AstroTherapie Astrologie |Cheiron Astrologie |Zwarte Maan Lilith| Astrologie Consult | Reincarnatie Is... | Astrologie Lezingen
Psychologische Astrologie | Progressieve Horoscoop | Reincarnatietherapie Praktijk | Sessie | Vegetarisch Eten |Gelukspunt | PF Ascendant | Antecedent | Ascedant | De ascendant | Aspecten van een horoscoop werken pas volledig uit indien ze zijn verbonden met de heer van de Ascendant.
Penny Kinsky | AstroTherapieAstroscala | AstroTherapieAstrologe Lea Manders | AstrotherapieAstromedia | AstrotherapieAstrologischNet | AstrotherapieAstroInsight | Astrotherapie
Praktijk +31 (0)6 33 69 75 96


Progressieve Ascendant


In de geboortehoroscoop is de ascendant zoals elders beschreven, het belangrijkste uitgangspunt van de geboortehoroscoop.
De ascendant laat zien hoe de geborene zich verhoudt tot de buitenwereld en door deze buitenwereld wordt waargenomen.
Ook de ascendant kan progressief bekeken worden. Het geeft een duidelijk beeld van hoe de geborene in de loop van het leven, door een wissel van ascendant heel anders naar de buitenwereld gaat kijken en zelf wordt waargenomen. Geboren met ascendant Taurus bijvoorbeeld maakt kalm, behoedzaam en geeft een rustige, naar harmonie zoekende individu. Indien vervolgens rond bijvoorbeeld het 8e jaar hier een tekenwissel plaats vindt naar Gemini geeft dit enorme verlevendiging en maakt dit de geborene zeer levenlustig en geeft dit een sterke impuls contacten te leggen in de buitenwereld en er veel op uit te gaan. Verandert dit dan weer, rond het 35e levensjaar, in een ascendant Cancer dan kan men waarnemen dat geborene zich terugtrekt uit al die levendigheid en meer in zichzelf gekeerd, de eigen emoties en het eigen thuis als ijkpunt van het leven gaat beschouwen. Komt vervolgens, rond 73 jarige leeftijd, ascendant Leeuw tevoorschijn, dan zal de geborene gedreven door ambitie zich juist zeer bewust in de maatschappij een positie proberen te verwerven.


Progressieve Ascendant | Prachtige Geboorte-horoscoop verandert Progressief in Drama


Indien de geborene over een prachtige ofwel krachtige geboorte-horoscoop beschikt, zou dit op het eerste oog ook duiden op een harmonieus en aangenaam leven. Veel driehoeken, sextielen, een vlieger of een grote driehoek in de geboorte-horoscoop goed verbonden met de ascendant. Het lijkt te mooi om waar te zijn. En dat is het ook. Indien men hiermee incarneert duidt dit wel op een edel karakter waar eerdere moeilijkheden zijn overwonnen. Het driehoek-aspect, een horoscoop-aspect van 120 graden duidt immers dat de karaktereigenschap gerepresenteerd door de geaspecteerde planeten als overwinnaar uit de strijd getreden is en nu een vast en onafscheidelijk bezit van het Ego geworden, onvervreemdbaar en een krachtige steun dus op de levensweg. Deze individu oogst hier dus de vruchten van een moeilijk verkregen zegepraal. Dat is heel fraai. In dit leven echter is deze geboorte-horoscoop uitgangspunt om de volgende hindernissen te overwinnen die worden geduidt door de opvolgende aspecten.


Het driehoek-aspect [120 graden] wordt logischerwijs gevolgd door het vierkant [90 graden] of
anderzijds sesquiquadraat [135 graden] en vervolgens het inconjunct [150 graden].


Het vierkant duidt het aspect van 90 graden en hier vindt een loutering plaats, niet in hoofdzaak op het mentale en op
het astrale gebied, doch vooral op het fysieke gebied, en daar hier de weerstand het grootst is, belooft dit aspect een harde strijd, een tegenstand in de krachtigste vorm. Al wat men tracht uit te voeren, heeft neiging om te mislukken, doordat men overal tegenstand heeft te overwinnen. Het hoogste in de individu moet wassen en de zelfzucht minder worden, afsterven.


Het sesquiquadraat duidt het aspect van 135 graden - het 1,5-vierkant kan worden beschouwd als een tweede loutering op het astrale gebied. Dit aspect wordt op het fysieke gebied getest door storing, verwarring, verwikkeling, onverwacht dwarsbomen.
Het duidt een doorkruising van het juiste.


Quincunx of Inconjunct duidt het aspect van 150 graden, aspect van het Jod- of Yod-figuur en kan worden beschouwd als een tweede loutering op het mentale gebied. Het dwingt tot een keuze uit twee mogelijkheden, waarbij men dan meestal betreurt dat men van het andere heeft moeten afzien. Maar dit aspect kan ook geluk door ervan-afzien geven. Een gevoel van bevrijding na een gebracht offer.


Progressieve Ascendant | Prachtige Geboorte-horoscoop verandert Progressief in Drama [deel 2]


Door de veranderende - progressieve - ascendant plus de veranderende - progressieve - planeet-standen ontstaat er een aaneen schakeling van mogelijkheden in de loop van het leven om in te haken in de buitenwereld. Of zoals hierboven beschreven: Vanuit een edel karakter wil men oprecht goed doen, maar wordt geconfronteerd met moeilijkheden met betrekking tot die buitenwereld. Hieronder volgt een globale gevolgtrekking van de progressieve bewegingen gebaseerd op bovenstaand voorbeeld [gegeven graden kunt u zelf tot aspecten interpreteren]. Het is belangrijk stap-voor-stap Heer 1 staat in Huis... en dan die 2 huis-heren ten opzichte van elkaar, in aspect te bekijken. Al zijn andere aspecten nog zo mooi, ze zullen toch niet die gewenste uitwerking hebben als ze niet op deze wijze schakelen. Om het overzichtelijk te houden bekijken we op deze pagina alleen de verbindingen met de ascendant van de horoscoop die op deze website wordt geinterpreteerd. Uiteraard dienen alle 12 huis-heer-verbindingen bekeken te worden. De Aspecten van een Horoscoop werken pas volledig uit, indien ze zijn verbonden met de heer van de Ascendant. Deze moeten dus of een aspect vormen of dispositor zijn of op een andere wijze zijn ingeschakeld anders komt het aspect niet tot praktische uitwerking. De aspecten op de Ascendant werken direct op de persoonlijkheid.


Geboren met Taurus op de ascendant:
Heer 1 [Asc. Taurus Venus] valt op cusp Huis 6 [Cusp6 Virgo Mercurius] Huisheren 1|6 Venus-Mercurius afstand 3 graden.Rond het 8e jaar vindt er een ascendant-tekenwissel plaats naar Gemini:
Heer 1 [Asc. Gemini Mercurius] in Huis 5 [Cusp5 Leo Zon] Huisheren 1|5 Mercurius-Zon afstand 19 graden.Rond het 35e jaar vindt er op de ascendant een tekenwissel plaats naar Cancer:
Heer 1 [Asc. Cancer Maan] valt in Huis 5 [Cusp5 Virgo Mercurius] Huisheren 1|5 Maan-Mercurius afstand 7 graden.Progressieve Ascendant Cancer | Progressieve Maan


Cancer op de ascendant geeft de geborene veel mogelijkheden en omstandigheden om een schat aan ervaring op te doen op de innerlijke gebieden via de Maan die door de astrologische huizen de levensgebieden weerspiegelt. De Progressieve Ascendant Cancer duurt ongeveer 30 jaar. En haar dispositor [= planeet die bij het teken hoort] Maan loopt eveneens een radix-rondje in plusminus 30 jaar. Hiermee is de Ascendant Cancer als enig teken meest veelzijdig om als individu bewustwording op te doen op alle levensgebieden. De Maan representeert het gevoelsleven en raakt alle planeten vanuit alle mogelijke hoeken | aspecten!


Rond het 40e jaar staat de MC op de laatste graden van Aquarius en de progressieve Maan komt dat teken net in.
Heer 1 [Asc. Cancer Maan] valt in Huis 9 [Cusp9,10 Aquarius Uranus] Huisheren 1|9,10 Maan-Uranus afstand 120 graden.Rond het 44e jaar verschuift de MC naar Pisces en verschuift Neptunus naar huis 5:
Heer 1 [Asc. Cancer Maan] valt in Huis 10 [Cusp10 Pisces Neptunus] Huisheren 1|10 Maan-Neptunus afstand 120 graden.Rond het 73e jaar vindt er op de ascendant een tekenwissel plaats naar Leo:
Heer 1 [Asc. Leo Zon] in Huis 4 [Cusp4 Libra Venus] Huisheren 1|4 Zon-Venus afstand 35 graden.De natuurlijke aanleg van deze geborene is:
Heer 1 [Taurus] | Heer 10 [Capricorn]
Van nature erg praktisch en houdt zich bij voorkeur bezig met alledaagse zaken.Vanaf het 8e jaar komt er belangstelling voor: | Deze geborene richt zich op:
Heer 1 [Gemini] | Heer 10 [Capricorn]
Intellectueel onderzoek, verstandelijk werk.Vanaf het 10e jaar komt er belangstelling voor: | Deze geborene richt zich op:
Heer 1 [Gemini] | Heer 10 [Aquarius]
Wil graag met de nieuwste foefjes werken, beschikt over goede mentale vermogens.Vanaf het 35e jaar komt er belangstelling voor: | Deze geborene richt zich op:
Heer 1 [Cancer] | Heer 10 [Aquarius]
Wil graag met anderen werken, maar moet wel een eigen vakbekwaamheid hebben.Vanaf het 41e jaar komt er belangstelling voor: | Deze geborene richt zich op:
Heer 1 [Cancer] | Heer 10 [Pisces]
Voelt zich aangetrokken tot kunstzinnig werk, belangstelling voor de zee.Vanaf het 69e jaar komt er belangstelling voor: | Deze geborene richt zich op:
Heer 1 [Cancer] | Heer 10 [Aries]
Combineert graag het praktische en het kunstzinnige.Vanaf het 73e jaar komt er belangstelling voor: | Deze geborene richt zich op:
Heer 1 [Leo] | Heer 10 [Aries]
Een baan met gezag over anderen, buitenlucht, een baan in de vrijetijdsbesteding.Vanaf het 97e jaar komt er belangstelling voor: | Deze geborene richt zich op:
Heer 1 [Leo] | Heer 10 [Taurus]
Betrouwbaar, kan goed organiseren, gesteld op een complimentje, geschikt voor 'n eigen restaurant.Progressieve Ascendant | Gekleurd door de Decanaten:Zoals elders op de website beschreven zijn er diverse methoden om de decanaten te interpreteren. De decanaat [deca=tien] verdeelt ieder teken in 3 maal tien graden. Op de pagina psychologische astrologie beschrijf ik de decanaat-kleuring door de opvolgende tekens. Voor het interpreteren van de ascendant-decanaten ben ik van mening dat ieder teken gekleurd wordt door het voorafgaande respectievelijk het daaropvolgende teken. Bijvoorbeeld staat de Progressieve Ascendant momenteel op 6Cancer29 dan dient gelezen te worden en Ascendant Gemini - en Cancer.Progressieve Ascendant | 7,5 - 22,5 Aries Aries karakteristieken
Mars karakteriseert De wil, energie, begeerte, drift en moed, sexualiteit.Progressieve Ascendant Aries geeft iets levendigs, iets bewegelijks en martiaals in het voorkomen. Er is enthousiasme voor nieuwe plannen en ideeen. Nieuwe gedachten, nieuwe ontwerpen oefenen een sterke aantrekking uit op Ascendant Aries en wanneer eenmaal een idee aangenomen of begrepen is, wordt die met alle energie en kracht voorgestaan en doorgevoerd zonder dat aandacht wordt geschonken aan de mogelijk minder goede of onzekere zijde. Meestal echter is het geduld om het nieuwe rustig te ontwikkelen niet zeer groot en wordt veel bedorven door de zucht om dadelijk resultaten te willen zien. Ofschoon dan ook nog zo gaarne in alle ondernemingen de leiding wordt genomen is het beter dat toch altijd een hoger geplaatste de teugels in handen houdt, de enthousiaste werkkracht en de originele bevindingen leidt zo in de richting en op de wijze die het meeest succes belooft.


Ook zal men aan moeten vullen wat door voortvarendheid werd vergeten, en herstellen wat onverstandig werd aangepakt. Wanneer het gehele wezen in rust is, wat niet vaak voorkomt, dan zijn toch de ogen voortdurend scherp in actie. De hele wijze van Aries optreden is levenslustig, optimistisch, al kunnen zich bij uitzondering wel eens vlagen van mismoedigheid en teleurstelling voordoen. Meestal echter ontstaat dan uit zo'n stemming een hevig verzet tegen het Noodlot, waaraan uiting gegeven kan worden op een manier, die naderhand berouwt. Hoofdpijnen zijn het gevolg van dergelijke uitbarstingen. De prikkelbaarheid is vrij groot en heel weinig wordt verdragen dat de eer of het zelfgevoel kwetst. Aan de andere kant zal in het heetst van de strijd, materieel of geestelijk, ternauwernood merken dat hij belangrijke verliezen lijdt of zware tegenstand heeft te verduren zo is hij in beslag genomen door hetgeen verdedigt. Zo kan soms in een door iedereen reeds opgegeven kamp tenslotte toch nog overwonnen worden. Dit zal ook duidelijk uitkomen bij het beoefenen van verschillende takken van sport, wat steeds met voorliefde gedaan wordt. Alle overdrijving zij vermeden, bij het minste gevoel van overspanning is rust aanbevolen.


Progressieve Ascendant | 22,5 Aries - 7,5 Taurus Aries met Taurus karakteristieken
Mars-Venus karakteriseert Hartstochtelijk en zinnelijk.
Gevoel en activiteit zijn in harmonie. Humoristisch. Een zeer goed aspect.Progressieve Ascendant | 7,5 - 22,5 Taurus Taurus karakteristieken
Venus karakteriseert Het gevoel, de liefde, harmonie, kunstzin, schoonheid.Progressieve Ascendant Taurus geeft een rustige kalme, vriendelijke verschijning geneigd tot contemplatie en meditatie. Vooral in de jeugd veroorzaakt dit een grote aantrekkelijkheid wanneer de specifieke karaktereigenschappen nog niet tot volle ontwikkeling zijn gekomen. Want wanneer naderhand verschil van mening ontstaat is de natuur van Taurus te vast om de overtuiging prijs te geven. Het placide optreden kan dan afgewisseld worden door hevige driftbuien terwijl op sommige punten een eigenzinnigheid openbaart waarmee niet valt te redeneren. Dit geeft vooral in de jeugd veel lichamelijke kracht die veel goedmaakt van wat eventuele afflicties in de horoscoop op het gebied van gezondheid bederven. Bij alle voorkomende ziekten is het te danken aan het sterke gestel, wanneer telkens weer genezing intreedt. Het karakter van is eerlijk en betrouwbaar maar er bestaat kans voor zelfmisleiding en slechts van heel intieme of veelbewonderde personen uit de omgeving worden op- of aanmerkingen verwacht of ter harte genomen. Maar wanneer een fout helder is ingezien wordt dadelijk en gaarne hard gewerkt aan verbetering. De appreciatie voor het schone in de natuur blijft altijd levendig en er zal langs deze weg troost en sterkte te verkrijgen zijn wanneer de levensomstandigheden minder gunstig blijken.


Progressieve Ascendant | 22,5 Taurus - 7,5 Gemini Taurus met Gemini karakteristieken
Venus-Mercurius karakteriseert Verdiept de gevoeligheid, verzacht het verstandelijke. Zakelijke Kunstzin.Progressieve Ascendant | 7,5 - 22,5 Gemini Gemini karakteristieken
Mercurius karakteriseert Het verstand, het intellect, het begrip,
bevattelijkheid en onderscheidingsvermogen.Progressieve Ascendant Gemini brengt iets onevenwichtigs, iets tweedeligs in optreden en voorkomen. Nu eens vol optimisme, dan weer vol teneergeslagen besluitenloosheid. Steeds het goede willend maar soms zich onmachtig voelend het ooit te bereiken. Beiderlei stemmingen zijn echt niet van lange duur. Het wezen is te actief, te zeer verlangend naar nieuwe impressies om lang bij een ding te blijven stilstaan. Op vreemden en in gezelschap kan zodoende een zeer geanimeerde, charmerende indruk worden gemaakt. Gemini brengt veel aangename, min of meer oppervlakkige relaties, literaire bekwaamheden en een buitengewoon talent om anderen te imiteren en karakteristeren. Het eigen optreden is trouwens ook zeer typisch door de vele gestes die onder het spreken worden gemaakt. Wat de werkzaamheden en liefhebberijen betreft zij aangeraden van alles dat aangepakt wordt, een helder begrip en een zuiver oordeel te vormen alvorens er met anderen over te spreken of het weer links te laten liggen. De veelheid ontaardt anders gauw in halfheid. De zucht om te weten beheerst reeds in de kindsheid het hele wezen, en de vragen naar het hoe en waarom der dingen. Ook op godsdienstig gebied zullen hierdoor conflicten ontstaan. Het kinderlijk vertrouwende geloof wordt door steeds getoetst aan het verstand en wanneer er geen bevredigende oplossing wordt gevonden ontstaat een diepe neerslachtigheid die soms kan overslaan tot het lijnrecht tegenovergestelde van de oorpsronkelijke aard een volkomen ongeloof aan de grond aller dingen en wantrouwen tegenover alle mensen.


Progressieve Ascendant | 22,5 Gemini - 7,5 Cancer Gemini met Cancer karakteristieken
Mercurius-Maan karakteriseert Intelligent, bewegelijk, logisch, geestig, zin voor humor.
Het verstand en de innerlijke belevenissen gaan samen. Optimitisch en spraakzaam, vertrouwelijk.Progressieve Ascendant | 7,5 - 22,5 Cancer Cancer karakteristieken
Maan karakteriseert De ziel, het veld voor de emoties. Het onderbewustzijn.Progressieve Ascendant Cancer maakt het optreden zowel als de uiterlijke verschijning teruggetrokken, bescheiden en gauw gekwetst. Schijnbaar meegaand maar toch zelfbewust vasthoudend, leerzaam en bevattelijk. Achter alle onverschilligheid blijkt bij nader inzien een sterke eigenheid aanwezig te zijn de volstrekt niet zo gemakkelijk naar een anders hand te zetten is en die er zelfs eerder toe komt zo ongemerkt zelf de leiding in handen nemen. Nauwgezetheid en zorgzaamheid kenmerken iedere daad. Er wordt steeds prijs gesteld al het opgedragen werk onberispelijk te verrichten en ook met de naaste omgeving zoveel mogelijk eer in te leggen. Angst om zich bloot te geven belet dikwijls een prettige omgang en sluit veel gelegenheid tot het opdoen van kennis af. Hoewel er een sterk verlangen bestaat om het centrum van aandacht te kunnen zijn is dit type echter tevens onder verschillende omstandigheden, bij openbaar optreden timide. Het schijnt soms dat een de moed mist om in de buitenwereld te verschijnen. Sterke invloeden van buitenaf kunnen een stil zich terugtrekken veroorzaken wanneer blijven flinker zou zijn geweest. Menigmaal wordt dan ook getracht de aandacht op zich te vestigen juist door te schitteren door afwezigheid. Een zekere opvoedkundig bekwaamheid en hulpvaardigheid is niet te miskennen maar het zal steeds moeilijk vallen om het eigen ik geheel op zij te zetten om ten volle afstand te doen van het recht op dankbaarheid en wederkerige geborgenheid. In het dagelijks leven zal de geaardheid van zich uiten in een gevoeligheid voor behagelijke intieme schoonheid van klank, vorm en kleur. De grote ontvankelijkheid voor impressies, stemmingen en gedachten uit de omgeving maakt dat ook in occulte richting interessante experimenten gedaan kunnen worden. er bestaat bij onvoldoende zelfkritiek wel enige kans op afgunstige gevoelens jegens anderen wie het beter of gemakkelijker gaat, medelijden zal echter meer voorkomen dan medevreugde.


Progressieve Ascendant | 22,5 Cancer - 7,5 Leo Cancer met Leo karakteristieken
Maan-Mars karakteriseert Maakt avontuurlijk en actief. Vlijtig en Intelligent.Progressieve Ascendant | 7,5 - 22,5 Leo Leo karakteristieken
Zon karakteriseert De Geest. Het "Ik". De Goddelijke Vonk. De individualiteit,
de werkelijke mens.Progressieve Ascendant Leo geeft aan het voorkomen en de uiterlijk verschijning de fierheid, de waardigheid en noblesse die zo goed aangeduid worden door de Leeuw. Een prettige stralende levensvreugde gaat van de hele verschijning uit vooral in een goedgezinde omgeving. Gezelschappen liefst enigszins aristocratisch of chic getint hebben grote aantrekkelijkheid op Leo en worden dan ook bij voorkeur gezocht terwijl er zeer veel prijs wordt gesteld hier een voorname plaats in te nemen. Bij opgewekte stemmingen komt de zonnige stralende zijde goed tot uiting en zal het optreden gekenmerkt worden door hartelijke vreugde en loyale gastvrijheid, wat een gunstige uitwerking kan hebben op de gehele omgeving. Er moet echter steeds voor gewaakt worden dat deze houding niet alleen maar aangenomen wordt om de lof en bijval te oogsten, daar dit een belemmering zou worden voor de ontplooing van het karakter. De houding tegenover minderen is welwillend doch autoritair. Gehoorzaamheid en toewijding worden als iets vanzelfsprekends verlangd en aanvaard. Ingeval deze uit mocht blijven, kent de verontwaardiging geen grenzen. De omgang met meerderen kenmerkt zich door een correcte hoffelijkheid die echter minder bedoeld is als eerbetoon aan die personen, dan wel als een middel om zich bij hen aangenaam te maken en mogelijk in hun kring te worden opgenomen. Het is raadzaam voor dit type zich wat van de opinies der mensen los te maken en te trachten zelfstandig en desnoods alleen datgene na te streven wat als goed en edel kan worden beschouwd. En zoveel te minder aan het verlangen om eer in te leggen toegegeven wordt, zoveel te groter zullen tenslotte bereikt worden. Daar hier het hart regeert, hebben deze types altijd veel hart voor hun medemensen wat zich voornamelijk uiten zal tegenover minder gevorderden, zoals jongeren, die met grote toewijding worden vooruitgeholpen. Bij innerlijke conflicten wordt tegenover de buitenwereld doorgaans een masker van trots en ongenaakbaarheid getoond.


Progressieve Ascendant | 22,5 Leo - 7,5 Virgo Leo met Virgo karakteristieken
Zon-Mercurius karakteriseert Verstand en wil gaan samen. Intellectuele Instelling.Progressieve Ascendant | 7,5 - 22,5 Virgo Virgo karakteristieken
Mercurius karakteriseert Het verstand, het intellect, het begrip,
bevattelijkheid en onderscheidingsvermogen.Progressieve Ascendant Virgo maakt het hele voorkomen en optreden vlug, doch gereserveerd en wijst op iemand die op kleinigheden let en in zijn kritische aard min of meer op zichzelf staat. Onder alle omstandigheden, zelfs tegenover de naaste omgeving, wordt een zekere afstand gehouden die het onderscheidende teken nooit geheel prijsgeeft. Deze afgescheidenheid uit zich ook in kieskeurigheid in spijs, drank omgeving taal etc. Alles wat op enigerlei wijze storend zou kunnen zijn wordt zorgvuldig vermeden en werkelijk zeer hevig is de onaangename gewaarwording wanneer anderen niet evenzo handelen. Aanwezig is een bijzondere vaardigheid in het ontdekken van kleinigheden die aan een anders oog ontsnappen en waar soms toch veel van afhangt. Dit komt vooral in zaken natuurlijk goed van pas. Gevoel voor orde en regel, systematische indeling der werkzaamheden en accurate administratie zijn hier tevens oorzaak van succes in die richting. Mercurius, de heerster is de handelsplaneet bij uitnemendheid. Waar echter voor gewaakt moet worden is het zich blind staren op de bijkomstigheden met gevaar van onderschatting der grote belangen. Het te scherp en spoedig bekritiseren van mensen en dingen waardoor het goede in hen over het hoofd wordt gezien lijdt tenslotte tot neerslachtigheid, humeurigheid en een overdreven angst voor ziekte. De moderne hygiene is geheel in virgonistische geest en geeft echter tevens de zo graag bezochte maar voor hen zo verkeerde gelegenheid om zich zorgen te maken over mogelijke ziekte-oorzaken. Juist voor dit teken is dat bezorgd zijn zoveel minder nodig dan voor andere omdat hun constitutie doorgaans bijzonder gezond is. Wel is het goed de kleinigheden te onderkennen maar ze mogen niet overheersen.


Progressieve Ascendant | 22,5 Virgo - 7,5 Libra Virgo met Libra karakteristieken
Mercurius-Venus karakteriseert Verdiept de gevoeligheid, verzacht het verstandelijke.
Maakt de kunstzin, indien aanwezig, ietwat zakelijk. Een goede stand voor schrijvers, journalisten, etc.Progressieve Ascendant | 7,5 - 22,5 Libra Libra karakteristieken
Venus-karakteriseert Het gevoel, de liefde, harmonie, kunstzin, schoonheid.Progressieve Ascendant Libra maakt de uiterlijke houding, welwillend, vriendelijk en beleeft. Er is een warme appreciatie voor het schone, rustige harmonische en een sterk verlangen om zelf daarmee niet in contrast te zijn. Het oordeel van anderen wordt, of schoon lang niet altijd gedeeld, toch steeds overwogen en niet zonder aanleiding in het openbaar aangevallen. Gaarne zal de rol van bemiddelaar tussen strijdige partijen opgenomen worden waarbij dan de striktste onpartijdigheid wordt betracht. Libra geeft trouwens reeds door die naam het beeld van wegen en overwegen terwijl de beheersing van Venus het verlangen naar eendracht en harmonie op de voorgrond brengt. De hulpvaardigheid is dikwijls op de ogenblikken dat er een beroep op gedaan wordt zo groot dat er naderhand dikwijls moeilijkheden ontstaan. Ook de andere sexe kan niet gemakkelijk iets geweigerd worden al is het gevraagde geheel in strijd met de eigen opvattingen en al wordt daarna de eigen bereidwilligheid verwenst. Het is raadzaam steeds te trachten werkelijk zichzelf te zijn en niet de een of andere rol te spelen die nooit of belangrijk wordt geacht, niets te zeggen of te doen dat morgen niet met dezelfde overtuiging gezegd of gedaan zou kunnen worden. Op anderen die reeds partij kozen maakt dit overwegen dikwijls de indruk van besluiteloosheid of onverschilligheid zelfs van luiheid. Men acht het kleurloos, koel en slechts gelijkgestemden weten te waarderen het vele dat werd overdacht, tegenover elkaar opgewogen met scherpte geordend om het verstoorde evenwicht te herstellen. Hier is de denker, niet de besluiteloze, die graag de leiding neemt en pietluttig werk moeten anderen maar verrichten. Marcheert dat niet vlot, dan is men spoedig uit het evenwicht. Ook maakt dit echter geneigd om zaken die niet direct afdoening vereisen uit te stellen zodat anderen nog wel eens moeten wachten. Het is dus heel gewenst ook in eigen leven regel te brengen, op gezette tijden te rusten en zich nooit overmatig in te spannen zodat alleen gewerkt wordt als ook de kracht tot werken er is. Het leven uit een evenwichtige uitgeruste stemming stelt in staat veel meer te doen dan fysiek krachtiger personen vermogen.


Progressieve Ascendant | 22,5 Libra - 7,5 Scorpio Libra met Scorpio karakteristieken
Venus-Pluto karakteriseert Plotselinge liefdesverhoudingen.
Geborene kan zijn levensinzicht met een slag loslaten.Progressieve Ascendant | 7,5 - 22,5 Scorpio Scorpio karakteristieken
Pluto karakteriseert Een verheven Mars, het instinct, machtswil.Progressieve Ascendant Scorpio maakt fysiek sterk wat onevenredig gebouwd. De gelaatskleur is veeltijds bleek. Lichamelijke vermoeienissen worden spoedig te boven gekomen. Scorpio maakt hartstochtelijk en gevoelig. Beheersing der sexualiteit en hooghouding van idealen kan de wilskracht sterken en energie brengen aan datgene waarmee maatschappelijk veel te bereiken is. Door verstandelijk inzicht kunnen de lagere driften afgestemd worden op produktief werk. Op verschillend terrein kan om vrij onbeduidende redenen de toorn gewekt worden die zich dan uit in dikwijls zeer onredelijke verwijten. De opmerkingsgave is bijzonder groot, karakters van onbekende personen worden soms reeds op het eerste gezicht juist aangevoeld en gedefineerd terwijl ook heel gauw ontdekt wordt wat zij liefst verzwijgen of verbergen. De eigen aard echter is zeer gesloten en neemt slechts weinigen in vertrouwen waarschijnlijk door de teleurstellingen en tegenwerkingen die reeds vroeg ondervonden zijn. Het optreden heeft doorgaans iets ernstigs en gereserveerds ofschoon volstrekt niet iets onvriendelijks. De aard van Pluto, de heerser openbaart zich in de blik der ogen die sterk zullen spreken tot iedereen terwijl van de hele verschijning een kracht schijnt uit te gaan waaraan veel succes te danken is. Ook een magnetisch vermogen waar het met enige oefening spoedig zal gelukken van eigen levenskracht ter genezing af te staan aan sympathieke lijdenden. Verdiept zich gaarne in de levensgeheimen zowel in de levens van andere mensen als in de vraagstukken van leven en dood in de gehele natuur. Het aanvoelen van de ziel der dingen en het onderkennen van anderer moeilijkheden is typisch voor.


Progressieve Ascendant | 22,5 Scorpio - 7,5 Sagittarius Scorpio met Sagittarius karakteristieken
Pluto-Jupiter karakteriseert Geborene heeft een grote overredingskracht op zijn omgeving.
Revolutionaire volksmenner.Progressieve Ascendant | 7,5 - 22,5 Sagittarius Sagittarius karakteristieken
Jupiter karakteriseert Vetrouwen, geloof, inzicht, rechtvaardigheid, hoop.Progressieve Ascendant Sagittarius geeft met zijn scherpe blik en treffende pijlen aan het voorkomen de vastberadenheid van iemand die weet wat hij wil en die ernstig zoekt naar de beste manier om zijn doel te bereiken. Het maakt het optreden beweeglijk, vief en vol expressie. Uitvoerig wordt gesproken over onderwerpen waar belang in wordt gesteld en ten volle wordt meegeleefd met het onderwerp van gesprek of van voordracht wat ook duidelijk blijkt uit de vele stembuigingen. Overeenkomstig het 9e huis is het leven gericht op het uitbreiden van bewustzijn, alle discussies en redevoeringen hebben ten doel te veroveren of benaderen van het alweten of albegrijpen. Het sterke innerlijke besef van menselijke saamhorigheid geeft dezelfde welwillende houding tegenover laag- en hooggeplaatsten in de maatschappij mits de betrokken personen zich niet door de een of andere daad strijdig met de idealen antipathiek hebben gemaakt. Want dan worden op nietsontziende manier hatelijkheden en verwijten geuit. Telkens en telkens wordt gewerkt aan de verspreiding van de eigen ideeen met iedereen die er voor in aanmerking komt en wordt erover gesproken en gedebatteerd. Reeds in de jeugd openbaart zich dit als een voortdurend willen weten. De overzagdiglijke dorst naar kennis die niet met een kluitje in het riet te sturen is en die niet loslaat voordat het inzicht is verkregen. De liefde voor de natuur en voor het leven in de open lucht spreekt zeer sterk terwijl ook een zeker vrij-godsdienstig gevoel de gemoedsaandoeningen beheerst. Eenzaamheid en afzondering geven ofschoon bij tijden wel eens gezocht op de duur geen voldoening. Al voelt het innerlijk zich soms door menselijke vooroordelen gekwetst toch zal steeds weer de menselijke sfeer gezocht worden want hier kan niets zijn volle waarde hebben wanneer het niet met anderen wordt gedeeld.


Progressieve Ascendant | 22,5 Sagittarius - 7,5 Capricorn Sagittarius met Capricorn karakteristieken
Jupiter-Saturnus karakteriseert Een gunstige verbinding voor maatschappelijke,
juridische en kerkelijke aangelegenheden d.w.z. een goede verhouding tussen ideaal
en werkelijkheid. Succesvol voor verwezenlijking van het gestelde doel.Progressieve Ascendant | 7,5 - 22,5 Capricorn Capricorn karakteristieken
Saturnus karakteriseert Het geweten, plicht, ernst, inkeer, angst, afzondering, twijfel, ontkenning.Progressieve Ascendant Capricorn geeft een zelfbeheerste, gesloten houding die tegenover vreemden soms zelf de indruk maakt van ongenaakbaarheid of ook wel van pedanterie. Er is veel werklust en veel eerzucht aaanwezig opdat er in het leven hard gewerkt zal worden. Het werk zal echter ongetwijfeld aan goede hoedanigheden winnen als de eigen persoon en de eigen belangen wat meer op de achtergrond blijven. Tegenover anderen, vooral jongeren, wordt graag enigzins vaderlijk, belerend opgetreden waartoe de deugdelijkheid der eigen ontwikkeling en het opmerkzame vermogen natuurlijk meewerken.Vetrouwen, achting en waardering van de zijde van anderen worden bijzonder op prijs gesteld maar wederkerig wordt niet zo gemakkelijk vertrouwen geschonken. Er is een voortdurende vrees om tegengewerkt, bedrogen of belasterd te worden. Een idee dat dikwijls de stemming bederft en veel zorgeloze vreugde verhindert. In min of meer officiele bezigheden zullen de capaciteiten het best tot uiting komen waar leiding en organisatie nodig zijn is het optreden verstandig beslist of suggestief. Een eigenaardigheid hier is de zin voor vormelijkheid en het besef van rang en stand op allerlei gebied van meerderen en minderen en met zeer veel nauwlettendheid worden dienovereenkomstig gedrag en gesprekken geregeld. Er moet echter voor gezorgd worden zich niet door uiterlijk vertoon van de wijs te laten brengen opdat niet meer eer bewezen wordt aan hen die het eigenlijk minder waard zijn. Ook eigen uiterlijk wordt steeds zo goed mogelijk verzorgd. Soms wordt een houding wordt aangenomen, een schijn of reeds meer is bereikt dan met zichzelf bewust is te kunnen presteren om zodoende eerder de publieke erkenning te oogsten. Men weet dat zwijgen goud is en toch zal dit type graag door het gebruik van grote woorden trachten anderen te overbluffen en naar eigen wil zetten, zelfs al wordt nog niet eens de juiste betekenis gekend van dat, wat wordt gezegd.


Progressieve Ascendant | 22,5 Capricorn - 7,5 Aquarius Capricorn met Aquarius karakteristieken
Saturnus-Uranus karakteriseert Beheerste intuitie. Wetenschappelijk getoetste invallen
worden langzaam en wel-overwogen in de praktijk toegepast.Progressieve Ascendant | 7,5 - 22,5 Aquarius Aquarius karakteristieken
Uranus karakteriseert Intuitie, verandering, snelheid, sensatie. Het "bovenbewustzijn".Progressieve Ascendant Aquarius maakt het optreden innemend en humaan, doorgaans opgewekt en zelden ontmoedigd.
De heerser Uranus geeft echterbijzondere neigingen. Goede aspecten wekken grote belangstelling voor de studie der natuurkunde, astrologie en symboliek. Hierover wordt gaarne gedacht en gedebatteerd voornamelijk met de bedoeling om een juister inzicht te krijgen in het wezen van een mens en zijn plaats in de cosmos en niet zozeer terwille van de wetenschappen zelf. De omgang met anderen zal over het algemeen goed vlotten en de connecties zullen waarschijnlijk gunstig blijken zowel voor de maatschappelijke als de morele welstand. Afflicties kunnen echter min of meer grote excentriciteit en eigenzinnigheid teweegbrengen. Het geeft verder een eigen, dikwijls een originele kijk op mensen en dingen en dit teken typeert de natuur- onderzoeker en mensenkenner. Een zekere spotzucht is echter niet te miskennen en dikwijls kan bij het opmerken en doorzien van anderer fouten of zwakheden genoten worden onder een masker van leuke onnozelheid en vriendelijke belangstelling.


Progressieve Ascendant | 22,5 Aquarius - 7,5 Pisces Aquarius met Pisces karakteristieken
Uranus-Neptunus karakteriseert Overspanning. Zin voor mystiek. Groot idealisme. Inspiratie.Progressieve Ascendant | 7,5 - 22,5 Pisces Pisces
Neptunus karakteriseert Fantasie, inspiratie, bedwelming. Het "onderbewustzijn".Progressieve Ascendant Pisces maakt overgevoelig en zeer ontvankelijk voor emoties. Er wordt veel meer gevoeld dat wat van eigen waarnemen wordt uitgelaten. Enorm veel van wat doorgaans slecht of verkeerd wordt genoemd, wordt begrepen en hierdoor ontstaan menigmaal een meegaandheid die niet altijd gunstig werkt. Daarvoor is het taak zich meer te laten bepalen en zorgvuldigheid te betrachten in de keuze der vrienden daar er anders veel kans bestaat voor praatjes en laster. Het verlangen om een ander terwille te zijn maakt toegevend ook wel zelftoegeeflijk. Alles weten doet alles vergeven is een der karaktereigen-schappen die een grote deugd genoemd kan worden wanneer het tot krachtdadig helpend optreden voert doch die enigszins gevaarlijk wordt wanneer eigen oorspronkelijke goede ideeen er door verloren gaan en het resultaat niet opheffend maar neerhalend is. Dit type is het stille water met de diepe grond dat getrokken wordt tot het onbekende, mystieke. Gevoelig en geneigd tot meegaan ook zonder precies te weten en te vragen waarheen. Het brengt een zekere onverschilligheid voor het eigendom mee. Het verlangen naar eenvoudig leven gepaard gaande met schoonheid wordt voor alle mensenkinderen gewenst. Het maakt de verschijning bedrijvig doch dikwijls timide wat min of meer een beperking is voor het individueel bewustzijn. Dit type wil dikwijls te bescheiden op de achtergrond blijven en het discours aan anderen overlaten voornamelijk wanneer die zich enige meerdere kennis aanmatigen. Wanneer echter een kwestie in wetenschappelijke kring wordt behandeld wordt gaarne ook het eigen oordeel en het resultaat van eigen naarstig onderzoek ten beste gegeven. Geen abstracte theorieen doch praktische opmerkingen worden dan aangevoerd op kritisch vragende wijze.


Progressieve Ascendant | 22,5 Pisces - 7,5 Aries Pisces met Aries karakteristieken
Neptunus-Mars karakteriseert Men zet zijn fantasie om in daden. Kunstenaarsaspect.
Up | Down | Top | Bottom
Yod | DeAardeVanuitDeHemel | Noordelijke Maansknoop | Spirituele Astrologie | Karmische Astrologie | Relatie Astrologie | Maan Astrologie Tekens | Astrologische Huizen | Zon Maan en Planeten | Zodiacale Aspecten . Carrieregids | Beroep in de Horoscoop De Ascendant | Solaar Horoscoop | Pr. Asc | Pr.Zon | Pr.Maan| Problemen | Hypnose| Astrologie Economie | Progressieve Ascendant | Progressies Ascendant
AstroTherapie Astrologie |Cheiron Astrologie |Zwarte Maan Lilith| Astrologie Consult | Reincarnatie Is... | Astrologie Lezingen
Psychologische Astrologie | Progressieve Horoscoop | Reincarnatietherapie Praktijk | Sessie | Vegetarisch Eten |Gelukspunt | PF Ascendant | Antecedent | Ascedant | De ascendant | Aspecten van een horoscoop werken pas volledig uit indien ze zijn verbonden met de heer van de Ascendant.
Penny Kinsky | AstroTherapieAstroscala | AstroTherapieAstrologe Lea Manders | AstrotherapieAstromedia | AstrotherapieAstrologischNet | AstrotherapieAstroInsight | Astrotherapie
Praktijk +31 (0)6 33 69 75 96


Progressieve Ascendant


In de geboortehoroscoop is de ascendant zoals elders beschreven, het belangrijkste uitgangspunt van de geboortehoroscoop.
De ascendant laat zien hoe de geborene zich verhoudt tot de buitenwereld en door deze buitenwereld wordt waargenomen.
Ook de ascendant kan progressief bekeken worden. Het geeft een duidelijk beeld van hoe de geborene in de loop van het leven, door een wissel van ascendant heel anders naar de buitenwereld gaat kijken en zelf wordt waargenomen. Geboren met ascendant Taurus bijvoorbeeld maakt kalm, behoedzaam en geeft een rustige, naar harmonie zoekende individu. Indien vervolgens rond bijvoorbeeld het 8e jaar hier een tekenwissel plaats vindt naar Gemini geeft dit enorme verlevendiging en maakt dit de geborene zeer levenlustig en geeft dit een sterke impuls contacten te leggen in de buitenwereld en er veel op uit te gaan. Verandert dit dan weer, rond het 35e levensjaar, in een ascendant Cancer dan kan men waarnemen dat geborene zich terugtrekt uit al die levendigheid en meer in zichzelf gekeerd, de eigen emoties en het eigen thuis als ijkpunt van het leven gaat beschouwen. Komt vervolgens, rond 73 jarige leeftijd, ascendant Leeuw tevoorschijn, dan zal de geborene gedreven door ambitie zich juist zeer bewust in de maatschappij een positie proberen te verwerven.


Progressieve Ascendant | Prachtige Geboorte-horoscoop verandert Progressief in Drama


Indien de geborene over een prachtige ofwel krachtige geboorte-horoscoop beschikt, zou dit op het eerste oog ook duiden op een harmonieus en aangenaam leven. Veel driehoeken, sextielen, een vlieger of een grote driehoek in de geboorte-horoscoop goed verbonden met de ascendant. Het lijkt te mooi om waar te zijn. En dat is het ook. Indien men hiermee incarneert duidt dit wel op een edel karakter waar eerdere moeilijkheden zijn overwonnen. Het driehoek-aspect, een horoscoop-aspect van 120 graden duidt immers dat de karaktereigenschap gerepresenteerd door de geaspecteerde planeten als overwinnaar uit de strijd getreden is en nu een vast en onafscheidelijk bezit van het Ego geworden, onvervreemdbaar en een krachtige steun dus op de levensweg. Deze individu oogst hier dus de vruchten van een moeilijk verkregen zegepraal. Dat is heel fraai. In dit leven echter is deze geboorte-horoscoop uitgangspunt om de volgende hindernissen te overwinnen die worden geduidt door de opvolgende aspecten.


Het driehoek-aspect [120 graden] wordt logischerwijs gevolgd door het vierkant [90 graden] of
anderzijds sesquiquadraat [135 graden] en vervolgens het inconjunct [150 graden].


Het vierkant duidt het aspect van 90 graden en hier vindt een loutering plaats, niet in hoofdzaak op het mentale en op
het astrale gebied, doch vooral op het fysieke gebied, en daar hier de weerstand het grootst is, belooft dit aspect een harde strijd, een tegenstand in de krachtigste vorm. Al wat men tracht uit te voeren, heeft neiging om te mislukken, doordat men overal tegenstand heeft te overwinnen. Het hoogste in de individu moet wassen en de zelfzucht minder worden, afsterven.


Het sesquiquadraat duidt het aspect van 135 graden - het 1,5-vierkant kan worden beschouwd als een tweede loutering op het astrale gebied. Dit aspect wordt op het fysieke gebied getest door storing, verwarring, verwikkeling, onverwacht dwarsbomen.
Het duidt een doorkruising van het juiste.


Quincunx of Inconjunct duidt het aspect van 150 graden, aspect van het Jod- of Yod-figuur en kan worden beschouwd als een tweede loutering op het mentale gebied. Het dwingt tot een keuze uit twee mogelijkheden, waarbij men dan meestal betreurt dat men van het andere heeft moeten afzien. Maar dit aspect kan ook geluk door ervan-afzien geven. Een gevoel van bevrijding na een gebracht offer.


Progressieve Ascendant | Prachtige Geboorte-horoscoop verandert Progressief in Drama [deel 2]


Door de veranderende - progressieve - ascendant plus de veranderende - progressieve - planeet-standen ontstaat er een aaneen schakeling van mogelijkheden in de loop van het leven om in te haken in de buitenwereld. Of zoals hierboven beschreven: Vanuit een edel karakter wil men oprecht goed doen, maar wordt geconfronteerd met moeilijkheden met betrekking tot die buitenwereld. Hieronder volgt een globale gevolgtrekking van de progressieve bewegingen gebaseerd op bovenstaand voorbeeld [gegeven graden kunt u zelf tot aspecten interpreteren]. Het is belangrijk stap-voor-stap Heer 1 staat in Huis... en dan die 2 huis-heren ten opzichte van elkaar, in aspect te bekijken. Al zijn andere aspecten nog zo mooi, ze zullen toch niet die gewenste uitwerking hebben als ze niet op deze wijze schakelen. Om het overzichtelijk te houden bekijken we op deze pagina alleen de verbindingen met de ascendant van de horoscoop die op deze website wordt geinterpreteerd. Uiteraard dienen alle 12 huis-heer-verbindingen bekeken te worden. De Aspecten van een Horoscoop werken pas volledig uit, indien ze zijn verbonden met de heer van de Ascendant. Deze moeten dus of een aspect vormen of dispositor zijn of op een andere wijze zijn ingeschakeld anders komt het aspect niet tot praktische uitwerking. De aspecten op de Ascendant werken direct op de persoonlijkheid.


Geboren met Taurus op de ascendant:
Heer 1 [Asc. Taurus Venus] valt op cusp Huis 6 [Cusp6 Virgo Mercurius] Huisheren 1|6 Venus-Mercurius afstand 3 graden.Rond het 8e jaar vindt er een ascendant-tekenwissel plaats naar Gemini:
Heer 1 [Asc. Gemini Mercurius] in Huis 5 [Cusp5 Leo Zon] Huisheren 1|5 Mercurius-Zon afstand 19 graden.Rond het 35e jaar vindt er op de ascendant een tekenwissel plaats naar Cancer:
Heer 1 [Asc. Cancer Maan] valt in Huis 5 [Cusp5 Virgo Mercurius] Huisheren 1|5 Maan-Mercurius afstand 7 graden.Progressieve Ascendant Cancer | Progressieve Maan


Cancer op de ascendant geeft de geborene veel mogelijkheden en omstandigheden om een schat aan ervaring op te doen op de innerlijke gebieden via de Maan die door de astrologische huizen de levensgebieden weerspiegelt. De Progressieve Ascendant Cancer duurt ongeveer 30 jaar. En haar dispositor [= planeet die bij het teken hoort] Maan loopt eveneens een radix-rondje in plusminus 30 jaar. Hiermee is de Ascendant Cancer als enig teken meest veelzijdig om als individu bewustwording op te doen op alle levensgebieden. De Maan representeert het gevoelsleven en raakt alle planeten vanuit alle mogelijke hoeken | aspecten!


Rond het 40e jaar staat de MC op de laatste graden van Aquarius en de progressieve Maan komt dat teken net in.
Heer 1 [Asc. Cancer Maan] valt in Huis 9 [Cusp9,10 Aquarius Uranus] Huisheren 1|9,10 Maan-Uranus afstand 120 graden.Rond het 44e jaar verschuift de MC naar Pisces en verschuift Neptunus naar huis 5:
Heer 1 [Asc. Cancer Maan] valt in Huis 10 [Cusp10 Pisces Neptunus] Huisheren 1|10 Maan-Neptunus afstand 120 graden.Rond het 73e jaar vindt er op de ascendant een tekenwissel plaats naar Leo:
Heer 1 [Asc. Leo Zon] in Huis 4 [Cusp4 Libra Venus] Huisheren 1|4 Zon-Venus afstand 35 graden.De natuurlijke aanleg van deze geborene is:
Heer 1 [Taurus] | Heer 10 [Capricorn]
Van nature erg praktisch en houdt zich bij voorkeur bezig met alledaagse zaken.Vanaf het 8e jaar komt er belangstelling voor: | Deze geborene richt zich op:
Heer 1 [Gemini] | Heer 10 [Capricorn]
Intellectueel onderzoek, verstandelijk werk.Vanaf het 10e jaar komt er belangstelling voor: | Deze geborene richt zich op:
Heer 1 [Gemini] | Heer 10 [Aquarius]
Wil graag met de nieuwste foefjes werken, beschikt over goede mentale vermogens.Vanaf het 35e jaar komt er belangstelling voor: | Deze geborene richt zich op:
Heer 1 [Cancer] | Heer 10 [Aquarius]
Wil graag met anderen werken, maar moet wel een eigen vakbekwaamheid hebben.Vanaf het 41e jaar komt er belangstelling voor: | Deze geborene richt zich op:
Heer 1 [Cancer] | Heer 10 [Pisces]
Voelt zich aangetrokken tot kunstzinnig werk, belangstelling voor de zee.Vanaf het 69e jaar komt er belangstelling voor: | Deze geborene richt zich op:
Heer 1 [Cancer] | Heer 10 [Aries]
Combineert graag het praktische en het kunstzinnige.Vanaf het 73e jaar komt er belangstelling voor: | Deze geborene richt zich op:
Heer 1 [Leo] | Heer 10 [Aries]
Een baan met gezag over anderen, buitenlucht, een baan in de vrijetijdsbesteding.Vanaf het 97e jaar komt er belangstelling voor: | Deze geborene richt zich op:
Heer 1 [Leo] | Heer 10 [Taurus]
Betrouwbaar, kan goed organiseren, gesteld op een complimentje, geschikt voor 'n eigen restaurant.Progressieve Ascendant | Gekleurd door de Decanaten:Zoals elders op de website beschreven zijn er diverse methoden om de decanaten te interpreteren. De decanaat [deca=tien] verdeelt ieder teken in 3 maal tien graden. Op de pagina psychologische astrologie beschrijf ik de decanaat-kleuring door de opvolgende tekens. Voor het interpreteren van de ascendant-decanaten ben ik van mening dat ieder teken gekleurd wordt door het voorafgaande respectievelijk het daaropvolgende teken. Bijvoorbeeld staat de Progressieve Ascendant momenteel op 6Cancer29 dan dient gelezen te worden en Ascendant Gemini - en Cancer.Progressieve Ascendant | 7,5 - 22,5 Aries Aries karakteristieken
Mars karakteriseert De wil, energie, begeerte, drift en moed, sexualiteit.Progressieve Ascendant Aries geeft iets levendigs, iets bewegelijks en martiaals in het voorkomen. Er is enthousiasme voor nieuwe plannen en ideeen. Nieuwe gedachten, nieuwe ontwerpen oefenen een sterke aantrekking uit op Ascendant Aries en wanneer eenmaal een idee aangenomen of begrepen is, wordt die met alle energie en kracht voorgestaan en doorgevoerd zonder dat aandacht wordt geschonken aan de mogelijk minder goede of onzekere zijde. Meestal echter is het geduld om het nieuwe rustig te ontwikkelen niet zeer groot en wordt veel bedorven door de zucht om dadelijk resultaten te willen zien. Ofschoon dan ook nog zo gaarne in alle ondernemingen de leiding wordt genomen is het beter dat toch altijd een hoger geplaatste de teugels in handen houdt, de enthousiaste werkkracht en de originele bevindingen leidt zo in de richting en op de wijze die het meeest succes belooft.


Ook zal men aan moeten vullen wat door voortvarendheid werd vergeten, en herstellen wat onverstandig werd aangepakt. Wanneer het gehele wezen in rust is, wat niet vaak voorkomt, dan zijn toch de ogen voortdurend scherp in actie. De hele wijze van Aries optreden is levenslustig, optimistisch, al kunnen zich bij uitzondering wel eens vlagen van mismoedigheid en teleurstelling voordoen. Meestal echter ontstaat dan uit zo'n stemming een hevig verzet tegen het Noodlot, waaraan uiting gegeven kan worden op een manier, die naderhand berouwt. Hoofdpijnen zijn het gevolg van dergelijke uitbarstingen. De prikkelbaarheid is vrij groot en heel weinig wordt verdragen dat de eer of het zelfgevoel kwetst. Aan de andere kant zal in het heetst van de strijd, materieel of geestelijk, ternauwernood merken dat hij belangrijke verliezen lijdt of zware tegenstand heeft te verduren zo is hij in beslag genomen door hetgeen verdedigt. Zo kan soms in een door iedereen reeds opgegeven kamp tenslotte toch nog overwonnen worden. Dit zal ook duidelijk uitkomen bij het beoefenen van verschillende takken van sport, wat steeds met voorliefde gedaan wordt. Alle overdrijving zij vermeden, bij het minste gevoel van overspanning is rust aanbevolen.


Progressieve Ascendant | 22,5 Aries - 7,5 Taurus Aries met Taurus karakteristieken
Mars-Venus karakteriseert Hartstochtelijk en zinnelijk.
Gevoel en activiteit zijn in harmonie. Humoristisch. Een zeer goed aspect.Progressieve Ascendant | 7,5 - 22,5 Taurus Taurus karakteristieken
Venus karakteriseert Het gevoel, de liefde, harmonie, kunstzin, schoonheid.Progressieve Ascendant Taurus geeft een rustige kalme, vriendelijke verschijning geneigd tot contemplatie en meditatie. Vooral in de jeugd veroorzaakt dit een grote aantrekkelijkheid wanneer de specifieke karaktereigenschappen nog niet tot volle ontwikkeling zijn gekomen. Want wanneer naderhand verschil van mening ontstaat is de natuur van Taurus te vast om de overtuiging prijs te geven. Het placide optreden kan dan afgewisseld worden door hevige driftbuien terwijl op sommige punten een eigenzinnigheid openbaart waarmee niet valt te redeneren. Dit geeft vooral in de jeugd veel lichamelijke kracht die veel goedmaakt van wat eventuele afflicties in de horoscoop op het gebied van gezondheid bederven. Bij alle voorkomende ziekten is het te danken aan het sterke gestel, wanneer telkens weer genezing intreedt. Het karakter van is eerlijk en betrouwbaar maar er bestaat kans voor zelfmisleiding en slechts van heel intieme of veelbewonderde personen uit de omgeving worden op- of aanmerkingen verwacht of ter harte genomen. Maar wanneer een fout helder is ingezien wordt dadelijk en gaarne hard gewerkt aan verbetering. De appreciatie voor het schone in de natuur blijft altijd levendig en er zal langs deze weg troost en sterkte te verkrijgen zijn wanneer de levensomstandigheden minder gunstig blijken.


Progressieve Ascendant | 22,5 Taurus - 7,5 Gemini Taurus met Gemini karakteristieken
Venus-Mercurius karakteriseert Verdiept de gevoeligheid, verzacht het verstandelijke. Zakelijke Kunstzin.Progressieve Ascendant | 7,5 - 22,5 Gemini Gemini karakteristieken
Mercurius karakteriseert Het verstand, het intellect, het begrip,
bevattelijkheid en onderscheidingsvermogen.Progressieve Ascendant Gemini brengt iets onevenwichtigs, iets tweedeligs in optreden en voorkomen. Nu eens vol optimisme, dan weer vol teneergeslagen besluitenloosheid. Steeds het goede willend maar soms zich onmachtig voelend het ooit te bereiken. Beiderlei stemmingen zijn echt niet van lange duur. Het wezen is te actief, te zeer verlangend naar nieuwe impressies om lang bij een ding te blijven stilstaan. Op vreemden en in gezelschap kan zodoende een zeer geanimeerde, charmerende indruk worden gemaakt. Gemini brengt veel aangename, min of meer oppervlakkige relaties, literaire bekwaamheden en een buitengewoon talent om anderen te imiteren en karakteristeren. Het eigen optreden is trouwens ook zeer typisch door de vele gestes die onder het spreken worden gemaakt. Wat de werkzaamheden en liefhebberijen betreft zij aangeraden van alles dat aangepakt wordt, een helder begrip en een zuiver oordeel te vormen alvorens er met anderen over te spreken of het weer links te laten liggen. De veelheid ontaardt anders gauw in halfheid. De zucht om te weten beheerst reeds in de kindsheid het hele wezen, en de vragen naar het hoe en waarom der dingen. Ook op godsdienstig gebied zullen hierdoor conflicten ontstaan. Het kinderlijk vertrouwende geloof wordt door steeds getoetst aan het verstand en wanneer er geen bevredigende oplossing wordt gevonden ontstaat een diepe neerslachtigheid die soms kan overslaan tot het lijnrecht tegenovergestelde van de oorpsronkelijke aard een volkomen ongeloof aan de grond aller dingen en wantrouwen tegenover alle mensen.


Progressieve Ascendant | 22,5 Gemini - 7,5 Cancer Gemini met Cancer karakteristieken
Mercurius-Maan karakteriseert Intelligent, bewegelijk, logisch, geestig, zin voor humor.
Het verstand en de innerlijke belevenissen gaan samen. Optimitisch en spraakzaam, vertrouwelijk.Progressieve Ascendant | 7,5 - 22,5 Cancer Cancer karakteristieken
Maan karakteriseert De ziel, het veld voor de emoties. Het onderbewustzijn.Progressieve Ascendant Cancer maakt het optreden zowel als de uiterlijke verschijning teruggetrokken, bescheiden en gauw gekwetst. Schijnbaar meegaand maar toch zelfbewust vasthoudend, leerzaam en bevattelijk. Achter alle onverschilligheid blijkt bij nader inzien een sterke eigenheid aanwezig te zijn de volstrekt niet zo gemakkelijk naar een anders hand te zetten is en die er zelfs eerder toe komt zo ongemerkt zelf de leiding in handen nemen. Nauwgezetheid en zorgzaamheid kenmerken iedere daad. Er wordt steeds prijs gesteld al het opgedragen werk onberispelijk te verrichten en ook met de naaste omgeving zoveel mogelijk eer in te leggen. Angst om zich bloot te geven belet dikwijls een prettige omgang en sluit veel gelegenheid tot het opdoen van kennis af. Hoewel er een sterk verlangen bestaat om het centrum van aandacht te kunnen zijn is dit type echter tevens onder verschillende omstandigheden, bij openbaar optreden timide. Het schijnt soms dat een de moed mist om in de buitenwereld te verschijnen. Sterke invloeden van buitenaf kunnen een stil zich terugtrekken veroorzaken wanneer blijven flinker zou zijn geweest. Menigmaal wordt dan ook getracht de aandacht op zich te vestigen juist door te schitteren door afwezigheid. Een zekere opvoedkundig bekwaamheid en hulpvaardigheid is niet te miskennen maar het zal steeds moeilijk vallen om het eigen ik geheel op zij te zetten om ten volle afstand te doen van het recht op dankbaarheid en wederkerige geborgenheid. In het dagelijks leven zal de geaardheid van zich uiten in een gevoeligheid voor behagelijke intieme schoonheid van klank, vorm en kleur. De grote ontvankelijkheid voor impressies, stemmingen en gedachten uit de omgeving maakt dat ook in occulte richting interessante experimenten gedaan kunnen worden. er bestaat bij onvoldoende zelfkritiek wel enige kans op afgunstige gevoelens jegens anderen wie het beter of gemakkelijker gaat, medelijden zal echter meer voorkomen dan medevreugde.


Progressieve Ascendant | 22,5 Cancer - 7,5 Leo Cancer met Leo karakteristieken
Maan-Mars karakteriseert Maakt avontuurlijk en actief. Vlijtig en Intelligent.Progressieve Ascendant | 7,5 - 22,5 Leo Leo karakteristieken
Zon karakteriseert De Geest. Het "Ik". De Goddelijke Vonk. De individualiteit,
de werkelijke mens.Progressieve Ascendant Leo geeft aan het voorkomen en de uiterlijk verschijning de fierheid, de waardigheid en noblesse die zo goed aangeduid worden door de Leeuw. Een prettige stralende levensvreugde gaat van de hele verschijning uit vooral in een goedgezinde omgeving. Gezelschappen liefst enigszins aristocratisch of chic getint hebben grote aantrekkelijkheid op Leo en worden dan ook bij voorkeur gezocht terwijl er zeer veel prijs wordt gesteld hier een voorname plaats in te nemen. Bij opgewekte stemmingen komt de zonnige stralende zijde goed tot uiting en zal het optreden gekenmerkt worden door hartelijke vreugde en loyale gastvrijheid, wat een gunstige uitwerking kan hebben op de gehele omgeving. Er moet echter steeds voor gewaakt worden dat deze houding niet alleen maar aangenomen wordt om de lof en bijval te oogsten, daar dit een belemmering zou worden voor de ontplooing van het karakter. De houding tegenover minderen is welwillend doch autoritair. Gehoorzaamheid en toewijding worden als iets vanzelfsprekends verlangd en aanvaard. Ingeval deze uit mocht blijven, kent de verontwaardiging geen grenzen. De omgang met meerderen kenmerkt zich door een correcte hoffelijkheid die echter minder bedoeld is als eerbetoon aan die personen, dan wel als een middel om zich bij hen aangenaam te maken en mogelijk in hun kring te worden opgenomen. Het is raadzaam voor dit type zich wat van de opinies der mensen los te maken en te trachten zelfstandig en desnoods alleen datgene na te streven wat als goed en edel kan worden beschouwd. En zoveel te minder aan het verlangen om eer in te leggen toegegeven wordt, zoveel te groter zullen tenslotte bereikt worden. Daar hier het hart regeert, hebben deze types altijd veel hart voor hun medemensen wat zich voornamelijk uiten zal tegenover minder gevorderden, zoals jongeren, die met grote toewijding worden vooruitgeholpen. Bij innerlijke conflicten wordt tegenover de buitenwereld doorgaans een masker van trots en ongenaakbaarheid getoond.


Progressieve Ascendant | 22,5 Leo - 7,5 Virgo Leo met Virgo karakteristieken
Zon-Mercurius karakteriseert Verstand en wil gaan samen. Intellectuele Instelling.Progressieve Ascendant | 7,5 - 22,5 Virgo Virgo karakteristieken
Mercurius karakteriseert Het verstand, het intellect, het begrip,
bevattelijkheid en onderscheidingsvermogen.Progressieve Ascendant Virgo maakt het hele voorkomen en optreden vlug, doch gereserveerd en wijst op iemand die op kleinigheden let en in zijn kritische aard min of meer op zichzelf staat. Onder alle omstandigheden, zelfs tegenover de naaste omgeving, wordt een zekere afstand gehouden die het onderscheidende teken nooit geheel prijsgeeft. Deze afgescheidenheid uit zich ook in kieskeurigheid in spijs, drank omgeving taal etc. Alles wat op enigerlei wijze storend zou kunnen zijn wordt zorgvuldig vermeden en werkelijk zeer hevig is de onaangename gewaarwording wanneer anderen niet evenzo handelen. Aanwezig is een bijzondere vaardigheid in het ontdekken van kleinigheden die aan een anders oog ontsnappen en waar soms toch veel van afhangt. Dit komt vooral in zaken natuurlijk goed van pas. Gevoel voor orde en regel, systematische indeling der werkzaamheden en accurate administratie zijn hier tevens oorzaak van succes in die richting. Mercurius, de heerster is de handelsplaneet bij uitnemendheid. Waar echter voor gewaakt moet worden is het zich blind staren op de bijkomstigheden met gevaar van onderschatting der grote belangen. Het te scherp en spoedig bekritiseren van mensen en dingen waardoor het goede in hen over het hoofd wordt gezien lijdt tenslotte tot neerslachtigheid, humeurigheid en een overdreven angst voor ziekte. De moderne hygiene is geheel in virgonistische geest en geeft echter tevens de zo graag bezochte maar voor hen zo verkeerde gelegenheid om zich zorgen te maken over mogelijke ziekte-oorzaken. Juist voor dit teken is dat bezorgd zijn zoveel minder nodig dan voor andere omdat hun constitutie doorgaans bijzonder gezond is. Wel is het goed de kleinigheden te onderkennen maar ze mogen niet overheersen.


Progressieve Ascendant | 22,5 Virgo - 7,5 Libra Virgo met Libra karakteristieken
Mercurius-Venus karakteriseert Verdiept de gevoeligheid, verzacht het verstandelijke.
Maakt de kunstzin, indien aanwezig, ietwat zakelijk. Een goede stand voor schrijvers, journalisten, etc.Progressieve Ascendant | 7,5 - 22,5 Libra Libra karakteristieken
Venus-karakteriseert Het gevoel, de liefde, harmonie, kunstzin, schoonheid.Progressieve Ascendant Libra maakt de uiterlijke houding, welwillend, vriendelijk en beleeft. Er is een warme appreciatie voor het schone, rustige harmonische en een sterk verlangen om zelf daarmee niet in contrast te zijn. Het oordeel van anderen wordt, of schoon lang niet altijd gedeeld, toch steeds overwogen en niet zonder aanleiding in het openbaar aangevallen. Gaarne zal de rol van bemiddelaar tussen strijdige partijen opgenomen worden waarbij dan de striktste onpartijdigheid wordt betracht. Libra geeft trouwens reeds door die naam het beeld van wegen en overwegen terwijl de beheersing van Venus het verlangen naar eendracht en harmonie op de voorgrond brengt. De hulpvaardigheid is dikwijls op de ogenblikken dat er een beroep op gedaan wordt zo groot dat er naderhand dikwijls moeilijkheden ontstaan. Ook de andere sexe kan niet gemakkelijk iets geweigerd worden al is het gevraagde geheel in strijd met de eigen opvattingen en al wordt daarna de eigen bereidwilligheid verwenst. Het is raadzaam steeds te trachten werkelijk zichzelf te zijn en niet de een of andere rol te spelen die nooit of belangrijk wordt geacht, niets te zeggen of te doen dat morgen niet met dezelfde overtuiging gezegd of gedaan zou kunnen worden. Op anderen die reeds partij kozen maakt dit overwegen dikwijls de indruk van besluiteloosheid of onverschilligheid zelfs van luiheid. Men acht het kleurloos, koel en slechts gelijkgestemden weten te waarderen het vele dat werd overdacht, tegenover elkaar opgewogen met scherpte geordend om het verstoorde evenwicht te herstellen. Hier is de denker, niet de besluiteloze, die graag de leiding neemt en pietluttig werk moeten anderen maar verrichten. Marcheert dat niet vlot, dan is men spoedig uit het evenwicht. Ook maakt dit echter geneigd om zaken die niet direct afdoening vereisen uit te stellen zodat anderen nog wel eens moeten wachten. Het is dus heel gewenst ook in eigen leven regel te brengen, op gezette tijden te rusten en zich nooit overmatig in te spannen zodat alleen gewerkt wordt als ook de kracht tot werken er is. Het leven uit een evenwichtige uitgeruste stemming stelt in staat veel meer te doen dan fysiek krachtiger personen vermogen.


Progressieve Ascendant | 22,5 Libra - 7,5 Scorpio Libra met Scorpio karakteristieken
Venus-Pluto karakteriseert Plotselinge liefdesverhoudingen.
Geborene kan zijn levensinzicht met een slag loslaten.Progressieve Ascendant | 7,5 - 22,5 Scorpio Scorpio karakteristieken
Pluto karakteriseert Een verheven Mars, het instinct, machtswil.Progressieve Ascendant Scorpio maakt fysiek sterk wat onevenredig gebouwd. De gelaatskleur is veeltijds bleek. Lichamelijke vermoeienissen worden spoedig te boven gekomen. Scorpio maakt hartstochtelijk en gevoelig. Beheersing der sexualiteit en hooghouding van idealen kan de wilskracht sterken en energie brengen aan datgene waarmee maatschappelijk veel te bereiken is. Door verstandelijk inzicht kunnen de lagere driften afgestemd worden op produktief werk. Op verschillend terrein kan om vrij onbeduidende redenen de toorn gewekt worden die zich dan uit in dikwijls zeer onredelijke verwijten. De opmerkingsgave is bijzonder groot, karakters van onbekende personen worden soms reeds op het eerste gezicht juist aangevoeld en gedefineerd terwijl ook heel gauw ontdekt wordt wat zij liefst verzwijgen of verbergen. De eigen aard echter is zeer gesloten en neemt slechts weinigen in vertrouwen waarschijnlijk door de teleurstellingen en tegenwerkingen die reeds vroeg ondervonden zijn. Het optreden heeft doorgaans iets ernstigs en gereserveerds ofschoon volstrekt niet iets onvriendelijks. De aard van Pluto, de heerser openbaart zich in de blik der ogen die sterk zullen spreken tot iedereen terwijl van de hele verschijning een kracht schijnt uit te gaan waaraan veel succes te danken is. Ook een magnetisch vermogen waar het met enige oefening spoedig zal gelukken van eigen levenskracht ter genezing af te staan aan sympathieke lijdenden. Verdiept zich gaarne in de levensgeheimen zowel in de levens van andere mensen als in de vraagstukken van leven en dood in de gehele natuur. Het aanvoelen van de ziel der dingen en het onderkennen van anderer moeilijkheden is typisch voor.


Progressieve Ascendant | 22,5 Scorpio - 7,5 Sagittarius Scorpio met Sagittarius karakteristieken
Pluto-Jupiter karakteriseert Geborene heeft een grote overredingskracht op zijn omgeving.
Revolutionaire volksmenner.Progressieve Ascendant | 7,5 - 22,5 Sagittarius Sagittarius karakteristieken
Jupiter karakteriseert Vetrouwen, geloof, inzicht, rechtvaardigheid, hoop.Progressieve Ascendant Sagittarius geeft met zijn scherpe blik en treffende pijlen aan het voorkomen de vastberadenheid van iemand die weet wat hij wil en die ernstig zoekt naar de beste manier om zijn doel te bereiken. Het maakt het optreden beweeglijk, vief en vol expressie. Uitvoerig wordt gesproken over onderwerpen waar belang in wordt gesteld en ten volle wordt meegeleefd met het onderwerp van gesprek of van voordracht wat ook duidelijk blijkt uit de vele stembuigingen. Overeenkomstig het 9e huis is het leven gericht op het uitbreiden van bewustzijn, alle discussies en redevoeringen hebben ten doel te veroveren of benaderen van het alweten of albegrijpen. Het sterke innerlijke besef van menselijke saamhorigheid geeft dezelfde welwillende houding tegenover laag- en hooggeplaatsten in de maatschappij mits de betrokken personen zich niet door de een of andere daad strijdig met de idealen antipathiek hebben gemaakt. Want dan worden op nietsontziende manier hatelijkheden en verwijten geuit. Telkens en telkens wordt gewerkt aan de verspreiding van de eigen ideeen met iedereen die er voor in aanmerking komt en wordt erover gesproken en gedebatteerd. Reeds in de jeugd openbaart zich dit als een voortdurend willen weten. De overzagdiglijke dorst naar kennis die niet met een kluitje in het riet te sturen is en die niet loslaat voordat het inzicht is verkregen. De liefde voor de natuur en voor het leven in de open lucht spreekt zeer sterk terwijl ook een zeker vrij-godsdienstig gevoel de gemoedsaandoeningen beheerst. Eenzaamheid en afzondering geven ofschoon bij tijden wel eens gezocht op de duur geen voldoening. Al voelt het innerlijk zich soms door menselijke vooroordelen gekwetst toch zal steeds weer de menselijke sfeer gezocht worden want hier kan niets zijn volle waarde hebben wanneer het niet met anderen wordt gedeeld.


Progressieve Ascendant | 22,5 Sagittarius - 7,5 Capricorn Sagittarius met Capricorn karakteristieken
Jupiter-Saturnus karakteriseert Een gunstige verbinding voor maatschappelijke,
juridische en kerkelijke aangelegenheden d.w.z. een goede verhouding tussen ideaal
en werkelijkheid. Succesvol voor verwezenlijking van het gestelde doel.Progressieve Ascendant | 7,5 - 22,5 Capricorn Capricorn karakteristieken
Saturnus karakteriseert Het geweten, plicht, ernst, inkeer, angst, afzondering, twijfel, ontkenning.Progressieve Ascendant Capricorn geeft een zelfbeheerste, gesloten houding die tegenover vreemden soms zelf de indruk maakt van ongenaakbaarheid of ook wel van pedanterie. Er is veel werklust en veel eerzucht aaanwezig opdat er in het leven hard gewerkt zal worden. Het werk zal echter ongetwijfeld aan goede hoedanigheden winnen als de eigen persoon en de eigen belangen wat meer op de achtergrond blijven. Tegenover anderen, vooral jongeren, wordt graag enigzins vaderlijk, belerend opgetreden waartoe de deugdelijkheid der eigen ontwikkeling en het opmerkzame vermogen natuurlijk meewerken.Vetrouwen, achting en waardering van de zijde van anderen worden bijzonder op prijs gesteld maar wederkerig wordt niet zo gemakkelijk vertrouwen geschonken. Er is een voortdurende vrees om tegengewerkt, bedrogen of belasterd te worden. Een idee dat dikwijls de stemming bederft en veel zorgeloze vreugde verhindert. In min of meer officiele bezigheden zullen de capaciteiten het best tot uiting komen waar leiding en organisatie nodig zijn is het optreden verstandig beslist of suggestief. Een eigenaardigheid hier is de zin voor vormelijkheid en het besef van rang en stand op allerlei gebied van meerderen en minderen en met zeer veel nauwlettendheid worden dienovereenkomstig gedrag en gesprekken geregeld. Er moet echter voor gezorgd worden zich niet door uiterlijk vertoon van de wijs te laten brengen opdat niet meer eer bewezen wordt aan hen die het eigenlijk minder waard zijn. Ook eigen uiterlijk wordt steeds zo goed mogelijk verzorgd. Soms wordt een houding wordt aangenomen, een schijn of reeds meer is bereikt dan met zichzelf bewust is te kunnen presteren om zodoende eerder de publieke erkenning te oogsten. Men weet dat zwijgen goud is en toch zal dit type graag door het gebruik van grote woorden trachten anderen te overbluffen en naar eigen wil zetten, zelfs al wordt nog niet eens de juiste betekenis gekend van dat, wat wordt gezegd.


Progressieve Ascendant | 22,5 Capricorn - 7,5 Aquarius Capricorn met Aquarius karakteristieken
Saturnus-Uranus karakteriseert Beheerste intuitie. Wetenschappelijk getoetste invallen
worden langzaam en wel-overwogen in de praktijk toegepast.Progressieve Ascendant | 7,5 - 22,5 Aquarius Aquarius karakteristieken
Uranus karakteriseert Intuitie, verandering, snelheid, sensatie. Het "bovenbewustzijn".Progressieve Ascendant Aquarius maakt het optreden innemend en humaan, doorgaans opgewekt en zelden ontmoedigd.
De heerser Uranus geeft echterbijzondere neigingen. Goede aspecten wekken grote belangstelling voor de studie der natuurkunde, astrologie en symboliek. Hierover wordt gaarne gedacht en gedebatteerd voornamelijk met de bedoeling om een juister inzicht te krijgen in het wezen van een mens en zijn plaats in de cosmos en niet zozeer terwille van de wetenschappen zelf. De omgang met anderen zal over het algemeen goed vlotten en de connecties zullen waarschijnlijk gunstig blijken zowel voor de maatschappelijke als de morele welstand. Afflicties kunnen echter min of meer grote excentriciteit en eigenzinnigheid teweegbrengen. Het geeft verder een eigen, dikwijls een originele kijk op mensen en dingen en dit teken typeert de natuur- onderzoeker en mensenkenner. Een zekere spotzucht is echter niet te miskennen en dikwijls kan bij het opmerken en doorzien van anderer fouten of zwakheden genoten worden onder een masker van leuke onnozelheid en vriendelijke belangstelling.


Progressieve Ascendant | 22,5 Aquarius - 7,5 Pisces Aquarius met Pisces karakteristieken
Uranus-Neptunus karakteriseert Overspanning. Zin voor mystiek. Groot idealisme. Inspiratie.Progressieve Ascendant | 7,5 - 22,5 Pisces Pisces
Neptunus karakteriseert Fantasie, inspiratie, bedwelming. Het "onderbewustzijn".Progressieve Ascendant Pisces maakt overgevoelig en zeer ontvankelijk voor emoties. Er wordt veel meer gevoeld dat wat van eigen waarnemen wordt uitgelaten. Enorm veel van wat doorgaans slecht of verkeerd wordt genoemd, wordt begrepen en hierdoor ontstaan menigmaal een meegaandheid die niet altijd gunstig werkt. Daarvoor is het taak zich meer te laten bepalen en zorgvuldigheid te betrachten in de keuze der vrienden daar er anders veel kans bestaat voor praatjes en laster. Het verlangen om een ander terwille te zijn maakt toegevend ook wel zelftoegeeflijk. Alles weten doet alles vergeven is een der karaktereigen-schappen die een grote deugd genoemd kan worden wanneer het tot krachtdadig helpend optreden voert doch die enigszins gevaarlijk wordt wanneer eigen oorspronkelijke goede ideeen er door verloren gaan en het resultaat niet opheffend maar neerhalend is. Dit type is het stille water met de diepe grond dat getrokken wordt tot het onbekende, mystieke. Gevoelig en geneigd tot meegaan ook zonder precies te weten en te vragen waarheen. Het brengt een zekere onverschilligheid voor het eigendom mee. Het verlangen naar eenvoudig leven gepaard gaande met schoonheid wordt voor alle mensenkinderen gewenst. Het maakt de verschijning bedrijvig doch dikwijls timide wat min of meer een beperking is voor het individueel bewustzijn. Dit type wil dikwijls te bescheiden op de achtergrond blijven en het discours aan anderen overlaten voornamelijk wanneer die zich enige meerdere kennis aanmatigen. Wanneer echter een kwestie in wetenschappelijke kring wordt behandeld wordt gaarne ook het eigen oordeel en het resultaat van eigen naarstig onderzoek ten beste gegeven. Geen abstracte theorieen doch praktische opmerkingen worden dan aangevoerd op kritisch vragende wijze.


Progressieve Ascendant | 22,5 Pisces - 7,5 Aries Pisces met Aries karakteristieken
Neptunus-Mars karakteriseert Men zet zijn fantasie om in daden. Kunstenaarsaspect.
Up | Down | Top | Bottom
Yod | DeAardeVanuitDeHemel | Noordelijke Maansknoop | Spirituele Astrologie | Karmische Astrologie | Relatie Astrologie | Maan Astrologie Tekens | Astrologische Huizen | Zon Maan en Planeten | Zodiacale Aspecten . Carrieregids | Beroep in de Horoscoop De Ascendant | Solaar Horoscoop | Pr. Asc | Pr.Zon | Pr.Maan| Problemen | Hypnose| Astrologie Economie | Ascendant Midhemel

<body> ZwarteMaanYodVegetarischEtenSpiritueleAstrologieRelatieAstrologieReincarnatietherapieReincarnatiePsychologischeAstrologieProgressieveNieuweMaanPlanetenMaansknoopMaanGelukspuntCheironAstroTherapieAstrologieTherapieAstrologieTekensAstrologiepleinAstrologiePlanetenAstrologieHuizenAstrologieConsultAscendant</td> </body>