AstroTherapie Astrologie |Cheiron Astrologie |Zwarte Maan Lilith| Astrologie Consult | Reincarnatie Is... | Astrologie Lezingen
Psychologische Astrologie | Progressieve Horoscoop | Reincarnatietherapie Praktijk | Sessie | Vegetarisch Eten |Gelukspunt | PF De Aarde Vanuit De Hemel | Uw Leven hier op Aarde
Penny Kinsky | AstroTherapieAstro Advies | AstroTherapieAstrologie Opleidingscentrum | AstrotherapieWVA Astrologie | AstrotherapieAstro Advies | AstrotherapieAstro Freakie | Astrotherapie
Praktijk +31 (0)6 33 69 75 96


De Aarde Vanuit De Hemel | Uw Leven hier op Aarde


Een ieder die zich in astrologie verdiept neemt redelijkerwijs aan dat de planeet Aarde en al wat er op leeft wordt beinvloed door de zon, de maan en de andere planeten die haar omgeven. De mens is als Aarde-bewoner in deze veel meer afhankelijk dan zij zich eigenlijk zou wensen. In haar huidige samengestelde constitutie is de mens zelfs geheel afhankelijk van de Aarde.
De Aarde is in wezen onzelfzuchtig; zij levert de mens de noodzakelijke grondstoffen zoals water, zuurstof, Aarde om voedsel te verbouwen. De mens geeft de Aarde hier echter niets voor terug. De zelfzuchtige mens wil zelfs steeds meer. Inmiddels zijn we hier op Aarde op een interessant punt aangekomen dat de mens dwingt tot nieuwe inzichten. Het is niet de Aarde die tekortschiet in de verwachtingen van de mens. Het is de mens die nog niet ver genoeg ontwikkeld [wijs genoeg] is om zich over te geven aan de wetten van de natuur. Het is de 'lagere natuur in de mens' die het - althans bij velen - wint van het ethisch besef. Het is het egoisme van enkelen die het leven onmogelijk maken voor velen. Het is tijd voor het ontwikkelen van een nieuwe beschaving.


De Aarde Vanuit De Hemel | Een Nieuwe Beschaving


De 'koplopers' - de 'nadenkers' - doen al een poging bewuster te leven: Alleen die boodschappen halen die ook werkelijk geconsumeerd worden. Geen eten weggooien. De auto verkopen en alles te fiets of te voet. Een baan op loopafstand. Woont u met z'n twee-en: twee lepels, twee messen, twee vorken, twee borden. Ongebruikte spullen die al langer dan een jaar in huis staan naar de kringloopwinkel brengen. Geef weg, wat u niet gebruikt. Zet het niet in een grijze vuilniszak aan de straat. Gun het 'n ander. Indien u iets nodig heeft - kijk eerst eens of u het tweedehands kunt vinden. 2e hands kleding dragen. Voedsel kopen in haar puurste vorm [zo min mogelijk produktieprocessen doorlopen] op de markt of bij de boer. Geen dierlijke producten eten. Producten kopen die zo min mogelijk verpakt zijn. Boodschappentas gebruiken. Een bibliotheekpasje om boeken te huren in plaats van boeken of tijdschriften te kopen. Indien u beschikt over internet: zeg uw [krant|tijdschrift]abonnement[en] op. Nee-Nee-Antifolder-sticker op de deur. Verpakkingsmateriaal naar de kleuterschool of het kinderatelier brengen. Papieremmertje naast het toilet zodat u niet bij elk plasje 20 liter water hoeft door te spoelen. Douchewater opvangen om het toilet door te spoelen. Kortere wasmachine beurten. Droger verwijderen. Kachel laag - trui aan. Zeg maar gerust, de vrekken-theorie ;)


De Aarde Vanuit De Hemel | Europa Economisch op haar Retour | Tuinieren in de Stad | Iedere School een Eigen Tuin


Er wordt nog steeds naar hartelust gebouwd. En op werken als morele plicht wordt grote druk uitgeoefend. Natuurlijk wil iedereen een Ferrari voor de deur en een zwembad achter het huis ;) Helaas... het is een achterhaald concept. Europa is economisch al op haar retour. Vanuit de overheid worden mensen nog bezighouden met allerlei sociale en maatschappelijke verplichtingen die reeds achterhaald zijn. Een sociale uitkering is in veel gevallen minder milieu-, maatschappelijk- en economisch belastend dan verreweg de meeste banen. En nu? Als u zich persoonlijk wilt inzetten, zorg dat u gehoord wordt in uw directe omgeving om onbebouwde grond in steden omzetten tot moestuinen opdat de lokale bevolking in de gelegenheid wordt gesteld zich opnieuw te verbinden met de natuur en weer leert haar eigen eten te verbouwen. De lethargie kenmerkend voor de stedelingen en de sociale armoede veroorzaakt door de afgescheidenheid van de mens ten opzichte van de natuur wordt zo in belangrijke mate hersteld. En...voor iedere lagere-, middelbare school en universiteit een eigen moestuin waar studenten zelf aan de slag kunnen.


Door van kinds af aan de natuur te bestuderen raken de studenten weer met de natuur vertrouwd en worden op deze wijze als vanzelfsprekend in de gelegenheid gesteld te komen tot technologische 'natuurlijke' nabootsingen, nieuwe 'ontwikkelingen'.* bronvermelding Penny Kinsky, Astrotherapie.nl


De Aarde Vanuit De Hemel | Beschikbare Energie op Aarde


Volgens de Wereldenergieraad zou het verbruik van primaire energie tussen 1990 - 2020 moeten verdubbelen om gelijke tred te houden met de groei van de wereldbevolking. Vandaag is 85% van het energieverbruik wereldwijd afkomstig van de verbranding van fossiele brandstoffen [aardolie, gas, steenkool]. De vindplaatsen blijken echter uitputtelijk. Experts zijn het erover eens dat de huidige voorraden fossiele brandstoffen nog slechts enkele decennia zullen meegaan. Het getuigt van weinig zin voor redelijkheid zich volledig te verlaten op waterstof als energiebron. Hoewel waterstof geen vervuilende gassen uitstoot bij het doen draaien van een turbine, is voor de productie van de turbine een enorme hoeveelheid energie vereist, die alleen worden geleverd door de verbranding van fossiele brandstoffen. En nucleaire electriciteit geeft het probleem dat de mens nog niet in staat is het nucleaire afval onschadelijk te maken. BioFuel kan nooit in de vraag voorzien. Windenergie is weinig lucratief.


De Aarde Vanuit De Hemel | Zonne-energie Per Huishouden


De Zon levert meer dan genoeg energie om de Aarde en alles wat er op leeft te verwarmen. Dat is geen nieuws. Het is altijd al zo geweest. Hoezo wordt daar dan niet naar gehandeld? De olie-industrie heeft jarenlang een politiek steekspel gevoerd om deze voor de hand liggende oplossing af te wijzen. De overheid van Bhutan heeft ieder huishouden in 2001 al zonnepanelen gegeven om een ieder zo in de gelegenheid te stellen in haar eigen onderhoud te voorzien. Duitsland plaatst sinds 2008 op grote schaal zonnecentrales. Echter, zonnecentrales kunnen ook weer prijstechnisch gemanipuleerd door commerciele bedrijven.
Beste zou zijn zonnepanelen per huis, per gebouw, per dorp, per stad ofwel direct bij de eindgebruiker zonder commercialisatie.


De Aarde Vanuit De Hemel | De dvd-reeks | Wat kan ik doen?


Voor een ieder die zich wil verdiepen, zichzelf wil orienteren hoe wij er nu hier op Aarde voor staan is de bejubelde natuur- documentairereeks van Yann-Arthus Bertrand de ongeevenaarde dvd-serie om zo snel mogelijk tot inzichten te komen waar ik hierboven summier - naar eigen inzicht - op voortborduur. Huurt U deze 3 dvd-series in de biblioheek opdat u zich
een beeld vormt en als vanzelf komt tot inzichten die bij kunnen dragen aan deze noodzakelijke veranderingen. Kijk ernaar.


De Aarde Vanuit De Hemel 1 Dvd | 4 disks 480:00 minuten | Regisseur Renaud Delourme | Ondertiteling NederlandsBeschrijving De Aarde vanuit de Hemel is een 13-delige documentaire reeks van de Franse fotograaf Yann Arthus-Bertrand, bekend van het boek en de fototentoonstellingen met dezelfde titel. Om de kijker attent te maken op de onherroepelijke schade die de mens aan zijn leefwereld heeft toegebracht, toont Arthus-Bertrand in De Aarde vanuit de Hemel uitzonderlijke luchtopnames, gedraaid in high definition, van de mooiste en de meest bedreigde plaatsen op onze planeet. Daarnaast praat
de cineast met wetenschappers, natuurbeschermers en gewone mensen om een balans op te maken van de toestand waarin onze Aarde zich vandaag bevindt. De Aarde vanuit de Hemel is een prachtige, maar ook alarmerende reeks die fascinerende natuurbeelden combineert met een duidelijke ecologische waarschuwing.


De Aarde Vanuit De Hemel 2 Dvd | 4 disks 380:00 minutenBeschrijving Dit is het tweede seizoen van de adembenemende documentairereeks De Aarde vanuit de Hemel. Opnieuw geeft de beroemde Franse fotograaf Yann Arthus-Bertrand ons een uniek perspectief op onze planeet, in haarscherpe high definition-kwaliteit. U bekijkt de Aarde vanuit de lucht en zien naast haar verbluffende schoonheid ook de schade die de mens in de loop der tijden heeft aangericht; een proces dat tot op de dag van vandaag voortduurt. De Aarde vanuit de Hemel is niet zomaar een documentaire. Het is ook een indringende waarschuwing om zuinig te zijn op de planeet waar wij als mensen te gast mogen zijn. Om met Yann Arthus Bertrand zelf te spreken: "In 30 jaar tijd is bijna 30% van het leven op Aarde verloren gegaan. We moeten daar dringend iets aan doen."


De Aarde Vanuit De Hemel 3 Dvd | 3 disks 330:00 minutenBeschrijving Dit is het derde seizoen van De Aarde vanuit de Hemel, de unieke documentaireserie die ons de Aarde toont zoals U haar nog nooit hebt gezien. De drijvende kracht achter de serie is de Fransman Yann Arthus-Bertrand. Hij maakte in de jaren '80 en '90 internationaal naam als natuurfotograaf. In 1990 richtte hij het Altitude Agency op: de eerste beeldbank ter wereld die volledig gespecialiseerd is in luchtfotografie. In 2000 creŽerde hij de reizende fototentoonstelling 'De Aarde vanuit de Hemel', die wereldwijd 120 miljoen bezoekers trok. Sinds 2006 maakt Arthus Bertrand onder deze noemer dus ook verbluffende documentaires. In dit derde seizoen gaan we op zoek naar verrassende helden die de natuur beschermen, bekijkt U de gevolgen het opraken van de aardolie als bron van energie en ziet U de schrikbarende erfenis van onze consumptiemaatschappij.


De helden van de natuur In deze aflevering richten Yann Arthus-Bertrand en zijn team hun camera's onder meer op het Afrikaanse land Gabon. Het ligt centraal en vormt een soort knooppunt op het continent. Op het oog zijn de natuurlijke rijkdommen nog nauwelijks aangetast door de mens. In heel Gabon wonen ook maar anderhalf miljoen mensen, op een oppervlak dat ruim zes keer zo groot is als Nederland. Driekwart van het land wordt nog bedekt door weelderige jungle. Naast dit ongerepte paradijs laat Arthus-Bertrand ons nog een aantal fascinerende plekken op Aarde zien waar helden zich inzetten om de natuur te beschermen.


Als straks de olie op is De ontdekking van aardolie als brandstof heeft het leven op Aarde voorgoed veranderd. Maar de mensheid is niet zuinig geweest op dit geschenk van de natuur. Op afzienbare termijn zullen we het zonder olie moeten doen. Hoe moet dat straks en welke mogelijke alternatieven zijn er? Om deze vragen te beantwoorden, reist Yann Arthus-Bertrand naar de Verenigde Staten, waar niet alleen veel olie wordt verbruikt maar ook belangrijk pionierswerk wordt gedaan op het gebied van duurzame energie. Verder bezoeken we diverse andere locaties op Aarde waar goed te zien is welke onuitwisbare sporen het gebruik van olie heeft achtergelaten.


Nooit genoeg! Het lijkt ongelooflijk maar het is waar: vandaag de dag wordt wereldwijd een kwart van het geproduceerde voedsel ongebruikt weggegooid. Dit onthutsende gegeven is het startpunt voor deze aflevering, waarin Yann Arthus-Bertrand en zijn team ons laten zien waartoe ons buitensporige consumptiegedrag zoal leidt. Zo ligt er midden in de Stille Oceaan een schrikbarend snel groeiend, gigantisch eiland van door de mensheid afgedankt plastic. Verder maakt U kennis met een aantal minder bekende aspecten van Japan. We brengen bijvoorbeeld een bezoek aan het fascinerende eiland Gunkanjima, ooit dichtbevolkt met mijnwerkers maar nu een verlaten spookstad.


Aarde Vanuit De Hemel - De Complete Collectie Dvd | 11 disks


Beschrijving "Er bestaat niet zoiets als de mens aan de ene kant en de natuur aan de andere. De mens maakt integraal
deel uit van de natuur. Wij moeten leren samenleven met de verscheidenheid van al wat leeft. Op 30 jaar tijd is bijna 30% van...


n.b. De boekenreeks onder dezelfde titel uitgegeven als kalender in boekvorm is zeer informatief doch laat zich lastig lezen.
De DVD-reeks is daarentegen zeer helder, boeiend, toegankelijk en vooral indrukwekkend, kijk ernaar.Up | Down | Top | Bottom
Yod | DeAardeVanuitDeHemel | Noordelijke Maansknoop | Spirituele Astrologie | Karmische Astrologie | Relatie Astrologie | Maan Astrologie Tekens I Astrologische Huizen | Zon Maan en Planeten | Zodiacale Aspecten . Carrieregids | Beroep in de Horoscoop De Ascendant | Solaar Horoscoop | Pr. Asc | Pr.Zon | Pr.Maan| Problemen | Hypnose| Astrologie Economie | Ascendant Midhemel

<body> ZwarteMaanYodVegetarischEtenSpiritueleAstrologieRelatieAstrologieReincarnatietherapieReincarnatiePsychologischeAstrologieProgressieveNieuweMaanPlanetenMaansknoopMaanGelukspuntCheironAstroTherapieAstrologieTherapieAstrologieTekensAstrologiepleinAstrologiePlanetenAstrologieHuizenAstrologieConsultAscendant</td> </body>