kan men voorkomen tenslotte in een eenzaam hoekje van de maatschappij te belanden. Door naar buiten te treden en zichzelf in te zetten voor de eigen interesses kan men zich achting en respect verschaffen. Ook door conflicten op een open manier tegemoet te treden en eventuele misverstanden op te helderen zal men bijdragen aan actieve deelname in de maatschappij. Geeft men echter bewust de voorkeur aan het bestaan als eenling: indien dit niet uit een depressieve grondhouding voortkomt is dit prima, anders zou men hier echt wat aan moeten veranderen om te voorkomen dat de angsten zich lichamelijk gaan uiten en psychosomatische ziektetoestanden kunnen bevorderen.


Op 10 okt 2012 staat Saturnus driehoek Neptunus Op persoonlijk vlak betekent dit aspect dat men tijdens deze periode beschikt over de gave om grote verantwoordelijkheid op zich te nemen, waarbij men een uitgesproken behoefte voelt om onhoudbare maatschappelijke toestanden te veranderen. Medemensen worden met veel begrip en medegevoel tegemoet getreden.
Het waarnemingsvermogen tegenover de omgeving is zo intensief, dat nauwelijks iets ontgaat, al is het nog zo vluchtig van aard. Beroepsmatig is het in deze periode mogelijk op te vallen door intelligent en eerlijk gedrag. Voorzichtige aanpak verschaft waardering en respect van medemensen. Daar de beelden die op celluloid worden vastgelegd aan de planeet Neptunus worden toegekend, zou dit een periode kunnen zijn waarin velen creatief op het gebied van de fotografie zijn. De volhardende, tot concentratie vaardige karakters worden in deze periode benijd. Diegenen die in staat schijnen de principes die ten grondslag liggen aan het leven, intuÔtief te bevatten en toe te passen zullen succesvol blijken. Men is zich zeer bewust van de werking van de wetten van oorzaak en gevolg. Ook zullen in deze periode diverse talenten zich verenigen in vele persoonlijkheden.


Op 26 nov 2015 staat Saturnus vierkant Neptunus Op persoonlijk vlak betekent dit aspect dat tijdens deze periode men de uiterste best zal moeten doen het leven overzichtelijk te houden, om te voorkomen dat eventuele problemen boven het hoofd groeien. Veel mensen zullen in deze periode struikelen over angsten die de oorsprong in het onderbewustzijn hebben.
Er is sprake van vage onlustgevoelens. Wanneer men echter eens goed om zich heen kijkt zal men kunnen vaststellen dat hier
in de tegenwoordige tijd weinig reden voor is. Eigenlijk is het enige dat hindert bij het leiden van een meer of minder tevreden leven, juist die ongegronde angst. In beroepsmatige bezigheden zou het er ook warrig kunnen toegaan: niet zelden zou men het liefst voor plichten weglopen maar dat zal uiteindelijk niet veel opleveren. Verstandige omgang met de omgevende realiteit zal men in deze periode eigen moeten maken, en beseffen dat alles best redelijk verloopt wanneer de doelstellingen nog eens bekeken worden. Durf in deze periode rustig eens wat te ondernemen voor het plezier, gewoon om er van te genieten, zo komt het zelfvertrouwen wat beter in vorm.Up | Down | Top | Bottom
Yod | DeAardeVanuitDeHemel | Noordelijke Maansknoop | Spirituele Astrologie | Karmische Astrologie | Relatie Astrologie | Maan Astrologie Tekens | Astrologische Huizen | Zon Maan en Planeten | Zodiacale Aspecten . Carrieregids | Beroep in de Horoscoop De Ascendant | Solaar Horoscoop | Pr. Asc | Pr.Zon | Pr.Maan| Problemen | Hypnose| Astrologie Economie | Ascendant Midhemel

<body> ZwarteMaanYodVegetarischEtenSpiritueleAstrologieRelatieAstrologieReincarnatietherapieReincarnatiePsychologischeAstrologieProgressieveNieuweMaanPlanetenMaansknoopMaanGelukspuntCheironAstroTherapieAstrologieTherapieAstrologieTekensAstrologiepleinAstrologiePlanetenAstrologieHuizenAstrologieConsultAscendant</td> </body>