AstroTherapie Astrologie |Cheiron Astrologie |Zwarte Maan Lilith| Astrologie Consult | Reincarnatie Is... | Astrologie Lezingen
Psychologische Astrologie | Progressieve Horoscoop | Reincarnatietherapie Praktijk | Sessie | Vegetarisch Eten |Gelukspunt | PF Reincarnatie Is... De Wetenschap Der Reincarnatie | De essentie van reincarnatie is het ontwikkelen van ons bewustzijn
Penny Kinsky | AstroTherapieAVN Astrologie | AstroTherapieAstro Projecten | AstrotherapieAstrologie Astrotherapie | AstrotherapieSpirit Astrologie | AstrotherapiePsychologische Astrologie | Astrotherapie
Praktijk +31 (0)6 33 69 75 96


Reïncarnatie Is ... Cycliciteit is een gegeven. Kijk in de natuur om u heen. U ziet hoe alles in de natuur zich 'ontvouwt' in het voorjaar, en'invouwt' in de herfst. Dit fenomeen geldt uiteraard niet alleen voor de bloemetjes en de bij'tjes. Ook de mens is onderhevig aan deze cyclische beweging van in- en evolutie. Wij worden geboren - wij incarneren [in'carn'-atie carn=vlees] en gedurende deze incarnatie doen we allerlei ervaringen op om onszelf zo beter te leren kennen. Als de tijd daar is sterven wij: het lichaam gaat weer op in de stof en de ziel 'reist' verder naar andere bewustzijnsgebieden. leest u verder >>


Reïncarnatie Is ... In het licht van reincarnatie is het belangijk het idee 'oorzaak en gevolg' nader te beschouwen. Wanneer wij handelen vindt er gelijk een reactie plaats. Sommige handelingen zijn direct voor ons waarneembaar. We zien een mooie bloem en willen die hebben [= gedachte, = oorzaak] vervolgens knippen we die af en zetten 'm in 'n schaaltje [=gevolg]. Dit gevolg heeft direct een nieuwe oorzaak gezaaid: De bloem zit niet meer aan de tak buiten, waardoor de bijtjes 'm niet meer kunnen bezoeken. De bloem zal eerder verleppen in het schaaltje dan aan de tak, omdat de samengestelde voeding niet meer wordt aangevoerd. De bloem kan niet meer genieten van de wind en de zon. De zaadjes van de bloem vallen niet natuurlijkerwijs terug in de Aarde. En wat zijn de gevolgen voor de tak? De gevolgen voor de boom? Kortom: wat heeft u gedaan! [haha ;)Deze reactie van oorzaak en gevolg is eenvoudig waar te nemen. Lastiger wordt het oorzaak en gevolg waar te nemen indien de gevolgen niet direct met het blote oog waarneembaar zijn. Zo lijkt het dat er geen gevolg is. Niets is minder waar. U heeft gehandeld en de gevolgen van uw handeling[en] zullen zich wel degelijk voltrekken. Heel kort door de bocht; Dit is Karma[n]. Karma is de [natuur-]wet van oorzaak en gevolg. Karma is vrije wil [u mag handelen wat u maar wilt], echter Karma is gerechtvaardigd [u krijgt de gevolgen toch wel weer voor de deur geflikkerd]. Het is de leer van verantwoordelijkheid.


En zo krijgen we zicht op de levensvraag; wat is de zin van het Leven. Wat is de zin van mijn Leven. Mijns inziens is de zin van het leven bewustwording. Ofwel het leven is er om bewust te worden. De ziel [de essentie, het wezen], de gemanifesteerde Ego in de stof doet ervaring op en wordt zich zo bewust van zichzelf, de omgeving en de verstrekkende gevolgen van de eigen [ver]-oorzaken. Ieder individu is verantwoordelijk voor het eigen leven. We doen 'goed' - krijgen goede respons [soms niet altijd op korte termijn - het kan even duren, afhankelijk van andere oorzaken]. We doen 'slecht' en de natuur zal ons een stap terug zetten [dit kan soms ook even op zich laten wachten] om zo weer te komen tot de natuurlijke staat van harmonie.


Reïncarnatie Is ... De reincarnatie-leer verwijst dus naar het cyclisch [leven na leven] bestaan waarin ieder levend wezen bewustzijn opdoet op de overeenkomstige levensgebieden om zich zo bewust te worden van eigen handelingen overeenkomstig de gevolgen. Om uiteindelijk te komen tot leidraad van alle levende wezens.


* Uiteraard is dit een vereenvoudigde uitleg. Gevorderden Studenten der TheoSophia lezen best daarvoor bestemde literatuur.


Een emotioneel aangrijpende film die ik onlangs heb gezien is Unmistaken Child waarin Tenzin Zopa onverwacht door de
Dalai Lama wordt aangesteld om de reincarnatie van zijn overleden Meester Lama Konchong, een van de grootste Tibetaanse bemiddelaars van onze tijd, te vinden. Het is de eerste documentaire over de zoektocht naar een gereincarneerde meester.


Indien u de behoefte voelt zelf op onderzoek uit te gaan, bestudeert u dan eens een de volgende werken:
Reincarnatie Is... | Enkele Algemene Overzichtswerken over Reincarnatie


Karl Muller Reincarnation, based on facts [1970]
David Christie-Murray Reincarnation. Ancient Beliefs and Modern Evidence [1981]
Marcia Moore & Mark Douglas Reincarnation. Key to Immortality [1968]
Alexander Cannon The Power of Karma [1936]
Manley P. Hall Reincarnation. The Cycle of Necessity [1939]Reincarnatie Is... | Argumentatie pro en contra Reincarnatie
Benjamin Walker Masks of the Soul [1981]Reincarnatie Is... | Afwijzing van Reincarnatie
Daniel Cohen The Mysteries of Reincarnation [1975]
R.O. van Holten tot Echten Reincarnatie, Historische, ethische, wijsgerige en wetenschappelijke beschouwing [1921]Reincarnatie Is... | Reincarnatie en Moderne Fysica
Ruth Reyna Reincarnation and Science [1975]Reincarnatie Is... | Reincarnatie geschiedenis en verbreiding van...
Head & Cranston The Phoenix Fire Mystery [1977]
Dr. Ed. Bertholet La Reincarnation [1949]
A. Des Georges La Reincarnation des Ames selon les Traditions Orientales et Occidentales [1966]
Emil Bock Wiederholte Erdenleben [1932]
James M. Pryse Reincarnation in the New Testament [1900]
W.W. Atkinson Reincarnation and the Law of Karma [1908]
R.O. van Holten tot Echten Reincarnatie, Historische, ethische, wijsgerige en wetenschappelijke beschouwing [1921]
K.A. Eckhart Irdische Unsterblichkeit [1937]
Alexandra David Neel Immortalite et reincarnation [1961]
Lynn A. De Silva Reincarnation in Buddhist and Christian Thought [1968]
Francis Story The Case for Rebirth [1975]
Rato Khyongla Nawang Losung My life and lives. The story of a Tibetan Incarnation [1977]
Manley P. Hall Reincarnation. The Cyle of Necessity [1939]
Maria Penkala Reincarnatie en preexistentie [1973]Reincarnatie Is... | Ziel-lichaam Gedachten in Primitieve Culturen
Poortman Ochema [1954]
Poortman Vehicles of Consciousness [1978]Reincarnatie Is... | Theosofische Visies op Reincarnatie
Helena P. Blavatsky Isis Unveiled [1877] The Secret Doctrine [1888]
A.P. Sinnet Esoteric Buddhism [1883]
Walker Reincarnation, based on facts [1970]
Jerome A. Anderson Reincarnation. A Study of The Human Soul in its Relation to Re-Birth, ...
Annie Besant Man, Whence, How and Wither [1913]
C.W. Leadbeater The Soul's Growth Through Reincarnation [1949-1950]
Arthur E. Powell The Etheric Double and Allied Phenomena [1925]
H. Snowden Ward Karma en Re-Incarnatie
Irving Steiger Cooper The Hope Of The World [1972]
C. Jinarajada How We Remember Past Lives [1915]
H.J. van Ginkel Leef men meer dan eenmaal op aarde ? [1917]
H.K. Challoner The Wheel of Rebirth. Some Memories of an Occult Student.
Christmas Humphreys Karma and Rebirth [1943]
Geoffrey Hodson Reincarnation. Fact of Fallacy? [1951]
James Scudday Perkins Through Death to Rebirth [1961]
Leoline L. Wright Reincarnatie [1977]
Viriginia Hanson Karma. The Universal Law Of Harmony [1975]
Joseph Head & S.L. Cranston Reincarnation: The Phoenix Fire Mystery [1977]Reincarnatie Is... | Anthroposofische Visies op Reincarnatie
Rudolf Steiner Gesamtausgabe - 24 delen [1909] Esoterische Betrachtungen...
Friedrich Rittelmeyer Widerverkorperung in Lichte des Denkens, der Religion, der Moral [1931]
Emile Bock Wiederholte Erdenleben [1932]
Gunther Wachsmuth Die Reinkarnation des Menschen als Phanomen der Metamorphose [1933]
Friedrich Husemann Het Gezicht van de Dood. Een fundamentele blikverruiming [1938]
Eugen Kolisko Reincarnation and other Essays [1940]
Rudolf Frieling Christendom en reincarnatie [1974]
W.F. Veltman Karma en Reincarnatie [1974]
Hugo S. Verbrugh Een beetje terugkomen. Reincarnatie als denkbeeld en ervaringsgegeven [1980]Reincarnatie Is... | Mediamieke Inlichtingen over Vorige Levens
Karl E. Muller Reincarnation, based on facts [1970]
Hugh Lynn Cayce Edgar Cayce Series [1964]
Edgar Cayce Edgar Cayce on Atlantis [1968]
Gina Cerminara The World Within [1967]
Noel Langley Edgar Cayce on Reincarnation [1967]
Mary Ann Woodward Edgar Cayce's Story of Karma [1972]
I.C. Sharma Cayce, Karma & Reincarnation [1975]
Violet M. Shelley Reincarnation Unnecessary based on the Egdar Cayce Readings [1979]
Joan Grant Winged Pharao [1938]
Arthur GuirdhamThe Cathars and Reincarnation [1970]
Ruth Montgomery A World Beyond [1971]
Jane Roberts Seth [1971]
Campbell Praed Nyria [1930]
Marjorie Livingstone The New Nuctemeron [1930]
Elizabeth Haich Inwijding. Priesteres in Egypte [1978]
Harriet A. Boswell The Boy Who Saw True [1961]Reincarnatie Is... | Algemene Spiritistische Literatuur over Reincarnatie
Marcus Knight Spiritualism, Reincarnation and Immortality [1950]
Harriet A. Boswell Master Guide to Psychism [1969]
Maria Penkala Reincarnatie en preexistentie [1973]Reincarnatie Is... | Spontane Herinneringen aan Vorige Levens
Ian Stevenson Cases of the Reincarnation Type [1975]
Hall Fielding The Soul of a People [1898]
Margot Klausner Reincarnation [1975]Reincarnatie Is... | Methodische Regressie naar Vorige Levens
Albert de Rochas Les Vies Successives [1911]
John Bjorkhem De Hynostika Hallucinationerna [1942]
L. Ron Hubbard Heeft u al eens eerder geleefd [1950]
Morey Bernstein The Search for Bridey Murphy [1956]
Arnall Bloxham Who was Ann Ockenden [1958]
G.M. Glaskin Windows of the Mind [1974]
Peter Underwood & Leonard Wilder Lives to Remember [1975]
Dick Sutphen Past lives. Future Lives [1978]
Thorwald Dethlefsen Terug naar vorige levens [1977]
Peter Moss & Joe Keeton Encounters with the past. How Man Can Experience and Relive History [1979]
Pieter Langedijk Reincarnatie, Psychotherapie en Opvoeding [1980]Reincarnatie Is... | Geboorte-ervaringen en daarvoor
Helen Wambach Life before Life [1979]
Morris Netherton & Nancy Shriffin Past Lives Therapy [1978]
Joan Grant & Denys Kelsey May Lifetimes [1967]
Allen Kardec Le Livre des Esprits [1857]
Karl E. Muller Reincarnation, based on facts [1970]
Marcia Moore & Mark Douglas Karmic Astrology [1970]Reincarnatie Is... | Sterfervaringen en daarna
Dr. Robert CrookallThe Supreme Adventure [1961]
Raymond A. Moody Leven na dit leven [1975]
Johann Christoph Hampe Sterben ist doch ganz anders [1975]
Dave Wheeler Journey To The Other Side [1977]
Dr. W.H.C. Tenhaeff Het Spiritisme [1936]
Joan Grant & Denys Kelsey Many Lifetimes [1967]Reincarnatie Is... | Ongewone ervaringen: Het Verre Verleden
Ron L. Hubbard Have you lived before this life? [1950]
Marcia Moore Reincarnation. Key to Immortality [1968]
Peter Langedijk Reincarnatie, psychotherapie en opvoeding [1980]
Up | Down | Top | Bottom
Yod | DeAardeVanuitDeHemel | Noordelijke Maansknoop | Spirituele Astrologie | Karmische Astrologie | Relatie Astrologie | Maan Astrologie Tekens | Astrologische Huizen | Zon Maan en Planeten | Zodiacale Aspecten . Carrieregids | Beroep in de Horoscoop De Ascendant | Solaar Horoscoop | Pr. Asc | Pr.Zon | Pr.Maan| Problemen | Hypnose| Astrologie Economie | Ascendant Midhemel

<body> ZwarteMaanYodVegetarischEtenSpiritueleAstrologieRelatieAstrologieReincarnatietherapieReincarnatiePsychologischeAstrologieProgressieveNieuweMaanPlanetenMaansknoopMaanGelukspuntCheironAstroTherapieAstrologieTherapieAstrologieTekensAstrologiepleinAstrologiePlanetenAstrologieHuizenAstrologieConsultAscendant</td> </body>