AstroTherapie Astrologie |Cheiron Astrologie |Zwarte Maan Lilith| Astrologie Consult | Reincarnatie Is... | Astrologie Lezingen
Psychologische Astrologie | Progressieve Horoscoop | Reincarnatietherapie Praktijk | Sessie | Vegetarisch Eten |Gelukspunt | PF Progressieve Horoscoop duiden is de astrologische methode om toekomstige omstandigheden en ontwikkelingen te voorspellen.
Penny Kinsky | AstroTherapieGeboortehoroscoop | AstroTherapieHoroscoop Van Uw Kind | AstrotherapieZwarte Maan | AstrotherapieNova Luna | AstrotherapieIcaquarius | Astrotherapie
Praktijk +31 (0)6 33 69 75 96


Progressieve Horoscoop | Mogelijkheden Het Karakter te Ontwikkelen


Interpreteren van Progressieve Horoscoop is de astrologische methode om toekomstige omstandigheden en ontwikkelingen te voorspellen. Deze voorspellingen zijn geen situaties die plotseling overkomen. Er dient bewust samen gewerkt te worden met de energieen die geboden worden om tot persoonlijke ontwikkeling te komen. Gebruikelijk is te kijken naar de transits [Primaire Directies] ten opzichte van de geboorteradix en 1dag is 1jaar methode [Progressieve Horoscoop Secundaire Directies].


Geboren Zon 28Leo50'23"
Maan 03Leo25'48"
Ascendant 17Taurus53'30"
Heer 1 [Asc. Taurus Venus] valt op cusp Huis 6 [Cusp6 Virgo Mercurius] Huisheren 1|6 Venus-Mercurius afstand 3 graden.Rond het 2e jaar zon-tekenwissel plaats naar Virgo
Rond het 8e jaar vindt er een ascendant-tekenwissel plaats naar Gemini
Heer 1 [Asc. Gemini Mercurius] in Huis 5 [Cusp5 Leo Zon] Huisheren 1|5 Mercurius-Zon afstand 19 graden.Rond het 33e jaar zon-tekenwissel plaats naar Libra
Rond het 35e jaar vindt er op de ascendant een tekenwissel plaats naar Cancer
Heer 1 [Asc. Cancer Maan] valt in Huis 5 [Cusp5 Virgo Mercurius] Huisheren 1|5 Maan-Mercurius afstand 7 graden.Progressieve Horoscoop | GeboorteHoroscoop Interpretatie25-07-1968 prenatale nieuwe maan
08-08-1968 prenatale volle maan* Zon 15Leo57 oppositie maan 15Aquarius56 *Prenatale Eclips21-08-1968 geboortedag maan 3Leo30 Zon 28Leo50 [conjunct fixed star Regulus] [Geboren op Woensdag]
MaanFase wordt berekend 'tegen de klok in' van de Zon naar de Maan. Voor deze geborene is dat: 334 35 graden:4Pisces3501-10-1970 progressieve nieuwe maan Zon 0Virgo49 conjunct maan [conj.radix Zon + conj.Regulus] [2 jaar]
05-09-1984 progressieve volle maan Zon 14Virgo21 [conj.radix Mercury+Jupiter+Venus] oppositie maan 14Pisces20 [16 jaar]22-03-2000 progressieve nieuwe maan Zon 29Virgo30 [conjunct radix Uranus] conjunct maan [32 jaar]
01-04-2014 progressieve volle maan Zon 13Libra17 [conjunct radix Pallas + conjunct radix Vertex] oppositie maan 13Aries17 [conjunct radix Eris + conjunct radix North Node] [46 jaar]


30-08-2029 progressieve nieuwe maan Zon 28Libra33 [conjunct vaste ster Spica] conjunct maan [61 jaar]
10-12-2043 progressieve volle maan Zon 12Scorpio49 [conjunct radix Ceres] oppositie maan 12Taurus49 [75 jaar]2058 progressieve nieuwe maan Zon 27Scorpio36 [conjunct radix Neptune] conjunct maan [90 years]
2072 progressieve volle maan Zon 11Sagittarius49 [conjunct vaste ster Antares] oppositie maan 11Gemini49 [conjunct fixed star Aldebaran + conjunct Pars Fortunae + conjunct gecorrigeerde Lilith] [103 jaar]7-12-2004 radix Pluto 21Virgo47 vierkant transit Pluto 21Sagittarius47 duidt op de mogelijkheid tot veelbetekenende ontwikkeling, die niet ontdekt of begrepen kan worden door praktische ervaring, doch alleen door intuitie. 2017 radix Pluto 21Virgo47 driehoek transit Pluto 21Capricorn47 [conjunct radix MC]Progressieve Nieuwe Maan | Progressieve GeboorteHoroscoop Interpretatie08-08-1968 Prenatale Volle Maan 15Leo57
Prenatale volle maan [Zon] met Leo-Virgo karakteristieken
Deze prenatale maan wordt gekarakteriseerd door een intellectuele houding, intellect en wil gaan hand in hand [Zon-Mercurius].21-08-1968 GeboorteDag maan 3Leo30
Maan met Leo karakteristieken
De ziel, het veld van emoties, het onderbewustzijn reflecteert [Maan] een spiritueel, goddelijk individu [Zon].21-08-1968 GeboorteDag Zon 28Leo50
Zon met Leo-Libra karakteristieken
Dit individu, dit ware zelf [Zon] is liefdevol en aangenaam in de omgang, populair bij anderen [Zon-Venus].Geboorte MaanFase 4Pisces35
MaanFase met Neptune karakteristieken
Deze MaanFase wordt gekarakteriseerd door fantasie, betovering en bedwelming. Het "onder" bewustzijn [Neptunus].01-10-1970 Progressieve Nieuwe Maan 0Virgo49
Zon conjunct maan met Virgo karakteristieken
Op 2-jarige leeftijd zet zich 'n nieuw proces van bewustzijn in. Deze periode wordt gekarakteriseerd
door het denken, het intellect, het begripsvermogen, de intelligentie en kwaliteit tot onderscheiden. [Mercurius].
* Deze progressie conjunct staat radix Zon en Regulus.05-09-1984 Progressieve Volle Maan 14Virgo21
Zon met Virgo-Libra karakteristieken
Op 16-jarige leeftijd zet zich 'n nieuw proces van bewustzijn in. Deze periode wordt gekarakteriseerd
door verdiepte gevoeligheid die de intellectualiteit verzacht en geeft zakelijke-creativiteit, journalistieke schrijverskwaliteit
[Mercury-Venus]. * Significant is dat deze progressie conjunct staat radix Mercurius+Jupiter+Venus.22-03-2000 Progressieve Nieuwe Maan 29Virgo30
Zon met Virgo-Scorpio karakteristieken
Op 32-jarige leeftijd zet zich 'n nieuw proces van bewustzijn in. Deze periode wordt gekarakteriseerd
door enorm sarcasme, handigheid, nauwkeurigheid en een intelligente, snelheid van geest [Mercurius-Pluto].
* Significant is dat deze progressie conjunct radix Uranus staat en duidt op innovatieve, creatieve
vrijheidslievende deel van het zelf. Radix Uranus is tevens een van de vingers van de Yod; [lees:Yod]
De Yod duidt dat "de omstandigheden de geborene dwingen een nieuwe richting in het leven in te slaan".01-04-2014 Progressieve Volle Maan 13Libra17
Zon met Libra-Scorpio karakteristieken
Op 46-jarige leeftijd zet zich 'n nieuw proces van bewustzijn in. Deze periode wordt gekarakteriseerd
door plotselinge liefdeaffaires, abrupt loslaten van reeds gevormde inzichten [Venus-Pluto].
Een periode van creatieve wijsheid [conjunct radix Pallas], en de mogelijkheid "oude" levensinhouden te overstijgen
[conjunct radix Zuidelijke Maansknoop] als ook een periode van onbewuste keuzes [conjunct radix Vertex].30-08-2029 Progressieve Nieuwe Maan 28Libra33
Zon met Libra-Saggitarius karakteristieken
Op 61-jarige leeftijd zet zich 'n nieuw proces van bewustzijn in. Deze periode wordt gekarakteriseerd
door levenskracht, oprechtheid en idealisme, waarschijnlijk als kunstenaar, creatieven om zich heen verzamelend,
als ook filosofen en wetenschappers [Venus-Jupiter].
* Significant is dat deze progressie conjunct staat radix Spica, het gevoelige "arabische" punt,
dat duidt op voorspoed en de voorkeur voor het praktiseren van kunst en wetenschap.10-12-2043 Progressieve Volle Maan 12Scorpio49
Zon met Scorpio-Sagittarius karakteristieken
Op 75-jarige leeftijd zet zich 'n nieuw proces van bewustzijn in. Deze periode wordt gekarakteriseerd door enorm doorzettingsvermogen. Een revolutionaire strijder [Pluto-Jupiter], die voedend is of wordt gevoed [conjunct radix Ceres]
* Significant is dat deze progressie conjunct staat radix descendant conjunct radix Juno.2058 Progressieve Nieuwe Maan 27Scorpio36
Zon met Scorpio-Carpricorn karakteristieken
Op 90-jarige leeftijd zet zich 'n nieuw proces van bewustzijn in. Deze periode wordt gekarakteriseerd
door de kwaliteit om plotseling in te grijpen, een goed inzicht voor het juiste "psychologische moment" [Pluto-Saturnus].
gecombineerd met verbeeldingskracht, fantasie en inspiratie [conjunct radix Neptunus].2072 Progressieve Volle Maan 11Sagittarius49
Sagittarius-Carpricorn karakteristieken
Op 103-jarige leeftijd zet zich 'n nieuw proces van bewustzijn in. Deze periode wordt gekarakteriseerd
door positieve bijdragen aan gerechtvaardigde religieuze omstandigheden, goede relatie tussen ideaal
en realiteit, succesvol manifesteren van een gesteld doel. [Jupiter-Saturnus].7-12-2004 radix Pluto [21Virgo47] vierkant transit Pluto [21Sagittarius47]
Op 36-jarige leeftijd zet zich de mogelijkheid om het eigen licht te laten schijnen in. Deze kosmische uitdaging om te transcenderen op spiritueel niveau opdat enorm sarcasme, handigheid, nauwgezetheid en een intelligente, snelheid van gedachten [Mercurius-Pluto] zich laat versmelten tot groot leidershap, in staat om praktische intuitieve kwaliteiten te manifesteren [Jupiter-Uranus]. In 2017 zal deze transiterende Pluto een driehoek vormen met de radix Pluto.
Dit wijst erop dat indien alle energieen gerepresenteerd in het vierkant compleet getransformeerd zijn, deze geborene
in staat is tot groot leiderschap in 2017 waar praktiseren van intuitieve, zeer accurate kwaliteiten het gevolg zullen zijn.


Progressieve Nieuwe Maan | Benadrukt Invloedssfeer Zeer NadrukkelijkDe Maan-beweging varieert per dag van 11graden50minuten tot 15graden17minuten. De Progressieve Maan loopt gemiddeld ongeveer 13,34 graden per jaar en belicht dus opeenvolgend de huizen, respectievelijk tekens in de horoscoop. De Maan laat haar licht schijnen op die gebieden die het betreffende huis representeert. De Progressieve Nieuwe en Volle Maan manifesteert zich dus gemiddeld eens in de 13,34 jaar. De Progressieve Nieuwe Maan manifesteert hooguit 4 maal in een mensenleven en benadrukt de invloedssfeer van de geborene zeer nadrukkelijk. Interessant is waar dit plaatsvindt, in tekens en kwadrant.


Progressieve Nieuwe Maan | Het "kraken" van PlutoDe transit van Pluto vierkant radix Pluto manifesteert zich maar 1! maal in een mensenleven. Deze kans is "erop" of "eronder".
Is de geborene in staat de kosmische kwaliteiten die in ieder van ons verscholen liggen te "kraken" en in staat de karmische taak die de geborene gegeven is te duiden en vervolgens te transcenderen? Is de geborene in staat dit neer te zetten op hoger spiritueel niveau?Up | Down | Top | Bottom
Yod | DeAardeVanuitDeHemel | Noordelijke Maansknoop | Spirituele Astrologie | Karmische Astrologie | Relatie Astrologie | Maan Astrologie Tekens I Astrologische Huizen | Zon Maan en Planeten | Zodiacale Aspecten . Carrieregids | Beroep in de Horoscoop De Ascendant | Solaar Horoscoop | Pr. Asc | Pr.Zon | Pr.Maan| Problemen | Hypnose| Astrologie Economie | Ascendant Midhemel

<body> ZwarteMaanYodVegetarischEtenSpiritueleAstrologieRelatieAstrologieReincarnatietherapieReincarnatiePsychologischeAstrologieProgressieveNieuweMaanPlanetenMaansknoopMaanGelukspuntCheironAstroTherapieAstrologieTherapieAstrologieTekensAstrologiepleinAstrologiePlanetenAstrologieHuizenAstrologieConsultAscendant</td> </body>