AstroTherapie Astrologie |Cheiron Astrologie |Zwarte Maan Lilith| Astrologie Consult | Reincarnatie Is... | Astrologie Lezingen
Psychologische Astrologie | Progressieve Horoscoop | Reincarnatietherapie Praktijk | Sessie | Vegetarisch Eten |Gelukspunt | PF Astrologische Huizen | Pluto in het Twaalfde Huis | Uranus in het Derde Huis.
Penny Kinsky | AstroTherapieInspiratiesite | AstroTherapieDe Sterrenlijn | AstrotherapieMercuria | AstrotherapieAstroloogisch Huis | AstrotherapieKernwerk Astro | Astrotherapie
Praktijk +31 (0)6 33 69 75 96


Astrologische Huizen van de Horoscoop | 12 LevensgebiedenDe rotatie van de Aarde in 24 uur wordt toegepast bij het tekenen van de geboortehoroscoop. Een cirkel verdeeld in 12 gelijke delen waarvan ieder deel in de astrologie bekend als 'huis', staat voor 2 uur van de dag. Langs de buitenrand van deze cirkel noteert men de twaalf tekens van de dierenriem. Deze huizen vertegenwoordigen die levensgebieden van de geborene.


Astrologische Huizen van de Horoscoop | Teken Heerser Huis


Aries actie, impulisiviteit, naiviteit.
Mars power, energie, gedrevenheid.
Eerste Huis persoonlijkheid, uiterlijk, identiteit.Taurus stabiliteit, volharding, weelde, bouwen.
Venus comfort, plezier, schoonheid, elegantie.
Tweede Huis geld, waarde, hulpbronnen.Gemini handigheid, inventiteit, dualiteit, communicatie.
Mercurius aanpassingsvermogen, verbale expressie.
Derde Huis relaties, basisopleiding, gebruik van het intellect.Cancer thuis, moeder, veiligheid, hechting.
Maan emoties, ziel, geboorte, herinnering, aanvoelingsvermogen.
Vierde Huis familieachtergrond, wortels van de ziel, de kinderjaren, het thuis.Leo leiderschap, schepping, briljante expressie.
Zon kern van het wezen, het Zelf, schepping, energie.
Vijfde Huis plezier, kinderen, liefde, investeringen, creativiteit.Virgo organistatie, detail, voorwerpen, zuivering, orde.
Mercurius concentratie, catalogisatie, toepassing.
Zesde Huis werk, gezondheid, plichten, diensten.Libra liefde, huwelijk, harmonie, evenwicht.
Venus gratie, warmte, harmonie, evenwicht.
Zevende Huis huwelijk, alterego, partnerschappen, samenwerking.Scorpio sexualiteit, dood, regeneratie, hervorming, streven.
Pluto onbewuste energie die een bewuste expressie zoekt.
Achtste Huis sexualiteit, behoeften, geheimen, occulte zaken, erfenis, dood, wedergeboorte.Sagittarius vrijheid van geest, hogere geest, reizen, brede visie, geluk.
Jupiter ontwikkeling van de hogere geest, rechtvaardigheid, filosofie, het buitenleven.
Negende Huis religie, reizen in de geest, bewustzijnsverruiming.Capricorn succes, plicht, doeleinden, zingeving, behoud.
Saturnus de leraar, karma, grenzen, verantwoordelijkheden.
Tiende Huis carriere, sociale status, maatschappelijke positie.Aquarius verschillen, vindingrijkheid, vernuft, vooruitgang, de toekomst.
Uranus verandering, onpersoonlijkheid, ongerijmdheid.
Elfde Huis kennissen, het netwerk, idealen.Pisces dromen, romantiek, buitenzintuiglijke, waarnemingen, vloeiende kijk op het leven.
Neptunus illusies, mededogen, indrukken, talent, mystiek.
Twaalfde Huis voltooiing, vervulling, verborgen begrip, ervaringen.Astrologische Huizen van de Horoscoop | De gebieden waarop de geborene betrokken isHuis 1 4 7 10 | duiden op "doen", het ondernemen, de zelfstandige actie.
Huis 2 5 8 11 | duiden op "vastleggen", het werken en vervaardigen.
Huis 3 6 9 12 | duiden op "verfijnen", het profileren, nadenken en theoretiseren.Huis 1 t/m 6 | veel planeten in de "onderste" hemisfeer, doen de lasten van het alledaagse leven meer ervaren.
Huis 7 t/m 12 | veel planeten in de "bovenste" hemisfeer, laten het leven als een universele ervaring ervaren.Huis 1 5 9 | duiden op "vuur", de huizen van de zelfuitdrukking en het geluk, zelfverwerkelijking. [daad wil gedachte]
Huis 2 6 10 | duiden op "aarde", de huizen van de opgenomen taak, het goede werk. [kracht dienst volmaking]
Huis 3 7 11 | duiden op "lucht", de huizen van de contacten. [klankbord argumentatie waarheid]
Huis 4 8 12 | duiden op "water", doorgang naar andere werelden, bewustzijnstoestanden. [onderbewustzijn inwijding bevrijding]Astrologische Huizen van de Horoscoop | Huis 1
Het Imago. Het eerste huis is het meest persoonlijk van alle huizen. Het toont de persoonlijkheid van de persoon in kwestie zoals de buitenwereld die ziet. Wat de persoonlijkheid betreft, duidt het eerste huis, de heer en diens aspecten hoe de geborene in staat zal zijn de persoonlijke kwaliteiten tot uitdrukking te brengen in de buitenwereld.


Astrologische Huizen van de Horoscoop | Huis 2
Waarden en bezittingen. Dit huis vertegenwoordigt financiele situatie en bezittingen. Het geeft aanwijzingen hoe de geborene geld kan verdienen, welke talenten en kwaliteiten ingezet kunnen worden. Ook morele en persoonlijke waarden kunnen een rol spelen, evenals een behoefte aan persoonlijke bevrediging en relaties, eigendom van land, akkerbouw en tuinieren.


Astrologische Huizen van de Horoscoop | Huis 3
Communicatiemogelijkheden. Contact met de directe omgeving, broes, zusters en buren, familieaangelegenheden. Bibliotheken, boeken, brieven, kranten en tijdschriften. In ieder geval berichten, onderhandelingen, correspondentie, en het telefoongesprek [in- en verkoop] soms ook vergezeld van reizen in de omgeving, de auto, motor, bromfiets, fiets, openbaar vervoer. Lager onderwijs, de schooljuffrouw.


Astrologische Huizen van de Horoscoop | Huis 4
Emotionele- en huiselijke omstandigheden. Het gezinsleven. De situatie thuis waarin men is opgegroeid en alle factoren die het opgroeien hebben beinvloed. Een van de ouders, vooral de moeder of degene die de persoon in kwestie heeft verzorgd tijdens de eerste levensjaren. Het eigen huis, de huiskamer, de tuin. Huizen en Landerijen. Het einde der dingen [leven].


Astrologische Huizen van de Horoscoop | Huis 5
De vruchten van het spel: de eigen kinderen, creativiteit, de liefde en liefdesavonturen. Speculaties en loterijen. Wedstrijden en feesten. Sport en onstpanning. Creches. Vrijetijdsbestedingen: projecten of bezigheden die de kans bieden zich te onderscheiden - sport, zingen, dansen etc., showbusiness. De kinderkamer en de hobbykamer.


Astrologische Huizen van de Horoscoop | Huis 6
De gezondheidstoestand en het werk. De dienstbaarheid. De plichten en dagelijks bezigheden van dit huis hebben meestal betrekking op het werk, waaronder collega's, personeel, de werknemer in het algemeen. De dienstverlenenden en hun praktijkruimte. Clienten in het dienstverlenend beroep. De werkplaats. Precies en analytisch werk.


Astrologische Huizen van de Horoscoop | Huis 7
Het huwelijk en de Partner. De individualiteit in de omgang met anderen in gelijkwaardige situaties. De "andere partij" die niet het initiatief heeft genomen bij contracten en afspraken. Adviesbureaus. Clienten in gelijkwaardige relaties. De astroloog.


Astrologische Huizen van de Horoscoop | Huis 8
De psychische gesteldheid van de geborene. Psychiaters, chirurgen, rontgenologen, hypnotiseurs. Hulpverleners bij afhankelijkheidsrelaties. Mediums. Machten en krachten. Occulte zaken. Het huis van transformatie. Noodlottigheid
van anderen die invloed hebben op de geborene, erfenissen, het geld van anderen, de dood en begrafenissen.


Astrologische Huizen van de Horoscoop | Huis 9
De lichamelijke- en geestelijke expansiemogelijkheden van de geborene. Lange reizen, vakantie in het buitenland, emigratie, nieuwe omgevingen in het buitenland en buitenlanders. Buitenlandse goederen en handel met het buitenland. Hoger onderwijs, hogere studie, hoogleraren, notarissen en juristen. Uitgevers, de universiteit. Horizonwijde ontwikkelingen. Jusititiele, religieuze en filosofische aangelegenheden. Godsdienst- en spirituele leraren, lezingen alsook de studeerkamer.


Astrologische Huizen van de Horoscoop | Huis 10
Maatschappelijke positie van de geborene en de reputatie. Het zelfstandige werk, de leidinggevende functie. Werkgevers, managers, supervisors. Maatschappelijke verantwoordelijkheden. Ambities. De positie in de maatschappij. Het streven, de reputatie en de status. Vaderfiguren.


Astrologische Huizen van de Horoscoop | Huis 11
Groepsactiviteiten. Het Netwerk. De sociale activiteiten. Vrienden en kennissen, geestverwanten, clubgenoten en clubs. Stiefkinderen, aangenomen kinderen en schoonfamilie. Politieke partijen, vakbonden en verkiezingen. Congressen, vliegvelden en vliegtuigen.


Astrologische Huizen van de Horoscoop | Huis 12
De verborgen [kosmische] kant. De binnenwereld en het gevoelsleven. De diepste gedachten en gevoelens, geheimen en angsten
alsmede de zorgen, beperkingen en frustraties die daarmee gepaard gaan. Alles wat in het onbewuste verborgen ligt: onaangesproken talenten, gedachten, beperkingen, verborgen tegenstanders. Vrijheidsbeperkende instellingen, afgezonderde plaatsen, geestverruimende middelen, dromen en mystieke ervaringen.


* Het twaalfde huis is het huis van de kosmos, van waaruit de geestelijke wereld invloed op het leven uitoefent. Deze invloed
kan weldadig zijn, maar ook verwarrend. Een ding is zeker: greep heeft men niet op dit huis, daarvoor is het te subtiel en te vloeiend. De werking kan ervaren worden als chaotisch, mistig en onzeker. Soms als een mysterieuze tegenwerking of ondermijning van datgene dat men graag wil. Zet men toch door dan volgen er moeilijkheden. De energieen in dit huis laten zich niet dwingen. Pas als de juiste tijd gekomen is ziet men dat de zaken waar het om gaat vorm en gestalte gaan aannemen. Tot het zover is zal men geduld en vertrouwen moeten hebben. Wanneer men meer en meer leert luisteren naar de stem van het twaalfde huis dan krijgt men steeds duidelijker het gevoel dat er "achter de schermen" van alles gaande is. Dat er onzichtbare, maar reeele krachten zijn die met het mensen samen willen werken. Wanneer het twaalfde huis in de horoscoop met planeten "bezet is", is er altijd sprake van een kosmische invloed en men kan er ook op rekenen dat er vanuit subtielere sferen op een ongrijpbare manier mee- of tegenwerking zal zijn, die met de bestemming en "het lot" van de geborene te maken heeft.


Astrologische Huizen van de Horoscoop | Planeten Activeren de HuizenDe Huizen moeten geactiveerd worden door Planeten. Astrologen houden zich bezig met 10 planeten, waarbij de Zon en de Maan ook als planeten worden opgevat, hoewel de Zon natuurlijk een ster is en de Maan een maan. De invloed van de planeten is verschillend. De langzaam-reizende planeten, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus en Pluto oefenen de meeste invloed uit op iemands leven. De snel-bewegende planeten als de Maan, Mercurius, Venus, Mars hebben vanwege de snelle transits minder invloed.


Astrologische Huizen van de Horoscoop | BewustwordingIn elke horoscoop representeren de huizen het fysieke lichaam, de tekens de persoonlijkheid en de planeten de individualiteit. Voor het interpreteren van de horoscoop moet men het contact tussen de huizen, dus tussen twee betekenissen die aan de huizen worden toegeschreven, bekijken. De planeet die thuishoort in het ene huis en plaats heeft gevonden in een ander. Pas als de huisheren een aspect maken is men het zich bewust! De 12 contacten geven een beeld van "het onderbewuste" van de geborene en vormen de onderlaag van het karakter. De huisheren door aspect verbonden geven inzicht in "de bewustwording" en vormen het streven. De ascendant, of heer van de ascendant en planeten in huis 1 door aspect verbonden duiden "de krachten die het ego tot werken in de uiterlijke wereld ter beschikking staan". Hier vindt men alles wat het ego aan eigenschappen vertonen kan.


Astrologie Consult? Bel +31 (0)6 33 69 75 96


Astrologische Huizen van de Horoscoop | ZonZon in het eerste huis Wanneer u de Zon in het eerste huis hebt bent u in de eerste twee uren van de nieuwe dag ter wereld gekomen. Het daglicht lost het duister van de nacht af en de mensen beginnen met hun dagelijkse bezigheden. De bijzondere energie van de Zon in deze plaatsing beÔnvloedt u, en u bent ertoe bestemd om anderen tot voorbeeld te dienen, en om kracht en elan uit te stralen. Daarom zou u zich ook tegenover het leven enthousiast en daadkrachtig moeten opstellen, en vastbesloten uw eigen weg gaan. Uw vaste vertrouwen en uw optimisme hoeft u niet beslist aan uw familie te danken te hebben; u zou liever zelf uw succes willen verdienen en bent daarbij echt onafhankelijk van uw medemensen. Daarom geniet u ook een zeker respect, waar u heel ontvankelijk voor bent. U hoort bij de mensen die boven de massa uitsteken. Dat is voor u ook heel belangrijk, want u wilt in alle opzichten zo bekwaam zijn dat u als autoriteit geldt, en daarmee uw behoefte aan bewondering kunnen bevredigen. Waarschijnlijk bent u zelden ziek, waarbij natuurlijk eveneens rekening moet worden gehouden met het teken waarin de Zon staat en zijn aspecten met andere planeten. Staan Zon en Ascendant in hetzelfde teken, dan treedt de kwaliteit van dit teken bijzonder sterk naar voren. Is uw Zon in het eerste huis harmonisch geaspecteerd, dan hebt u mogelijk een jeugd meegemaakt die het u voor u gemakkelijker maakte om uw individuele talenten te ontwikkelen. Al toen u geboren werd waren de mensen duidelijk enthousiast. Is de Zon in het eerste huis uitdagend geaspecteerd, dan zou u ervoor moeten oppassen dat u uw dominante eigenaardigheden, uw narcisme en uw immense trots niet de al te vrije loop laat. Wanneer het u niet lukt om uw wensen naar heerschappij en autoriteit te reguleren wordt u misschien gefrustreerd en onevenwichtig. Wees u er altijd van bewust dat men het respect en de erkenning van zijn medemensen verdienen moet, en maak niet de fout om in houdingen van al te grote verwachting te vervallen.


Zon in het tweede huis In de humanistische astrologie gaat het in het tweede huis om de test van het bezit, waarbij u zou moeten leren om met materiŽle zaken dynamisch en energiek om te gaan; weliswaar hun nut te herkennen, maar dit niet als aanleiding te zien om uw voortdurend toenemende bezit te verafgoden. Leef liever uw persoonlijke talenten uit en maak u uw eigen waarden eigen, opdat u zich meer van uzelf bewust wordt. U moet beseffen wat zekerheid voor u betekent, daar u materieel van andere mensen onafhankelijk wilt zijn en worden. Uw bevrediging in het leven haalt u uit het verwerven van bezit, en uit uw talent om met de fysieke wereld zonder problemen om te gaan. Op dit gebied gaat u met opgeheven hoofd voorop. Mogelijk wilt u zich echter via diverse luxe accessoires voortdurend zelf in de kijker plaatsen, omdat u denkt dat u zo naar buiten toe een betere indruk maakt. Aan uw financiŽn laat u anderen graag deel hebben, maar u zou moeten leren om daaruit niet altijd profijt te willen trekken. De krachtontplooiing van de Zon in het tweede huis is voor u voordelig, omdat u daarmee over genoeg energie beschikt voor de confrontatie met de volgende beproevingen op het gebied van waarden. Uiteindelijk kunt u een zelfbewustzijn ontwikkelen waarmee u alle uitdagingen in het leven het hoofd kunt bieden. Dan hebt u voor uzelf een stabiele basis geschapen, die weer gepaard gaat met een gevoel van zekerheid dat niet afhankelijk is van uw financiŽle positie. Al klinkt dit echt hoogdravend, toch is dit het nastreven waard.


Zon in het derde huis Laat u niet teveel door het gepraat van andere mensen onder de indruk brengen, maar breng liever uw eigen ideeŽn, opvattingen en inzichten sterker naar voren. U versterkt uw zelfvertrouwen wanneer u voor anderen wat meer open staat, en uzelf verder ontwikkelt. Echt in uw element voelt u zich wanneer u uw kennis vergroot, of wanneer u uw medemensen van uw invallen en uw kennis deelgenoot maakt. Door de Zon in het derde huis wenst u bij conversatie in het middelpunt te staan. Daardoor kunnen misschien conflicten met broers en zusters, buren of verwanten problematisch worden, en u zou uw best moeten doen om die op te lossen. Daarbij is het belangrijk dat u niet anderen voor uw daden en behoeften verantwoordelijk stelt, en abstracte kennis niet overwaardeert. Bij gespannen aspecten op de Zon in het derde huis zou u in uw vroege schooljaren moeilijkheden gehad kunnen hebben. Als dit geen invloed mag hebben op uw leer- en ontwikkelingsproces, zou u eventuele problemen op dit gebied moeten analyseren, en u zou moeten proberen deze op te lossen. Hoewel u op uw medemensen als intelligent en uitdrukkingsvaardig overkomt is dat voor u niet voldoende, en u zult er alles aan doen om de stand van uw algemene kennis steeds te vergroten om in de omgang met andere mensen op communicatie vlak nog meer te stralen.


Zon in het vierde huis In de humanistische astrologie staat het vierde huis voor de test van de stabiliteit, en u zult op zoek naar uzelf diep in uw innerlijk moeten doordringen. Daarbij zou u een balans moeten vinden tussen de nodige materiŽle voorwaarden in het leven, die waarschijnlijk minder voor u betekenen, en uw geestelijke vooruitgang waartoe ook uw gezinssituatie behoort. U zou zich in de situatie moeten verplaatsen om uzelf als zelfstandige persoonlijkheid te zien, waarvoor u echter niet uw wortels hoeft te verloochenen. Dit is nodig, omdat het kan zijn dat u zich teveel met uw afstamming identificeert, en dat u zich te sterk door uw familie laat beÔnvloeden. Ofwel uw wens om zich voor deze invloed veilig te stellen leidt ertoe dat u uw oorsprong volledig negeert. U zou er goed aan doen om de gezinswaarden voor een deel te accepteren en overeind te houden en daarbij toch een eigen identiteit te bewaren. Doordat het vierde huis ook met het moederprincipe in verband wordt gebracht en dit in de vroege jaren toch heel belangrijk is voor een gezond gevoel van veiligheid, kunnen de hier aan de dag tredende krachten via de moeder worden ervaren. Misschien scheen uw moeder voor u te sterk en dominant, waardoor u ook later voortdurend last hebt van twijfel aan uzelf en u zichzelf voor een zwakkeling houdt. Dan zou u zich met uw moeder moeten confronteren om zich van haar invloed vrij te maken. Het kan ook mogelijk zijn dat de moeder tijdens uw kindertijd fysiek of in abstracte zin niet voor u aanwezig was, en dat u daardoor een heel onrealistisch beeld van haar hebt. De Zon in het vierde huis staat in ieder geval voor de uitdaging om uw vrouwelijke potentiaal in uzelf te zoeken en te vinden. Vermoedelijk bent u bezield door de wens om een veilig en gezellig thuis te scheppen en om uzelf daar uit te leven. Maar u hebt wat tijd nodig om het plekje te vinden waar u uiteindelijk tot rust kunt komen. Werkelijke tevredenheid en een realistisch zelfbegrip zult u wel pas in latere jaren bereiken.


Zon in het vijfde huis De Zon staat bij u in het huis, dat evenals de Zon zelf aan het teken Leeuw wordt toegekend. U kunt uw persoonlijkheid ontwikkelen door u in te zetten voor datgene wat u prettig vindt. Voor uw lichamelijke en geestelijke stabiliteit is het immens belangrijk om dat tot stand te kunnen brengen, wat u na aan het hart ligt. Wanneer u niet weet waarvoor u zich zinvol moet inzetten, kan uw gezondheid schade lijden. Uw gezondheidstoestand kan ook gespannen zijn, wanneer u zichzelf teveel belast. Zoek dus uw levensthema's bewust uit, en probeer om tevredenheid te bereiken zonder teveel op u te nemen. Misschien voelt u soms het kind in uzelf, dat altijd uit is op het eisen van aandacht. Ook wanneer uw medemensen u voor heel creatief houden, bent u dikwijls van mening dat u nog volmaakter zou moeten worden. Het Zon-principe wil zich steeds uitbreiden, en in het vijfde huis zal het erom gaan, dat u uw uitdrukkingsmogelijkheden en uw scheppend talent vergroot. Ga bezig met een of andere vorm van kunst - u hoeft immers niet beslist een tweede Beethoven of Picasso te worden. Het gaat er alleen om dat u zichzelf creatief verwerkelijkt, en wanneer u het gevoel hebt dat u op dit gebied iets kunt teweeg brengen, dan doet u dat, en dat laat u zich door niemand uit het hoofd praten. Uw levensvreugde wordt ook uitgedrukt in uw hobby's en de activiteiten in uw vrije tijd. Erotische affaires en romantische relaties vergroten uw levenslust en uw zelfvertrouwen tot in het oneindige. Ook het contact met kinderen geeft u plezier en is bovendien nog heel leerzaam voor u. Maar verlang van uw kind niet iets, dat u zelf nooit hebt kunnen presteren. Juist van de naoorlogse generatie hebben veel ouders vanwege de nasleep van de oorlog onvervulde wensen op hun kinderen geprojecteerd. Die kinderen zouden het beter moeten krijgen dan zijzelf, maar zonder dat het de kinderen zelf gevraagd wordt. Vermijd daarom uw kind te dresseren om er als ouder trots op te kunnen zijn. Waarschijnlijk staat u graag in het centrum van de belangstelling. Een uitdagend geaspecteerde Zon in dit huis zou u er toe kunnen verleiden om met alle middelen te proberen de aandacht op u te vestigen.


Zon in het zesde huis Met de Zon in het zesde huis zullen uw activiteiten zich concentreren op het stabiliseren van uw levensomstandigheden. U bekommert zich sterker om uw gezondheid, om dagelijkse routines en om uw beroep. U zou zich echter niet alleen tot deze gebieden moeten beperken, maar ook projecten aanpakken die u in staat stellen om de kwaliteit van uw leven en gezondheid in geestelijk opzicht te verbeteren. In het begin zijn er kleine fysieke en psychische zwakheden, die u duidelijk zouden kunnen maken dat er misschien hier en daar wat correctie nodig is in uw leven. Doe uw best om een eenheid tussen lichaam en geest te vormen. Bekommer u op tijd om uw gezondheid, niet pas wanneer u al ziek bent. Als het bij u al zover is gekomen, is het des te belangrijker voor u om op een gezonde leefwijze te letten en uzelf in totaliteit terug te vinden. Hebt u dat bereikt, dan staat er voor het geven van raad aan uw medemensen in deze zaken niets meer in de weg. Het is voor u belangrijk om de routines van alledag zo efficiŽnt vorm te geven, dat u daarmee zoveel mogelijk geen problemen hebt. U kunt uw persoonlijkheid ontwikkelen door het verbeteren van uw praktische vaardigheden. U zou niet de hele dag moeten verspillen of verdromen. Ook bij het vervelendste huishoudelijk werk is het mogelijk om fundamentele waarheden te herkennen. Waarschijnlijk ontkomt u er niet aan om beperkingen en van tijd tot tijd ook mislukkingen te accepteren; maar dat zal u veel kracht en begrip geven. Dit hoeft niet beslist alle mensen op te vallen, want het komt er uiteindelijk alleen maar op aan dat u zelf tevredenheid bereikt, wat positief zal uitwerken op al uw bezigheden. U zou uw best moeten doen om uw talenten te perfectioneren en deze in uw beroep zinvol in te zetten, zodat u zelfbevestiging vindt. U kunt zichzelf verwerkelijken door u voor uw medemensen in zetten.


Zon in het zevende huis Met de Zon in het zevende huis ontwikkelt u via partnerschappen en vriendschappen uw zelfbewustzijn en uw individuele persoonlijkheid. Gemeenschappelijke activiteiten werpen vragen op, waardoor u geÔnspireerd wordt om uzelf beter te zien en te uiten. Wanneer u probeert om eerlijke en bestendige vriendschappen te sluiten, zult u uw persoonlijkheid versterken. U weet vast, dat men zaken duidelijker herkent wanneer men die met andere vergelijkt. Dit gaat ook op voor uw persoonlijkheid, die duidelijker tevoorschijn komt wanneer u die in relatie tot anderen ziet. U zou alleen enigszins moeten oppassen om zich niet achter andere mensen te verbergen, omdat u iemand zoekt die uw vermeende zwakheden compenseert, of zegt wat u moet doen. Het kan ook zijn dat u uw best doet om aanzien en macht te verwerven door zich aan een toonaangevend mens te onderwerpen of door te zoeken naar een ster' die u kunt verafgoden. Psychologisch gezien kunt u op zoek zijn naar uw vader. Toch zult u uiteindelijk het zo nodige evenwicht alleen in uzelf vinden, en andere mensen die u deze last op de hals probeert te schuiven zullen waarschijnlijk met u breken. In de humanistische astrologie wordt aan het zevende huis de test van de wederkerigheid toegeschreven, zodat hier blijkt hoe u de relatie tot uw omgeving vorm geeft. U hebt veel contact met uw medemensen nodig en zou een beroep moeten uitoefenen, dat meebrengt dat u met veel mensen in aanraking komt.


Zon in het achtste huis U verlangt vurig naar verbinding met een hoger "Godsprincipe". Ook wanneer u iets dergelijks niet wilt erkennen en accepteren, doet u uw best om boven uzelf uit te groeien, met veel mensen in contact te treden en zo uw horizon te verruimen. Het achtste huis staat voor de bestaansmiddelen van andere mensen in uw leven. Daarom versterkt u mogelijk uw identiteit door op de materiŽle goederen van uw kennissen terug te grijpen. Soms komt het zelfs voor dat men u op deze wijze steun aanbiedt. U zou tengevolge van de wens om uw kracht in grotere ideeŽn te investeren, een beroepsmatige bezigheid kunnen uitoefenen waarin u met het bezit van andere mensen te maken hebt. Toch is niet alleen de materiŽle, maar ook de emotionele communicatie belangrijk. Ook al hebt u een heel dramatische natuur, toch bevorderen uw kennissen, door wie onbewuste karaktereigenschappen en onopgeloste jeugdproblemen aan het licht treden, het aan de Zon toegekende proces van de ontwikkeling en verwerkelijking van uw persoonlijkheid. Zo kan een erotische relatie als een ventiel werken, en na een ineenstorting heilzaam en regenererend blijken te zijn. U zult het meeste profiteren wanneer u intensieve betrekkingen met het andere geslacht toelaat, want dat zal de wrijving met zich meebrengen die u nodig hebt om vooruit te komen. In het algemeen wordt het achtste huis met erfenissen en ook met de dood in verband gebracht, zodat de dood een bijzondere belangstelling van u heeft; misschien brengt u ook graag dingen aan het licht waarover andere mensen liever zwijgen. Hopelijk kunt u datgene, wat u te voorschijn haalt, staande houden.


Zon in het negende huis Met deze plaatsing van de Zon zou u uw best moeten doen om uw horizon te verbreden. Ga op reis, lees veel en houd u bezig met filosofische vragen. Uw begrip voor de grotere samenhangen in het leven en uw geestelijk potentiaal zouden u op ieder niveau tot vruchtbare inzichten kunnen brengen. Dan zou u ook in staat moeten zijn om de meest verschillende beroepsbezigheden uit te oefenen. Waarschijnlijk toont u aanleg voor een beroep dat voor u de mogelijkheid opent om openbare contacten te onderhouden. U bent voortreffelijk geschikt voor de inzet op alle gebieden van het reizigersverkeer, waarbij u voor uzelf aan verre exotische landen de voorkeur geeft. In het algemeen kunt u uw medemensen met uw enthousiasme en uw rijkdom aan ideeŽn motiveren en uw kennis praktisch doorgeven. U ondergaat uw leven als een experiment, want u vindt het niet belangrijk om bij traditionele, zo mogelijk afgedankte levensconcepten te blijven, maar u zou de meest verschillende esoterische richtingen, filosofieŽn of religies willen leren kennen, om uw heel individuele waarheid te vinden. Communiceer met uw medemensen, want zo zult u meer over uzelf te weten komen. U zou daarbij echter niet de relatie tot de realiteit moeten verliezen, omdat u ertoe neigt om zich uitsluitend aan het theoretische macroniveau van het leven te wijden. U zou zich bij het plannen van uw toekomst zo kunnen engageren, dat u de taakstelling van uw persoonlijke actualiteit volledig negeert. Dat kan zelfs zover gaan dat u weliswaar weet wat goed is voor uw medemensen, maar dat uw eigen vragen onbeantwoord blijven.


Zon in het tiende huis Met deze plaatsing van de Zon staat de ontwikkeling van uw persoonlijkheid in nauwe samenhang met uw levensweg ten aanzien van uw beroep. Het tiende huis houdt zich bezig met de karaktertrekken waarmee u bij anderen een positieve reactie wilt opwekken. In de humanistische astrologie gaat het in het tiende huis om de test van de positie. Hier wordt dus de positie van een mens vastgelegd, en dat gebeurt immers niet zelden via het beroep. Men zou echter nauwkeurig moeten beschouwen in welk teken de Zon zich bevindt, want dat zal tenslotte informatie geven over hoe de energie van de Zon zich hier manifesteert. U voelt ook sterk de wens om gewaardeerd te worden. Daarvoor zult u zich inzetten, maar u zou daarbij niet "over lijken moeten gaan". Een beetje eerzucht heeft nog niemand kwaad gedaan, maar toch staat de geschiedschrijving bol van karakters, die het in dit opzicht zwaar hebben overdreven. AssociŽren we het tiende huis met de vader, dan hebt u zich als kind misschien sterk met uw vader geÔdentificeerd, zodat zijn wensen tot uw wensen zijn geworden. Als vader daarentegen zou u van uw kind kunnen verwachten, dat het datgene verwerkelijkt wat u voor juist houdt, en zou u moeten oppassen dat u uw kind niet teveel met uw karakter opzadelt. Eigenlijk zou dat een soort symbiose kunnen zijn: u wordt door uw kind vereerd, en dit kind kan het zelfs prettig vinden wanneer het bij iedere gelegenheid die zich voordoet, zijn talenten ten toon kan spreiden. Zou u als vrouw uw wens naar een eigen resultaat via een beroep niet vervuld hebben, dan zoekt u misschien een succesvolle man als partner. Bij beide geslachten kunnen zich conflicten tussen het privť-leven en het beroepsleven voordoen. Wanneer u carriŤre wilt maken zou u dat rustig moeten doen, maar wees ervan bewust dat u dan in uw privť-leven met beperkingen reken. Geniaal zou het zijn wanneer u de allereigenste beroepsmatige zelfverwerkelijking in uzelf vindt, die u toestaat om uw beroepsleven met uw privť-leven te verbinden.


Zon in het elfde huis Wanneer u de Zon in het elfde huis hebt, ontwikkelt en stabiliseert u uw persoonlijkheid via maatschappelijke, charitatieve of politieke activiteiten. U zou er bij de ontwikkeling van uw eigen identiteit op moeten letten, dat deze verbonden is met iets dat u van uw collectieve existentie bewust maakt. U kunt via en in groepsactiviteiten respect en achting verwerven, en misschien zult u op een dag een hoge positie bekleden, of zult u grote invloed uitoefenen in de ene of andere organisatie. Hoe uw groepservaringen uiteindelijk zullen zijn en hoe de resultaten van uw activiteiten eruit zien, hangt af van de aspecten van de Zon in dit huis. Om u verder te ontwikkelen hebt u intensieve contacten met vrienden nodig. Wederzijds geven en nemen zal u inspireren en u ondersteunen om de verwerkelijking van uw doelstellingen door te zetten. Natuurlijk zouden deze doelen realistisch moeten zijn, want u zult veel kracht nodig hebben en het zou jammer zijn wanneer alles tevergeefs zou zijn. De inspanningen die u doet voor het realiseren van uw denkbeelden, zullen de groei van uw persoonlijkheid stimuleren. U kunt pionierswerk doen voor nieuwe bewegingen en tendensen die invloed hebben op de maatschappij. Wees alleen op uw hoede, dat u zich niet te sterk identificeert met een groep waarvan het denken te sterk door dogmatisme wordt gevormd. U wilt immers uw individualiteit niet volledig opgeven. Koester uw gave om zorgvuldig onderscheid te kunnen maken tussen uw eigen gedachtegoed, en dat wat een groep u voorzet.


Zon in het twaalfde huis In de humanistische astrologie gaat het er in het twaalfde huis om, "de knoop door te hakken ". Dat mag op het eerste gezicht wat verwarrend zijn, maar het twaalfde huis is de afsluiting van een cyclus, die in het eerste huis weer opnieuw begint. Daar zou dan al iets moeten gebeuren om een mooier nieuw begin mogelijk te maken. Ook in het twaalfde huis wil de Zon ervoor zorgen dat de individualiteit tot zijn hoogste ontplooiing komt; toch zijn de energieŽn die hier werkzaam zijn meer van collectieve aard, en zij dienen voor het tot stand brengen van het eigen ego. Dit erkennen en overwinnen, zou kunnen worden vergeleken met een knoop, die moet worden losgemaakt. De daaruit resulterende versmelting van ego en wijgevoel kan veel gaven in u wakker maken. U hebt talent om als pionier te dienen, en uw visioenen over hoe het er op deze planeet ecologisch zorgvuldiger en vrediger uit zou kunnen zien, zou u met nadruk voor anderen toegankelijk moeten maken. Daarbij kunt u doorgaans op het gebied van de kunsten bezig zijn en daardoor in uw medemensen veel teweegbrengen. Omdat u in staat bent om over de ďrand van uw eigen bordje heen te kijkenĒ kunt u zich ook de behoeften van uw medemensen aantrekken, en in het algemeen behulpzaam zijn bij het veranderen van niet aanvaardbare toestanden in de maatschappij of in uw onmiddellijke omgeving. Toon de moed voor initiatieven; mogelijk zou er voor u niets anders kunnen overblijven. Is de Zon in het twaalfde huis uitdagend geaspecteerd, dan wordt u mogelijk geconfronteerd met een soort van valse trots, gepaard aan ijdelheid en arrogantie, wat u dan doet denken dat het leven een gedekte tafel zou zijn waarvan u zich alleen maar zou hoeven te bedienen, zonder om de rest van de wereld te denken. Op een ander niveau heeft het twaalfde huis met instellingen van doen, en de Zon wijst erop dat diverse instellingen in uw leven een rol zouden kunnen spelen, hetzij op privť-gebied of ten aanzien van uw beroep. Daarbij behoren ziekenhuizen, andere charitatieve instellingen, en mogelijk zelfs plaatsen waar mensen ingesloten worden. U bent heel sensitief en neemt veel signalen uit uw omgeving op. Daarom moet u zich dikwijls terugtrekken en een zekere afstand scheppen, die u helpt om uw hoofd weer vrij te maken. Daardoor mag u zich echter niet zo laten verwarren, dat het u bijna onmogelijk schijnt om uw normale leven verder te leiden.


Astrologie Consult? Bel +31 (0)6 33 69 75 96


Astrologische Huizen van de Horoscoop | MaanMaan in het eerste huis U wordt sterker dan andere mensen door de MaanenergieŽn beÔnvloedt, wat vooral in uw uitstraling bemerkbaar is. Uw intuÔtie en uw gevoelens zijn sterk gevormd en bepalen uw karakter, en wanneer er geen negatieve aspecten met de Maan werkzaam zijn, dan zou u over fijngevoeligheid en openheid ten aanzien van uw omgeving moeten beschikken. Weliswaar is uw wijze van benadering soms wat naÔef, toch laat uw intuÔtieve intelligentie u meestal het juiste doen op het juiste moment. U herkent uw kansen en weet wanneer u zich beter zou kunnen terugtrekken, omdat u de vibraties in de lucht buitengewoon gevoelig kunt opvangen. De Maan als het principe van ontvangenis en moederlijkheid, uit zich in het eerste huis via de wens om met de omgeving te versmelten, waardoor u af en toe als tegenmaatregel enigszins om afstandelijkheid zou moeten denken. Het is belangrijk voor u, dat u niet uit angst om verlaten te worden voortdurend op de behoeften van uw omgeving reageert, maar uzelf leert afgrenzen en een zelfstandig mens wordt. Geloof andersom niet, dat u alleen maar hoeft te roepen, om dadelijk iemand te laten komen aansnellen die uw wensen vervult. U zou al ooit eens een punt moeten hebben bereikt, waarop u geleerd hebt om de impulsen die van uw medemensen komen, te plaatsen en te interpreteren. Alles bij elkaar is uw opgave met de Maan in het eerste huis: het bereiken van een zekere rijpheid, en het overwinnen van kinderlijke gedragspatronen. Pas op dat u hierbij niet al te subjectief optreedt, en gebruik ook uw analytische verstand. U kunt af en toe zo sterk bevangen zijn door uw eigen wensen, emoties en remmingen, dat u niet meer in staat bent om uw medemensen, of het leven, ook eens objectief te beschouwen. Niet voor niets noemt de humanistische astrologie het eerste huis de test van de isolatie, waaruit men zich moet bevrijden door te leren geven en nemen.


Maan in het tweede huis De Maan in het tweede huis maakt zich niet druk om de reŽle uitbreiding van het materiŽle bezit, maar houdt zich meer bezig met de gevoelsmatige stabiliteit of instabiliteit die daarvan uit gaat. Daardoor hebt u tot de fysieke wereld ook een heel emotionele relatie. U bent er vatbaar voor om op dit gebied eenvoudig alles te geloven wat men u voorzet, omdat de Maan bereidheid tot opnemen vertegenwoordigt. Vooral uw familie zou u in dit opzicht sterk beÔnvloed kunnen hebben. Misschien staat u er ook om bekend dat u zich sentimenteel met herinneringsstukken uit het verleden identificeert, en geen verschil meer maakt tussen wat nuttig is en wat op de vuilnishoop thuishoort. Uw fascinatie voor familiestukken en antiquiteiten en voor alle mogelijke souvenirs kan heel groot zijn, want de Maan staat ook voor de band met het verleden. Bovendien is zij het zich snelst bewegende hemellichaam, wat in het tweede huis via wisselvallige economisch verhoudingen tot uitdrukking kan komen. Waarschijnlijk werkt u op een beroepsgebied dat voor de Maan representatief is, bij voorbeeld in openbare dienst, op het gebied van voedingsmiddelen, in de pedagogie of in bezigheden, die in samenhang met huis- en grondbezit staan. Men mag u graag als medewerker, omdat u zich goed kunt aanpassen en gevoelig op de behoeften van uw collega's reageert.


Maan in het derde huis U bent zo ontvankelijk voor de gedachten van uw medemensen, dat het voor u soms moeilijkheden kan meebrengen om verschil te zien tussen uw eigen overwegingen en die van uw medemensen. Ook valt het u zwaar om de situaties met een zekere afstandelijkheid tegemoet te treden en uw rationele denken te scholen, omdat u zich liever emotioneel met uw omgeving bezig houdt. Voor uw omgeving is het duidelijk hoezeer u zich door uw gevoelens laat leiden. Het beste is dat u daar achter staat, en gewoon uw dusdanig vormgegeven realiteit accepteert. Hoe u een situatie waarneemt hangt er nu eenmaal heel gewoon van af, hoe u zich voelt. Even wisselvallig als de maan aan het firmament kunnen uw stemmingen zijn. Positief is daarbij, dat u met bijna al uw gesprekspartners een persoonlijke band vormt, en dat u aan uw medegevoel ook eens eerlijk uitdrukking kunt geven. U bent heel rijk aan fantasie en hebt een uitstekend geheugen. Wanneer u een kennisgebied benadert, bijvoorbeeld de archeologie of de geschiedenis van de oudheid, dan zou u uzelf tot wat volharding moeten pressen omdat u zich graag laat afleiden en daardoor veel te snel de handdoek in de ring gooit. Op het communicatieve vlak brengt u in al uw uitingen uw emoties mee, waarmee u waarschijnlijk gevoelige poŽzie of verhalen zou kunnen laten ontstaan. In ieder geval zal men u graag aanhoren, wanneer u erin zou slagen om wat structuur in uw uitingen te brengen. De relatie tot uw broers en zusters was waarschijnlijk heel belangrijk voor u. Vooral vrouwelijke wezens in uw familie zullen u beÔnvloed hebben, omdat u bij hen bescherming en belangstelling hebt gevonden, die u aan uw broers en zusters kon doorgeven.


Maan in het vierde huis Het vierde huis is het natuurlijke thuis van de Maan; daardoor waardeert u het gezin als een plaats voor het vinden van rust en bescherming. U wilt daar geborgenheid ervaren, en u begrijpt niet dat er mensen zijn die zich uit de dwang van het ouderlijk huis absoluut los willen maken. Uw hele leven lang zullen uw afkomst en uw ouderlijk huis een belangrijke rol voor u spelen. Hier wilt u de harmonie vinden, die u daarbuiten zo vaak mist. Zou u maar weinig aandacht hebben ontvangen of zou u van het vertrouwen van uw ouders nooit zeker geweest zijn, dan is dat op uw levensweg van veel verdergaande invloed dan bij andere mensen het geval geweest zou kunnen zijn. U zult namelijk met nog meer ijver proberen om een eigen gezin te stichten, en aan hen de emotionele zekerheid willen bieden die u toen nooit mocht ervaren. Helaas is dit een moeilijk te vervullen opgave, omdat men in een dergelijke situatie gemakkelijk de fouten van de ouders herhaalt. Vooral met uw moeder zult u een nauwe relatie hebben; toch zou u zich wat van haar moeten losmaken, anders zou uw eigen gezin tekort kunnen komen. Het is belangrijk voor u om een zekere onafhankelijkheid te bereiken, en zich voor het soms wat brute leven "daarbuiten" sterk te maken. Het zou mogelijk kunnen zijn dat u aanvankelijk langere tijd moet zoeken naar een plek die op u vertrouwd overkomt, waar u zich dan vestigt. Misschien vindt u uw rust wel in de buurt van een water.


Maan in het vijfde huis Met de Maan in het vijfde huis wenst u bijstand, geborgenheid en ontspanning in uw liefdesrelaties, en wanneer u dat bereikt voelt u zich heel prettig. In uw creatieve scheppingen kan men een zekere ongedwongenheid herkennen, waartoe nog lang niet ieder in staat is. Dit talent in u zou u rustig moeten koesteren, want het daaruit resulterende gevoel van individualiteit maakt u tevreden en goed gehumeurd, omdat u niets hoeft te bevechten. Tenslotte zullen uw medemensen het plezierig vinden om met u contact te hebben. U voelt waarschijnlijk de wens, kinderen te krijgen. Onafhankelijk van zijn huispositie staat de Maan voor de moederlijkheid, die ieder mens op zijn eigen wijze wil uitleven. Men zou zich er alleen bewust van moeten zijn dat men juist in het opvoeden van kinderen de fouten van zijn ouders graag herhaalt, of in het andere uiterste vervalt. Het vijfde huis vertegenwoordigt het kind in ons, en daar de Maan het verleden wakker houdt zou u tegenover uw kinderen dezelfde gevoelens kunnen koesteren, die indertijd het gedrag van uw ouders tegenover u bepaalden. Deze problematiek kan zich overigens ook in uw liefdesrelaties voordoen. U werkt op uw medemensen als een magneet en komt daardoor snel in contact met anderen. Gebruik uw creatieve en speelse vermogen terwijl u zich met kunst en muziek bezighoudt.


Maan in het zesde huis Met deze plaatsing van de Maan hebt u er plezier in om zich bezig te houden met de routines van alledag. De altijd terugkerende processen, zoals het bereiden van de dagelijkse maaltijden, geven u een bestendig en tevreden gevoel. In het zesde huis gaat het immers vooral om de gezondheid en preventieve maatregelen om deze overeind te houden, en daardoor bent u heel gevoelig wanneer het om de signalen in uw lichaam gaat. Dat kan zover gaan dat u lichamelijk iets bemerkt wanneer u in een nieuwe situatie geraakt of een mens ontmoet. U hebt er een bijzonder talent voor om deze waarnemingen in bruikbare informatie om te zetten, maar uw gezondheid en fitheid hangen ervan af of uw talent voor het regelen van alledaagse zaken door uw humeur wordt beÔnvloed. Hoe u met alledaagse problemen omgaat laten de aspecten zien die de Maan in dit huis maakt. Misschien bestaat er ook een relatie tot de wijze waarop uw moeder de dingen van alledag aanpakte. Let een beetje op ziektes die vaker in uw gezin zijn voorgekomen, en eet en drink bewust, omdat u ertoe neigt om emotionele conflicten met een bandeloze voedselopname te compenseren. Voor u is het vooral belangrijk om met de behoeften van uw lichaam in harmonie te leven. U hebt de wens om ook in uw de activiteiten ten aanzien van uw beroep uzelf emotioneel te geven. U hebt de voorkeur voor het bezig zijn op een gebied dat contact met andere mensen meebrengt, in plaats van alleen in een laboratorium te staan. Aan uw collega's zal uw gevoelsrijke aard niet ontgaan, maar u moet ervoor oppassen dat u geen ongepast diep inzicht in hun privť-leven wilt krijgen.


Maan in het zevende huis Met de Maan in het zevende huis beschikt u over een hoge graad van sensibiliteit en kunt u zich goed aanpassen aan de wensen van uw partner. Eventueel probeert u echter te sterk om aan zijn of haar voorstelling te beantwoorden, hoewel u eigenlijk heel anders bent. Toets toch eens of u in uw partner niet uw moeder wilt terugvinden, want de Maan staat voor moeder. Misschien betrapt u zichzelf erop hoe u kinderlijke gedragswijzen in uw partnerschap herhaalt, en kunt u daarna de problematiek wat realistischer zien. Laat u niet in een moederrol drukken en dring aan uw partner niet zo'n rol op, want onafhankelijkheid en zelfstandigheid zouden het doel moeten zijn. Niettemin hebt u vanuit uw aard de voorkeur voor een vaste relatie, omdat die u een gevoel van geborgenheid en integratie verschaft. De wisselende aard van de Maan kan zich bij u erin uiten dat u op stille momenten heel diep binnen in u een verscheurdheid bemerkt, die voortkomt uit het conflict tussen uw individualiteit en uw verlangen om met uw partner te versmelten. Dan kunt u humeurig worden en aan uw partner beginnen te twijfelen, en u afvragen of hij of zij werkelijk de juiste is.


Maan in het achtste huis In het achtste huis gaat het om occulte en spirituele thema's. Met de Maan in dit huis beschikt u over een natuurlijke openheid voor de verborgen krachten van het universum, waarmee u in uw privť-leven of in de openbaarheid moet leren omgaan. Aan de andere kant wordt hier de nadruk gelegd op economische factoren, bijvoorbeeld het beheer van materiŽle bestaansmiddelen van andere mensen. Misschien bent u in staat om maatschappelijke en economische ontwikkelingen te voorzien. Als kind was u waarschijnlijk hoogst ontvankelijk voor alle signalen van geluidloze communicatie. Vooral voor de onderbewuste emoties van uw moeder, waarvan u zich moet losmaken wanneer u dat nog niet gedaan hebt. Wees dus op uw hoede, dat uw huidige relaties van deze problematiek verschoond blijven. Wanneer u deze conflicten fundamenteel de baas wilt worden, dan moet u wat in uw verleden wroeten. Waarschijnlijk hield u zich al in uw jonge jaren intensief bezig met de dood en met uw seksualiteit, en heeft dat uw persoonlijkheid sterk beÔnvloed. In een partnerschap zoekt u vooral geborgenheid en een evenwicht voor de inspanningen van alledag. U kunt echter ook veel geven, en u toont een groot aanvoelingsvermogen wanneer het om de wensen van uw partner gaat. Dat helpt u niet alleen verder in uw liefdesrelaties, maar ook in de omgang met uw medemensen. Maakt de Maan in het achtste huis uitdagende aspecten, dan zou het einde van uw relaties dramatisch kunnen verlopen. Vergeet daarbij niet dat ineenstortingen in het begin weliswaar altijd onaangenaam zijn en pijn doen, maar het zijn juist de crises, waardoor u groeit.


Maan in het negende huis Met de Maan in het negende huis verschaft u zich via uw gevoelens toegang tot de wereld van de filosofie en de ethiek. IntuÔtief voelt u de tijdgeest of de heersende moraal aan, en kunt u soms zelfs de geschiedenis voorzien. Symbolen of oude ornamenten duidt u met een groot aanvoelingsvermogen en met veel fantasie. Ook wanneer u rationeel met uw denken niet verder komt, voelt u om zo te zeggen de oplossing en daarom mag u op uw gevoel vertrouwen. Weliswaar nam u aanvankelijk de wereldbeelden van uw familie over, maar u schuwt er niet voor om deze van tijd tot tijd te toetsen en zo nodig te wijzigen. Mocht u de sterke wens voelen om u langer in vreemde landen op te houden, doe dat dan. Met de Maan in het negende huis zou u daartoe ook voldoende gelegenheid moeten worden gegeven. Wanneer u zich dan uit de voeten gemaakt hebt, heeft meestal een gevoelsmatige beslissing u daartoe bewogen, of misschien had u zelfs dromen van een vreemde cultuur. Maar denk erom dat u uw reizen en dromen of uw occulte bezigheden niet als vluchtmiddel vanuit problematische, dagelijkse situaties gebruikt. De meditatie in een Boeddhistisch klooster kan u misschien niet over alle zorgen heen helpen. Het verzorgende principe van de Maan uit zich bij u hierdoor, dat u uw kennis aan uw medemensen wilt laten toekomen. Maar wees hier gewaarschuwd voor het gevaar dat u zich als een soort goeroe zou voelen die weliswaar anderen inspireert en hoop en inzicht verschaft, maar niet voldoende waarde toekent aan de zelfstandigheid van zijn jongeren. Als vertegenwoordiger van het mannelijke geslacht zou u vooral door de buitenlandse dameswereld gefascineerd kunnen zijn, of zich tot vrouwen aangetrokken voelen waarvan u menselijk gezien veel kunt leren zonder u meteen onder de pantoffel te begeven. Uw vrijheid zult u echter nooit vrijwillig opgeven.


Maan in het tiende huis Met de Maan in het tiende huis hebt u uw vader waarschijnlijk boven alles gesteld. Het geoefende oog zal het niet ontgaan, dat uw mimiek en gesticulatie sterk aan die van uw vader doen denken. Daar u als kind erg van zijn aandacht afhankelijk was, zou u geneigd kunnen zijn om zich opofferingsgezind om hem te bekommeren. Op zich is dat natuurlijk niet slecht, toch zou u ooit eens moeten proberen om uw leven van dat van uw vader te scheiden en af te grenzen. Deze heeft u doorgegeven dat een gevoel van zekerheid sterk afhankelijk is van de bezigheid waarmee u uw levensonderhoud verdient. Verder zult u er wel erg om denken dat u door uw medemensen gerespecteerd wordt, want er steekt een klein kind in u dat liefde nodig heeft. Uitdagende aspecten van andere planeten met de Maan in het tiende huis zouden kunnen verwijzen naar andere delen van uw persoonlijkheid, die deze behoefte aan bevestiging versterken. U hebt de gave om in het openbaar de stemming intuÔtief aan te voelen, zodat u de emoties van grotere mensenmassa's kunt manipuleren. Misschien kiest u een beroep waarin u de zachte gevende eigenschappen van de Maan nodig hebt, en andere mensen verpleegt en verzorgt. In ieder geval zult u altijd gevoelsmatig achter uw beroep moeten staan.


Maan in het elfde huis Met de Maan in het elfde huis vervult u uw behoefte aan bescherming en geborgenheid in groepsactiviteiten buiten uw beroep. U bent iemand die graag wil voelen dat hij of zij bij een groep, vriendenkring of een organisatie behoort. Toch zou u voorzichtig moeten overwegen bij welke vereniging u zich aansluit, daar u soms iets te open bent en uw vrienden niet altijd realistisch ziet. U zorgt graag voor uw vrienden en vriendinnen en verwacht dit zo nodig ook van uw medemensen. Veel vriendschappen hebt u nog vanuit uw kindertijd en uw jeugd overgehouden. Probeer eens u te herinneren, of ze met frustraties verbonden waren, omdat daardoor gedragsstrategieŽn zouden kunnen zijn ingeburgerd die u in de omgang met uw medemensen belemmeren. U gebruikt de activiteiten in uw vrije tijd ervoor, om nieuwe energieŽn op te doen en emotionele bevestiging buiten uw familie en beroep te ontvangen. Vooral charitatieve verenigingen zou u behulpzaam kunnen zijn, en in de structuur daarvan zou u zich thuis kunnen voelen. U hebt het gevoel nodig dat u met uw activiteiten veel mensen bereikt, en bent daarom tot veel offers in staat. Is de Maan in het elfde huis disharmonisch geaspecteerd, dan zou u problemen bij contacten met vrouwen kunnen ontmoeten. De oorzaak zou kunnen liggen bij niet verwerkte moeilijkheden met uw moeder, die zich nu in uw vrouwelijke vriendenkring herhalen. Omgekeerd duidt een harmonisch geaspecteerde Maan er hier op, dat u een vriendschappelijke band met uw moeder onderhoudt en daardoor met vrouwen goed overweg kunt. Om twee dingen zou u echter nog moeten denken: verander uw doelstellingen in het leven niet al te snel vanuit een gril, en luister nu en dan ook eens naar uw allereigenste persoonlijke behoeften.


Maan in het twaalfde huis Met deze plaatsing van de Maan geldt u in uw kennissenkring als een beetje geheimzinnig en ďandersĒ. Vanwege uw sensibiliteit bent u in staat om de u omgevende atmosfeer te absorberen, zodat de grens tussen uw eigen emoties en die van uw medemensen heel vloeiend kan verlopen. Dromen en visioenen spelen in uw leven een grote rol; daar staat tegenover dat de feitelijke realiteit dikwijls aan uw voorbij glijdt, en dat u de indruk wekt alsof u wat afwezig bent. Helaas bent u erg gemakkelijk te beÔnvloeden, daar zou u om moeten denken, zonder daarbij echter uw fijngevoeligheid op te geven. De uitdaging voor u bestaat in het uitleven van uw sensibiliteit en deze op zinvolle wijze te gebruiken, echter zonder u ongecontroleerd open te stellen en daardoor hoogst kwetsbaar te worden. Misschien helpt het u wanneer u zich nu en dan van de buitenwereld distantieert en een tijdje alleen blijft. Ook zou u een vriend in een gesprek wat over uzelf kunnen vertellen, daar u weliswaar veel opneemt, maar u zelden concreet uit. Misschien had u een heel intensieve of onconventionele relatie met uw moeder. Als kind was u emotioneel erg met haar verbonden, en u bleef dat ook toen u steeds meer uw eigen levensweg ging. In uw droomwereld kan het over de dood van uw moeder heen nog tot visioenen komen, die u laten zien van welke aard de band was, die u met haar had. Met deze plaatsing van de Maan hebt u de gave om u het lot aan te trekken van mensen die niet aan de zonzijde van het leven staan. Daarom zult u ten aanzien van uw beroep misschien op plaatsen terechtkomen waar u bezigheden kunt uitoefenen waarmee u de maatschappelijk zwakkeren verder kunt helpen. Ondanks uw oprechtheid hebt ook u uw geheimen, waarvan niemand mag weten. Misschien is het wel een romantische affaire, die niet aan het licht mag komen. In elk geval komt u hierdoor op uw omgeving nog interessanter over.


Astrologie Consult? Bel +31 (0)6 33 69 75 96


Astrologische Huizen van de Horoscoop | MercuriusMercurius in het eerste huis Met deze positie van Mercurius kunt u zichzelf en het leven leren kennen door het stellen van vragen en het met nadruk verlangen van antwoorden. U kunt uitstekend discussies leiden, en u verbreedt de horizon van andere mensen door hen nieuwe ideeŽn en informaties te laten toekomen. Uw doel is het, om met de hulp van uw verstand alle grenzen te overwinnen. Uw analytisch denken is weliswaar heel duidelijk, maar u zou er om moeten denken dat u niet teveel kritiek op uzelf en op anderen uitoefent. Beschouw nauwkeurig de planeten waarmee Mercurius nauwe aspecten aangaat, en het teken waarin hij staat, daar Mercurius als imitator geldt die de eigenaardigheden van de met hem verbonden planeten en tekens aanneemt. Uw denken is er op gericht om de zin van de wereld te doorgronden, en deze wereld schept u in uw hoofd. Er bestaat bij u het gevaar dat u misstanden weliswaar herkent, maar dat u uw gedrag niet wilt veranderen. Aan de andere kant zult u uw 'jeugd' lang kunnen bewaren, omdat u open staat tegenover het nieuwe, en gewoon geestelijk moet deelnemen aan de ontwikkelingen in uw omgeving.


Mercurius in het tweede huis Is de planeet Mercurius in het tweede huis harmonisch geaspecteerd dan bent u financieel-technisch begaafd, vindt u een uitweg uit iedere nog zo ingewikkelde situatie, en kunt u goed zaken doen. Misschien bent u ten aanzien van uw beroep op het gebied van de verkoop of in het transportwezen werkzaam, of houdt u zich bezig met de ontwikkeling van nieuwe productiemethoden. Ook in natuurkundig onderzoek zou u succes moeten kunnen hebben. In ieder geval zou u uw innovatief talent, uw vingervlugheid en uw aanpassingsvaardigheid moeten gebruiken. Met behulp van uw rationele vaardigheden wilt u de materiŽle wereld begrijpen, omdat u dit een gevoel van stabiliteit verschaft. Word niet ongeduldig wanneer het even duurt, voordat uw waarnemingen tot inzichten zijn geworden.


Mercurius in het derde huis In het derde huis voelt Mercurius zich thuis, daar dat het huis is van Tweelingen, het teken waaraan hij naast het teken Maagd wordt toegekend. U zou echter ook het teken waarin hij staat, en de aspecten met andere planeten moeten beschouwen, want ervaart u iets over uw denkgewoonten en uw studievaardigheid. Bovendien kunt u daaraan zien hoe u uw belevenissen verwerkt. Is Mercurius negatief geaspecteerd, dan accepteert u de gangbare definitie van intelligentie waarschijnlijk niet, omdat er voor u buiten het logische denken nog iets anders is. Mogelijk had u problemen op school die eruit voortkwamen dat u een denkwijze aan de dag legde, die niet met het leerplan harmonieerde. Het kan ook tot spanningen tussen u en uw broers en zussen zijn gekomen, die u misschien eens moet wegwerken. Is Mercurius in het derde huis niet al te uitdagend geaspecteerd, dan beschikt u over een vitale, scherpzinnige geest, waarmee u slagvaardig kunt communiceren. Daarbij komt uw liefde voor het detail. U kunt bijzonder knap zijn, wanneer het erom gaat uw standpunten geloofwaardig te poneren. Op grond van uw grote taalvaardigheid en uw interesse in alles, zal er nauwelijks iets zijn waarover u zich niet zou kunnen uiten.


Mercurius in het vierde huis Mercurius in het vierde huis kan erop duiden dat u uit een academisch of ontwikkeld ouderlijk huis komt, waarin uw behoefte aan liefde door de concepten van ratio en logica onderdrukt werd. Mogelijk was uw moeder op dit gebied toonaangevend en kwam zij op u over als welbespraakt en zeker van haar oordeel, ofwel als geslepen en zonder plichtsbesef. Daarom kan uw wereldbeschouwing sterk door uw moeder zijn beÔnvloed. Misschien moest u wel in uw jonge jaren dikwijls van woonplaats wisselen, waardoor u heel vaardig werd in het zich aanpassen. Mocht Mercurius in het vierde huis uitdagend geaspecteerd zijn, dan kan uw leven door conflicten en spot gekenmerkt zijn. Waarschijnlijk hebt u vanuit het ouderlijk huis uw interesse voor ontwikkeling meegebracht. U zou uw horizon aanzienlijk kunnen verbreden wanneer u zich, ook boven uw ontwikkeling uit, verder zou ontwikkelen.


Mercurius in het vijfde huis Uw creatief scheppen en uw erotische relaties helpen u om uzelf te vinden en de gebeurtenissen rondom u te begrijpen. Via de kunst kunt u leren om te reflecteren, te voelen en u te amuseren. U houdt van spellen, die tactisch denken en verstand vereisen, zoals schaken of stratego. U kunt uw geestelijke horizon verbreden door u verder te ontwikkelen, en ook uw communicatieve vaardigheden en uw retorisch overtuigend redenaarstalent. Soms bent u wat hectisch, omdat u voortdurend iets nieuws wilt beleven. Dit zou ook in talrijke liefdesaffaires naar buiten kunnen komen. Als vader of moeder kunt u de intellectuele vaardigheden van uw kinderen stimuleren, waarbij u ook zelf veel zult leren. Uw band met uw kinderen zal veel intensiever worden wanneer zij ouder worden en met u kunnen converseren. Ook kunt u goed met pedagogische concepten omgaan en vooral goed met jeugd werken.


Mercurius in het zesde huis Hier ontwikkelt u uw intellect door zich intensief met de routines van het leven bezig te houden. Met de planeet Mercurius in het zesde huis, dus in het gebied waaraan hij zelf is toegekend, staat u open voor de spanningen in uw omgeving en kunt u er toe neigen om zich overdreven zorgen te maken. Begin daarom al vroeg met het doen van ontspanningsoefeningen van welke aard dan ook, die u helpen om alle overbelasting te compenseren. Ontwikkel een positieve geestelijke instelling tegenover uzelf, dat versterkt uw gezondheid en draagt bij tot het voorkomen van ziekten. Aan de hand van de plaatsing van planeten in het zesde huis kan men zien hoe men zijn tijd indeelt en het alledaagse leven organiseert. Mercurius in dit huis kan betekenen dat u soms teveel van uzelf vergt, omdat u tenminste geestelijk aan alles deelneemt. Het zou positief zijn wanneer u in uw beroepsleven een intellectueel veeleisende bezigheid verricht, of een bezigheid waarbij u over een zekere bewegingsvrijheid beschikt. Want dan kunt u zichzelf, mocht Mercurius in het zesde huis uitdagend geaspecteerd zijn, voor belastering door collega's afschermen. Mogelijk toont u tegenover hen hetzelfde gedrag, dat uw relatie met uw broers en zusters kenmerkte.


Mercurius in het zevende huis Wanneer Mercurius zich in het zevende huis van uw horoscoop bevindt, verbreedt u uw kennis het meest intensief door het contact met andere mensen. U kunt heel veel van elkaar leren. U voelt de behoefte om zoveel mogelijk mensen te leren kennen, om met hen te communiceren. U brengt graag uw tijd door met het onderzoeken van wat uw omgeving denkt, en laat zich door anderen informeren wat zij over u denken. U zoekt een partner waarmee u een geestelijk scherp kunt communiceren. In de regel toont u interesse in heel veel verschillende mensen en u kunt zich daarom maar moeilijk tot ťťn bepalen; u weet immers niet wie er nog mťťr langs kan komen. Misschien verwacht u van uw partner dat hij voor u de beslissingen treft of de zaken voor u regelt, of u ontmoet mensen waarop u niet kunt vertrouwen. Maar wees niet te kritisch tegenover de kleine fouten die ook uw potentiŽle partner zal hebben. U kunt veel problemen de baas worden door die met hem of haar te bespreken en te begrijpen. Een scheutje humor zou daarbij echter niet moeten ontbreken. Pas op voor het te intellectueel benaderen van uw relaties. Luister liever naar uw innerlijke stem en wees op het punt van de liefde wat meer beheerst, dan zal uw partner in spe zich niet te veel onder druk gezet voelen, en dan zou de relatie bestendig kunnen zijn; dat zou immers eigenlijk datgene zijn wat u altijd gewenst hebt.


Mercurius in het achtste huis U voelt de drang om de geheimen van deze wereld te ontsluieren en in niet onderzochte gebieden door te dringen. Hoe mysterieuzer een raadsel zijn mag des te meer bent u er door gefascineerd, en u zult niet eerder rusten dan u het hebt opgelost. Opvallend aan u is uw bijzondere waarnemingsgave, en een gezichtsvermogen dat ook bij nacht uitstekend functioneert. U bent in staat om bij alle intermenselijke relaties, om het even waar deze plaatsvinden, achter de coulissen te kijken. Misschien bent u ten aanzien van uw beroep in de financiŽle- of zakenwereld werkzaam, ofwel op het gebied van de psychologie. In dit geval zult u zich overwegend met de dood of de seksualiteit bezig houden. Uw medemensen treedt u niet erg open tegemoet. Het duurt echt lang voordat u iemand vertrouwt en over uw gedachten vertelt. U leeft in uw eigen wereld, die op anderen waarschijnlijk een wat vreemde indruk maakt. Desondanks bent u tot diepe inzichten in staat. U kunt problemen afstandelijk en zakelijk analyseren, vooral problemen die bij uw medemensen tot emoties of tot vrees leiden. Toch zou u alle contracten die u ondertekent of mondeling sluit gedetailleerd moeten controleren, om vergissingen of misverstanden te vermijden. Mensen, bij wie Mercurius zich in het teken Tweelingen of Maagd en in het achtste huis bevindt, zijn wetenschappelijk heel begaafd.


Mercurius in het negende huis Met de planeet Mercurius in het negende huis ziet u de dingen afstandelijk, en vanuit een nuchter perspectief. Daar u er van overtuigd bent dat men alles op de aarde en in het universum in principe rationeel kan begrijpen en verklaren, probeert u de daaraan ten grondslag liggende wetmatigheden op te sporen. U zou aan uw behoefte om zich door middel van lange reizen, studie en lectuur te ontwikkelen geheel moeten toegeven, waarbij u natuurlijk zou moeten opletten dat u niet al te dogmatisch aan traditionele denkbeelden blijft plakken, omdat u er immers toe kunt neigen om alles wat voor uw eigen wereldbeschouwing pleit te integreren, en daarbij de feiten die deze tegenspreken te negťren. U hebt de wens om uw belevenissen verder te verbreiden, en anderen voor datgene te interesseren wat bij u een blijvende indruk heeft nagelaten. Beroepsmatig hebt u waarschijnlijk met het uitgeverswezen, de reclame of de reisbranche te maken. Misschien hebt u vrienden of vriendinnen die in andere landen leven, of wordt u door een reis in verre regionen van de aarde zo sterk beÔnvloed, dat uw wereldbeeld fundamenteel verandert.


Mercurius in het tiende huis De kwaliteiten van Mercurius voor communicatie en geestelijke arbeid zult u niet in een stil kamertje gebruiken, maar aan de openbaarheid presenteren door uw vaardigheden in uw beroep te gebruiken. U zou in het uitgeverswezen of in de verkoop van media en telecommunicatie producten werkzaam kunnen zijn. Ook bij het oplossen van logistieke opgaven zou u kunnen opvallen. Het beroep is voor u heel belangrijk, omdat u daardoor uw intellect ontwikkelt en uw oordeelsvermogen scherpt. U wilt door uw medemensen gerespecteerd worden, en daarvoor gebruikt u uw verstand. Het vleit u erg wanneer uw geestelijke vaardigheden worden geprezen. Associeert men het tiende huis met de vader, dan zal Mercurius uw voorstelling van hem beÔnvloeden. Kwam hij op over als intelligent en een man van de wereld, dan hebt u als kind misschien geprobeerd om hem te imiteren. Hij heeft u op de voordelen van een goede opvoeding gewezen, en erop gelet dat u een degelijke ontwikkeling kreeg en in uw uitspraak exact kunt articuleren. Wanneer Mercurius in het tiende huis uitdagende aspecten ontvangt, zouden er ook misverstanden of conflicten met uw ouders, vooral met de vader, kunnen zijn geweest, die u echter in latere jaren zou moeten opruimen.


Mercurius in het elfde huis Door vriendschappen of betrokkenheid bij organisaties leert u uzelf en de wereld in een grotere samenhang te zien. U wijdt zich aan problemen niet graag alleen, maar doet liever samen met gelijkgezinde mensen, omdat u ervan overtuigd bent dat dit uw eigen horizon verruimt. U waardeert de inspanningen van andere mensen en houdt zich er veel mee bezig, hoe de maatschappelijke verhoudingen verbeterd kunnen worden. Mogelijk sluit u zich bij een groep aan omdat het gemeenschappelijk geloof of een zelfde wereldbeschouwing u verbindt, want naar uw mening kan men gezamenlijk meer bereiken dan door eenzame strijd. U voelt een sterke verbondenheid met geestverwanten en wilt het belang van de groep ook naar buiten vertegenwoordigen. Denk er enigszins om dat u daarbij niet de belangen van afzonderlijke groepsleden negeert, want dit zou tot conflicten kunnen leiden. Is de planeet Mercurius in het elfde huis uitdagend geaspecteerd, dan zadelt u uw vrienden misschien op met de verantwoordelijkheid die u zelf zou moeten dragen. Of u mat zich voor uw bekenden af, en merkt niet dat u uitgebuit wordt. Onderhoud het contact met uw broers en zusters, want dat zouden uw trouwste vrienden kunnen worden.


Mercurius in het twaalfde huis Mercurius in het twaalfde huis van uw geboortehoroscoop doet u veel ongewone gedachten hebben. Hoe eerder u zich met alles intensief bezighoudt wat u tegenkomt, des te sneller zult u het begrijpen. In het twaalfde huis probeert Mercurius om een verbinding tussen bewustzijn en onderbewustzijn te creŽren. U zou moeten beginnen met het doorgronden van de diepten van uw ziel. Maar verlies u daar niet in, want er zijn is immers ook nog het alledaagse die u de baas moet worden. Mogelijk zou u via meditatietechnieken moeten proberen om uw onderbewustzijn door te lichten, en uit te vinden door welke krachten u bewogen wordt. Het kan de moeite waard zijn om iets van het daar verborgene naar voren te halen en productief in praktijk te brengen. Andere dingen zou u misschien uit uw leven moeten verwijderen. Uw geest heeft het moeilijk om zijn plaats te vinden. Het twaalfde huis is het huis van het losmaken van het ego, en zo zouden uw gedachten zich met die van uw omgeving kunnen vermengen, wat waarschijnlijk heel verwarrend voor u zal zijn. De energieŽn van het twaalfde huis kunt u natuurlijk ook positief gebruiken. Hebt u de mogelijkheid om andere mensen te ondersteunen, doe dat dan rustig; u zou evenwichtiger kunnen worden en misschien ook uw levensonderhoud daarmee kunnen verdienen. Bescherm uzelf alleen voor al te negatief denken, want dit is de wortel van veel problemen. Lukt het u om uw gedachten en vermogen tot fantasie wat te ordenen en het contact met uw vrienden niet te verliezen, dan kan juist een hindernis zegenrijk worden.


Astrologie Consult? Bel +31 (0)6 33 69 75 96


Astrologische Huizen van de Horoscoop | VenusVenus in het eerste huis Venus in dit gebied van uw horoscoop duidt erop, dat u het leven open tegemoet treedt. U voelt de wens om uw sensibiliteit en vriendelijkheid bij de ontmoetingen met uw medemensen de vrije loop te laten. Wanneer u uw innerlijke harmonie en uw flexibiliteit ontwikkelt zult u beseffen wie u bent, hoewel het voor u ook mogelijk is dat u innerlijk verdeeld bent omdat u al te graag de behoeften van uw omgeving vervult. U zou ook rustig zichzelf een beetje moeten mogen en waarderen. Zelfverzekerdheid en zelfbewustzijn zijn voor u onvermijdelijk om van uw medemensen te willen houden. Wanneer u zichzelf waardeert, werkt dit positief op de verhouding tot uw omgeving, en dan valt het u gemakkelijker om andere mensen zo te nemen als ze zijn. Venus in het eerste huis duidt erop dat u een esthetisch uiterlijk hebt, dat anderen heel aantrekkelijk vinden. Zelfs wanneer u niet in de traditionele zin "mooi" bent, komt u door uw charmante aard heel aantrekkelijk over. Hopelijk hebt u terwijl u opgroeide niet teveel aan de drang naar comfort toegegeven. Misschien zit u graag in uw lievelingsstoel, en wacht u erop dat alles zonder uw toedoen op u toe gevlogen komt. Laat dat liever en neem ook eens het initiatief, dat zou u heel goed doen. Met een harmonisch geaspecteerde Venus bent u in het genot gekomen van een goede opvoeding, die u veel zelfvertrouwen en een positieve levensinstelling heeft meegegeven.


Venus in het tweede huis Met Venus in het huis van de materiŽle waarden betekenen deze voor u de aannemelijkheid, dat u alle esthetische zaken kunt verwerven waar uw hart naar uit gaat. U kunt daarmee uw omgeving naar uw smaak vormgeven, waarbij u lang niet aan iedere trend hoeft mee te doen. In tegendeel, u houdt van het tijdloos klassieke houdt en hebt oog voor kwaliteit. Wel hoort u ook graag een compliment. Natuurlijk bestaat daardoor ook enigszins het gevaar dat u in een droomwereld van het mooie gevangen bent, en de soms echt vreselijke realiteit niet tot u wilt laten doordringen. Maar om dat te vermijden hoeft u 's morgens immers alleen maar de krant te lezen. Met uw hoffelijkheid en uw zin voor rechtvaardigheid zou u zich ook op het gebied van de diplomatie thuis voelen. Vanwege uw karakter is het voor u waarschijnlijk mogelijk om alles te verkrijgen wat u nodig hebt of belangrijk vindt. Wanneer u wat orde in uw financiŽn brengt en niet alles meteen over de balk gooit, zou u ook in dit opzicht geen moeilijkheden moeten hebben. U zou over veel creativiteit op kunstzinnig gebied moeten beschikken, waarbij u vooral natuurlijke materialen met uw handen kunt vorm geven. Misschien maakt u dit zelfs tot uw beroep.


Venus in het derde huis U staat open voor de wensen van uw medemensen, en juist in het gesprek met hen helpt uw sensibiliteit u erbij om snel het juiste woord te vinden. Alleen zou u er op moeten letten om niet teveel met alle winden mee te waaien, want dat zou u belemmeren om uzelf uit te drukken. U stelt prijs op beschaafde conversatie, en u houdt ervan wanneer u met uw gesprekspartner op ťťn lijn zit. Door een barse toon laat u zich gemakkelijk afschrikken. De meeste mensen zijn tegenover u heel vriendelijk, daar zij door de aangename atmosfeer die u omgeeft worden getroffen. Hebt u broers en zusters, dan zou het merkwaardig zijn wanneer u geen goede banden met hen zou onderhouden, behalve wanneer Venus in dit huis uitdagend geaspecteerd zou zijn. De school zou u als aangenaam beleefd moeten hebben, en het aanleren van de vaardigheid om met woorden en getallen om te gaan, zou u veel plezier bezorgd kunnen hebben, omdat u meer speels met de kennis bent omgegaan en dat ook nu nog steeds doet. U voelt de wens om zich een goede algemene kennis te verschaffen en zou zich soms graag via een kunstzinnig medium uiten. Uw begaafdheid om met de meest verschillende situaties en milieus te kunnen omgaan, zou u daarbij moeten ondersteunen.


Venus in het vierde huis U voelt de wens naar vrede en evenwicht in uw gezin. Spanningen verdraagt u alleen met tegenzin, en u zult altijd proberen om conflicten op te lossen en verschillen te compenseren. Daardoor schept u voor uzelf ook een thuis dat gezien mag worden, dat u graag altijd weer mooier maakt. Maar wees u ervan bewust dat in het openbaar spelende conflicten erbij horen en beter zijn dan een onderbewust borrelen, dat nooit onder zijn bedekking van harmonie naar buiten mag treden. Venus heeft betrekking op de voorstelling die men heeft over gewaardeerde mensen of over al het esthetische. Misschien heeft deze projectie wel betrekking op uw moeder. In uw vroege jaren voelde u tegenover haar mogelijk concurrentie of wantrouwen, omdat u dacht zich nooit met haar te kunnen meten. Als mannelijk wezen kunt u op uw moeder verliefd zijn geweest, waarbij uw vader tot concurrent bevorderd werd. Daaraan kunt u echter veel veranderen, want Venus in het vierde huis is er een aanwijzing voor dat uw gezin zowel op emotioneel als financieel gebied goed zit. Ook op oudere leeftijd zult u zich geen zorgen hoeven te maken en kunt u erop hopen, dat u uw levensavond met behulp van financiŽle middelen echt bevredigend kunt vorm geven. Misschien behoort u zelfs tot de gelukkigen bij wie in de kindertijd kunstzinnige invloeden een rol speelden.


Venus in het vijfde huis U hebt de wens om uw ervaringen en ideeŽn via een creatief medium te uiten en zou daaraan ook moeten toegeven, wanneer u uw innerlijke harmonie niet wilt verliezen. Op onaangename momenten helpt het vooral om heldere gedachten terug te vinden, als u uw fantasie volgt en aan uw emoties op een kunstzinnige manier uitdrukking verleent. Onder de voorwaarde dat er geen al te uitdagende aspecten met andere planeten bestaan, zouden uw persoonlijke uitdrukkingsvorm en uw uitstraling bij de meeste van uw medemensen moeten worden aanvaard. De liefde zou het belangrijkste in uw leven kunnen zijn. Die kunt u genieten als geen ander, waarbij ook bijzonder tragische of romantische situaties voor u horen. Soms neemt u dat misschien helemaal niet zo ernstig als het lijkt, want het vijfde huis is ook het huis van het spel. Bovendien bezoekt u bij voorkeur culturele manifestaties zoals tentoonstellingen of concerten. Op dit niveau legt u contacten, en u hebt er ook niets tegen om gezien te worden. Bij harmonische aspecten met de planeet Venus in dit huis kunt u veel plezier hebben in kinderen, ook wanneer het niet uw eigen zijn. Als ouder zult u de talenten van uw kinderen altijd stimuleren. Maak alleen niet de fout, teveel van uw eerzucht op uw kinderen over te brengen.


Venus in het zesde huis Het zesde huis staat voor alledaagse plichten, het werk en het gezond houden van het lichaam, terwijl Venus de levensvreugde en de harmonie brengt. Voor u betekent het, dat u zich niet tegen uw opgaven verzet, maar misschien zelfs van de grote schoonmaak in uw eigen huis geniet. Het zou ook mogelijk zijn dat u uw levenspartner op de werkplek vindt. Denk er alleen om dat u niet te verliefd op details wordt, en houd uw ogen open voor vermaak dat werkelijk niets met plichtsvervulling te maken heeft. Positief gezien valt het plezier op, waarmee u zich het lot van hulpbehoevende mensen aantrekt, en waarmee u de wereld rondom u kunt dienen. Met de planeet Venus in het zesde huis geniet u ervan om uw gaven en kwaliteiten uit te bouwen en te perfectioneren. Het is voor u niet voldoende om zomaar een of ander werk te doen, dat moet ook aan esthetische en praktische eisen tegemoetkomen. U hebt het talent om in harmonie met uw lichaam te leven. Zouden er toch problemen met uw gezondheid opduiken, dan zal dat eraan liggen dat u te weinig op uw voeding- en leefgewoonten let.


Venus in het zevende huis Met de planeet Venus in het zevende huis probeert u uw behoefte aan harmonie bij geliefde mensen te stillen. U zoekt uw schoonheidsideaal bij naaste vrienden en u kunt zich volkomen met uw tegenpool identificeren. Diepe tevredenheid en geluk beleeft u alleen wanneer u zich in een partnerschap kunt overgeven. Daardoor ontvangt u zelfbevestiging en zou u uw talenten kunnen herkennen. Wanneer u van iemand houdt zult u de kwaliteiten van die persoon stimuleren, en heel belangrijk voor hem of haar worden. Tegelijkertijd hebt u echter ook hoge verwachtingen, die nauwelijks te vervullen zijn. Voor uw teleurstellingen bent u daarom zelf verantwoordelijk. U zou uw best moeten doen om uw partner niet teveel onder druk te zetten, en eerst te overleggen voordat u kritiek uitoefent. In geen enkele relatie heerst altijd alleen maar zonneschijn, en daarom zou u moeten leren om ook lasten en inperkingen voor een gelukkige partnerschap te aanvaarden. Het zevende huis karakteriseert ook het maatschappelijke niveau waarop u zich beweegt, en omdat Venus in uw horoscoop daar gepositioneerd is hebt u eenvoudig stijl en goede smaak nodig in uw omgeving.


Venus in het achtste huis U houdt ervan om de intermenselijke betrekkingen te coŲrdineren en u wenst mooie ervaringen te hebben met uw medemensen. Zou de kans tot de instap in de maatschappelijke wereld zich voor u voordoen, grijp die dan gerust aan, want het bezit of het verwerven van materiŽle goederen wordt immers door deze plaatsing van Venus begunstigd. Mogelijk is ook dat u door huwelijk tot aanzienlijk vermogen komt. U hebt het talent om anderen op positieve wijze te provoceren en daardoor open te krijgen. Daarom bent u een begeerde gesprekspartner die men niets verzwijgt, en geniet u de achting van uw vrienden. Het is niet onwaarschijnlijk dat dezen zich ook in financieel opzicht erkentelijk tonen. Op het gebied van de erotiek zult u uw partner via ongebruikelijke verleidingskunsten heel knap kunnen misleiden, toch zou u niet de fout moeten maken om seksualiteit als machtsmiddel te misbruiken.


Venus in het negende huis Met Venus in het negende huis valt het u niet zwaar om u met de vraag naar de zin van het leven bezig te houden. Dat doet u minder op theoretisch niveau, maar u geeft er de voorkeur aan, om uw eigen ervaringen te verwerken en daardoor uw openheid en levensvreugde een filosofische achtergrond te geven. U houdt ervan om op reis te gaan, en als het leven u daar genoeg mogelijkheden voor biedt, kunt u deze bezigheid rustig uitbreiden. Opmerkzaam beleeft u rituelen van andere culturen en hebt u plezier in de kleurenpracht van het leven, die zich voor u in de verschillende landen en continenten weerspiegelt. Misschien wordt u verliefd op een vreemd land, waarin u opwindende avonturen beleeft. Of u gaat zelfs een liefdesrelatie aan met een buitenlander, of met iemand die u op vakantie hebt leren kennen. Ten aanzien van uw beroep bent u geschikt voor gebieden waarin het gaat om het doorgeven van leerstof of het toepassen van pedagogische concepten. Het valt u niet zwaar om uw gehoor in uw ban te brengen, omdat u daarbij altijd heel emotioneel bent. Uw wereldbeeld zal zich in uw gehele scheppen uitdrukken. Is Venus in het negende huis harmonisch geaspecteerd, dan zult u in de omgang met uw medemensen tactvol te werk gaan en een gezond begrip van rechtvaardigheid bezitten.


Venus in het tiende huis In het tiende huis wordt duidelijk hoe u op uw omgeving zou willen overkomen. Daar u steeds een goede indruk wilt achterlaten en uw gewaardeerde positie u lief is, zal men u nauwelijks in pantoffels op straat tegenkomen. U wenst opgemerkt te worden en hebt de voorkeur voor beroepsmatige bezigheden waarbij u de gelegenheid tot zelfverwerkelijking ziet. De modewereld of de amusementsindustrie kan zich voor u openstellen en u werk aanbieden. Maar om het even in welk beroep u werkt, u zult altijd prijs stellen op een vreedzame werkplek waar u mensen ontmoet waarmee u goed overweg kunt. Het zou het beste zijn om voor uzelf een zekere zelfstandigheid mogelijk te maken. Dan zou u de vrije hand hebben, en zou u voor uw levensonderhoud misschien juist datgene doen wat u leuk vindt. Dat is wel de droom van ieder mens. De aspecten met Venus in dit huis geven informatie, over in hoeverre u deze streefdoelen kunt verwerkelijken. Met uw vader zou u een liefdevolle omgang moeten hebben onderhouden, en waarschijnlijk heeft hij uw smaak en uw behoefte aan harmonie sterk beÔnvloedt. Zou u hem bovenmatig bewonderd hebben, dan voelde u zich als jongen misschien naast zo'n vader onbegaafd of onhandig of hebt u van hem een concurrent gemaakt. Als vrouwelijk wezen zou het goed mogelijk kunnen zijn, dat uw vader uw eerste grote liefde in het leven was.


Venus in het elfde huis Met Venus in het elfde huis zou u uw plezier in uw contacten moeten stimuleren. U kunt in iedere gemeenschap een positieve inbreng hebben en ook zelf veel winnen, waarbij uitdagende aspecten met Venus in dit huis laten zien welke moeilijkheden daarbij kunnen optreden. U houdt van culturele gebeurtenissen en geeft zich uw hele leven aan het maatschappelijke vlak. Daarbij zou u er echter op moeten letten dat u uw krachten niet uitput.Mogelijk projecteert u uw opvattingen over esthetica of beminnelijkheid op vriendschappen of een groep. U voelt zich alleen dan prettig, wanneer u zich in het juiste gezelschap ophoudt. Misschien probeert u uw carriŤre te bespoedigen door u bij bepaalde groeperingen aan te sluiten waarvan u denkt dat ze nuttig voor u zijn. Ook bent u geÔnteresseerd in organisaties die de wereld zouden willen verbeteren. U kunt zich voor uw vriendschappen of groepsactiviteiten sterk engageren, maar u zou niet te erg teleurgesteld moeten zijn, wanneer uw betrokkenheid niet op gelijke wijze beantwoord wordt en uw vrienden uw aanspraken niet belonen.


Venus in het twaalfde huis Met Venus in het twaalfde huis zult u zich wel dikwijls in afzondering bevinden, en dat is precies wat u graag wilt. In uw eentje hebt u goede invallen en kunt u uw creativiteit de vrije loop laten. Misschien hebt u ook de voorkeur om uw erotische affaires voor de ogen van de openbaarheid te verbergen. Wanneer u dat op een dag niet meer bevalt, zou u zich bij een gemeenschap moeten aansluiten. U kunt intensief verlangen naar een versluierde en moeilijk te vatten schoonheid, naar iets dat ideale vervulling belooft. U zult proberen om dit te bereiken door zo'n liefde en schoonheid in een ander persoon te zoeken en zich dan aan deze volkomen te "onderwerpen". Daarom verwacht u heel veel van uw geliefde en hebt u toch diep in u het gevoel verborgen dat u iets ontgaat, wanneer u maar van ťťn enkel mens houdt. Bijgevolg zou een andere manifestatie er in kunnen bestaan dat u uw liefdesconcept op een hoger niveau brengt, en niet alleen aan afzonderlijke mensen uw aandacht schenkt maar dat u bezield bent van de schepping, en zich hieraan met huid en haar overgeeft. PotentiŽle minnaars van u zouden daarmee naar het tweede plan worden verdreven. Op het fysieke vlak duidt Venus in het twaalfde huis op verband met bepaalde instellingen. Misschien werkt u in een galerie, een museum, in een ziekenhuis, een bejaardentehuis of soortgelijk instituut.


Astrologie Consult? Bel +31 (0)6 33 69 75 96


Astrologische Huizen van de Horoscoop | MarsMars in het eerste huis Wanneer Mars zich in het eerste huis bevindt, kan hij ook niet ver van de Ascendant verwijderd zijn, en daarom kunt u soms gemakkelijk woedend of zelfs driftig worden. U moet in ieder geval leren om met uw potentiaal aan agressie om te gaan, anders kan dat uitwerkingen van negatieve aard hebben op uw lichaam. Daarom zou u uw agressie noch tegen uzelf, noch tegen andere mensen moeten richten. U kunt het leren controleren door met uw lichaam te werken of veel aan sport te doen. Het beoefenen van vechtsporten, die uiteindelijk voor ontspanning dienen, zou voor u veel kunnen opleveren. U komt eerlijk, intuÔtief en open over. Het valt u niet zwaar om rechtlijnig uw doelen te volgen en uw eigen belangen serieus te nemen. Vanuit uw aard aarzelt u niet om ervaringen op te doen en het leven aan te pakken. U zou niet moeten volhouden tot er iets gebeurt, maar zelf het initiatief nemen. Daar u in uzelf voldoende potentiaal hebt om uw doelen zelf te verwerkelijken, is het des te verbazingwekkender dat u af en toe desondanks de hulp van uw medemensen inroept of van hun bestaansmiddelen wilt profiteren. Want gewoonlijk neemt u wel de verantwoordelijkheid voor uw leven op zich, en gaat u al vroeg uw eigen weg.


Mars in het tweede huis Wanneer u Mars in het tweede huis hebt, zou u rechtlijnig en risicobewust moeten ageren wanneer het om financiŽle aangelegenheden gaat, omdat u eventueel iets op het spel moet zetten om het begeerde te bereiken. Let er wel op dat u niet al te spontaan en geconcentreerd te werk gaat, want juist dat zal nadelig op de afloop van uw handelen uitwerken. Waarschijnlijk bent u echt genotzuchtig en wilt u de begeerde zaken zo snel mogelijk bezitten. Vanuit uw hele wezen neigt u ertoe om zich te bezitterig te gedragen en niet meer te willen loslaten. Bent u daar eens toe gedwongen, richt dan uw agressie niet op weerloze voorwerpen, dat zou u alleen nog meer frustreren. Omdat u moedig en actief bent, zet u zich voor het behoud van uw waarden met al uw kracht in. Maar zet andere mensen niet al te erg onder druk. Voor u kunnen geld en materieel bezit symbolisch zijn voor macht en kracht. Mogelijk probeert u wel om uw individualiteit en levenskracht eenvoudig daardoor te benadrukken en te versterken, door uw omgeving te laten zien hoe consequent u bereikt wat u zich voorgenomen hebt.


Mars in het derde huis Wanneer u aan uw omgeving heftig uw ideeŽn en standpunten kunt uiteenzetten of misschien zelfs in een klein debat verwikkeld raakt, dan voelt u zich erg prettig. Dat is gewoon uw manier om overtollige energie af te blazen. Misschien is het juist daarom niet gemakkelijk voor u, om duidelijk te maken wat er werkelijk in u gebeurt, of om ook eens over uw gevoelens te praten. Zo kan het zijn dat u alleen indirecte toespelingen maakt of u van een subtiele lichaamstaal bedient. Wanneer u overigens in de verdere ontwikkeling van uw karakter geÔnteresseerd bent en uw kring van bekenden wilt behouden, zou u het begrip "tactvol zijn" eens nauwkeuriger moeten beschouwen. In principe zou u in dit opzicht er uit moeten komen en communicatie kunnen leren, daar u over een wakkere geest en een zekere slagvaardigheid beschikt. U hebt het juiste antwoord altijd paraat. In zekere zin zou uw verstand hier als een bijl kunnen werken, wat heel nuttig kan zijn wanneer u het goed gebruikt; herkent u echter niet het gevaarlijke ervan, dan kan het ook destructief werken. Met de interessante thema's van het leven houdt u zich intensief bezig, en u wilt zich met alles wat u waarneemt intensief bezighouden, hetzij verbaal of schriftelijk. Het schrijven helpt u om wat van uw opgehoopte energie af te blazen. Wanneer u tot hectisch of nerveus zijn neigt, zou u uw best moeten doen voor wat zelfdiscipline, en zou u zich misschien via sportieve activiteiten moeten afreageren.


Mars in het vierde huis Mars in het vierde huis zou een indicatie voor verborgen agressies kunnen zijn, die u aan het daglicht zou moeten brengen en verstaan. Misschien kunt u heel plotseling verschrikkelijk woedend worden, zodat niet alleen uw omgeving, maar ook u zelf daarvan geschokt bent. Wanneer het u lukt om deze uitbarstingen te analyseren, zou u geleidelijk moeten leren om uw potentiaal aan agressie als menselijke kant in uzelf te accepteren, en om daaraan bewust op positieve wijze uiting te verlenen. Daardoor zou u op vele gebieden energiek te werk kunnen gaan. U hoeft zich niet in het openbaar te engageren of grotere daden te laten zien. Waarschijnlijk voelt u op huiselijk gebied en in uw privť-leven uw grootste vitaliteit. Aan de andere kant zou u ertoe kunnen neigen om u juist op het gezin af te reageren, wanneer iets niet naar uw zin gebeurt. Wanneer u zich wel bij de huiselijke haard wilt afreageren, doet u dat dan door bijvoorbeeld de woning op te ruimen. Uw moeder kwam op u in uw kindertijd misschien als dominant of als ruzieachtig over. Mogelijk moest u veel conflicten met haar voeren om uw eigen individualiteit te herkennen. Dit probleem lost zichzelf op, wanneer u zich ruimtelijk van haar hebt gescheiden, of wanneer u wat zelfstandiger bent geworden.


Mars in het vijfde huis In het vijfde huis komen speelse tendensen tot gelding, en met de planeet Mars in dit huis is het duidelijk wie het spel domineert. Daar u grote ambities hebt, voelt u zich uitgedaagd wanneer anderen u overtroeven, en u denkt erover na hoe nog beter kunt worden. Het gaat voor u om het winnen of verliezen, onafhankelijk ervan of alles eerlijk toegaat. Dezelfde energie stroomt ook in uw liefdesaangelegenheden, en in uw scheppende bezigheden. U bent bij uw ondernemingen hoog gemotiveerd, waarbij een zekere dramatiek niet mag ontbreken. Positief te benadrukken zijn uw levenskracht en uw talent om uw medemensen door uw enthousiasme mee te slepen. Op kunstzinnig gebied hoeft u niet altijd heel fijnzinnig te werk te gaan; toch hebben de kunstwerken die u soms produceert, tenminste voor uzelf een heel speciaal accent. U houdt van sport en meet uw krachten en uw moed graag met die van uw concurrenten. Ook wijdt u zich graag aan het liefdesspel, en daar bent u tot een hartstocht in staat, die zijn gelijke niet kent. Meestal hebt u in dit opzicht niet veel uithoudingsvermogen, en een paar opwindende uren zijn voor u soms belangrijker dan een jarenlange relatie. Daarom schrikt u ook jarenlang voor de verantwoordelijkheid terug, die een eigen gezin met zich mee brengt. Als u zichzelf dan toch daartoe overwint, dolt u met uw kinderen beslist graag door de tuin.


Mars in het zesde huis In het zesde huis gaat het erom, de alledaagse plichten, die tenslotte ook tot het behoud van het bestaan bijdragen, de baas te worden. U investeert uw totale energie om uw werk bijzonder grondig te doen. Met uw drang naar perfectie neemt u iedere verantwoordelijkheid op zich, en vindt u het fijn wanneer alles klopt. Hoe gecompliceerder een opgave is, des te groter is voor u de uitdaging. U weet hoe belangrijk een goed functionerend lichaam voor u is, daarom doet u ook heel veel voor uw gezondheid, wat voor uw medemensen soms een beetje overdreven schijnt. U denkt te weten hoe de dingen zinvol moeten worden gedaan, daarom kan het moeilijk worden wanneer u met andere mensen wilt of moet samenwerken. Het is niet eenvoudig voor uw collega's om hun eigen standpunt aan u duidelijk te maken. Daarom zou het wel goed voor u zijn wanneer u een zelfstandige bezigheid zou uitoefenen, dan zou u alleen met uw spiegelbeeld te maken hebben. Wees niet al te vooringenomen, want soms loont het de moeite om de voordelen van een coŲperatieve onderneming te leren kennen. Wanneer u deze principes ter harte neemt, zult u voor uw werkgever een heel waardevolle medewerker zijn, die zich ook voor zijn of haar mannelijke en vrouwelijke collega's inzet. Uw motto is dikwijls aandoenlijk eenvoudig: snelheid. U zou er goed aan doen, dat door "haastige spoed is zelden goed" te vervangen, er bestaat namelijk het gevaar, dat u zich overbelast en daardoor uw gezondheid ruÔneert. Misschien zou u een techniek voor ontspanning of meditatie moeten leren, om meer rust in uw leven te brengen.


Mars in het zevende huis Met de planeet Mars in het zevende huis zou u uw persoonlijkheid, via de inzet van energie, op het vlak van de intermenselijke relaties willen ontwikkelen. Maar treed daarbij niet te temperamentvol op, omdat u daarmee uw medemensen al kort na de kennismaking zou kunnen vervreemden. U zou zich echter ook aangetrokken kunnen voelen tot iemand, die uw beslissingen voor u neemt. U gelooft dat u via een partnerschap tot uzelf en tot uw zelfstandigheid kunt geraken; u kunt daarbij echter tot de ontdekking komen dat u het ene dogma door het andere hebt vervangen. De aanvankelijke erotische aantrekkingskracht kan misschien uitdoven, en wanneer u niet oppast zult u aan kleine machtsspelletjes deelnemen, die uiteindelijk alleen de ontwikkeling van alle betrokkenen afremmen. Mogelijk kunt u echter na enige tijd de dominantie van de ander niet meer verdragen en probeert u de controle, die u eens zo onnadenkend uit handen gegeven hebt, weer terug te krijgen. Natuurlijk wordt Mars in het zevende huis niet alleen met conflictueuze relaties in verband gebracht. Het kan doorgaans tot een hartstochtelijke en opwindende partnerschap komen, waarin u elkaar wederzijds op positieve wijze verder brengt, zonder de ander gevangen te houden. Wanneer u greep krijgt op de neiging om uw agressies bot te vieren op de mens die u mag, zult u in staat zijn om een relatieve toestand van harmonie te bereiken, en de bevestiging door anderen, die u zo nodig hebt, zal niet lang meer op zich laten wachten.


Mars in het achtste huis U beschikt over een hoog potentiaal aan energie, dat vooral in de omgang met uw medemensen tevoorschijn komt. Hier schuwt u niet om uw totale bestaansmiddelen in te zetten, omdat dat voor u tegelijkertijd een mogelijkheid vormt om weer bij te tanken. De geestelijke en energetische communicatie met andere mensen is voor u gewoon de bron van uw levenskracht. Een dusdanig gedrag bergt natuurlijk veel gevaren in zich. Wanneer u uw negatieve kanten uitleeft, zou u zichzelf erop kunnen betrappen dat u uw omgeving zonder scrupules manipuleert en indoctrineert, om uw doelen te bereiken. Het zou dan alleen nog een kwestie van tijd zijn, wanneer u zelf uitgebuit wordt en in isolatie terechtkomt. Ook zou uw arrogantie u ertoe kunnen verleiden om in riskante financiŽle ondernemingen te investeren, en tenslotte volledig zonder middelen te staan. Zou Mars gespannen geaspecteerd zijn, dan zou het tot moeilijkheden in uw partnerschap of in zakelijk verband kunnen komen, omdat u te dominant optreedt. Een belangrijk thema voor u is de seksualiteit. U bent een heel temperamentvolle minnaar of een hartstochtelijke minnares, maar u zou zich ervoor moeten hoeden om uw agressies in de slaapkamer uit te leven of de seksualiteit als machtsmiddel te misbruiken, anders zult u in de strikken van uw eigen teugelloosheid terechtkomen. Misschien komt het bij u ook tot een ongelukkige samenloop van seksualiteit en geld. U bent iemand die natuurlijke grenzen een uitdaging vindt en zijn krachten voortdurend moet uitproberen. Daarom zou u niet onnadenkend moeten handelen en af en toe ook voorzichtigheid in acht nemen.


Mars in het negende huis Het negende huis vertegenwoordigt het gebied van de ethiek, de filosofie, verre reizen en de ontwikkeling. In deze thema's investeert u uw totale energie. U hebt vaste ethische ideeŽn, die u heftig ten beste geeft. In het ergste geval neigt u tot religieus fanatisme, of staat u tegenover de inzichten van andersdenkenden volledig afwijzend. U zou zich daarom in tolerantie moeten oefenen, en op zoek naar uw waarheid wat rustiger te werk gaan. Vergeet niet, dat ieder mens recht op zijn eigen waarheid heeft, zolang deze niet tot een legitimatie wordt om anderen te schaden. U reist heel graag en besluit soms heel spontaan om van verblijfplaats te wisselen. Buitenlandse mensen oefenen een grote erotische aantrekkingskracht op u uit, en misschien vindt u wel een relatie met een buitenlander of buitenlandse. Ten aanzien van uw beroep zou u een bezigheid kunnen uitoefenen die met het vervaardigen van publicaties, de uitgeverij of het doorgeven van kennis te maken heeft. U zult steeds proberen om uw kennis te vermeerderen, en u zou op dat gebied ook geen slechte ervaringen mogen opdoen, omdat u uw vitaliteit aan uw grote nieuwsgierigheid te danken hebt.


Mars in het tiende huis Met Mars in het tiende huis zult u ten aanzien van uw beroep nooit met een lage positie tevreden zijn. U streeft naar boven en zet daarvoor uw totale energie in, en wanneer het moet ook uw potentiaal aan agressie. U wilt zich respect verschaffen en voor uw prestaties gewaardeerd worden, en inderdaad kunt u met uw ijzeren uithoudingsvermogen verbazingwekkende successen behalen. Het zou u daarom moeten lukken om zich van bordenwasser tot miljonair op te werken. Denk erom dat uw streven naar macht niet al te meedogenloze vormen aanneemt, en situaties oproept waarin u denkt alles te mogen doen wat u bij het bereiken van uw hoog gestelde doelen verder helpt. Is Mars in het tiende huis gespannen geaspecteerd, dan hebt u waarschijnlijk een moeilijke kindertijd achter u. Mogelijk kwam uw vader autoritair en strijdlustig op u over en bent u daardoor bang voor hem geweest. Het was vast niet gemakkelijk voor u, om zich van zijn invloed te bevrijden en uw eigen ideeŽn te verwerkelijken. Ga toch eens na of u met uw prestaties iets aan uw vader wilt bewijzen. Dat zou voor u de omgang met uw chefs moeilijker kunnen maken, en misschien de drijfveer voor u zijn om in een positie te raken waarin u zich door niemand iets hoeft laten zeggen. Hoe dan ook, het zou u goed doen om het leven wat losser op te nemen, en van de beroepsmatige stress eens wat afstand te nemen.


Mars in het elfde huis Het actief medewerken in organisaties en activiteiten met vrienden en vriendinnen vertegenwoordigen het doorzettingsvermogen en de hartstocht van Mars in het elfde huis. U leeft op wanneer u bijvoorbeeld de organisatie van een evenement wordt opgedragen, en u investeert dan uw totale energie in de correcte uitvoering daarvan. Toch vergeet u daarbij niet de belangen van de gemeenschap. Ook wanneer u verbaal bij samenwerking zweert, zou het u zwaar kunnen vallen om terughoudend te zijn en met de ideeŽn van andere mensen geconfronteerd te worden. Misschien neemt u in uw eentje beslissingen, die dan voor uw hele omgeving zouden moeten gelden. Toets toch eens, hoe het er in het concrete geval met uw bereidheid tot het treffen van compromissen uitziet. Bij negatieve aspectering van Mars zou u ook kunnen proberen om uw kracht uit de samenwerking met anderen te halen en zichzelf achter een organisatie te verstoppen. Misschien bent u bang om uw eigen weg te gaan en neemt u daarom al te graag ideeŽn van anderen over. Dan zou u eindelijk uit de massa naar voren moeten treden en uw individualiteit ontwikkelen. Uw grootste talent is, het met uw elan meeslepen van anderen, en het altijd weer zorgen voor nieuwe ideeŽn. Ook met vooruitstrevende technologieŽn zou u moeten weten om te gaan, waarbij u vooral met de computer geen angst voor aanraking zou moeten hebben. Zolang uw eigen doelen maar niet aan de orde zijn, kunt u zich sterk voor uw vrienden en vriendinnen inzetten. Dat kan echter snel veranderen wanneer het erom gaat om te delen, of wanneer uw belangen op het spel staan. Van u wordt verwacht dat u de gulden middenweg zoekt.


Mars in het twaalfde huis Het zou u zwaar kunnen vallen om uw agressies openlijk te tonen. Daardoor verdringt u uw boosheid net zolang, totdat deze op een gegeven moment ongecontroleerd en op een onvermoede wijze te voorschijn komt. In de tussentijd voelt u zich geprikkeld en weet u niet precies waardoor. Voor u is het dus belangrijk om op constructieve wijze met uw agressies te leren omgaan, en uw omgeving dadelijk te laten zien wat u stoort of woedend maakt. Misschien moet u zelfs een stap eerder beginnen en eerst eens onderzoeken, wat uw boosheid te voorschijn roept en u frustreert. Lukt u dat niet, dan zou zich een tendens tot zelfvernietiging kunnen voordoen, die zeker niet uw bedoeling is. U zou uw energieŽn moeten activeren en het leven aanpakken. Wanneer voor u eens iets niet zint, moet u allereerst beginnen met het veranderen van de verhoudingen. Neem de verantwoordelijkheid voor uw leven en verspil uw tijd niet met het klagen over alles, en het daarna vervallen in doffe lethargie. Misschien ontdekt u in uw dromen een weg uit de misŤre. Wanneer u zichzelf een succesbeleving zou kunnen verschaffen, waardoor u zou beseffen tot welke daden u in staat bent, dan zou de steen misschien aan het rollen komen. Hebt u uw krachten eerst eens ontdekt, dan bent u als geen tweede in staat om zich voor uw medemensen in te zetten en met volledige onzelfzuchtigheid hulp te bieden.


Astrologie Consult? Bel +31 (0)6 33 69 75 96


Astrologische Huizen van de Horoscoop | JupiterJupiter in het eerste huis Met Jupiter in het eerste huis houdt u zich graag bezig met vragen op het gebied van de filosofie. U gaat vol optimisme het leven aan, en bent benieuwd wat er allemaal zal gaan gebeuren. Daardoor inspireert u uw medemensen, waarop u soms als een brenger van hoop of redder in de nood overkomt. U wilt altijd "up-to-date" zijn, en uw gevoel voor ontwikkelingen zorgt ervoor dat u juist in financieel opzicht succesvol bent. Is Jupiter uitdagend geaspecteerd, dan zou u ook tot dogmatisme kunnen neigen en in de aangename dingen van het leven niet veel zien. Dan probeert u mogelijk om uw overtuigingen aan uw medemensen op te dringen, en onderscheidt u zich door uw intolerantie tegenover andersoortige geloofsrichtingen. Drijf uzelf niet door uw arrogantie de afzondering in, en aanvaard de kleine menselijke zwakheden waar niemand vrij van is. In het algemeen zou u daarmee echter geen problemen moeten hebben en bij uw vrienden heel geliefd zijn, omdat u iets uitstraalt dat door het ouderwetse woord "welwillendheid" het beste wordt omschreven. U ziet uw leven als een avontuur of een lange reis, en u zou in feite langer op vreemde continenten kunnen verblijven dan in uw eigen land. Wanneer u het gevaar om zichzelf te overschatten ontloopt, zou u veel geluk kunnen hebben en tenslotte op een vervuld leven terugblikken.


Jupiter in het tweede huis Waarschijnlijk hebt u er plezier in om alle mogelijke dingen bij elkaar te brengen en te bewaren, daarom zou uw huis ook spoedig uit zijn voegen kunnen barsten. Met veel vaart en elan vergroot u voortdurend uw bezit en geniet u van uw rijkdom, want voor uw behoefte aan zekerheid is het uiterst belangrijk om altijd liquide te zijn. Toch speelt u het meestal klaar om uw bestaansmiddelen voor zinvolle doelen in te zetten, en ook uw medemensen daaraan deel te laten hebben. Desondanks zou u ervoor moeten oppassen, dat u geen materialist wordt die alleen nog in getallen denkt. Misschien komt het bij u wel, net als bij de Calvinisten, tot een samensmelting van religie en economisch succes, zodat u denkt dat u aan de hoogte van uw banksaldo, de mate dat u God welgevallig bent zou kunnen afmeten. U stelt voor uzelf graag eigen regels, maar u zou daarmee niet uw medemensen moeten schaden. Op financieel gebied zou u werkelijk een goede neus moeten bezitten, en waarschijnlijk hebt u daar ook dikwijls gewoon alleen maar geluk. U zou natuurlijk ook onder spilzucht kunnen lijden en het verworvene met handen vol over de balk smijten. Toch kunt u er wel bijna op vertrouwen, dat u ook in een dergelijke situatie snel het reddende idee invalt. Ten aanzien van uw beroep zou u in de reisbranche, in het justitiŽle apparaat of in de handel werkzaam kunnen zijn.


Jupiter in het derde huis In het derde huis laat Jupiter zich van zijn spraakzame kant zien. U hebt de aanleg om uw inzichten door te geven, en komt zelfs niet op het idee om u in een ivoren toren te willen opsluiten. Het converseren met uw medemensen is voor u heel belangrijk, waarbij u er natuurlijk om moet denken uw gesprekspartner ook eens aan het woord te laten komen. U gebruikt graag grote woorden en bent in uw vertellingen meestal heel uitgebreid. Ook in het schriftelijk publiceren zou u begaafd kunnen zijn. Met uw ideeŽn en inspiraties zou u op deze manier veel mensen kunnen bereiken en hen misschien ook hoop kunnen verlenen, want daarover beschikt u in overvloed. Een ander talent van u is de afstandelijkheid waarmee u de thema's kunt aanpakken, en waardoor u de grotere samenhangen ziet zonder uw oog voor het detail te verliezen. Is Jupiter uitdagend geaspecteerd, dan zou uw ontembare drang naar kennis u het leven zwaar kunnen maken, en u hinderen bij het bereiken van tevredenheid. Eventueel voelt u zich ook voortdurend uitgedaagd om iets te zeggen, zonder om de kwaliteit van uw uitspraken te denken.


Jupiter in het vierde huis U zult uw thuis stijlvol en royaal inrichten, en zelfs van een hut zou u nog een paleisje moeten kunnen maken. U stelt veel prijs op een smaakvolle omgeving, maar u zou in dit opzicht moeten oppassen voor overdrijving. Uw ideeŽn over waarden werden al in uw kindertijd gevormd, en uw familie nam actief deel aan uw geestelijke ontwikkeling. Vanuit uw kindertijd zou u ook uw positieve levensinstelling meegebracht moeten hebben. Vooral uw moeder heeft wel heel veel indruk op u gemaakt en dient u vandaag misschien nog steeds tot voorbeeld. Mogelijk bent u ook door haar in aanraking met een buitenlandse cultuur gekomen. Het is voor u te hopen, dat uw ouderlijk huis niet te belemmerend op u overkwam en u voldoende ruimte liet om uw eigen gedachten te kunnen vormen, want anders zult u wel uit angst voor verdere beperkingen lang aarzelen met het stichten van een eigen gezin. Uw huis heeft veel aantrekkingskracht op uw vrienden, en in het algemeen staat u om uw gastvrijheid bekend. U geeft graag party's, en wanneer het moet brengt u daar ook wel veel van uw bekenden voor een nacht onder. Daarom stelt u er ook prijs op om veel ruimte te hebben, en bent u misschien om deze reden met opzet vanuit de stad naar het platteland getrokken. Indien niet, dan is dat waarschijnlijk vanwege uw verbondenheid met de natuur een gedachte, die voor u het overwegen waard is.


Jupiter in het vijfde huis Het vijfde huis is een heel passend toneel voor het optreden van Jupiter. Hier kan hij echt uitrazen en het leven tot een apart avontuur maken. Voortdurend is hij op zoek naar iets nieuws, dat zijn creativiteit inspireert en zijn horizon ruimer maakt. Hij neemt iedere uitdaging aan, en treurt niet lang na wanneer er eens wat misgelopen is. U houdt zichzelf dus heel aardig in spanning, zonder uw leven te ernstig te nemen. Van nature bent u een speler, bent u het meest enthousiast voor uw talloze liefdesaffaires, en bewijst u op dit gebied uw grenzeloze fantasie. U beleeft niet het wat droge, ernstige en filosofische Jupiter-principe, maar geeft u liever over aan de genoegens die het leven te bieden heeft. Uw creatieve scheppingen laten de sporen zien van uw openheid en van uw vrolijke aard, daardoor komen uw werken bij goed gehumeurde mensen ook over. Natuurlijk bestaat bij u gevaar voor uitspattingen, maar u zou ook wel een hartinfarct op veertigjarige leeftijd op de koop toe nemen, wanneer het leven vůůr die tijd maar mooi zou zijn. Ook in de sport raast u graag uit, en hebt u er niets op tegen om u met concurrenten te meten. Met kinderen kunt u in het algemeen goed omgaan, en u zult wel allerlei "onzin" met hen op touw zetten.


Jupiter in het zesde huis In het zesde huis gaat het om gezondheid en de routines van alledag. U kunt de zin in het leven vinden door uw medemensen op een bepaalde wijzen te dienen, of dat tenminste te proberen. Wat u ook aanpakt, altijd wilt u dat uw daden zin hebben. Wanneer u uw vaardigheden verder ontwikkelt en preciseert, zult u een bevredigend en mooi leven kunnen leiden. Het is belangrijk voor u dat u werkelijk plezier in uw werk vindt, en niet onder-belast bent. Daar Jupiter het principe van expansie symboliseert, kunt u ertoe neigen om kwantitatief te veel van uzelf te eisen, of bijzonder pietluttig te werk te gaan. Als u zich uitgebuit voelt of tevergeefs op waardering van uw prestatie moet wachten, kunnen deze negatieve energieŽn in uw lichaam in de vorm van ziekte tot uitdrukking komen. Misschien is ziekte ook de enige legitimatie voor u om eens tot rust te mogen komen, of om aandacht van andere mensen te mogen vragen. Overdrijf alleen niet met het stellen van eisen aan uzelf, maar geniet ook eens van uw vrije tijd. Ook zou u moeten leren om de prestaties van andere mensen te waarderen, en u los te maken van de gedachte, dat anderen niet te vertrouwen zijn en dat alleen u zou weten hoe alles functioneert. Delegeer voor de afwisseling een paar taken, en ontlast uzelf daardoor een beetje. In het algemeen hebt u een goede relatie tot uw lichaam, en het talent om uw medemensen met passende raadgevingen en concrete hulp weer op de been te helpen.


Jupiter in het zevende huis U zoekt welwillendheid en geluk in uw relatie, maar komt daarbij voor het dilemma dat u een stuk van uw zeer geliefde vrije tijd moet opgeven. Daarbij bent u zelf ook niet vrij van jaloezie. U hebt dus een partner nodig die u neemt zoals u bent, en ook uw positieve kanten weet te waarderen.Met veel fantasie geeft u vorm aan uw partnerschap, en u hebt buitengewone verleidingskunsten in petto. U zou de liefde willen genieten, en u voelt minder voor de verantwoordelijkheid die u tegelijkertijd op zich moet nemen. Mogelijk zoekt u de perfecte partner, die nooit op uw hulp aangewezen is, en schept u voor uzelf een heel verkeerd beeld van de werkelijkheid. Misschien doet u ook helemaal niet eerst de stap om u uitsluitend met een afzonderlijk persoon in te laten, omdat u er bang voor bent dat u iets zou kunnen ontgaan. Jupiter in het zevende huis duidt desondanks op persoonlijk geluk in de relatie. Wanneer u een partner vindt die zelfstandig is en u uw vrijheid toestaat, bent u beslist tot een langere relatie in staat. Deze wordt beslist niet vervelend, daar u altijd voor een zekere dynamiek zult zorgen. Ook op het maatschappelijke niveau zou u tot contacten van allerlei aard bereid moeten zijn. Het zou u niet zwaar mogen vallen om mensen te leren kennen, want u straalt zelfvertrouwen uit en hebt een vriendelijke aard.


Jupiter in het achtste huis Jupiter in het achtste huis beschrijft de persoonlijke groei via het uitwisselen van bestaansmiddelen met andere mensen. Hij zal hier zijn beschermende hand boven u houden, door u met het vermogen van anderen in contact te brengen. Misschien bevindt u zich in een financieel voordelige partnerschap, hetzij van erotische of zakelijke aard, of komt u in het genot van een erfenis. U hebt een neus voor de financieel-politieke ontwikkelingen en kunt op uw instinct vertrouwen wanneer u uw middelen wilt investeren. Ook in uw intermenselijke betrekkingen schuwt u niet om uw totale potentiaal en al uw waarden aan de gemeenschap ter beschikking te stellen. Op deze wijze vindt u vervulling en kunt u zich verder ontwikkelen. U hebt oog voor de kwaliteiten van andere mensen, en kunt soms zelfs hun negatieve eigenschappen in positieve veranderen.Een probleem zou het voor u kunnen zijn om greep te krijgen op uw seksuele behoeften. Mogelijk neigt u op dit gebied tot extreem gedrag; op zijn minst bent u door de wens bezield om voortdurend nieuwe ervaringen te hebben, die u daadwerkelijk ook evenveel inzichten opleveren. Vergeet in ieder geval nooit om in dit opzicht met de gevoelens van uw partner rekening te houden. Alle soorten grenzen betekenen een uitdaging voor u. Jupiter belichaamt het principe van uitbreiding, en het achtste huis zoekt naar het overwinnen en nuttig maken van natuurlijke begrenzingen. Misschien houdt u zich bezig met vragen over het bestaan, die uw medemensen bang maken en die niemand zichzelf zou stellen. De diepte van uw gedachten zou ook uw geheimzinnige uitstraling moeten verklaren.


Jupiter in het negende huis U bent voortdurend op zoek naar inzichten, die voor u de vraag naar de zin van uw bestaan moeten beantwoorden. U ondervindt uw leven als een lange reis, die u zo interessant mogelijk wilt laten verlopen. Voor iets nieuws staat u altijd open, u weet immers nooit wat daaruit kan voortkomen. U straalt optimisme uit en zou daarom ook echt geliefd moeten zijn bij uw medemensen. Bij een uitdagende aspectering van Jupiter zou het echter kunnen zijn, dat u overdreven schoolmeesterachtig op anderen overkomt, en moeilijkheden ervaart bij het accepteren van vreemde meningen. U zou dan verstrengeld kunnen raken in gecompliceerde theoretische gedachten, die niemand meer kan en wil volgen. In het ergste geval zou uw gedrag fanatieke trekken kunnen aannemen, en u verhinderen om de werkelijkheid zodanig waar te nemen als deze is. Wanneer u zou denken dat uw waarheid de enig geldende zou zijn, dan zult u spoedig in afzondering terechtkomen. In het algemeen zou u echter juist om uw grote tolerantie en openheid voor de wereld bekend moeten staan. Aanschouw de wereld en schuw niet om ook eens langere tijd in het buitenland te verblijven, dat zou uw ontwikkeling zeker goed doen. Misschien vindt u juist bij vreemde culturen de laatste mozaÔeksteentjes voor het vervolmaken van uw levensfilosofie. En houd nooit op met het verder ontwikkelen van uzelf, want dat zou waarschijnlijk uw geestelijke dood beteken. Uw droomberoep zou u in het justitiŽle apparaat, in de reisbranche, in het opvoedingswezen of misschien ook bij een uitgeverij kunnen vinden.


Jupiter in het tiende huis Wanneer u in de openbaarheid treedt, dan zou u graag indruk willen maken. Soms zet u een echt circus op touw om uw optreden heen, of kunt u mokken als u eens niet waargenomen werd en in de massa ondergaat. In de regel zal u dat niet gebeuren, want u straalt een natuurlijke autoriteit uit, die men wel bijna majestueus zou kunnen noemen. Statussymbolen en andere tekenen van macht zijn voor u heel belangrijk, en u hebt gewoon behoefte aan een zekere levensstandaard. Uw uitdagingen ten aanzien van uw beroep neemt u met groot elan aan. Op de een of andere manier bent u er altijd zeker van, dat u de problemen wel de baas zult worden. Misschien is dat uw geheime recept, want in feite zou u carriŤre moeten maken en een geziene positie in het leven kunnen bereiken. Daardoor vindt u uw vervulling, en wanneer u de verantwoordelijkheid voor grotere ondernemingen draagt, zult u uw persoonlijkheid ontwikkelen. Misschien oefent u wel een beroep uit, waarin u veel moet reizen of bent u in het rechtswezen of in het bankwezen werkzaam. U zou het alleen niet zover moeten laten komen, dat u de maatschappelijke positie als sleutel voor het geluk zou beschouwen en andere mensen, die het niet zo ver hebben gebracht als u, in het geheim te verachten. In het tiende huis ontmoet u ook uw vader. Waarschijnlijk had hij een grootse uitstraling voor u, en u probeert voortdurend om hem na te volgen, omdat hij voor u alle idealen belichaamt. Uw wereldbeschouwing zou u van hem kunnen hebben overgenomen, en misschien heeft hij u met een buitenlandse cultuur in verbinding gebracht.


Jupiter in het elfde huis In het elfde huis zou Jupiter zich echt prettig mogen voelen, want hier heeft hij genoeg plaats om zijn ideeŽn te verbreiden. Bij u uit deze constellatie zich daardoor, dat u op de mensen af gaat en daarmee geen contactuele moeilijkheden zou moeten hebben. Voor de verwerkelijking van uw doelen, die vaak uit het humanitaire en charitatieve gebied stammen, zoekt u een groep die uw opvattingen deelt en waarvan u de gang van zaken misschien zelfs leidt. U denkt er vaak over na, hoe de wereld er in de toekomst uit zou kunnen zien en zou uw steentje eraan willen bijdragen, dat het wat beter wordt en er een paar problemen worden opgelost. Zo kunt u kleurrijke toekomstvisioenen hebben, waardoor uw vrienden worden meegesleept. Ook wanneer u heel optimistisch bent, zou u niet de fout moeten maken om te hoge verwachtingen te hebben, dat zou u alleen maar kunnen teleurstellen en frustreren. Verlaat niet de grondslag van de feiten, en neem mislukkingen niet te persoonlijk. Uw bont gemixte kennissenkring en gemeenschappelijke activiteiten helpen u om de grotere samenhangen te begrijpen en het leven niet te verbeten aan te gaan. In afzondering zou u waarschijnlijk omkomen, want u hebt het uitwisselen van gedachten met gelijkgezinden gewoon nodig. Denk erom dat u zich niet overbelast door teveel projecten tegelijkertijd aan te pakken. Wanneer u hierom denkt, zou u altijd uw fijne neus voor de belangrijke ontwikkelingen van de maatschappij en de technologie moeten behouden.


Jupiter in het twaalfde huis Met Jupiter in het twaalfde huis zoekt u de waarheid en de zin van uw leven niet in de buitenwereld, maar diep binnen in uzelf. U geeft niets om de uiterlijke schijn, maar u hebt oog voor de verborgen kwaliteiten van uw medemensen. Vanwege uw diepe geloof en uw grenzeloze vertrouwen in God dat u in zich draagt, wordt u altijd beschermd en als door een onzichtbare hand door uw leven geleid. Door andere mensen soms helemaal onopgemerkt komt u tot wonderbaarlijke inzichten, daar u in overdrachtelijke zin de hele wereld in u herbergt. Slagen van het noodlot die minder bevestigde personen zouden kunnen vernietigen, neemt u als aanleiding om uw wereldbeeld verder te ontwikkelen en uw geloof nog verder te verdiepen. In alles wat u meemaakt, probeert u de zin te zien, en daarom zult u nooit opgeven.Vanwege uw grote krachten bezit u ook helende gaven en kunt u mensen met problemen de juiste weg wijzen. Misschien werkt u achter de coulissen of in instellingen en voelt u zich betrokken op het sociale vlak. U zou het potentiaal hebben om veel mensen te helpen, door eenvoudig alleen uw uitstraling op hen te laten inwerken. Als u in uw ontwikkeling nog niet zover bent en met het leven worstelt, zou u alle soorten drugs uit de weg moeten gaan. Bij moeilijke aspecten met Jupiter in het twaalfde huis zou u ertoe kunnen neigen om uzelf tot martelaar te maken, omdat u denkt dat dit de enige weg zou zijn uit uw isolatie.


Astrologie Consult? Bel +31 (0)6 33 69 75 96


Astrologische Huizen van de Horoscoop | SaturnusSaturnus in het eerste huis Iets schijnt u ervan af te houden, het leven te accepteren en met elan uw opgaven aan te pakken. U bent wat geremd en aarzelt meestal te lang, wanneer een gunstige gelegenheid zich aandient. Soms voelt u echte angst voor de toekomst en lijdt u aan hevige twijfel aan uzelf, of u toch alles moet grijpen wat op u af komt. Misschien trekt u zelfs negatieve ervaringen aan, zoals een kaarsvlam motten aantrekt. Ooit zult u moeten erkennen dat u de uitdaging moet aannemen, en dat u met uw afwijzende houding zichzelf het leven zwaar maakt. Ook wanneer u het in uw vroege levensjaren niet eenvoudig hebt gehad en veel beperkingen moest accepteren, ligt het toch enkel en alleen in uw hand om gelukkig te worden. Draag aan niemand de verantwoordelijkheid voor uw leven over, en vraag u niet altijd eerst af, wat u met de gebeurtenissen te maken hebt. Misschien hindert u alleen zichzelf met uw houding van hoge verwachtingen. Soms kan Saturnus zich in het eerste huis ook uiten doordat u problemen zou kunnen ontmoeten bij het accepteren van de grenzen van andere mensen. Mogelijk wilt u anderen voorschrijven hoe dezen hun leven moeten leiden. U beweegt zich altijd wat stijf en ziet niets in de aangename kanten van het leven, daar u denkt dat plichtsvervulling boven alles gaat. In ieder geval zou u uw positieve energieŽn moeten activeren en u wat optimistischer tonen. Elke moeilijkheid bergt het potentiaal voor verdere ontwikkeling in zich.


Saturnus in het tweede huis U hebt een sterke behoefte aan zekerheid, en u gelooft dat u de gevaren van deze wereld uit de weg kunt gaan door materiŽle goederen op te hopen en u in financieel opzicht in te dekken. Dat kan soms zelfs tot een dwang worden, die het u moeilijk maakt om met andere mensen in contact te treden en daardoor een klein beetje zelfbevestiging en geluk te bereiken. Misschien bent u zelfs bang, dat men u het gehamsterde weer wil afnemen. Voortdurend bent u op uw hoede voor renteverliezen of beurscrashes, en u merkt helemaal niet hoeveel moois het leven te bieden heeft en wat u allemaal ontgaat. Misschien compenseert u wel uw faalangsten op het gebied van de intermenselijke betrekkingen, met het gevoel dat u veel kunt presteren, dat u iets voor uzelf opgebouwd hebt en dat u daarom onafhankelijk van de onberekenbare medemensen bent. Maak uzelf echter toch niets wijs. Mogelijk hebt u op financieel gebied ook met veel moeilijkheden te kampen en moet u enkele beperkingen accepteren. Het is goed mogelijk dat u in armelijke verhoudingen opgroeit en daarom zoveel voelt voor de materiŽle zaken. Laat het niet zover komen, dat voor u de waarde van een mens in dit soort contanten wordt uitgedrukt.In positief opzicht herkent u de waarde, die creaties en producties van andere mensen hebben en zult u nooit lichtzinnig met uw bestaansmiddelen omgaan. U pakt met volharding de verwerkelijking van uw doelen aan, die nooit buiten uw bereik liggen, en u zou in de loop van uw leven steeds meer ontspannen moeten worden.


Saturnus in het derde huis Met Saturnus in het derde huis zal het niet eenvoudig voor u zijn, om in de meest verschillende situaties de passende woorden te vinden en u verstandelijk uit te drukken. De communicatie met andere mensen vormt de uitdaging, die u zich zou moeten stellen. Ook wanneer u aarzelt, op anderen af te gaan en vreemde mensen aan te spreken, zouden positieve ervaringen op dit gebied u veel verder helpen. Word ervan bewust, dat de mens op de taal als middel van communicatie aangewezen is. Het levert u niets op, wanneer u het intellect afwijst en weigert om een eventueel aanwezig manco weg te werken. Toch bent u waarschijnlijk geestelijk veel hoger ontwikkeld dan u zich voordoet, gewoon omdat uw taalvaardigheid niet echt heel ontwikkeld is. Waarschijnlijk had u in uw kindertijd niet veel plezier in het leren en voelde u zich op school niet op uw plaats. Ook problemen met uw broers en zusters en gevoel van tekortkoming zouden u er nog vandaag bij kunnen hinderen om gewoon eens het woord te nemen en uw gedachten te uiten. Mogelijk hinderden uw ouders u in uw ontwikkeling, door u geen ruimte te geven om te experimenteren en u daardoor de mogelijkheid te ontnemen, om door uw nieuwsgierigheid gedreven de omgeving te ontdekken. Wat het ook geweest mag zijn, u kunt uw zwakke punten in sterke omzetten en gevoel voor tact of mondelinge uitdrukkingsvaardigheid aanleren, door veel te lezen en u niet uit de gemeenschap terug te trekken. Ook contacten die niet zo diep gaan zijn belangrijk, en vormen een verrijking van uw leven.


Saturnus in het vierde huis Met deze constellatie moest u beperkingen van emotionele of economische aard in uw kindertijd meemaken. Uw familie kon u waarschijnlijk niet het nodige gevoel van eigenwaarde geven, en zo bent u nu nog wat onzeker en zoekt u naar een rustpunt. Het ontbreekt u aan het echte vertrouwen in uw vaardigheden, als u niet al bent begonnen met het werken aan uw zelfbewustzijn. Waarschijnlijk konden uw ouders u niet de warmte geven die een kind nu eenmaal nodig heeft, en stelden zij zich tevreden met het strikt reglementeren van uw gedrag. Mogelijk kreeg u zo het gevoel, niet gewenst te zijn en had u zelfs schuldcomplexen vanwege uw bestaan. Nu moet u de echt moeilijke opgave de baas worden van het ontdekken van uw eigen beminnelijkheid, en van het vertrouwen van andere mensen. Geef toch uitdrukking aan uw gevoelens en stel u wat open, zodat uw medemensen zien met wie ze eigenlijk te maken hebben. Vooral met uw vader zou het tot zware conflicten gekomen kunnen zijn. Misschien was hij heel streng en heeft hij u voor kleinigheden bestraft, zodat u voortdurend bang voor hem was en u het gevoel niet kwijtraakte dat u alles fout deed. Wanneer u de mogelijkheid hebt om deze problemen met uw vader uit de weg te ruimen, dan zou u dat heel veel kunnen helpen. Het is voor u te hopen dat u in uw eigen gezin niet de fouten van uw ouders herhaalt, en dat u uw kinderen de liefde en warmte kunt schenken die u gemist hebt. Op deze wijze zou u uw moeilijkheden kunnen laten oplossen, en u zou dan een zelfvertrouwen hebben ontwikkeld dat niemand u meer kan afnemen.


Saturnus in het vijfde huis U valt het niet gemakkelijk om zich te verwerkelijken en aan uw eigen creativiteit uitdrukking te verlenen. Waarschijnlijk ligt dat daaraan, dat u niet de juiste voorstelling hebt van de onbegrensde mogelijkheden die ook in u sluimeren. U neemt niet de vrijheid waar die ieder individu op deze planeet bezit, omdat u bang bent dat u het een of ander fout zou kunnen doen. Ook van een genoeglijke ondeugendheid maakt u een wedstrijd, waarbij u echt niet wilt verliezen. Geen wonder dat u wat verkrampt overkomt. Daarbij zet u zichzelf onder druk. Ook in liefdesaangelegenheden gaat u heel serieus te werk, wanneer u zich al met zoiets inlaat. Misschien hebt u al veel potentiŽle partners afgeschrikt, omdat u bij een flirt meteen over een huwelijk sprak. Het ontbreekt u aan de luchtigheid, waarmee men zich aan de aangename kanten van het leven kan overgeven. U denkt dat men voor alles, wat men doet, belangrijke redenen moet hebben, en u staat zichzelf niet toe om uw innerlijke aard en uw fantasieŽn voor uw medemensen toegankelijk te maken. De redenen voor dit gedrag zullen in uw kindertijd te vinden zijn. Misschien hebben uw ouders u overbelast en u niet toegestaan om kind te zijn. U deed alles om de verwachtingen van uw ouders te vervullen, en u hebt nooit eigen wegen uitgeprobeerd of alleen maar geŽxperimenteerd, omdat alles precies voorgeschreven was.Uw problemen zou u waarschijnlijk de baas kunnen worden, wanneer u zelf kinderen hebt en het u lukt om hen de vrijheid te geven die uzelf nooit hebt gehad. Dan zou u misschien zelf weer af en toe kind kunnen worden en enkele belangrijke ervaringen inhalen.


Saturnus in het zesde huis Voor u hebben de dagelijkse routines en uw werk een heel bijzondere betekenis. Helaas maakt u het zichzelf in dit opzicht niet altijd gemakkelijk. U zet zichzelf teveel onder druk, omdat uw drang naar perfectie topprestaties verlangt en u nooit tot rust laat komen. U zou zich ervan bewust moeten worden, dat u de wanorde niet uit de wereld kunt helpen en dat u door uw precieze ideeŽn, hoe iets moet verlopen, alleen zichzelf beperkt. Bouw niet uw eigen gevangenis, en knijp eens vaker een oogje toe. Deze constellatie kan ook in een ander uiterste tot uitdrukking komen, en ertoe leiden dat u iedere verantwoordelijkheid afwijst en uw plichten uit de weg gaat. U vreest misschien voor de beperkingen, die een vaste werkplek meebrengt en geldt als onbetrouwbaar. Wanneer u problemen ontmoet of met zichzelf niet tevreden bent, zal dat lichamelijk in de vorm van een ziekte bemerkbaar zijn. Meer dan andere mensen neigt u ertoe om in situaties van stress uw lichaam als ventiel te gebruiken, waarschijnlijk omdat u nooit vrijwillig een pauze wilt inlassen. Vraag u toch eens af, van welke aard de verdringingsmechanismen zijn die bij u werken, en waarvoor u eigenlijk bang bent. Misschien lijdt u gewoon alleen onder een onvervuld verlangen naar liefde.


Saturnus in het zevende huis U bent voor de uitdaging gesteld om uw problemen op het gebied van de intermenselijke relaties op te lossen. Het contact met andere mensen maakt u vaak bang, omdat u denkt dat u te kwetsbaar wordt wanneer u zich voor anderen openstelt.En inderdaad zou u in uw partnerschappen enkele slechte ervaringen meegemaakt kunnen hebben. U neigt ertoe, dominante en energieke partners aan te trekken, waarvan u afhankelijk wordt en die u misschien zelfs tiranniseren. U zoekt zekerheid en bestendigheid in een relatie en geeft daarvoor soms uw zelfstandigheid op. Dikwijls voelt u zich ook tot oudere partners aangetrokken, zodat dan eerder een vader-dochter- respectievelijk moeder-zoon- relatie ontstaat dan een partnerschap met gelijke rechten. Hoe dan ook, klaag niet over uw partner, maar zoek uit wat u tot deze relatie geleid heeft en maak zelfstandig makende mechanismen los bij uzelf. Mogelijk hebben uw ouders een onbevredigend huwelijk gehad en maakten ze vaak ruzie. Dat zou verklaren, waarom u relaties met andere mensen maar zo aarzelend aangaat. Misschien vreest u ook om via een partnerschap teveel ingeperkt te worden, of wacht u op de prins respectievelijk prinses van uw dromen. Waarschijnlijk zult u pas op rijpere leeftijd in staat zijn tot het voeren van een gelukkige en tevreden relatie.


Saturnus in het achtste huis Met Saturnus in het achtste huis bent u bang om de controle over uw emoties te verliezen, en zo leeft u misschien liever in eenzaamheid, dan uw behoefte aan contact en aan een partner te volgen. Waarschijnlijk hebt u ook op seksueel gebied moeilijkheden, die zich er in kunnen uiten dat u werkelijk preuts bent, en niet begrijpt hoe belangrijk de erotiek voor veel mensen kan zijn. Soms schrikt u er voor terug om de gedachten helemaal door te denken die u altijd weer overvallen, of u wilt de antwoorden op belangrijke levensvragen niet accepteren. U sluit zich af voor het principe van het eeuwige geven en nemen, waar zonder geen individu kan bestaan, omdat u bang bent dat u uw individualiteit zou kunnen verliezen. Zo is de belangrijkste drijfveer in uw leven de angst, maar wanneer u deze niet overwint zult u zich steeds meer isoleren. U zou moeten leren om uw bestaansmiddelen aan uw medemensen ter beschikking te stellen, omdat ook u daarvan alleen maar kunt profiteren. Het is ook niet beneden uw waardigheid om de gaven van andere mensen gewoon eens aan te nemen, zonder te vragen wat daarvoor verlangd wordt. Als u dikwijls uw medemensen manipuleert of probeert ze te overheersen, dan zou zich dat bitter kunnen wreken. In principe gaat het bij u altijd maar om ťťn thema: het loslaten. U moet uw natuurlijke sterke punten zoeken, en de stroom van het leven accepteren. Ook wanneer dat u terneergeslagen maakt, zou u zich intensief met de dood moeten bezighouden en deze als drempel naar een ander bestaan aanvaarden. Ten aanzien van uw beroep zou u bezig kunnen zijn op een gebied dat met financiŽn van andere mensen te maken heeft, bijvoorbeeld in het bankwezen of op de beurs. Wanneer u in geschillen verwikkeld raakt, vermijd dan om deze voor het gerecht te brengen, dat zal de hele zaak alleen maar moeilijker maken.


Saturnus in het negende huis Wanneer u zich met religie, filosofie of hogere ontwikkeling bezig houdt, gaat u daarbij tamelijk dogmatisch te werk. Dat kan zelfs zo ver gaan, dat voor u het volhouden van een bepaalde religieuze ceremonie belangrijker is dan de eigenlijke inhoud. U zou goed geschikt zijn als fanatieke missionaris, die zonder rekening te houden met verliezen zijn geloof verbreiden wil, of in de ascese zijn vervulling vindt. Vergeet nooit het principe van de naastenliefde, dat in de een of andere vorm wel in iedere religie terug te vinden is. U zou er ook toe kunnen neigen om met uw wereldbeschouwing uzelf en anderen wat ouderwetse ideeŽn over de moraal op te dringen, omdat u de maatschappelijke ontwikkeling en het daarmee gepaard gaande individualiseringsproces van de mensen afkeurt. Geestelijke vrijheid, die met het negende huis in verband wordt gebracht, hebt u misschien nooit mogen leren kennen, daar uw ouders er nauwkeurige voorstellingen van hadden met welke instelling hun zuigeling door her leven zou moeten gaan. Helaas tendeert u ernaar om toekomstige ontwikkelingen te negatief te zien en daardoor uzelf van vele kansen te beroven. Mogelijk ook hebt u zich in de tegengestelde richting ontwikkeld en wijst u geloof, moraal, ethiek en wet af, omdat u liever uw eigen regels stelt, en het bezig zijn met deze thema's volledig overbodig vindt. Het zou u in ieder geval goed doen om uw hoofd leeg te kunnen maken en zich, zo onbevangen mogelijk, diepgaand met de fundamentele vragen van het bestaan bezig te houden, waarbij tolerantie een karaktereigenschap is die u goed zou staan.


Saturnus in het tiende huis Het tiende huis is het natuurlijke gebied van de planeet Saturnus, daardoor komt zijn werking hier bijzonder sterk tot uiting. U onderscheidt zich door uw bijna bovenmenselijke volharding, maar u zou moeten oppassen dat uw soms niet passend zijnde zelfverzekerdheid voor u niet tot een val wordt. Zie af en toe ook eens uw zwakheden, en veroordeel andere mensen niet te snel. U zou een geziene positie willen bereiken, en u bent bereid om daarvoor veel te doen. Uw behoefte is het, prestaties van blijvende waarde te leveren, zoals bijvoorbeeld het oprichten van gebouwen, of het opbouwen van een bestuur. Het valt u niet zwaar om ontberingen op u te nemen, want in genoegens ziet u sowieso niet veel. U volgt een duidelijk vastgelegd doel, en zult het ook zeker bereiken. Maak alleen niet de fout om andere mensen voor uw doeleinden uit te buiten. Een negatief geaspecteerde Saturnus zou kunnen betekenen dat u op het maatschappelijke vlak moeilijkheden hebt, en dat het lang kan duren voordat u uw positie in het leven gevonden hebt. Misschien moet u ten aanzien van uw beroep enkele mislukkingen slikken. Uw vader heeft uw ideeŽn over waarden sterk beÔnvloed, ook wanneer hij zich mogelijk streng of gevoelloos tegenover u toonde. U zou nu nog het gevoel kunnen hebben dat u zichzelf tegenover hem, via uw prestaties wilt bewijzen. U zou graag als voorbeeld willen dienen, en u beschikt over veel zelfbeheersing en concentratiekracht. Maar zelden loopt u het gevaar om de realiteit uit het oog te verliezen, daarom zou u tenminste in beroepsmatig opzicht een bevredigend bestaan moeten leiden.


Saturnus in het elfde huis U zou moeilijkheden tegen kunnen komen bij het zich inpassen in een groep. Hoewel u de behoefte voelt zich met andere mensen te verbinden, komen juist in deze situaties uw problematische kanten tot uitdrukking. Misschien voelt u zich geremd, en denkt u niet zo geweldig te zijn als de anderen, ofwel u vreest dat de vele nieuwe ervaringen u het spoor bijster zouden doen raken. Mogelijk gelooft u ook u teveel te moeten aanpassen, en loopt u het gevaar uw identiteit te verliezen. Hoe dan ook, u zou het contact met de mensen niet moeten opgeven, want daardoor zult u de belangrijkste inzichten verkrijgen. Alleen wanneer u zich verder aan de gemeenschap bloot stelt en zich voor deze opent, zult u eventueel aanwezig dwangmatig gedrag kunnen loslaten. Word ervan bewust dat goede vrienden nooit meer van u zullen verlangen, dan wat u zelf van hen zou mogen vragen. Wordt u wat losser in de omgang met uw kennissen, wat kan er dan voor ergs gebeuren? Wanneer u uw weg hebt afgelegd zult u, verbonden met andere mensen, heel veel kunnen bereiken, en waarschijnlijk een voorbeeld voor betrouwbaarheid en verantwoordelijkheidsgevoel zijn. U zult projecten aanpakken die ernstige hervormingen nastreven, en de wereld van morgen bewust mede vorm geven. Voor u staat de medemenselijkheid op de eerste plaats, en vanwege uw realiteitsbewustzijn zult u wel veel van uw doelen kunnen verwerkelijken.


Saturnus in het twaalfde huis Met de planeet Saturnus in het twaalfde huis hebt u meer slaap nodig dan andere mensen, en bent u er bang voor om uw onbekende kanten te leren kennen. U weigert om diep in uw psyche te schouwen, hoewel juist dat de weg uit uw angsten zou zijn. Mogelijk hebt u nachtmerries of een diep geworteld schuldgevoel. Ook met de eenzaamheid hebt u problemen, hetzij dat u zich te vaak van de mensen terug trekt, ofwel u vermijdt een rustig ogenblik met uzelf zoveel mogelijk, omdat u dan snel depressief wordt. Altijd doet u uw best om de controle over uw emoties te behouden, hoewel dat helemaal niet nodig is, want ook u zult alleen menselijke gevoelens kunnen uiten. Probeer om uw houding van negatieve verwachtingen te overwinnen. Die maakt u tot een vijand van uzelf. U zou moeten leren vertrouwen, en proberen greep te krijgen op uw faalangsten, anders zult u zich misschien op een dag in instellingen zoals ziekenhuizen, strafinrichtingen of tehuizen bevinden, of daar uw beroep uitoefenen. Wanneer u al uw menselijke kanten geaccepteerd hebt en met uw angsten kunt omgaan, zult u tot diepe gevoelens in staat zijn, en vervulling vinden in het ondersteunen van zwakke mensen. U zult zich niet met oppervlakkigheden tevreden stellen, en over een groot krachtenreservoir beschikken, dat u voedt vanuit het bewustzijn dat u een deel van een groter geheel bent.


Astrologie Consult? Bel +31 (0)6 33 69 75 96


Astrologische Huizen van de Horoscoop | UranusUranus in het eerste huis U doet bijna alles anders dan de overige mensen, en u lijkt altijd op het punt te staan om iets te doen. Voortdurend fabriceert u nieuwe opwindende ideeŽn, maar hoeveel zich daarvan laten verwerkelijken is natuurlijk een heel andere zaak, en dat heeft met Uranus in het eerste huis niets te maken. U bent heel onconventioneel en zult wel altijd opvallen. De traditionele banden zoals huwelijk en gezin trekken u niet bijzonder, en het zal het beste zijn wanneer u uw eigen weg mag vinden, en uw individualiteit niet hoeft te onderdrukken. Technisch bent u heel begaafd, en daar Uranus ook met de elektriciteit in verband gebracht wordt, zou u moeten weten hoe men een strijkijzer repareert. Soms ontbreekt het u enigszins aan oog voor de gevaren die op u loeren, en zou u mensen door uw vrees voor verantwoordelijkheid kunnen kwetsen. Desondanks hebt u hoge menselijke idealen, en naar het motto "vrijheid, gelijkheid en broederschap" trekt u al vendelzwaaiend ten strijde. Uw ideeŽn over het samenleven van de mensen zouden heel modern kunnen zijn, en u voert meestal alleen maar goeds in uw schild. Wanneer het u lukt om u af en toe ook eens zwijgend aan de feiten aan te passen, zou u met gemeenschappen geen problemen moeten hebben.


Uranus in het tweede huis U beschikt over de bijzondere vaardigheid, dat u zich snel aan nieuwe situaties kunt aanpassen, en u weet hoe men zich ook in zware tijden op ongewone wijze een levensbasis verschaft. Uw materiŽle bestaansmiddelen zet u individueel in, en u hebt daarmee dikwijls ook geluk. Mogelijk zijn uw financiŽle verhoudingen voortdurend onderhevig aan veranderingen. Misschien bent u zelfs op een gegeven moment wel eens gedwongen om weer helemaal van voren af te beginnen, maar u zult zich wel het een of ander laten invallen. U houdt van speculeren en staat ook tegenover het spel niet afwijzend, daarom zou u goed moeten nadenken hoever u in dit opzicht wilt gaan. U voelt zogezegd de financieel politieke ontwikkelingen aan en laat zich dan originele strategieŽn invallen, hoe u deze inzichten voor uzelf kunt benutten. In het tweede huis wordt Uranus niet afhankelijk van zijn bezit, maar heeft hij plezier in de veelvuldige mogelijkheden om te experimenteren, die zich daardoor openen.


Uranus in het derde huis U bent origineel en bezit uw geheel eigen stijl van denken. Dat leidt natuurlijk soms tot begripsproblemen, vooral met mensen die niet veel gevoel voor de levendigheid van de taal hebben en zich misschien wat ouderwets uitdrukken. U daarentegen creŽert graag uw eigen woorden en kunt geestrijk formuleren. Waarschijnlijk zou u een goede journalist, en op het gebied van de media heel succesvol zijn. U ontdekt de wereld met uw eigen ogen, en wilt u niet laten voorschrijven hoe u de dingen moet beoordelen. Volledig onnodig pakt u nieuwe thema's op, en u vindt daardoor aspecten die bevooroordeelde mensen snel over het hoofd zien. Uw nieuwsgierigheid is even groot als uw vrijheidsliefde. Snel en intuÔtief vindt uw scherpzinnig verstand het antwoord op belangrijke vragen, alleen aan volharding ontbreekt het u een beetje. U zou uw best moeten doen om greep te krijgen op uw hectisch en nerveus zijn. Als er problemen met uw broers en zusters bestaan, ga dan geduldig op hun oplossing in en luister naar uw gesprekspartner.


Uranus in het vierde huis U bent waarschijnlijk allang op zoek naar uw wortels of een thuis. Uw gezin was niet erg stabiel, misschien moest u als kind wel dikwijls verhuizen. Maar ook uw geestelijke instelling is vrij van de ideeŽn van uw familie. Al vroeg wilde u onafhankelijkheid, en zelfs wanneer deze stap meer onvrijwillig was, omdat u zich vanwege uw anders gezind zijn niet geaccepteerd voelde, moet u daarvoor met een zekere rusteloosheid betalen. Het is voor u te wensen, dat u ooit eens een plek vindt waar u zich met een geliefd persoon vestigt. Hopelijk maakt u niet de fout om uw tenten uit angst voor inperking ineens op te breken en de rusteloze zoektocht voort te zetten. Misschien kon uw moeder u niet de zekerheid bieden die u als kind nodig had, en was zij dikwijls afwezig. Dat zou verklaren waarom u zelf niet altijd voor uw gezin beschikbaar wilt zijn, en dit vaak met uw in uw eentje genomen, ongewone besluiten confronteert.


Uranus in het vijfde huis U hebt een heel originele manier van uzelf uitdrukken, waarin u uw hele eerzucht legt. Met uw scheppende talenten verbluft u waarschijnlijk uw medemensen, omdat u uw tijd vooruit bent en naar de meest ongewone middelen grijpt om zich uit te drukken. Laat u niet de traditionele stijl opdringen en verricht verder pionierswerk, want dat is nu eenmaal uw sterke punt. U leidt een ongewoon liefdesleven, maar u bent niet beslist het type voor langdurige relaties, omdat u zich snel verveelt, of bang bent dat u de voor u zo belangrijke vrijheid verliest. Bovendien laat u zich gemakkelijk door nieuwe kennismakingen imponeren. Toch zou u zelf moeten weten, of voor u het contact en de vertrouwdheid voldoende zijn, die ontstaan wanneer u altijd alleen maar volgens uw lustbeginsel optreedt. Wanneer u eenmaal kinderen hebt, iets waarvoor u zich wegens de last van de verantwoordelijkheid lang kunt drukken, zou u een goede verhouding met hen moeten kunnen opbouwen. U zult hen volgens progressieve opvoedingsmethoden opvoeden en hen veel van uw vrijdenkersinstelling op hun weg meegeven.


Uranus in het zesde huis U neemt actief geestelijk deel aan uw werk en wilt voortdurend uitgedaagd zijn. Het liefst volgt u ideŽle of humanitaire doelen na, en u hebt daarbij veel afwisseling nodig. U werkt niet vanuit een puur plichtsgevoel tegenover uw werkgever, maar u wilt zich engageren. Wanneer u uw taak hebt gevonden, zult u veel vooruitstrevende voorstellingen voor verbetering doen en het een en ander aan het rollen kunnen brengen. Uw geestelijke flexibiliteit zou u op deze wijze voor uw medemensen moeten inzetten. U zou hen als voorbeeld kunnen laten zien hoeveel bevrediging iemand in zijn beroep kan vinden, wanneer men over voldoende mogelijkheden beschikt om geÔnspireerd bezig te zijn. Bij moeilijke aspecten met
Uranus kan het voorkomen dat u vaak wisselt van werkplek, omdat uw ideeŽn al te idealistisch zijn. Mogelijk klagen er ook collega's over uw wispelturigheid en hebt u moeilijkheden met uw anders zijn. Of u overbelast zichzelf en wordt ziek, want het zesde huis staat ook voor band met het lichaam. Normaal gesproken zou u voor de signalen van uw lichaam echter heel ontvankelijk moeten zijn, en de behoeften daarvan serieus nemen. U interesseert zich voor alle nieuwe technologieŽn en zou ook voor onderzoekswerk geschikt moeten zijn, daar u de probleemgebieden echt zonder vooringenomen te zijn benadert.


Uranus in het zevende huis U zoekt een ongewone relatie, die u inspireert en in geen geval mag belemmeren. Eerlijkheid en creativiteit zijn uw hoofdzaken. Verveling zult u niet uithouden, en daardoor kan het voorkomen dat u in uw leven heel dikwijls van partner zult wisselen. U zou plotseling een persoon kunnen ontmoeten, die uw bewustzijn van vandaag op morgen verandert en die u absoluut moet huwen, alleen om u na een half jaar weer te laten scheiden. Uw optreden in de maatschappij zal boven het traditionele kader uitgaan, en u zult in dit opzicht altijd goed zijn voor een verrassing. In de omgang met andere mensen zou u nieuwe wegen kunnen inslaan, en waarschijnlijk beschikt u over diplomatieke vaardigheid, ook al kunt u uw gesprekspartner soms overbelasten. Mogelijk staat u onder grote druk, als andere horoscoopfactoren op de behoefte aan zekerheid en nabijheid wijzen. Dan zou u een partner moeten zoeken, die u in uw ontwikkelingsmogelijkheden niet beperkt en zich desondanks op u kan verlaten. Activiteiten buiten de relatie zullen altijd heel belangrijk voor u zijn.


Uranus in het achtste huis Waarschijnlijk kunt u in uitdagende situaties heel plotseling nieuwe energieŽn ontplooien, wat uzelf dan verwondert. Vaak hebt u verrassende inzichten, die u vanuit emotioneel geladen stemmingen voortbrengt. U richt zich op nieuwe projecten zonder enige vorm van aarzeling en met hartstocht, en probeert altijd uw grenzen te bepalen. Moedig pakt u uw opgaven aan, waarbij u vooral het samenleven van de mensen bezighoudt. U zou een extreem seksueel leven kunnen leiden, omdat u juist op dit gebied heel nieuwsgierig bent en geen ervaring wilt overslaan. In bed zult u wel het liefst experimenteren, en waarschijnlijk hebt u er tamelijk eigen ideeŽn over, hoe uw ideale partnerschap eruit zou moeten zien. U probeert met alle kracht om uw lagere emoties te overwinnen, en gevoelens als toorn, haat of jaloezie onder controle te houden. U interesseert zich voor astrologie of soortgelijke kennisgebieden, waarvan u vooral het psychologische aspect prikkelt. Ook medicijnen wekt uw nieuwsgierigheid. In uw leven zou het enkele malen tot verrassende wendingen kunnen komen, waardoor u uw wereldbeeld zult wijzigen, en die mogelijk met veel geld te maken hebben.


Uranus in het negende huis U hebt buitengewone ideeŽn over de religie en de wetmatigheden die de mensen met elkaar verbinden. U schept uw geheel eigen wereldbeeld, dat ook snel weer kan veranderen doordat u een meer omvattende opzet hebt gevonden. Voortdurend bent u op jacht naar nieuwe geestelijke inzichten, en u doet uw best om het denken van de mensen op een meer vooruitstrevende wijze vorm te geven. Orthodoxe geloofsrichtingen en strenge ideeŽn over de moraal provoceren u, en u laat geen gelegenheid onbenut om daar stelling tegen te nemen. Uw doel is het bevorderen van de geestelijke vrijheid van de gehele mensheid. Ook het opvoedingswezen wilt u op vooruitstrevende wijze vorm geven, want humanitair gedachtegoed zou de wereldburgers naar uw mening al vroeg geleerd moeten worden. De techniek en het grote scala aan elektronische media interesseren u, evenals nieuwe transportmogelijkheden. U hebt er plezier in, dat de wereld steeds kleiner wordt en dat de mogelijkheden om zich te verplaatsen voortdurend toenemen. Misschien bent u ook wel een liefhebber van Sciencefiction literatuur. De toekomst zou u actief mede willen vorm geven, waarbij u de voorkeur hebt voor geestelijke inspanning.


Uranus in het tiende huis U zou graag de maatschappij willen revolutioneren, wanneer men u dat maar zou toestaan. U hebt heel vooruitstrevende gedachten over staat en politiek, die misschien zelfs radicaal te noemen zijn. Het maakt u ontevreden dat de ontwikkeling niet vooruitgaat doordat nog altijd dezelfde conservatieve krachten het voor het zeggen hebben. Ten aanzien van uw beroep vertegenwoordigt u hoge idealen, daarom zou u ook een bezigheid moeten zoeken waarbij u voor uw eigen doelen kunt werken. Mogelijk wisselt u heel dikwijls van positie, omdat u denkt dat u nog altijd niet het juiste hebt gevonden, en dat u uw energieŽn alleen maar verspilt. Misschien moet u in dit opzicht wat geduldiger worden, en zich ermee tevreden stellen dat men u niet van vandaag op morgen tot Secretaris- Generaal van de Verenigde Naties zal maken. In ieder geval bent u geschikt voor beroepen die u geestelijk niet beperken en waarbij u uw experimenteerlust de vrije loop kunt laten. Het is goed mogelijk dat u een ongewone bezigheid uitoefent of zich met moderne techniek bezighoudt. Uw vader zal u in uw denken sterk beÔnvloed hebben, en was wel echt onconventioneel of excentriek. Mogelijk heeft hij daardoor veel rusteloosheid in uw kindertijd gebracht.


Uranus in het elfde huis In het elfde huis bevindt Uranus zich op het gebied waaraan hij van nature is toegekend, waardoor zijn kwaliteiten bijzonder sterk tot uitdrukking komen. U vertegenwoordigt ten opzichte van vriendschappen hoge idealen, die misschien niet altijd realistisch zijn. Uw energie richt zich op het vinden van gelijkgezinden om met deze samen actief te worden. Waarschijnlijk vertegenwoordigt u humanitaire en vooruitstrevende ideeŽn, die door een vaste wil tot hervorming bezield zijn. Voor andere mensen kunt u tot een bron van inspiratie worden, wanneer het erom gaat, het samenleven op deze planeet vredelievender vorm te geven. U voelt uw band met de gehele mensheid en zult de hoop wel nooit opgeven, waarschijnlijk omdat u weet hoeveel men gezamenlijk bereiken kan, wanneer men maar wil. Bij moeilijke aspectering van Uranus zou het kunnen zijn, dat u zich in een conflict bevindt: u zou zich in groepen of organisaties willen engageren en een hogere zaak dienen, aan de andere kant bent u er echter bang voor, dat u uw individualiteit zou kunnen verliezen en in de massa ondergaan. Het zou tot moeilijkheden kunnen komen, omdat u uw geheel eigen ideeŽn wilt omzetten en niet naar anderen luistert. U zou echter in staat moeten zijn om voor deze problemen constructieve oplossingen te vinden en uw progressieve en positieve gedachtegoed onder de mensheid te brengen.


Uranus in het twaalfde huis Het is voor uzelf niet altijd even gemakkelijk om uw motivatie te begrijpen, die bovendien heel snel kan veranderen. Soms overvallen u wat onduidelijke vermoedens, die dan juist blijken te zijn, en ook plotselinge wendingen zouden in uw leven aan de orde van de dag kunnen zijn. U zou op reis moeten gaan door uw onderbewustzijn, en van de volheid van uw geestelijke ervaringen leren profiteren. U verstaat de kunst om noodzakelijke wortels en tradities niet te verloochenen en desondanks te beseffen, hoe op deze basis opbouwende hervormingen er uit zouden moeten zien. Uw zielenleven is heel veelzijdig, en het zou uw mooiste talent kunnen zijn, uw medemensen met onconventionele ideeŽn en intuÔtief begrip te helpen. Bij moeilijke aspecten met Uranus bestaat er het gevaar, dat uw denken en voelen teveel in beweging is en te weinig continu. Daaruit zouden onzekerheden of zelfs angsttoestanden kunnen ontstaan, doordat u het grote verbindende vreest, maar u ook niet in afzondering wilt terechtkomen. Wanneer u dit probleem wilt oplossen, zult u wel diep moeten spitten. Uw neiging naar spirituele ideeŽn en religieus gedachtegoed zou u naar sekten of occulte verbanden kunnen voeren. Misschien lukt het u zelfs om de gedachte van barmhartigheid en naastenliefde opnieuw te beleven.


Astrologie Consult? Bel +31 (0)6 33 69 75 96


Astrologische Huizen van de Horoscoop | NeptunusNeptunus in het eerste huis Met Neptunus in het eerste huis staat u voor de niet eenvoudige opgave om twee schijnbaar onverenigbare principes met elkaar te verbinden: terwijl het in het eerste huis erom gaat, de persoonlijkheid te ontwikkelen en een individueel wezen met eigen behoeften te worden, staat Neptunus voor de losmaking van de eigen structuur en het versmelten met iets, dat groter en meer allesomvattend is dan het eigen zelf. Als u nog geen manier hebt gevonden om dit conflict in positieve energie om te zetten, zou u in illusies kunnen vervallen en slachtoffer worden van veel misleiding. U zult het moeilijk hebben om een eigen identiteit te ontwikkelen, omdat u zichzelf praktisch niet waarneemt, maar altijd alleen maar reflecteert wat anderen denken en voelen. U zoekt nog naar een levensrichting en loopt het gevaar, dat u uitgebuit wordt. Mogelijk wendt u zich zelfs tot drugs en verzinkt u in zelfmedelijden. Aan de andere kant zou u uw grote sensibiliteit en fijnzinnigheid ook kunnen gebruiken om aan uw innerlijke processen, via kunstzinnige arbeid, uitdrukking te verlenen. U zou andere mensen kunnen inspireren, en dezen laten zien hoe echt medegevoel kan helpen. Misschien beschikt u ook over helderziende gaven, want u hebt toegang tot dimensies die niet voor iedereen toegankelijk zijn. U hebt helende talenten, en voelt wat de mensen dwars zit.


Neptunus in het tweede huis U zou het moeilijk kunnen hebben met het ontwikkelen van de juiste verhouding tot uw materiŽle bezittingen. In financiŽle aangelegenheden zou u wat naÔef kunnen optreden, doordat u zich helemaal de betekenis niet kunt voorstellen die het geld voor veel mensen heeft. Misschien verrekent u zich vaak, en onvoorzienbare gebeurtenissen ontnemen u uw materiŽle zekerheid. U zou tot spilzucht kunnen neigen, ofwel denken dat andere mensen zich om u zouden moeten bekommeren, en u financieel op de been helpen. Hoe dan ook, u moet uw best doen om een realistische instelling te hebben tegenover aangelegenheden die met geld te maken hebben, en u zou zich intensiever met dit thema moeten bezighouden. U voelt een bepaalde behoefte aan zekerheid, die door materiŽle waarden ook voor een deel kan worden gestild, maar u moet zichzelf duidelijk maken dat uw innerlijke waarden veel betrouwbaarder zijn. Denk niet, dat u zich met een volle bankrekening tegen de gevaren van deze wereld zou kunnen beschermen. Wanneer u uw lessen geleerd hebt, zult u uw middelen van bestaan aan uw medemensen ter beschikking stellen of uw bestaansmiddelen ervoor gebruiken om scheppend bezig te worden.


Neptunus in het derde huis U zou uw intellectualiteit en uw verstand voor grote doelen moeten gebruiken. De uitdaging voor u bestaat erin, uw grenzeloze fantasie in uw denken te integreren, en in het desondanks komen tot duidelijke en logische conclusies. Zou u zich niet in versluierde denkstructuren verliezen, dan zult u een intuÔtief begrip voor de latente vibraties in uw omgeving ontwikkelen. Het uitdrukken van uzelf via de normale informatiekanalen, valt u zwaar. Uw indrukken en innerlijke processen beschrijft u veel liever via kunstzinnige middelen, omdat u de mogelijkheden van de taal te beperkt acht. Misschien zijn er ook wel alledaagse problemen geweest, die uit moeilijkheden met het communiceren ontstonden. Word ervan bewust dat de taal nu eenmaal het communicatiemiddel nummer ťťn is, en dat u waarschijnlijk niets anders overblijft, dan een eventueel manco op dit gebied in te halen. Op het gebied van de poŽzie zou u natuurlijk tot knappe prestaties in staat moeten zijn, want hier kunt u uw dromen en fantasieŽn beschrijven, zonder in al te beperkende structuren gevangen te zijn. Mogelijk zou u ook een goede therapeut zijn of geschikt voor het werken met kinderen met leermoeilijkheden, want u begrijpt de betekenis van een woord intuÔtief en u bent met uw sensibiliteit ook in staat tot een 'uitgesproken' lichaamstaal.


Neptunus in het vierde huis Misschien hebt u onrealistische ideeŽn over uw gezin en wilt u er niet mee tevreden zijn dat u een volwassen mens bent, die de verantwoordelijkheid voor zijn eigen leven op zich moet nemen. Altijd weer hebt u een diep verlangen om in de schoot van uw familie terug te keren, hoewel de verhoudingen helemaal niet zo idyllisch geweest moeten zijn als u in uw herinnering hebt. U mag niet op de u doorgegeven waarden vertrouwen, maar u zou moeten beginnen met deze te toetsen. Maakt u zich los van uw romantische gevoelens tegenover gezinstradities en gezinsverband, dan hebt u de kans deze in aanzet werkelijk te beleven. Er zou enige verwarring in verband met uw moeder kunnen zijn geweest, die misschien tot teleurstellingen heeft geleid. Mogelijk vertegenwoordigde zij de eigenschappen van Neptunus door wat wereldvreemd te zijn, tot consumptie van drugs te neigen ofwel zich vol opoffering om u te bekommeren. Als vrouw zou u eveneens in gevaar kunnen raken om uw kinderen met uw liefde te verstikken, en daardoor schuldgevoelens in hen te wekken. Het is belangrijk voor u om een zekere afstand tot uw omgeving overeind te houden, opdat u de realiteit niet uit het oog verliest, en opdat u kunt onderscheiden wie uw zorg verdient heeft en van wie u zich beter verre kunt houden.


Neptunus in het vijfde huis Met uw creativiteit, fantasie en uw gevoelsrijke innerlijk leven zou u wel tot buitengewone kunstzinnige prestaties in staat zijn, maar helaas hebt u misschien nog niet eens een vermoeden van uw talenten, of er wordt u van alles in de weg gelegd bij het uitleven daarvan. Mogelijk offert u uw zelfverwerkelijking op aan een diep geworteld schuldgevoel, of hebt u gewoon niet de moed om uw talenten uit te proberen. Het zou u in ieder geval goed doen om op dit gebied wat te experimenteren, u hoeft immers niet meteen de zekerheid van uw bestaan op het spel zetten. Waarschijnlijk zult u verbaasd zijn, hoeveel levensvreugde u daardoor zult ondervinden. In de liefde bent u een romanticus, die zijn evenbeeld zoekt. Voor u moet een levensrelatie met romantiek en smart te maken hebben, want wat voor zin zou er anders achter steken? Pas op dat u niet te lang op de wolk zweeft, de botsing zou namelijk hard kunnen zijn. Maak toch eerst eens duidelijk voor uzelf, wat u van uw partner werkelijk nodig hebt en jaag geen vage idealen na. Ook de verhouding tot uw kinderen zou er zo uit kunnen zien. Misschien herkent u pas na vele jaren de ware persoonlijkheid van uw kroost, en verbaast u zich erover dat u daarvoor zo lang blind was. Aan de andere kant zult u de sensibele en scheppende kanten van uw kinderen altijd stimuleren.


Neptunus in het zesde huis U voelt zich vaak erg onzeker over hoe u de alledaagse zaken kunt organiseren en uw plichten bevredigend kunt vervullen. Mogelijk voelt u zich overbelast door uw huishouding op orde te moeten houden, in uw beroep de juiste prestaties te willen leveren en tussendoor uw moeder naar de tandarts te moeten rijden. Ofwel u wijst iedere verantwoordelijkheid ver van u, en hebt nog niet eenmaal beseft dat u voor andere mensen vanwege uw onbetrouwbaarheid en dag dromerij soms een grote last bent. Op een bepaalde manier voelt u zich voor de ruwe wereld van alledag niet toegerust, en inderdaad kunt u heel sensibel of zelfs allergisch op minder prettige voorvallen reageren. U zou erom moeten denken dat u de reacties van uw lichaam realistisch inschat, en u zou de band daarmee niet moeten verliezen. Wanneer u geen greep krijgt op uw problemen, zou het tot eetstoornissen kunnen komen. Aan de andere kant bezit u helende gaven, en kunt u met veel fijngevoeligheid problemen op de werkplek oplossen. Bent u eenmaal met beide benen op de bodem van het niet altijd plezierige aardse leven gekomen, dan zult u geÔnspireerd uw taken aanpakken en een diepe bevrediging door het dienen van andere mensen kunnen bereiken.


Neptunus in het zevende huis U vraagt zich altijd weer af hoe uw partner u zo kan teleurstellen, terwijl het in het begin toch zo mooi was. Uw probleem is dat u uw partner nooit realistisch gezien hebt, en ook uw rol in de relatie fout inschat. Dat kan heel verschillende gevolgen hebben. Misschien zoekt u wel uw heil en uw redding in de relatie, en denkt u dat u in uw eentje niet levensbekwaam bent, waardoor u zich dan laat domineren en slecht behandelen. Ofwel u hebt te romantische ideeŽn, wacht op de ideale partner, en denkt stilletjes dat een relatie met het alledaagse niets te maken heeft. Misschien trekt u mensen met drugsproblemen of criminelen aan, en zet u zich in het hoofd dat u hen wilt helpen. Dan voelt u zich als een martelaar en wordt u ontevreden, wanneer u niet de verdiende waardering ontvangt. Vraagt u zich eens serieus af wat uw motivatie is, die u altijd weer dezelfde ervaring laat doormaken. Toch verstaat u tegelijk ook de kunst van grenzeloze, oprechte en onzelfzuchtige liefde. U kunt werkelijk met de geliefde persoon versmelten, en al uw levenskracht en uw moed vanuit een partnerschap betrekken. Wanneer u de ogen open houdt en problemen of strijd niet uit de weg gaat, zult u in de relatie alles kunnen geven en nog meer daarvoor ontvangen.


Neptunus in het achtste huis De dood zou u geen angst moeten inboezemen, maar in tegendeel een sterke fascinatie op u uitoefenen en u nieuwsgierig maken naar wat er na komt. Ook dat, wat de Fransen de kleine dood noemen, trekt u magisch aan: door de lichamelijke vereniging met een andere persoon wilt u grenzen overschrijden, en tot een dieper begrip van de menselijke aard komen. Maar daar waar Neptunus staat loeren ook veel gevaren, want hij benevelt de werkelijkheid en laat het dikwijls het slachtoffer van misleiding worden. Daarom zou u de seksualiteit niet tot een vluchtweg moeten maken, of denken dat u daarmee op langere termijn ziele smart kunt verlichten. U zult altijd een individu blijven zolang u uw menselijke bestaan voert, en geen roes zal u de grenzen laten overwinnen die uw lichaam in de relatie tot andere mensen vormt. U bent tot grote toewijding in staat, maar hoedt u zich ervoor dat u de controle niet uit handen geeft en omkomt in uw hartstochten. Bij moeilijke aspecten met Neptunus zou het kunnen zijn dat u dikwijls van partner wisselt, misschien omdat u zich onbewust met de gehele mensheid verenigen wilt. Ook zou u ertoe kunnen neigen om andere mensen uit te buiten en op kosten van hun bestaansmiddelen te leven. Laat het u duidelijk worden dat wat u zoekt, allang in u aanwezig is.


Neptunus in het negende huis U hebt een diep verlangen om deel van een hogere orde te worden en probeert een alles- omvattende waarheid met behulp van uw intuÔtieve gevoel te beseffen. Het liefst zou u volledig in een religie, filosofie of waardevoorstelling opgaan, maar Neptunus brengt u daarbij vaak op een vals spoor. Of u zich nu door valse profeten laat verleiden, of denkt dat alleen u de emotionele grootheid en rijpheid zou hebben om de leugen van de waarheid te onderscheiden altijd loopt u het gevaar dat u door zelfmisleiding in duistere gedachten verzeild raakt. Pas op dat u zich
niet te snel door welke goeroes dan ook laat beÔnvloeden, en bedenk dat de schone schijn vaak bedriegt en dat u de redding alleen in uzelf kunt vinden. Wanneer u zichzelf niet tot een martelaar maakt, en geen geestelijke veldtochten op touw zet,
hebt u daadwerkelijk voldoende potentiaal om uw geest zover te ontwikkelen dat u de samenhangen herkent, en dat u zich laat leiden door het gevoel dat alles in het leven zijn bedoeling heeft. U bent tot buitengewone geloofskracht in staat en zou voor uw medemensen als leermeester kunnen dienen. Misschien vindt u de bron van uw inspiratie wel in het buitenland, of op een plaats waarvan u tevoren gedroomd hebt.


Neptunus in het tiende huis Waarschijnlijk moet u heel lang naar een geschikt beroep zoeken, want het valt voor u niet mee om te beseffen wat uw talenten zijn, en om hierbij een passend beroepsvorm te kiezen. U bent wat onzeker over de positie die u in de openbaarheid moet bekleden, en vaak kiest u ook gewoon de verkeerde rol. Daardoor zou u zich op een werkplek misschien misplaatst voelen, maar niet realiseren dat u een heel andere uitdaging nodig hebt. Een kunstzinnige bezigheid, of ťťn waarbij men veel fantasie nodig heeft en die een zekere vrijheid toestaat, zou goed bij u passen. Misschien hebt u ook gewoon verkeerde voorstellingen van uw levensweg en bent u nooit tevreden, omdat alles u wat te profaan schijnt en u het heel bijzondere zoekt. Aan de andere kant zou u werkelijk een uitstekende positie kunnen bereiken, wanneer u uw vervulling hebt gevonden. U hebt de aanleg ervoor om grote indruk bij uw optreden in de openbaarheid achter te laten, misschien kunt u zelfs de massa's hypnotiseren en in de politiek iets bereiken. Weliswaar kan Neptunus misleiden, maar hij kan ook uw instinct scherpen en u intuÔtief de succesladder naar boven laten beklimmen. Daar het tiende huis met de vader in verband wordt gebracht, heeft deze waarschijnlijk de eigenschappen van Neptunus voor u vertegenwoordigd. Negatief gezien betekent dat, dat hij onbetrouwbaar zou kunnen zijn geweest, wat ver van de realiteit, zelden beschikbaar en mogelijk drugsproblemen heeft gehad. Misschien leefde hij echter de mooie kanten van Neptunus uit, en was hij heel liefdevol, sensibel en kunstzinnig werkzaam.


Neptunus in het elfde huis U zou het moeten klaarspelen om u van uw identiteit los te maken, en in een grotere gemeenschap volledig op te gaan. Met uw grote sensibiliteit neemt u de vibraties op die van de mensen uitgaan, en u doet dan dikwijls instinctief het juiste. U bent ervoor geboren om zich met alle levende wezens van deze wereld te verbinden en allesomvattende liefde te ondervinden. Naastenliefde is geen leeg woord voor u, maar u voelt de betekenis van dit begrip en u wilt er ook naar leven. Misschien zet u zich wel voor de armen van deze wereld in, of bent u op een andere manier charitatief werkzaam. Omdat u zelf heel hulpvaardig bent, kunt u altijd op de ondersteuning van uw vrienden rekenen. Toch hebt u ook moeite met het juist inschatten van uw doelen. Weliswaar ontbreekt het niet aan inzet, maar het zou kunnen dat u zich doelen hebt gesteld die niemand kan bereiken. Ook moet u uw vrienden en uw groepsactiviteiten zorgvuldig uitkiezen, want u zou zich kunnen laten uitbuiten en moet dan op een dag uit een boze droom ontwaken. Vooral religieuze of spiritistische verbanden trekken u aan, en ook hier is voorzichtigheid geboden. Hoewel u in de gemeenschap met anderen uw vervulling kunt vinden, zou u niet de verantwoordelijkheid uit handen moeten geven en uzelf tot een willoos werktuig maken.


Neptunus in het twaalfde huis In het twaalfde huis staat Neptunus in het gebied waaraan hij van nature is toegekend, en daarom komen zijn kwaliteiten hier bijzonder sterk tot uitdrukking. In het uiterste geval hebt u misschien een hevig verlangen
om terug te zijn in de moederschoot, waar alles zo prettig warm was en u in een zee van ervaringen voor u uit kon dromen.
De materiŽle wereld zou voor u moeilijker grijpbaar kunnen zijn dan uw wereld van gevoelens, van toewijding, van dromen en inspiraties. Misschien vreest u de realiteit en gelooft u dat u daar nooit in kunt bestaan. Daarom trekt u zich terug, en vlucht
u in illusies. Voor u zouden zich dimensies kunnen openen, die nauwelijks voor een mens toegankelijk zijn. Maar pas ervoor op dat u op uw reizen in het onderbewustzijn niet teveel drugs meeneemt, want u verliest gemakkelijk de juiste maat uit het oog en komt dan terecht in een vicieuze cirkel. U bent hypergevoelig en staat open voor mystieke ervaringen, die tot en met volledige zelfverloochening zouden kunnen gaan. Het is heel belangrijk voor u, dat u nooit de controle over uw gevoelens en daaruit resulterende concrete daden uit handen geeft, daar u tot depressies neigt, en niet altijd kunt onderscheiden wat goed of slecht voor u is. Wanneer u probeert om de buitenwereld te begrijpen, en de weg te vinden vanuit het van tijd tot tijd nodige afzondering, dan zult u uw medemensen met uw inspiratie gelukkig kunnen maken, en uit een groot reservoir aan geestelijke ervaring kunnen putten.


Astrologie Consult? Bel +31 (0)6 33 69 75 96


Astrologische Huizen van de Horoscoop | PlutoPluto in het eerste huis U bent een persoonlijkheid met een zeer sterke wil, en Pluto als planeet van regeneratie en transformatie voorziet u van extreme karaktertrekjes. U herbergt een hoog potentiaal aan krachten, dat u zowel tot vernietigende als ook tot scheppende daden in staat stelt. Wat uit de tijd is, dat laat u zonder erbarmen te gronde gaan, of het nu ideeŽn zijn, relaties of materie. Wordt u van deze karaktertrek bewust, want het zou kunnen zijn dat u andere mensen beÔnvloedt tot het zich destructief gedragen, of tot het provoceren van situaties die deze uitwerkingen hebben. Leef niet via anderen uw eigen kwaliteiten uit. Met uw energieŽn zou u wat voorzichtiger moeten omgaan, want niet iedereen is tegen zoveel dingen opgewassen als u. Het eerste huis beschrijft de natuurlijke persoonlijkheidsvorming van de horoscoopbezitter, en daarom zou u uw plutonische krachten in uw persoonlijkheid moeten integreren en aanvaarden. Alleen daardoor zult u greep krijgen op uw soms overweldigende hartstochten. U kunt ook veel goeds uitrichten, want het valt u niet zwaar om het verleden los te laten en nieuwe taken te zoeken. Precies zoals u in vertwijfeling aan uw vernietigingswoede toegeeft, kunt u ook uit vuilnishopen positieve en levenswaardige creaties laten ontstaan. Wanneer u er om denkt dat u aan uw emoties meteen uitdrukking geeft, en niet zolang wacht dat de vulkaan uitbarst, zult u in uw leven veel in beweging kunnen zetten. Waarschijnlijk hebt u een machtige en wat donkere uitstraling, die uw medemensen opvalt.


Pluto in het tweede huis Uw streven naar bezit zou onder omstandigheden heel uitgesproken kunnen zijn. Misschien vertrouwt u alleen uw banksaldo, en doet u uw best om uw materieel bezit te vergroten, omdat u zich daardoor in veiligheid wilt wiegen. U zou uw instelling ten opzichte van bezit en geld eens moeten toetsen, en voor uzelf duidelijk maken wat deze voor u betekenen. Pluto in het tweede huis zou al uw dromen in dit opzicht snel kunnen doorprikken. Waarschijnlijk zult u door uw ervaringen moeten leren om de materie los te laten, en u niet meer aan huis en hof te binden. Via extreme gebeurtenissen van deze aard zou uw gehele wereldbeeld kunnen veranderen, want u bent voorbestemd om zowel rijkdom als armoede beide te leren kennen. Hoe meer u aan uw behoefte aan zekerheid toegeeft, des te smartelijker zal het proces van loslaten worden. Hoed u voor het misbruiken van uw middelen en misschien zelfs voor het daarmee willen kopen van mensen. U zou in verzoeking kunnen raken om de een of andere machtsbegeerte met geld uit te leven, statussymbolen te aanbidden of zelfs bedriegerijen te begaan. Wanneer u echter de lessen van Pluto hebt geleerd, zult u uw middelen ten gunste van de massa inzetten, en in staat zijn om uit het afval van de maatschappij kostbaarheden te maken.


Pluto in het derde huis U kunt met heel veel verbaal geweld optreden, en daardoor ook evenveel schade aanrichten. Misschien is u de uitwerking van uw woorden nog nooit opgevallen, toch zult u al vele kwetsuren veroorzaakt hebben. Let u er eens op, of u bij uw gesprekspartner niet al te graag wonden openrijt of op kleine zwakheden blijft hameren. Misschien maakt u zelfs graag luidkeels ruzie, omdat u uw energieŽn dan zo echt voelen kunt. U hebt een uitgesproken verstand en een goed onderscheidings- vermogen. Het kost u geen moeite om volhardend geestelijk te werken, daardoor zou u ook in onderzoekswerk een bezigheid kunnen hebben. In gedachten stelt u dikwijls alle gebeurtenissen ter discussie, en vormt u ideeŽn over welke alternatieven er bestaan. Glijd echter niet teveel in melancholische of andere negatieve gedachten af, want dat zou een verwoestende uitwerking op u kunnen hebben. U kunt andere mensen sterk beÔnvloeden; toch zou u de vrijheid van de geest en de wil van het individu moeten accepteren. Waag u daarom niet te ver in vreemde gedachten. Misschien leed u al als kind onder een overmachtig voorstellingsvermogen, maar wilde u uw ouders of broers en zusters niet in vertrouwen nemen, omdat u een gespannen relatie met hen had. Ook zou u zich voor de dood van andere mensen verantwoordelijk gevoeld kunnen hebben, en van daaruit schuldcomplexen ontwikkeld kunnen hebben.


Pluto in het vierde huis Waarschijnlijk had u met uw ouders veel generatieconflicten uit te vechten, en kon u het zichzelf niet permitteren om aan uw gevoelens toe te geven en u daardoor kwetsbaarder te maken. Juist uw moeder zou u als onverbiddelijk en dominant kunnen hebben ervaren. U zou echter ook bezield kunnen zijn geweest door de drang, u voortdurend tegen de familietraditie te moeten afzetten, en alles principieel ter discussie te stellen wat men u wilde doorgeven. Wanneer er nog onopgeloste conflicten van deze soort zouden bestaan, zou het raadzaam zijn om met uw ouders bij elkaar te gaan zitten en dit op tafel te leggen. Anders zou u het gevaar lopen om uw frustraties tegenover uw gezin te uiten, en eventueel aanwezige machtsbegeerte op uw naasten uit te leven. U neigt ertoe om uw emoties en bedoelingen te verbergen, en u zou in het gezin een ware despoot kunnen blijken. Pluto in het vierde huis zou er uiteindelijk toe kunnen voeren, dat u als gevolg van uw gedrag het uit elkaar vallen van het gezin zou moeten meemaken. Misschien hebt u deze ervaring zelfs nodig, om wakker geschud te worden en in uw kindertijd terug te zoeken. Maar zover hoeft het niet te komen, wanneer u uw emotionele evenwicht gevonden hebt en u van de problematiek bewust bent. U hebt eveneens de gave om uw gezin in tijden van nood bij elkaar te houden, en om vanuit conflicten positieve veranderingsprocessen in gang te zetten.


Pluto in het vijfde huis U zou zich wel voortdurend uitgedaagd moeten voelen om te bewijzen hoe uniek u bent. Of dit nu uit een verborgen minderwaardigheidsgevoel voortkomt, of dat u uw talenten werkelijk overschat, mag een open vraag blijven, maar u maakt het zichzelf dikwijls moeilijk met het ontwikkelen van een realistisch zelfbegrip, en met het kalm blijven juist in grotere mensenmassa's. U laat zich graag in het openbaar zien en wilt het openbare leven mede bepalen, waarmee u misschien een gevoel van belangrijkheid wilt bereiken. Voelt u zich gekwetst, dan neigt u tot oncontroleerbare uitbarstingen en zou u zelfs een vriendschap voor uw wraaklust op het spel kunnen zetten. De gedachten over hoe uw werken overkomen, leiden u vaak teveel van de eigenlijke inhoud van uw creatieve arbeid af. Waarschijnlijk bent u zich van uw echte talenten nog helemaal niet bewust, maar stort u zich op dat wat voor u succes belooft. Doe toch gewoon dat, wat u plezier geeft. Kinderen zouden de omslag in uw leven kunnen brengen. Weliswaar bestaat er het gevaar dat u deze wilt domineren en dat u een grote plaats in hun bewustzijn wilt innemen, ofwel u betreurt het dat u in uw vrijheid beperkt bent en dat u uw genoegens niet meer kunt najagen. Aan de andere kant zouden uw kinderen u tot scheppende daden aanzetten, die weer andere mensen niet onbeÔnvloed laten. Wanneer u de vernieuwende kracht van Pluto gebruikt, zult u met behulp van uw creativiteit grote ontwikkelingen in uw persoonlijkheid doormaken, en uw ware zelf vinden.


Pluto in het zesde huis Het zesde huis laat u zien, hoe u uw lichaam waarneemt en daarmee omgaat. Met Pluto in dit huis is het mogelijk dat u vaak tot de grens van uw belastbaarheid gaat, aan een inzinking lijdt, en als gevolg daarvan aan de eis van uw lichaam tot rust moet toegeven door uit te zieken. U zou moeten weten hoe nauw lichaam en geest samenhangen, en niet wachten tot u op de knieŽn gedwongen wordt, maar door het versterken van de afweerkrachten en het opbouwen van uw emotioneel evenwicht, aan uw gezondheid bijdragen. Dat zal niet altijd eenvoudig zijn, want hebt u ten eerste een opgave aangenomen en voelt zich verantwoordelijk, en dan wijdt u zich daaraan, met de grootst mogelijke bezetenheid van plicht en trouw aan het detail. Misschien ziet u de hogere zin allang niet meer, maar analyseert en plukt u alles tot in kleine onderdelen uit elkaar. Wanneer u daar niet mee stopt, zal alles u als zand door uw vingers glijden, en u zult zich op een dag serieus moeten afvragen welke zin u eigenlijk aan uw leven hebt gegeven. Als u zichzelf tot een martelaar voor anderen gemaakt hebt, en als u iedere last van hun schouders hebt afgenomen en op die van uzelf hebt geladen, dan zou u teleurgesteld kunnen worden, en met ondank beloond. Van u wordt gevraagd dat u de reŽle eisen van het dagelijkse leven ziet, en dat u zich er niet toe laat verleiden om dit te gebruiken als vluchtweg uit angst voor uw innerlijke wereld. U moet de behoeften van lichaam en ziel in harmonie brengen, om de gevaren van Pluto te ontgaan en zijn positieve kanten te beleven, door de helende gaven te gebruiken die in u sluimeren.


Pluto in het zevende huis Waarschijnlijk bedient u zich altijd van hetzelfde gedragspatroon wanneer u iemand benadert, zelfs wanneer u met deze persoon een relatie hebt. Het zal u, met Pluto in het huis van de relaties, niet meevallen om een balans tussen het "ik" en het "wij" te vinden. Dit zou in de machtsverhoudingen binnen de relatie kunnen uitkristalliseren. Of u domineert, of u wordt gedomineerd; u moet zichzelf volledig verloochenen of u verlangt alles. Pluto sluit niet graag compromissen, en juist deze zijn in een partnerschap nodig. Ook wanneer u pas aan het tere begin van een vriendschap staat, stort u zich hier misschien zo hevig in, dat alles verwoest wordt en de aanstaande er verschrikt vandoor gaat. De ontwikkeling van uw persoonlijkheid is afhankelijk van uw partnerschappen, de manier waarop deze gevoerd worden, en de consequenties die u daaruit trekt. U hebt een andere persoon nodig om uw gevoel van eigenwaarde realistisch vorm te geven en problemen, die al lang op de loer kunnen liggen, onder de knie te krijgen. De transformerende kracht van Pluto komt bij u in uw verhoudingen tot andere mensen tot uitdrukking. Maar om zover te komen moet u, zoals ieder mens, uw minder mooie kanten voor kennisgeving aannemen, die als jaloezie, wraakgevoelens, bezitterigheid of nijd, ook of juist in de relatie naar buiten komen. Hebt u die uitdaging herkend, dan zult u vooral in tijden van nood voor uw partner een waardevolle hulp zijn door uw ervaringen ter beschikking te stellen.


Pluto in het achtste huis U kunt diepgaand hartstochtelijk zijn, en u hebt de drang om de dingen grondig te onderzoeken. En welk gebied is voor dit soort ervaringen beter dan de seksualiteit? Uw behoefte aan het overschrijden van grenzen en doorbreken van taboes doet u echter gevaarlijke gebieden binnendringen. De verwoestende kracht van Pluto kan u op de knieŽn dwingen, en u ertoe bewegen om uw levenswandel van vandaag op morgen te veranderen. U zou al uw driftenergieŽn moeten kanaliseren en ze voor positieve doeleinden benutten. Het zou u alleen maar schaden om emoties als jaloezie, haat, nijd of wraakgevoelens volledig te onderdrukken en uit uw bewustzijn te verbannen, want deze horen gewoon bij het leven en zij zullen zich desnoods op hoogst ongepaste wijze laten zien. U hebt een sterke wil, en u zou moeten bereiken wat u zich voorneemt. Alleen zou u daarbij niet over lijken moeten gaan, dat kan ook voor u niets opleveren. Hoe meer u zich van uw successen afhankelijk maakt, des te groter is het gevaar, heel snel alles te zullen verliezen. Pluto zal u leren, dat u door uw crises een grote ontwikkeling van uw persoonlijkheid ervaart, waartegen u zich niet zou moeten verzetten. Uw buitengewone krachtreserves zullen u erbij helpen om nooit helemaal onder te gaan, en zelfs uw medemensen nog te kunnen bijstaan. U hebt de prachtige aanleg om aan uw middelen van bestaan ook de gemeenschap deel te laten hebben, en daarvoor veel terug te krijgen. Wees wat voorzichtig wanneer het om financiŽle aangelegenheden van andere mensen gaat, en pas op voor twisten die dit als onderwerp hebben. Met de dood zou u een heel bijzonder contact moeten voelen en u zou dus niet bang moeten zijn om te sterven. U hebt de kringloop van het eeuwige geven en nemen verinnerlijkt, zodat u misschien zelfs nieuwsgierig bent naar wat er na de dood met u zal gebeuren.


Pluto in het negende huis Met Pluto in het negende huis zou het kunnen zijn dat uw drang naar hogere kennis overheersend wordt, en dat u op zoek naar de zin van uw leven dikwijls op een dwaalspoor wordt gezet. U kunt zich aan een filosofie of een geloofsrichting volledig onderwerpen en fanatiek strijden voor uw overtuigingen, maar hoe hartstochtelijker u uw zaak vertegenwoordigt, des te pijnlijker zal het ontwaken worden. Misschien ziet u God als een strenge pleegvader die u controleert, die u in de gaten houdt, en die u beslist moet gehoorzamen wanneer u niet meteen wilt worden gestraft. Heeft uw wereldbeeld dergelijke karaktertrekken aangenomen, dan zult u wel door plotselinge gebeurtenissen tot een afkeer van uw geloof gedwongen worden, en daardoor een stukje dichter bij de waarheid, die zoveel voor u betekent, komen. Mogelijk probeert u ook via manipulatie en machtsmisbruik het denken van andere mensen te beÔnvloeden, en wilt u geen anders gelovenden dulden. Ook in dit geval zult u ervaringen moeten doormaken die u tolerantie en respect voor de vrije wil van het individu bijbrengen. Zelfs wanneer u niet tot zulk extreem gedrag neigt, gaat u serieus in op ethische en principiŽle levensvragen. U kunt zich volhardend en met groot enthousiasme aan een kennisgebied wijden, en daardoor een expert worden. Het is voor u te hopen dat uw wens in vervulling gaat, en dat u antwoord krijgt op al uw vragen. Wanneer u uw persoonlijkheid hebt gevormd, zult u zonder aarzelen uw inzichten doorgeven en daardoor veel voor uw medemensen kunnen doen.


Pluto in het tiende huis U zou problemen met autoriteiten kunnen hebben, en er moeite mee hebben om u zo nodig te onderwerpen. In tegendeel, u zou het willen zijn die controleert en de anderen vertelt hoe het moet. Wanneer u geen vertrouwen in de vaardigheden van de mensen hebt, of denkt dat u te kwetsbaar wordt als u zich openstelt en uw gevoelens, mogelijk zelfs angst, aan de buitenwereld laat zien, dan zult u niet eerder rusten dan dat u zich beroepsmatig een positie hebt verschaft waaraan u zekerheid ontleent. Pluto in het tiende huis zal echter uw plan niet laten opgaan, en u door uiterlijke omstandig- heden dwingen om uw instelling tegenover de openbaarheid te veranderen. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren doordat u uw werkplek verliest, en u volledig opnieuw moet oriŽnteren. Mogelijk vermijdt u ook het openbare leven, verstopt u zich in uw huis, en verbergt u uw licht onder de korenmaat. Ook in dit geval zullen de gebeurtenissen u ertoe dwingen om het leven aan te durven, en de verantwoordelijkheid voor uzelf en voor anderen op u te nemen. Waarschijnlijk heeft uw vader voor u de plutonische krachten uitgestraald en leek hij voor u dominant, machtig en energiek. Misschien denkt u ook nu nog dat u hem iets moet laten zien, en werkt u daarom zo hard. U hebt voldoende potentiaal om met uw eerzucht en uw volharding een machtige positie te bereiken, hetzij in de openbaarheid of in de duistere en verborgen gebieden van het gezag. Pas echter op, in het leven van andere mensen in te grijpen en deze tot schaakpionnen te degraderen; dat zal zich wreken.


Pluto in het elfde huis In groepsdynamische processen zou u de drijvende kracht kunnen zijn, en daarom zult u in de maatschappij nooit ondergaan, maar uw belangrijkste ervaringen op dit gebied doormaken. Natuurlijk zal uw gedrag in groepen niet altijd zonder problemen zijn, wat zich heel verschillend kan uiten. Misschien probeert u om uw eerzucht en uw begeerte naar macht bij uw vrienden en geestverwanten uit te leven, en wilt u alle groepen domineren. Of u sluit zich aan bij kringen die allesbehalve ongevaarlijk zijn, en grootheidswaanzinnige spirituele of politieke doelen nastreven. Misschien komt u met uw vrienden of vriendinnen in conflict doordat u uw seksualiteit in de groep brengt, en aanleiding geeft tot jaloerse scŤnes, of misschien pas via seksuele activiteiten een vriendenkring vindt. Ook zou u ervoor kunnen worden gebruikt om de negatieve energieŽn van de gemeenschap uit te leven, en dan als zondebok te gelden. Van welke aard de mechanismen ook zullen zijn,
u zou door plotselinge gebeurtenissen gedwongen kunnen worden om uw gedrag en motivatie te overdenken en te veranderen.
U zou op een dag kunnen ontdekken dat u er volledig alleen voor staat, en dat u dan veel energie moet steken in het vinden
van een nieuwe gemeenschap van gelijkgezinden. Door dergelijke ervaringen zult uw persoonlijkheid kunnen ontwikkelen en een realistisch zelfbegrip kunnen vinden. U hebt de confrontatie met de groep nodig, en misschien ook zwaar wegende conflicten,
om uw weg te gaan en uw zwakheden te accepteren. Maar u hebt ook de aanleg om de saamhorigheid van uw vrienden te versterken, en om juist in tijden van nood veel kracht en betrokkenheid te laten zien.


Pluto in het twaalfde huis Pluto vraagt van u in het twaalfde huis dat u zich met uw innerlijke processen sterker bezig houdt,
en hij leert u hoe u zichzelf kunt overwinnen en kunt loslaten, hetzij materiŽle dingen ofwel uiteindelijk zelfs uw leven. Ga diep in uw bewustzijn binnen, en vraag u af hoe u uw belemmeringen kunt overwinnen, en hoe u alles kunt uitleven wat in u sluimert. Misschien bent u er bang voor dat u ook uw minder mooie kanten moet aanvaarden, of vreest u dat u door uw emoties en hartstochten zult worden overmand. Wanneer u zichzelf daarmee onder druk zet en in de afzondering vlucht, zult u zichzelf nooit kunnen leren kennen en vele kansen verspelen. U moet ervan bewust worden dat u ook voldoende potentiaal voor vele scheppende daden in u bergt, en dat u het leven van de mensen om u heen ook positief kunt beÔnvloeden. De weg naar dit bewustzijn voert u allereerst langs het loslaten van verouderde gedrag- en persoonlijkheidsstructuren. U zou zichzelf met hogere ideeŽn moeten verbinden en uw ego verlaten, om uw krachtbronnen te bereiken. Misschien lijdt u onder een overheersende doodsangst als uiterlijk teken van uw vrees voor zelfverloochening, zodat hier een aanzet zou bestaan om in uw innerlijk op te ruimen en de verborgen kanten aan het licht te brengen. Als bijna geen ander mens bent u in staat om via uw smart en uw crises te leren, en tenslotte als een feniks uit de as te herrijzen.Up | Down | Top | Bottom
Yod | DeAardeVanuitDeHemel | Noordelijke Maansknoop | Spirituele Astrologie | Karmische Astrologie | Relatie Astrologie | Maan Astrologie Tekens I Astrologische Huizen | Zon Maan en Planeten | Zodiacale Aspecten . Carrieregids | Beroep in de Horoscoop De Ascendant | Solaar Horoscoop | Pr. Asc | Pr.Zon | Pr.Maan| Problemen | Hypnose| Astrologie Economie | Ascendant Midhemel

<body> ZwarteMaanYodVegetarischEtenSpiritueleAstrologieRelatieAstrologieReincarnatietherapieReincarnatiePsychologischeAstrologieProgressieveNieuweMaanPlanetenMaansknoopMaanGelukspuntCheironAstroTherapieAstrologieTherapieAstrologieTekensAstrologiepleinAstrologiePlanetenAstrologieHuizenAstrologieConsultAscendant</td> </body>