AstroTherapie Astrologie |Cheiron Astrologie |Zwarte Maan Lilith| Astrologie Consult | Reincarnatie Is... | Astrologie Lezingen
Psychologische Astrologie | Progressieve Horoscoop | Reincarnatietherapie Praktijk | Sessie | Vegetarisch Eten |Gelukspunt | PF Hypnose is een tijdelijke toestand van gewijzigde aandacht, een veranderende bewustzijnstoestand.
Penny Kinsky | AstroTherapieUyldert | AstroTherapieNoordKnoop | AstrotherapieAstrologe Marianne Willems | AstrotherapieTop Horoscoop | AstrotherapieCapricornus | Astrotherapie
Praktijk +31 (0)6 33 69 75 96


Hypnose Gevaarlijk ? | DefinitieDe British Medical Association geeft de volgende definitie van hypnose: Hypnose is een tijdelijke toestand van gewijzigde aandacht bij de client, een toestand waarin verschillende verschijnselen spontaan of als reactie op verbale en andere prikkels kunnen optreden. Deze verschijnselen houden een verandering in van het bewustzijn en van het geheugen. Verhoogde ontvankelijkheid voor suggesties, antwoorden en gedachten bij de client. Ik voeg hier aan toe: Een goede hypnose is een staat van verhoogde concentratie waarbij een welwillende, actieve houding van de client om in het eigen onderbewuste actief
naar oorzaken op zoek te gaan overigens dé voorwaarde is voor een geslaagde sessie.Hypnose Gevaarlijk ? | Hoe werkt het ?In het proces van hypnose wordt de client in een veranderende bewustzijnstoestand gebracht zodat zij vanuit deze staat van bewustzijn kan aangegeven hoe zij de in het onbewuste opgeslagen ervaringen nu ervaart. Indien de client zich dus niet in deze veranderende toestand wil laten brengen is het dus ook niet mogelijk tot die diepere laag te komen. Zonder het accepteren, zonder goedkeuring van het voorstel, is inwerking uitgesloten. Een absolute voorwaarde voor hypnose is niet alleen de toestemming van de client, maar het is zeer belangrijk dat deze er volkomen van overtuigd is dat de hypnotiseur het beste met haar voorheeft. Het vertrouwen dat de proefpersoon heeft en de verwachting dat de hypnotiseur in haar belang handelt bepaalt de werkzaamheid van de hypnose.


Afspraak maken voor Regressie Sessie? Bel +31 (0)6 33 69 75 96


Hypnose Gevaarlijk ? | Goede Boekenlezers Zijn Meestal Prima HypnotiseerbaarGoed hypnotiseerbaar zijn heeft niets te maken met willoos zijn. Goed hypnotiseerbaar zijn hangt meer samen met zich
ergens helemaal in kunnen verdiepen. Goede boekenlezers en goede muziekluisteraars zijn meestal prima hypnotiseerbaar, evenals mensen die goed kunnen mediteren. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat ze makkelijk op plompe suggesties reageren of vertrouwen hebben in iemand die ze rare dingen wil laten doen. Een client kan prima onder hypnose komen, zonder enige neiging om andere instructies op te volgen dan die betrekking hebben op de regressie. Ook het verloop van een regressie is
een mengeling van meegaandheid en zichzelf blijven. Voor een geslaagde sessie is een actieve houding van de client een voorwaarde. Een welwillende houding om in het eigen onderbewuste actief naar oorzaken op zoek te gaan.


Hypnose Gevaarlijk ? | Zelfhypnose of Naar de Therapeut ?Natuurlijk bestaan er casettebandjes waarmee zelfhypnose mogelijk is via geluidsband. Ook kan de client deze inductie zelf samenstellen en het onderbewustzijn zal de passende! suggesties passief tot zich nemen. Ook al reageert het onderbewustzijn niet direct op het bevel: Uiteindelijk zal er verbetering optreden. Gemakkelijk, alleen de oorzaak wordt niet achterhaald !


Om echter de oorzaak van een probleem te achterhalen is de samenwerking met een hypnotiseur het meest geschikt. Dit kan voor de client een belangrijke geruststelling betekenen, want "je weet maar nooit wat je tegenkomt". De hypnotiseur neemt na inductie [inleiding van de hypnose] de rol van begeleider en vertrouwenspersoon op zich en is er voor om de client door de sessie heen te loodsen. Het is de bedoeling dat de client continue - onder hypnose - aan het woord is. De begeleider stelt dan ook aan een stuk door vragen om zoveel mogelijk te weten te komen om zo de client inzicht te laten krijgen in wat er zich in het onderbewuste afspeelt. Het is de taak van de begeleider de client aan de praat te houden: uiting te laten geven aan gevoelens en gedachten om zo te voorkomen dat de client gaat liggen dagdromen of in slaap valt en in het onoplosbare cirkeltje vervalt.


Hypnose Gevaarlijk ? | Hypnose, een Natuurlijk ProcesHypnose heeft niets met magie te maken. Het is juist een heel natuurlijk proces. 's Morgens onmiddelijk na het waken zijn we bijna altijd een korte tijd in een hypnotische toestand. Ook als we overdag zo nu en dan in gedachten uit het raam staren is dat een toestand van lichte hypnose. Er bestaat dus geen reden tot opwinding, omdat er niets nieuws gebeurd, integendeel: een vertrouwde toestand wordt bewust ingeleid. Er volgt geen bewusteloosheid of iets dergelijks, de client kan alles gewoon goed volgen en horen. De hypnose is een rusttoestand waarin in geen geval geheimen worden prijsgegeven. Vanzelfsprekend worden er tijdens de hypnose geen vragen gesteld die niet van te voren zijn afgesproken. Ook wordt de client na de hypnose gewoon goed wakker en hoogstwaarschijnlijk herinnert zij zich gedeelten uit de sessie.


Hypnose Gevaarlijk ? | Verschil tussen Slaap en HypnoseTijdens hypnose is er sprake van:
1. verhoogde aandacht voor een gegeven suggestie
2. de client hoort elk woord en geluid
3. zij is in geringe mate kritisch
4. haar bewustzijn is vernauwd, doch waakzaam
5. orienteren van tijd en plaats is aanwezig
6. het herinneringsvermogen blijft werkzaam
7. de gehypnotiseerde is aanspreekbaar (en de client vertelt constant wat zij waarneemt, het is dus 'n actief proces !)Hypnose is dus geen willoos uitgeleverd zijn aan de hypnotiseur! Integendeel. De client gaat als een speurneus actief op zoek in het eigen onderbewustzijn om daar de oorzaken te vinden van problemen die dringend om een oplossing vragen. Hypnose is dus ook niet geschikt voor mensen met een patientenmentaliteit en ook niet voor mensen die hun problemen liever aan een ander overlaten. Een regressie-sessie is heel hard werken! Het vraagt om een actieve houding. De client spreekt zich duidelijk uit onder hypnose en de de hypnotiseur "begeleidt" de client hier doorheen.


Tijdens de slaap daarentegen is er:
1. geen aandacht
2. het vermogen om prikkels op te nemen is vrijwel geblokkeerd
3. er is geen kritische houding
4. het bewustzijn is geblokkeerd
5. er bestaat geen orientering
6. het herinneringsvermogen is geblokkeerd
7. de slaper is niet aanspreekbaarHypnose Gevaarlijk ? | De FeitenLaten we dus nog even samenvatten:
* Hypnose heeft niets te maken met magie of bovennatuurlijke gebeurtenissen.
* Hypnose is niet hetzelfde als kunstmatig inslapen.
* Hypnose is niet hetzelfde als suggestie.
* De bereikte graad van hypnose hangt in hoge mate af van de totale geestelijke toestand van de gehypnotiseerde.
* Ook de hypno-suggestieve beinvloeding.
* Hypnose hangt in hoge mate af van de psycho -activiteit en -passiviteit van de client.
* Onder hypnose kunnen positieve zinsbegoochelingen worden gesuggereerd.
* Hypnose en slaap zijn niet identiek.
* Hypnose is evenals slaap, een bestanddeel van alle menselijk en dierlijk leven.
* Iedereeen die kan slapen kan ook worden gehypnotiseerd.
* De diepte en de symptomen van de hypnose zijn alleen individueel verschillend.
* Hypnose is geen wonderolie, maar een manier, een techniek om bij het onderbewuste te komen.
* Hypnose is een wonderbaarlijke mogelijkheid om inzicht te krijgen in onverwerkte emoties opgeslagen in het onderbewuste.
* Hypnose is een wonderbaarlijke mogelijkheid om anderen te helpen.Afspraak maken voor Regressie Sessie? Bel +31 (0)6 33 69 75 96


Hypnose Gevaarlijk ? | Helpt het ?In principe is elk psychisch probleem of psychosomatisch probleem waarvan de oorzaken niet gevonden kunnen worden in het huidige leven en dat als probleem niet gemakkelijk opgelost kan worden met bestaande psychotherapeutische technieken een mogelijk geval voor regressie- of reincarnatietherapie. Wel is regressie- en reincarnatietherapie zeer gevoelig voor de werkelijke genezingswil van de regressant, omdat het een vorm van inzichtelijke therapie is. Mensen met een typische patientenmentaliteit zullen zelfs bij geslaagde regressies weinig verbetering te zien geven.


Hypnose Gevaarlijk ? | De Sessie Zelf VoorbereidenAls voorbereiding op de hypnose kan de client zelf al een vragenlijstje maken: "Wat zou u te weten willen komen tijdens de hypnose?" Des te concreter, des te beter! Last van vage onlustgevoelens, hevige migraine, fobieen, allergieen, verdriet, depressie, problemen in relaties, problemen op het werk, etc. Ook een droom die steeds terugkomt, een herinnering aan een vorig leven, de relaties met eventuele partners, ouders of kinderen. Formuleer zo duidelijk mogelijk wat het is waar u geen antwoord op kunt vinden.


Ook is er een goede meditatie-oefening als voorbereiding op de hypnose: "De client moet zich op een aangename ervaring
zo lang mogelijk geleden concentreren en die ervaring met de ogen gesloten zo plastisch mogelijk voorstellen en in alle bijzonderheden voor het geestesoog halen. Deze oefening werkt een onsluiting van het eigen onderbewuste in de hand
en is een zeer goede voorbereiding op de eigenlijke hypnose.


Afspraak maken voor Regressie Sessie? Bel +31 (0)6 33 69 75 96


"Ik raad u aan iemand die u vertrouwd is mee te nemen. U mag uiteraard ook alleen komen doch velen hebben
eenvoudig de nabijheid van een vertrouwd persoon nodig, anders is men veelal geremd of gespannen".


Hypnose Gevaarlijk ? | Herinneringen aan Vorige Levens | Hoe Eenvoudig Is Dat?Het bewust herinneren van vorige levens hangt samen met de bereidheid tot volledige ontspanning, gevolgd door hypnose.
Er zijn verschillende theorieen over de mogelijkheid tot het herinneren van vorige levens. Er wordt ook wel gesteld dat dit samenhangt met het ervaringsniveau van de ziel. Een oude ziel zou gemakkelijker vorige levens kunnen herinneren. Mijn persoonlijke ervaring is dat het vinden van vorige levens is als het lezen van een pittig boek. Het begin van een hypnose-sessie vergt veel concentratie zowel van de client als de begeleider: het is als een taai hoofdstuk waar men maar moeizaam de aandacht voor kan vasthouden. Naarmate de sessie vordert neemt de belangstelling toe alsook de interesse om verder te gaan, men raakt geboeid en uiteindelijk ontvouwt zich de plot van het verhaal. Bij sommige clienten zijn meerdere sessies nodig
om te komen tot een boeiende samenhang en anderen maar 1! zoals de regressant op deze website. Ook is de ene therapeut,
de andere niet: De een ramt de sessie er in 1 keer doorheen en de ander neemt de tijd.


Hypnose Gevaarlijk ? | Duidelijke Psychische en Fysieke VerbeteringMensen die actief worstelen met psychische of psychosomatische problemen en gemotiveerd zijn voor zelf-exploratie zijn bijna zonder uitzondering goede kandidaten voor reincarnatietherapie. Bij 80% van de mensen zijn duidelijk psychische en fysieke verbeteringen te constateren na reincarnatietherapie. Algemeen geloof in reincarnatie speelt geen enkele rol bij het succes van de therapie. Het enige belangrijke is ervaringen van situaties in andere tijden te nemen voor wat ze zijn, zonder zich voortdurend af te vragen of men fantaseert. Uit onderzoek is gebleken dat regressies naar vorige levens leidden tot daling van het psychotisme en een stijging van het realiteitsbesef van de regressant: De orientatie op de werkelijkheid verbetert.


Hypnose Gevaarlijk ? | Hypnose BezwarenEr zijn een aantal veel voorkomende bezwaren tegen hypnose. Sommige mensen zijn bang dat ze wegraken en missschien wel eens niet meer bij zouden kunnen komen. Voor alle duidelijkheid: Een diepe hypnotische trance die niet duidelijk beeindigd wordt, gaat in gewone slaap over en men ontwaakt als men uitgeslapen is. Ook kan er angst zijn voor misbruik door de hypnotiseur. Voor alle duidelijkheid: Een hypnotiseur kan niemand instructies of posthypnotische suggesties geven die direct tegen de opvattingen van de client ingaan. Ook het idee dat hypnotische trance een psychisch of lichamelijk schadelijke toestand zou zijn, integendeel, hypnose vermindert of verhelpt vaak psychosomatische klachten, ook wanneer daar geen enkele suggestie voor gegeven is. Het helen ligt immers in het weten. Ook de zorg dat veelduldig onder hypnose gaan een verlamming van de eigen wil zou geven: daarbij is bij gewone hypnose absoluut geen sprake. Ook de boosaardige verhalen over toneel- hypnotiseurs die publiek manipuleren: zolang u daar niet zelf bij aanwezig bent geweest om de (on)redelijkheid daarvan te kunnen beoordelen zou ik het maar niet zo serieus nemen. Radio en televisie beinvloeden het onderbewustzijn van mensen
continue en wie is zich daar bewust van ?Up | Down | Top | Bottom
Yod | DeAardeVanuitDeHemel | Noordelijke Maansknoop | Spirituele Astrologie | Karmische Astrologie | Relatie Astrologie | Maan Astrologie Tekens I Astrologische Huizen | Zon Maan en Planeten | Zodiacale Aspecten . Carrieregids | Beroep in de Horoscoop De Ascendant | Solaar Horoscoop | Pr. Asc | Pr.Zon | Pr.Maan| Problemen | Hypnose| Astrologie Economie | Ascendant Midhemel Hypnose Gevaarlijk ? | Bezwaren tegen Hypnose
AstroTherapie Astrologie |Cheiron Astrologie |Zwarte Maan Lilith| Astrologie Consult | Reincarnatie Is... | Astrologie Lezingen
Psychologische Astrologie | Progressieve Horoscoop | Reincarnatietherapie Praktijk | Sessie | Vegetarisch Eten |Gelukspunt | PF Hypnose is een tijdelijke toestand van gewijzigde aandacht, een veranderende bewustzijnstoestand.
Penny Kinsky | AstroTherapieUyldert | AstroTherapieNoordKnoop | AstrotherapieAstrologe Marianne Willems | AstrotherapieTop Horoscoop | AstrotherapieCapricornus | Astrotherapie
Praktijk +31 (0)6 33 69 75 96


Hypnose Gevaarlijk ? | DefinitieDe British Medical Association geeft de volgende definitie van hypnose: Hypnose is een tijdelijke toestand van gewijzigde aandacht bij de client, een toestand waarin verschillende verschijnselen spontaan of als reactie op verbale en andere prikkels kunnen optreden. Deze verschijnselen houden een verandering in van het bewustzijn en van het geheugen. Verhoogde ontvankelijkheid voor suggesties, antwoorden en gedachten bij de client. Ik voeg hier aan toe: Een goede hypnose is een staat van verhoogde concentratie waarbij een welwillende, actieve houding van de client om in het eigen onderbewuste actief
naar oorzaken op zoek te gaan overigens dé voorwaarde is voor een geslaagde sessie.Hypnose Gevaarlijk ? | Hoe werkt het ?In het proces van hypnose wordt de client in een veranderende bewustzijnstoestand gebracht zodat zij vanuit deze staat van bewustzijn kan aangegeven hoe zij de in het onbewuste opgeslagen ervaringen nu ervaart. Indien de client zich dus niet in deze veranderende toestand wil laten brengen is het dus ook niet mogelijk tot die diepere laag te komen. Zonder het accepteren, zonder goedkeuring van het voorstel, is inwerking uitgesloten. Een absolute voorwaarde voor hypnose is niet alleen de toestemming van de client, maar het is zeer belangrijk dat deze er volkomen van overtuigd is dat de hypnotiseur het beste met haar voorheeft. Het vertrouwen dat de proefpersoon heeft en de verwachting dat de hypnotiseur in haar belang handelt bepaalt de werkzaamheid van de hypnose.


Afspraak maken voor Regressie Sessie? Bel +31 (0)6 33 69 75 96


Hypnose Gevaarlijk ? | Goede Boekenlezers Zijn Meestal Prima HypnotiseerbaarGoed hypnotiseerbaar zijn heeft niets te maken met willoos zijn. Goed hypnotiseerbaar zijn hangt meer samen met zich
ergens helemaal in kunnen verdiepen. Goede boekenlezers en goede muziekluisteraars zijn meestal prima hypnotiseerbaar, evenals mensen die goed kunnen mediteren. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat ze makkelijk op plompe suggesties reageren of vertrouwen hebben in iemand die ze rare dingen wil laten doen. Een client kan prima onder hypnose komen, zonder enige neiging om andere instructies op te volgen dan die betrekking hebben op de regressie. Ook het verloop van een regressie is
een mengeling van meegaandheid en zichzelf blijven. Voor een geslaagde sessie is een actieve houding van de client een voorwaarde. Een welwillende houding om in het eigen onderbewuste actief naar oorzaken op zoek te gaan.


Hypnose Gevaarlijk ? | Zelfhypnose of Naar de Therapeut ?Natuurlijk bestaan er casettebandjes waarmee zelfhypnose mogelijk is via geluidsband. Ook kan de client deze inductie zelf samenstellen en het onderbewustzijn zal de passende! suggesties passief tot zich nemen. Ook al reageert het onderbewustzijn niet direct op het bevel: Uiteindelijk zal er verbetering optreden. Gemakkelijk, alleen de oorzaak wordt niet achterhaald !


Om echter de oorzaak van een probleem te achterhalen is de samenwerking met een hypnotiseur het meest geschikt. Dit kan voor de client een belangrijke geruststelling betekenen, want "je weet maar nooit wat je tegenkomt". De hypnotiseur neemt na inductie [inleiding van de hypnose] de rol van begeleider en vertrouwenspersoon op zich en is er voor om de client door de sessie heen te loodsen. Het is de bedoeling dat de client continue - onder hypnose - aan het woord is. De begeleider stelt dan ook aan een stuk door vragen om zoveel mogelijk te weten te komen om zo de client inzicht te laten krijgen in wat er zich in het onderbewuste afspeelt. Het is de taak van de begeleider de client aan de praat te houden: uiting te laten geven aan gevoelens en gedachten om zo te voorkomen dat de client gaat liggen dagdromen of in slaap valt en in het onoplosbare cirkeltje vervalt.


Hypnose Gevaarlijk ? | Hypnose, een Natuurlijk ProcesHypnose heeft niets met magie te maken. Het is juist een heel natuurlijk proces. 's Morgens onmiddelijk na het waken zijn we bijna altijd een korte tijd in een hypnotische toestand. Ook als we overdag zo nu en dan in gedachten uit het raam staren is dat een toestand van lichte hypnose. Er bestaat dus geen reden tot opwinding, omdat er niets nieuws gebeurd, integendeel: een vertrouwde toestand wordt bewust ingeleid. Er volgt geen bewusteloosheid of iets dergelijks, de client kan alles gewoon goed volgen en horen. De hypnose is een rusttoestand waarin in geen geval geheimen worden prijsgegeven. Vanzelfsprekend worden er tijdens de hypnose geen vragen gesteld die niet van te voren zijn afgesproken. Ook wordt de client na de hypnose gewoon goed wakker en hoogstwaarschijnlijk herinnert zij zich gedeelten uit de sessie.


Hypnose Gevaarlijk ? | Verschil tussen Slaap en HypnoseTijdens hypnose is er sprake van:
1. verhoogde aandacht voor een gegeven suggestie
2. de client hoort elk woord en geluid
3. zij is in geringe mate kritisch
4. haar bewustzijn is vernauwd, doch waakzaam
5. orienteren van tijd en plaats is aanwezig
6. het herinneringsvermogen blijft werkzaam
7. de gehypnotiseerde is aanspreekbaar (en de client vertelt constant wat zij waarneemt, het is dus 'n actief proces !)Hypnose is dus geen willoos uitgeleverd zijn aan de hypnotiseur! Integendeel. De client gaat als een speurneus actief op zoek in het eigen onderbewustzijn om daar de oorzaken te vinden van problemen die dringend om een oplossing vragen. Hypnose is dus ook niet geschikt voor mensen met een patientenmentaliteit en ook niet voor mensen die hun problemen liever aan een ander overlaten. Een regressie-sessie is heel hard werken! Het vraagt om een actieve houding. De client spreekt zich duidelijk uit onder hypnose en de de hypnotiseur "begeleidt" de client hier doorheen.


Tijdens de slaap daarentegen is er:
1. geen aandacht
2. het vermogen om prikkels op te nemen is vrijwel geblokkeerd
3. er is geen kritische houding
4. het bewustzijn is geblokkeerd
5. er bestaat geen orientering
6. het herinneringsvermogen is geblokkeerd
7. de slaper is niet aanspreekbaarHypnose Gevaarlijk ? | De FeitenLaten we dus nog even samenvatten:
* Hypnose heeft niets te maken met magie of bovennatuurlijke gebeurtenissen.
* Hypnose is niet hetzelfde als kunstmatig inslapen.
* Hypnose is niet hetzelfde als suggestie.
* De bereikte graad van hypnose hangt in hoge mate af van de totale geestelijke toestand van de gehypnotiseerde.
* Ook de hypno-suggestieve beinvloeding.
* Hypnose hangt in hoge mate af van de psycho -activiteit en -passiviteit van de client.
* Onder hypnose kunnen positieve zinsbegoochelingen worden gesuggereerd.
* Hypnose en slaap zijn niet identiek.
* Hypnose is evenals slaap, een bestanddeel van alle menselijk en dierlijk leven.
* Iedereeen die kan slapen kan ook worden gehypnotiseerd.
* De diepte en de symptomen van de hypnose zijn alleen individueel verschillend.
* Hypnose is geen wonderolie, maar een manier, een techniek om bij het onderbewuste te komen.
* Hypnose is een wonderbaarlijke mogelijkheid om inzicht te krijgen in onverwerkte emoties opgeslagen in het onderbewuste.
* Hypnose is een wonderbaarlijke mogelijkheid om anderen te helpen.Afspraak maken voor Regressie Sessie? Bel +31 (0)6 33 69 75 96


Hypnose Gevaarlijk ? | Helpt het ?In principe is elk psychisch probleem of psychosomatisch probleem waarvan de oorzaken niet gevonden kunnen worden in het huidige leven en dat als probleem niet gemakkelijk opgelost kan worden met bestaande psychotherapeutische technieken een mogelijk geval voor regressie- of reincarnatietherapie. Wel is regressie- en reincarnatietherapie zeer gevoelig voor de werkelijke genezingswil van de regressant, omdat het een vorm van inzichtelijke therapie is. Mensen met een typische patientenmentaliteit zullen zelfs bij geslaagde regressies weinig verbetering te zien geven.


Hypnose Gevaarlijk ? | De Sessie Zelf VoorbereidenAls voorbereiding op de hypnose kan de client zelf al een vragenlijstje maken: "Wat zou u te weten willen komen tijdens de hypnose?" Des te concreter, des te beter! Last van vage onlustgevoelens, hevige migraine, fobieen, allergieen, verdriet, depressie, problemen in relaties, problemen op het werk, etc. Ook een droom die steeds terugkomt, een herinnering aan een vorig leven, de relaties met eventuele partners, ouders of kinderen. Formuleer zo duidelijk mogelijk wat het is waar u geen antwoord op kunt vinden.


Ook is er een goede meditatie-oefening als voorbereiding op de hypnose: "De client moet zich op een aangename ervaring
zo lang mogelijk geleden concentreren en die ervaring met de ogen gesloten zo plastisch mogelijk voorstellen en in alle bijzonderheden voor het geestesoog halen. Deze oefening werkt een onsluiting van het eigen onderbewuste in de hand
en is een zeer goede voorbereiding op de eigenlijke hypnose.


Afspraak maken voor Regressie Sessie? Bel +31 (0)6 33 69 75 96


"Ik raad u aan iemand die u vertrouwd is mee te nemen. U mag uiteraard ook alleen komen doch velen hebben
eenvoudig de nabijheid van een vertrouwd persoon nodig, anders is men veelal geremd of gespannen".


Hypnose Gevaarlijk ? | Herinneringen aan Vorige Levens | Hoe Eenvoudig Is Dat?Het bewust herinneren van vorige levens hangt samen met de bereidheid tot volledige ontspanning, gevolgd door hypnose.
Er zijn verschillende theorieen over de mogelijkheid tot het herinneren van vorige levens. Er wordt ook wel gesteld dat dit samenhangt met het ervaringsniveau van de ziel. Een oude ziel zou gemakkelijker vorige levens kunnen herinneren. Mijn persoonlijke ervaring is dat het vinden van vorige levens is als het lezen van een pittig boek. Het begin van een hypnose-sessie vergt veel concentratie zowel van de client als de begeleider: het is als een taai hoofdstuk waar men maar moeizaam de aandacht voor kan vasthouden. Naarmate de sessie vordert neemt de belangstelling toe alsook de interesse om verder te gaan, men raakt geboeid en uiteindelijk ontvouwt zich de plot van het verhaal. Bij sommige clienten zijn meerdere sessies nodig
om te komen tot een boeiende samenhang en anderen maar 1! zoals de regressant op deze website. Ook is de ene therapeut,
de andere niet: De een ramt de sessie er in 1 keer doorheen en de ander neemt de tijd.


Hypnose Gevaarlijk ? | Duidelijke Psychische en Fysieke VerbeteringMensen die actief worstelen met psychische of psychosomatische problemen en gemotiveerd zijn voor zelf-exploratie zijn bijna zonder uitzondering goede kandidaten voor reincarnatietherapie. Bij 80% van de mensen zijn duidelijk psychische en fysieke verbeteringen te constateren na reincarnatietherapie. Algemeen geloof in reincarnatie speelt geen enkele rol bij het succes van de therapie. Het enige belangrijke is ervaringen van situaties in andere tijden te nemen voor wat ze zijn, zonder zich voortdurend af te vragen of men fantaseert. Uit onderzoek is gebleken dat regressies naar vorige levens leidden tot daling van het psychotisme en een stijging van het realiteitsbesef van de regressant: De orientatie op de werkelijkheid verbetert.


Hypnose Gevaarlijk ? | Hypnose BezwarenEr zijn een aantal veel voorkomende bezwaren tegen hypnose. Sommige mensen zijn bang dat ze wegraken en missschien wel eens niet meer bij zouden kunnen komen. Voor alle duidelijkheid: Een diepe hypnotische trance die niet duidelijk beeindigd wordt, gaat in gewone slaap over en men ontwaakt als men uitgeslapen is. Ook kan er angst zijn voor misbruik door de hypnotiseur. Voor alle duidelijkheid: Een hypnotiseur kan niemand instructies of posthypnotische suggesties geven die direct tegen de opvattingen van de client ingaan. Ook het idee dat hypnotische trance een psychisch of lichamelijk schadelijke toestand zou zijn, integendeel, hypnose vermindert of verhelpt vaak psychosomatische klachten, ook wanneer daar geen enkele suggestie voor gegeven is. Het helen ligt immers in het weten. Ook de zorg dat veelduldig onder hypnose gaan een verlamming van de eigen wil zou geven: daarbij is bij gewone hypnose absoluut geen sprake. Ook de boosaardige verhalen over toneel- hypnotiseurs die publiek manipuleren: zolang u daar niet zelf bij aanwezig bent geweest om de (on)redelijkheid daarvan te kunnen beoordelen zou ik het maar niet zo serieus nemen. Radio en televisie beinvloeden het onderbewustzijn van mensen
continue en wie is zich daar bewust van ?Up | Down | Top | Bottom
Yod | DeAardeVanuitDeHemel | Noordelijke Maansknoop | Spirituele Astrologie | Karmische Astrologie | Relatie Astrologie | Maan Astrologie Tekens I Astrologische Huizen | Zon Maan en Planeten | Zodiacale Aspecten . Carrieregids | Beroep in de Horoscoop De Ascendant | Solaar Horoscoop | Pr. Asc | Pr.Zon | Pr.Maan| Problemen | Hypnose| Astrologie Economie | Ascendant Midhemel

<body> ZwarteMaanYodVegetarischEtenSpiritueleAstrologieRelatieAstrologieReincarnatietherapieReincarnatiePsychologischeAstrologieProgressieveNieuweMaanPlanetenMaansknoopMaanGelukspuntCheironAstroTherapieAstrologieTherapieAstrologieTekensAstrologiepleinAstrologiePlanetenAstrologieHuizenAstrologieConsultAscendant</td> </body>