AstroTherapie Astrologie |Cheiron Astrologie |Zwarte Maan Lilith| Astrologie Consult | Reincarnatie Is... | Astrologie Lezingen
Psychologische Astrologie | Progressieve Horoscoop | Reincarnatietherapie Praktijk | Sessie | Vegetarisch Eten |Gelukspunt | PF Solaar Horoscoop | Progressieve Solaar Horoscoop |
Penny Kinsky | AstroTherapieUyldert | AstroTherapieNoordKnoop | AstrotherapieAstrologe Marianne Willems | AstrotherapieTop Horoscoop | AstrotherapieCapricornus | Astrotherapie
Praktijk +31 (0)6 33 69 75 96


Solaar Horoscoop | De Individualiteit


Zoals elders beschreven duidt de Zon in de geboortehoroscoop De Individualiteit. Esoterisch beschouwd duidt de Zon in de geboortehorscoop de ziel gemanifesteerd in de stof. Als symbool de punt [de ziel] met de cirkel eromheen [de stof]. De term stof dient men in deze context ietwat wetenschappelijk- abstract te interpreteren. De stof betekent hier: het menselijk lichaam, het dierlijk lichaam, de plant, de steen, de zandkorrel, de molecuul, de atoom. Alles heeft een ziel. Alles wat in de stof wordt uitgedrukt, kan dit alleen maar door middel van een bezieling. Deze bezieling is noodzakelijk voor iedere geboorte. En dus ook die van de mens. De geboorte van een mens is niet zozeer mannetje-vrouwtje-eitje-zaadje-erfelijkheid. De esoterische opvatting is precies omgekeerd: Het is de ziel, of nauwkeuriger, het re-incarnerende deel van het Ego die op basis van attractie - attractie hoeft niet altijd positief te zijn! - daar incarneert waar het karma[n] van het Ego optimaal uitgewerkt kan worden.


Solaar Horoscoop | Uitwerken van Karma[n]


Het uitwerken van karma[n] betekent niet dat er geen ontkomen meer aan is, indien men in een waardeloze positie incarneert. Om de omstandigheden te veranderen is het noodzakelijk zo helder mogelijk inzicht te krijgen in het eigen karakter.
De meest effectieve methode is het ondergaan van een intensieve regressie-sessie. om zo in contact te komen met het boven-
en onderbewuste en zo helder zicht te krijgen op de voorgaande-, huidige-, en toekomstige omstandigheden.


Solaar Horoscoop | Inzicht in het Karakter


De Zon laat haar licht schijnen over desbetreffend teken en levensgebied, waarin zij staat. Staat de Zon in de Horoscoop in het teken Leo. Dan zal de individualiteit zich maximaal kunnen uitdrukken overeenkomstig de kwaliteiten van dat betreffende teken. De verjaardag - altijd leuk en gezellig - is veel meer dan dat. De verjaardag is letterlijk genomen dat moment waarop de Zon op exact dezelfde graad staat als op de geboortedag. En het is dat moment waarop het reincarnerende deel van het Ego een moment van uitzonderlijke zonne-energie kan ervaren. En gezien het feit dat de Zon de energieleverancier - de spirituele levenselixer is voor alle levende wezens hier op Aarde, is het helemaal geen gek idee deze dag zoveel mogelijk in de Zon door te brengen. Nix gezellig met de visite. Neen. De spirituele groei dient gezocht te worden in een dag vol overgave in de Zon. Stel dat het exacte verjaar-moment na zonsondergang valt of het is op dat moment zwaar bewolkt of het regent...


Solaar Horoscoop | Berekenen
21-08-1968 | 22.10 uur geboortedag Zon 28 [graden] Leo50' [minuten] 22" [seconden]
21-08-2010 | 22.10 uur 42e verjaardag Zon 28Leo42'16"Solaar Horoscoop | Correctie
Nu 28Leo42'16" zo verder zetten in de tijd dat het uitkomt op 28Leo50'22"
22-08-2010 | 01.32 uur exacte verjaar-moment Zon 28Leo50'22"Solaar Horoscoop | Belang van de Correctie
Het "bijdraaien" naar de exacte graad van de geboorte-Zon gelijk de geboorte is essentieel.
Vooral voor de Ascendant. En uiteraard de huizen-indeling. En de posities van de planeten.


Solaar Horoscoop | Beoordelen van de Solaar Horoscoop


Voor het accuraat beoordelen van de solaarhoroscoop [sol = zon] bekijkt men eerst de ascendant en haar aspecten. Dit geeft inzicht over hoe de geborene het toekomstige jaar inhaakt op de buitenwereld. Zoals net uitgerekend is het exacte verjaar-moment voor deze 42e verjaardag 22-08-2010 | 01.32 uur. Nu wordt hiervan een horoscoop gemaakt. Het huidige verblijfadres is de actuele plaats. Deze voorbeeld-solaarhoroscoop is als volgt: Ascendant 13Cancer51'40" Heer 1 [Maan] staat in Huis 8 [Heer 8 = Saturnus]. Maan|Saturnus-aspect = 117 graden. Deze 117 graden verandert al spoedig in een exacte driehoek. Hier is dus een zeer positief resultaat te verwachten. Het driehoek-aspect duidt namelijk op dat wat onafscheidelijk deel van het Ego is verworven. Ook Heer 2 [Maan] staat in Huis 8 [Saturnus]. Hiervoor geldt dus hetzelfde.De mogelijkheid tot het uitdrukken van de Individualiteit wordt gerepresenteerd door de aspecten met de Zon, is als volgt:
1. Heer 3 [Zon] staat in Huis 3.
2. De Zon is apex van een Yod-figuur.
3. En de Zon is de staartpunt van een Vlieger-configuratie: Ascendant Cancer [45 graden] Zon Leo [45 graden] Mars | Venus Libra [135 graden] Cheiron | Neptunus Aquarius [135 graden] Ascendant.Solaar Horoscoop | Synthese [synthese = de losse elementen samengesteld]


Deze geborene is tussen haar 42e en 43e verjaardag betrokken op alle onbewuste problemen die een praktische oplossing behoeven, getransformeerd dienen te worden. De belangstelling gaat uit naar psychologie, de dood, de verborgen grond der dingen, esoterische theorien, wedergeboorte [huis 8]. Indien de geborene de inzichten op dit vlak al heeft bestudeerd is hier de mogelijkheid deze kennis tot onafscheidelijk deel van het Ego te verwerven. [driehoek-aspect Maan|Saturnus]. Het talent, de individuele werkkracht [huis 2] wordt ook hiervoor ingezet. Via directe communicatie [huis 3] wordt aan derden [huis 3] kennis [huis 3] gegeven, hoe de eigen individualiteit [Zon] tot uitdrukking te brengen. Tevens is er hier sprake van een Yod op de Zon. Jupiter conjunct Uranus [in huis 10] sextiel Maan [in huis 8] inconjunct Zon [in huis 3]. De Zon dus op de apex. Het denken gaat uit naar te onderzoeken naar de verborgen grond der dingen. [Huis 8] De interesses gaan uit naar zichzelf neer te zetten in de wereld. [Huis 10]. Innerlijke strijd - een dilemma - wordt ervaren doordat men zich tevens genoodzaakt voelt zich bezig te houden op het gebied van de opvoeding, studie en intelligentie. [Apex in Huis 3]. Indien deze geborene deze aspecten reeds geintegreerd heeft, is dit uiteraard geen dilemma meer. Deze Yod kan duiden op een complete onvoorbreide promotie in het gekozen beroep, een langdurige hobby wordt noodzakelijkerwijs een nieuwe bron van inkomsten, etc.


De Astrologische Vlieger Formatie Ascendant Cancer [45 graden] Zon Leo [45 graden] Mars | Venus Libra [135 graden] Cheiron | Neptunus Aquarius [135 graden] Ascendant. + Ascendant [90 graden] Mars | Venus + Zon [180 graden] Cheiron | Neptunus. De Vlieger wordt ook wel eens beschreven als een bijzondere configuratie. En dat bijzonder klinkt dan zo positief. Niets is minder waar bij deze vlieger-formatie. De losse aspecten wel beschouwd duidt deze configuratie op moeilijkheden op het mentale gebied [het aspect van 45 graden] gecombineerd met de tweede loutering [135 graden] op de astrale gebieden, brengen op het fysieke gebied gelegenheden die op teleurstelling uitlopen. Geborene wordt getest door storing, verwarring, verwikkeling, onverwacht dwarsbomen. Het duidt een doorkruising van het juiste. Plus! Er is ook nog sprake van een oppositie. De Oppositie duidt het aspect van 180 graden en hier moet blijken of deze verkregen eigenschap tot een harmonische vereniging zal kunnen komen. Hier dient men niet te vervallen van het ene in het andere uiterste, maar zorgvuldig het midden te houden, zelf te centreren in de eigen kracht, om zo uit te stijgen boven disharmonische wanorde. Het al of niet verwerven van de betreffende karakterneigingen tot karaktereigenschappen, hangt af van het al of niet overwinnen van de moeilijkheden die de betrokken planeten symboliseren. Heeft u dit aspect in de geboortehoroscoop, in de solaarhoroscoop of de progressieve horoscoop voelt u dan gesterkt door de gedachte; "De moeilijkste opdrachten zijn voor de beste leerlingen".


Er zijn twee typen astrologische vlieger-formaties. Lees verder: Zodiacale Aspecten


Solaar Horoscoop | Opeenvolgende Jaren | Ascendant CycliZoals blijkt uit de hieronder uitgewerkte gegevens, verschijnt de Zon in de solaar-horoscoop ieder jaar in een ander Huis. Ofwel de geborene kan de eigen Individualiteit het best uitdrukken in het overeenkomstig levensgebied. De heer van de Ascendant duidt echter hoe deze individu inhaakt op de buitenwereld. Het is overigens eenvoudiger deze ascendant-invloed te ervaren, dan die van de Zon. Om u een indruk te geven van de cycli volgt hier een reeks van opvolgende solaar-horoscopen van onderstaande geboorte-dag. [vm= verjaar-moment= het exacte verjaardag-moment]. Volledigheidshalve voeg ik hieraan toe dat de wijze van interpreteren van de Solaar Horoscoop overeenkomt met de geboorte-horoscoop. Het cirkeltje in het centrum van de Radix stelt in de Placidus [meest gebruikte] Solaar Horoscoop altijd de Aarde voor, niet de Zon.


21-08-1968 | 22.10 uur geboorte | Ascendant 18Taurus00'37" | Venus in Huis 5 | Zon 28Leo50'22" in Huis 521-08-1968 | 22.10 uur 00e vm | Ascendant 18Taurus00'37" | Venus in Huis 5 | Zon 28Leo50'22" in Huis 5
22-08-1969 | 03.50 uur 01e vm | Ascendant 09Leo12'25" | Zon 28Leo50'22" in Huis 2
22-08-1970 | 09.40 uur 02e vm | Ascendant 10Libra10'30"" | Venus conjunct Asc. in Huis 1 | Zon 28Leo50'22" in Huis 11
22-08-1971 | 15.21 uur 03e vm | Ascendant 10Sagittarius11'02" | Jupiter in Huis 12 | Zon 28Leo50'22" conjunct Venus in Huis 821-08-1972 | 21.08 uur 04e vm | Ascendant 15Aries52'34" | Mars in Huis 6 | Zon 28Leo50'22" in Huis 6
22-08-1973 | 03.00 uur 05e vm | Ascendant 00Leo21'01" | Maan in Huis 5 | Zon 28Leo50'22" in Huis 2
22-08-1974 | 08.35 uur 06e vm | Ascendant 28Virgo47'50" | Mercurius in Huis 11 | Zon 28Leo50'22" in Huis 11
22-08-1975 | 14.28 uur 07e vm | Ascendant 00Sagittarius25'30" | JupiterR in Huis 5 | Zon 28Leo50'22" in Huis 921-08-1976 | 20.25 uur 08e vm | Ascendant 19Pisces41'57" | Neptunus in 9 | Zon 28Leo50'22" in Huis 7
22-08-1977 | 02.06 uur 09e vm | Ascendant 20Cancer25'52" | Maan in Huis 5 | Zon 28Leo50'22" in Huis 3
22-08-1978 | 08.02 uur 10e vm | Ascendant 23Virgo01'35" | MercuriusR in Huis 11 | Zon 28Leo50'22" in Huis 12
22-08-1979 | 13.53 uur 11e vm | Ascendant 24Scorpio11'35" | Pluto in Huis 11 | Zon 28Leo50'22" in Huis 9 conj.Maan | Venus21-08-1980 | 19.46 uur 12e vm | Ascendant 27Aquarius32'40" | Uranus in 8 | Zon 28Leo50'22" conjunct Desc. Huis 7
21-08-1981 | 01.44 uur 13e vm | Ascendant 16Cancer14'00" | Maan in Huis 11 | Zon 28Leo50'22" in Huis 3
22-08-1982 | 07.21 uur 14e vm | Ascendant 15Virgo51'47" | Mercurius in Huis 1 | Zon 28Leo50'22" in Huis 12
22-08-1983 | 13.12 uur 15e vm | Ascendant 17Scorpio00'20" | Pluto in Huis 11 | Zon 28Leo50'22" in Huis 922-08-1984 | 19.06 uur 16e vm | Ascendant 08Aquarius52'24" | Uranus conjunct MC in Huis 10 | Zon 28Leo50'22" in Huis 7
21-08-1985 | 00.42 uur 17e vm | Ascendant 03Cancer29'07" | Maan in Huis 5 | Zon 28Leo50'22" in Huis 4
22-08-1986 | 06.31 uur 18e vm | Ascendant 07Virgo09'19" | Mercurius in Huis 12 | Zon 28Leo50'22" in Huis 12
22-08-1987 | 12.16 uur 19e vm | Ascendant 07Scorpio16'54" | Pluto conjunct Asc | Zon 28Leo50'22" in Huis 1022-08-1988 | 18.00 uur 20e vm | Ascendant 16Capricornus03'54" | Saturnus in Huis 11 | Zon 28Leo50'22" in Huis 7
21-08-1989 | 23.52 uur 21e vm | Ascendant 21Gemini38'30" | Mercurius in Huis 5 | Zon 28Leo50'22" in Huis 4
22-08-1990 | 05.27 uur 22e vm | Ascendant 26Leo02'56" | Zon 28Leo50'22" in Huis 1
22-08-1991 | 11.18 uur 23e vm | Ascendant 27Libra13'45" | VenusR in Huis 10 | Zon 28Leo50'22" in Huis 1022-08-1992 | 17.16 uur 24e vm | Ascendant 04Capricornus25'45" | Saturnus in Huis 1 | Zon 28Leo50'22" in Huis 8
21-08-1993 | 22.56 uur 25e vm | Ascendant 05Gemini19'00" | Mercurius in Huis 4 | Zon 28Leo50'22" in Huis 5
22-08-1994 | 04.49 uur 26e vm | Ascendant 19Leo38'28" | Zon 28Leo50'22" in Huis 1
22-08-1995 | 10.41 uur 27e vm | Ascendant 20Libra48'16" | Venus in Huis 11 | Zon 28Leo50'22" in Huis 1121-08-1996 | 16.28 uur 28e vm | Ascendant 23Sagittarius33'05" | Jupiter in Huis 1 | Zon 28Leo50'22" in Huis 8
21-08-1997 | 22.24 uur 29e vm | Ascendant 23Taurus40'10" | Venus in Huis 6 | Zon 28Leo50'22" in Huis 5
22-08-1998 | 04.05 uur 30e vm | Ascendant 11Leo48'50" | Zon 28Leo50'22" in Huis 1 NM
22-08-1999 | 09.56 uur 31e vm | Ascendant 12Libra57'29" | VenusR in Huis 11 | Zon 28Leo50'22" in Huis 1121-08-2000 | 15.54 uur 32e vm | Ascendant 16Sagittarius34'35" | Jupiter in Huis 6 | Zon 28Leo50'22" in Huis 8
22-08-2001 | 21.34 uur 33e vm | Ascendant 00Taurus28'52" | Venus in Huis 4 | Zon 28Leo50'22" in Huis 5
22-08-2002 | 03.22 uur 34e vm | Ascendant 04Leo15'30" | Zon in Huis 2 | Zon 28Leo50'22" in Huis 2
22-08-2003 | 09.14 uur 35e vm | Ascendant 05Libra37'08" | Venus in Huis 11 | Zon 28Leo50'22" in Huis 1121-08-2004 | 14.59 uur 36e vm | Ascendant 04Sagittarius04'02" | Jupiter in Huis 9 | Zon 28Leo50'22" in Huis 9
21-08-2005 | 20.50 uur 37e vm | Ascendant 04Aries59'10" | Mars in Huis 1 | Zon 28Leo50'22" in Huis 6
22-08-2006 | 02.29 uur 38e vm | Ascendant 24Cancer42'26" | Maan in Huis 1 | Zon 28Leo50'22" in Huis 2
21-08-2007 | 08.13 uur 39e vm | Ascendant 24Virgo56'27" | Mercurius in Huis 12 | Zon 28Leo50'22" in Huis 1121-08-2008 | 14.07 uur 40e vm | Ascendant 26Scorpio28'18" | Pluto in Huis 1 | Zon 28Leo50'22" in Huis 9
21-08-2009 | 19.44 uur 41e vm | Ascendant 26Aquarius28'18" | Uranus in Huis 1 | Zon 28Leo50'22" in Huis 7
22-08-2010 | 01.32 uur 42e vm | Ascendant 13Cancer51'40" | Maan in Huis 8 | Zon 28Leo50'22" in Huis 3
22-08-2011 | 07.26 uur 43e vm | Ascendant 16Virgo43'38" | Mercurius in Huis 11 | Zon 28Leo50'22" in Huis 1222-08-2012 | 13.12 uur 44e vm | Ascendant 16Scorpio59'54" | Pluto in Huis 2 | Zon 28Leo50'22" in Huis 9
21-08-2013 | 19.06 uur 45e vm | Ascendant 08Aquarius51'44" | Uranus in Huis 2 | Zon 28Leo50'22" in Huis 7
22-08-2014 | 00.52 uur 46e vm | Ascendant 05Cancer38'01" | Maan in Huis 1 | Zon 28Leo50'22" in Huis 2
22-08-2015 | 06.42 uur 47e vm | Ascendant 09Virgo03'24" | Mercurius in Huis 1 | Zon 28Leo50'22" in Huis 1221-08-2016 | 12.43 uur 48e vm | Ascendant 11Scorpio57'42" | Pluto in Huis 2 | Zon 28Leo50'22" in Huis 10 conjunct MC
21-08-2017 | 18.26 uur 49e vm | Ascendant 24Capricornus05'50" | Saturnus in Huis 11 | Zon 28Leo50'22" in Huis 7 conjunct NM
21-08-2018 | 00.13 uur 50e vm | Ascendant 26Gemini49'15" | Mercurius in Huis 2 | Zon 28Leo50'22" in Huis 4
22-08-2019 | 06.06 uur 51e vm | Ascendant 02Virgo48'14" | Mercurius in Huis 12 | Zon 28Leo50'22" Zon|Venus|Mars|Asc.21-08-2020 | 12.43 uur 52e vm | Ascendant 02Scorpio46'16" | Pluto Jupiter Saturnus in Huis 3 | Zon Mercurius in Huis 10
21-08-2021 | 17.39 uur 53e vm | Ascendant 10Capricornus15'05" | Saturnus in Huis 1 | Zon 28Leo50'22" in Huis 7
21-08-2022 | 23.22 uur 54e vm | Ascendant 13Gemini23'46" | Mercurius in Huis 5 | Zon 28Leo50'22" in Huis 4
22-08-2023 | 05.06 uur 55e vm | Ascendant 22Leo24'06" | Zon in Huis 1 | Zon 28Leo50'22" Zon|Lilith|Asc.21-08-2024 | 10.59 uur 56e vm | Ascendant 23Libra55'27" | Venus in Huis 11 | Zon 28Leo50'22" | MercuriusR in Huis 10
21-08-2025 | 16.40 uur 57e vm | Ascendant 26Sagittarius07'26" | Jupiter in Huis 7 | Zon 28Leo50'22" in Huis 8
21-08-2026 | 22.24 uur 58e vm | Ascendant 23Taurus38'21" | Venus in Huis 6 | Zon 28Leo50'22" | Mercurius in Huis 5
22-08-2027 | 04.19 uur 59e vm | Ascendant 14Leo14'53" | Zon 28Leo50'22" Zon|Venus|Jupiter|Mercurius in Huis 121-08-2028 | 16.39 uur 60e vm | Ascendant 24Taurus26'42" | Venus in Huis 3 | Zon 28Leo50'22" in Huis 5
21-08-2029 | 15.55 uur 61e vm | Ascendant 16Sagittarius46'04" | Jupiter in Huis 10 | Zon 28Leo50'22" in Huis 8
21-08-2030 | 21.41 uur 62e vm | Ascendant 04Taurus06'24" | Venus in Huis 5 | Zon 28Leo50'22" in Huis 5
22-08-2031 | 03.28 uur 63e vm | Ascendant 05Leo18'28" | Zon 28Leo50'22" Zon in Huis 2[vm = verjaarmoment = het exacte verjaardags-moment | uitleg verder naar boven]


Solaar Horoscoop | Inzicht in de Jaarlijkse MogelijkhedenWat heeft u nu aan de solaar-horoscoop? Wel... u kunt nu kijken waar u vanaf de Ascendant gedurende het betreffende levensjaar op betrokken bent. Het geeft dus inzicht in de mogelijkheden. Uiteraard blijven de geboorte-horoscoop-gegevens altijd sterker voor wat betreft het reeds opgebouwde gedragspatroon, het karakter. De Solaar geeft meer specifiek de tijdelijke [jaar] mogelijkheden. Het is interessant de Ascendant en de Zon te beoordelen zoals uitgewerkt in bovenstaand voorbeeld.
En dit nu eens op te schrijven in uw agenda om zo te onderzoeken wat er dan op dat levensgebied zoal aan de orde komt.


Verder kunt u de Ascendant en de Zon geaspecteerd bekijken. Welk aspect maken zij? Met welke huisheren? De vierkanten, opposties en conjuncties wijzen op de opgevatte taak, te verwachten strijd, problemen en tegenwerking, het werk dat dus verricht zal worden. De driehoeken, sextiels en conjuncties duiden de beloning voor bewezen diensten, wat nu de gelukkige te beurt valt. Maak het niet te ingewikkeld, begin met de Ascendant en de Zon. De Maan komt daarna wel weer. De Maan past als aanduider meer bij de Progressieve Horoscoop. Een ding tegelijk ;).


Solaar Horoscoop | Ascendant Zon | Verschil in BetekenisZoals eerder beschreven is het eenvoudiger de invloed van de Ascendant te ervaren, dan die van de Zon. Hoe kan dat?
De Ascendant duidt de betrokkenheid op de buitenwereld die voor de geborene wordt vertegenwoordigd door gezinsleden, een partner, eventuele collega's en de hieruit voortvloeiende omstandigheden. In de omgang met hen wordt men genoopt zich daar enigszins op af te stemmen, om de omgang harmonieus te laten verlopen. Hiervoor maakt men gebruik van de Ascendant. De Ascendant duidt de manier waarop een individu de buitenwereld waarneemt en wordt waargenomen. De Zon echter representeert in de geboorte-horoscoop iets uiterst individueels. Het is het bovenpersoonlijke in de Individu. Deze kwaliteit kan het beste worden waargenomen als de geborene zich alleen bevindt voor langere periode. Dan wordt duidelijk wie deze individu nu eigenlijk is. De Ware Ik wordt pas dan het beste zichtbaar. De Zon in een levensgebied geeft dus de uiterst individuele processen aan. In de Solaar Horoscoop duidt de Ascendant hoe de omstandigheden op geborene inwerken. De Zon geeft inzicht op welk levensgebied de individuele kwaliteiten belicht worden, waar dat betreffende jaar bewustzijn kan worden opgedaan.


Solaar Horoscoop | Zon in de Solaar HoroscoopHieronder volgt een korte interpretatie van de Zon in de verschillende levensgebieden. Zoals hierboven uitgelegd is Heer 1 =
de Ascendant van andere betekenis doch inhoudelijk komt de strekking enigszins overeen en om dit artikel niet onnodig lang te maken zijn deze twee dan ook gecombineerd. Om overigens daadwerkelijk bewust te worden van het Heer 1 in Huis...-aspect dienen de dispositors [=huisheren] van de betrokken huizen door aspect verbonden te zijn. Lees verder: Spirituele Astrologie


Solaar Horoscoop | Zon in Huis 1 | Heer 1 in Huis 1
Staat de Zon in de Solaar Horoscoop komend jaar in Huis 1 en overwegend harmonisch geaspecteerd, dan zal men zeker positieve ervaringen opdoen op het gebied van Het Imago. Het duidt een uitmuntende periode om de persoonlijke kwaliteiten tot uitdrukking te brengen in de buitenwereld. Het geeft de power om zichzelf neer te zetten en het eigen werk, de persoonlijke vaardigheden en individualiteit krachtig uit te dragen. Nu beschikt men over de daadkracht en positieve moed die zeer geschikt is voor het vinden van een nieuwe baan. Het verkopen van uw [eigen] produkten. Zelf-promotie. Doe uw voordeel met deze geluksperiode.


Solaar Horoscoop | Zon in Huis 2 | Heer 1 in Huis 2
Staat de Zon in uw Solaar Horoscoop komend jaar in Huis 2 en overwegend harmonisch geaspecteerd, dan zult u zeker positieve ervaringen opdoen omtrent waarden en bezittingen. Het duidt een uitmuntende periode om talenten en kwaliteiten in te zetten en geld te verdienen. Deze periode is uitermate geschikt voor het regelen van financiele zaken.


Solaar Horoscoop | Zon in Huis 3 | Heer 1 in Huis 3
Staat de Zon in uw Solaar Horoscoop komend jaar in Huis 3 en overwegend harmonisch geaspecteerd, dan zult u zeker positieve ervaringen opdoen omtrent de persoonlijke communicatiemogelijkheden. In contact met de directe omgeving, broes, zusters en buren, familieaangelegenheden zal de geborene veel positieve ervaringen opdoen. Deze periode is dus uitermate geschikt voor het aangaan van nieuwe contacten en het verwerven van kennissen. Trek er dit jaar wat vaker op uit in de richting van de bibliotheek en bestudeer eens een onderwerp wat u uitermate boeit. Het is tevens een geschikte periode om een en ander te schrijven. Correspondentie, en het telefoongesprek [in- en verkoop] ligt u dit jaar meer dan anders en kan soms ook vergezeld van reizen in de omgeving.


Solaar Horoscoop | Zon in Huis 4 | Heer 1 in Huis 4
Staat de Zon in uw Solaar Horoscoop komend jaar in Huis 4 en overwegend harmonisch geaspecteerd, dan zult u zeker positieve ervaringen opdoen omtrent de persoonlijke emotionele- en huiselijke omstandigheden. Zon in Huis 4 in de Solaar Horoscoop is uitermate geschikt om een huur of koopcontract van een woning aan te gaan. Het huis zal zeer aangenaam zijn. Het gezinsleven. Men is het Zonnetje in Huis. Het is de ideale periode voor het opknappen van eigen huis en tuin.


Solaar Horoscoop | Zon in Huis 5 | Heer 1 in Huis 5
Staat de Zon in uw Solaar Horoscoop komend jaar in Huis 5 en overwegend harmonisch geaspecteerd, dan is het tijd voor creativiteit, de liefde en liefdesavonturen. Speculaties en loterijen. Wedstrijden en feesten. Sport en onstpanning. Gedurende deze periode is er een goede omgang met kinderen. Heeft u zakelijke ambities met betrekking tot vrijetijdsbestedingen. Doe uw voordeel met deze geluksperiode om projecten of bezigheden op te starten die de kans bieden zich te onderscheiden. Ook kan men gedurende dit jaar eventuele hobbies onder het voetlicht brengen. Het is een uitmuntende periode voor de zelfexpressie of het nu sport, zingen, dansen etc. of showbusiness betreft.


Solaar Horoscoop | Zon in Huis 6 | Heer 1 in Huis 6
Staat de Zon in uw Solaar Horoscoop komend jaar in Huis 6 en overwegend harmonisch geaspecteerd, dan is dit een periode waar in het met de gezondheid goed gaat. Heeft u al geruime tijd onder de leden, dan is dit het jaar daar wat aan te doen. Het resultaat zal beter zijn dan te verwachten is in ander jaren. Doe uw voordeel hiermee. Ook op het werk zal het dit jaar soepeler verlopen dan anders. Het Zonnetje op de werkvloer. Prettig in de omgang. De plichten en dagelijks bezigheden gaan ontspannen en men kan van dit huis hebben meestal betrekking op het werk, waaronder collega's, personeel, de werknemer in het algemeen. De dienstverlenenden en hun praktijkruimte. Clienten in het dienstverlenend beroep. De werkplaats. Precies en analytisch werk.


Solaar Horoscoop | Zon in Huis 7 | Heer 1 in Huis 7
Staat de Zon in uw Solaar Horoscoop komend jaar in Huis 7 en overwegend harmonisch geaspecteerd, dan is dit een periode waar het huwelijk zeer harmonieus verloop en het contact met de partner zeer aangenaam is. Er is ruimte voor de eigen individualiteit en de omgang met anderen wordt als buitengewoon gelijkwaardige ervaren. Het is een geschikt jaar om langdurige contracten en afspraken aan te gaan.


Solaar Horoscoop | Zon in Huis 8 | Heer 1 in Huis 8
Staat de Zon in uw Solaar Horoscoop komend jaar in Huis 8 en overwegend harmonisch geaspecteerd, dan is dit een periode waarin het leven totaal wordt getransformeerd. Dit kan zich uiten in allerlei ogenschijnlijke tegenslagen. Relationele problemen, juridische problemen. Het haalt de psychische gesteldheid van de geborene volledig ondersteboven. Geborene zal er misschien iets aan willen doen door contact te zoeken met psychiaters, chirurgen, rontgenologen, hypnotiseurs, hulpverleners en misschien zelfs wel bij mediums. Inzicht met behulp van anderen zal gedurende deze periode misschien wel verlichting geven, maar de machten en krachten zullen toch hun werk doen. De noodzakelijke transformatie zal toch geschieden. Achteraf zal dit jaar beschouwd worden als noodlottigheid wat ondanks alles niet te voorkomen was en bij nader inzien het leven van geborene uiteindelijk wel verbeterd heeft.


Solaar Horoscoop | Zon in Huis 9 | Heer 1 in Huis 9
Staat de Zon in uw Solaar Horoscoop komend jaar in Huis 9 en overwegend harmonisch geaspecteerd, dan is dit een periode om eens goed de lichamelijke- en geestelijke expansiemogelijkheden te beschouwen. Lange reizen, vakantie in het buitenland, emigratie, nieuwe omgevingen in het buitenland en buitenlanders. Het is een uitermate geschikt moment om overeenkomsten te sluiten als dit verband houdt met buitenlandse goederen en handel met het buitenland. Dichter bij huis is biedt dit jaar meer kans dan anders om ingeloot te worden voor een hogere studie, of universiteit. Het is een prachtig jaar om te promoveren, en of publicaties uit te geven. Doe uw voordeel met deze uitmuntende periode tot horizonwijde ontwikkelingen, of dit nu jusititiele, religieuze en filosofische aangelegenheden of godsdienstige- en spirituele ontwikkelingen zijn.


Solaar Horoscoop | Zon in Huis 10 | Heer 1 in Huis 10
Staat de Zon in uw Solaar Horoscoop komend jaar in Huis 10 en overwegend harmonisch geaspecteerd, dan is dit een periode in het leven om eens goed maatschappelijke positie en de reputatie te herzien. Meer dan anders is men gedreven om te komen tot aanzien in de maatschappij. Het geeft ambitie tot zelfstandig werk, liefst in een leidinggevende functie. Het is een geschikte periode om een arbeidscontract voor langere tijd aan te gaan, waarin maatschappelijke verantwoordelijkheden binnen de functie-omschrijving zijn vastgelegd.


Solaar Horoscoop | Zon in Huis 11 | Heer 1 in Huis 11
Staat de Zon in uw Solaar Horoscoop komend jaar in Huis 11 en overwegend harmonisch geaspecteerd, dan is dit een periode in het leven om het netwerk te herzien. Tegenwoordig kunnen we van twee soorten netwerk spreken: Het Internet en het Persoonlijke Netwerk. Het is een uitermate geschikte periode om een website te beginnen. Om deel te nemen aan de sociale activiteiten. Zo kan contact gelegd worden met kennissen, geestverwanten, clubgenoten en clubs. Het is een uitmuntende periode om op onpersoonlijke wijze gedachten, produkten, etc. aan derden te brengen. Hen te informeren.


Solaar Horoscoop | Zon in Huis 12 | Heer 1 in Huis 12
Staat de Zon in uw Solaar Horoscoop komend jaar in Huis 12 en overwegend harmonisch geaspecteerd, dan is dit een periode in het leven om de eigen binnenwereld en het gevoelsleven op een diepere laag te ervaren. Het zal een eenzame periode zijn waar de diepste gedachten en gevoelens, geheimen en angsten niet meer te verdringen zijn. Het zal een jaar zijn van zorgen, beperkingen en frustraties. Zoek eventueel contact met een lotgenoten-groep indien u zich niet begrepen voelt. Zo komt er ruimte voor alles wat in het onbewuste verborgen ligt. Kanaliseer de emoties, geef het richting en laat het uitstromen om te voorkomen dat er meer problemen ontstaan dan nodig. Deze periode gaat voorbij.


! Het twaalfde huis is het huis van de kosmos, van waaruit de geestelijke wereld invloed op het leven uitoefent. Deze invloed
kan weldadig zijn, maar ook verwarrend. Een ding is zeker: greep heeft men niet op dit huis, daarvoor is het te subtiel en te vloeiend. De werking kan ervaren worden als chaotisch, mistig en onzeker. Soms als een mysterieuze tegenwerking of ondermijning van datgene dat men graag wil. Zet men toch door dan volgen er moeilijkheden. De energieen in dit huis laten zich niet dwingen. Pas als de juiste tijd gekomen is ziet men dat de zaken waar het om gaat vorm en gestalte gaan aannemen. Tot het zover is zal men geduld en vertrouwen moeten hebben. Wanneer men meer en meer leert luisteren naar de stem van het twaalfde huis dan krijgt men steeds duidelijker het gevoel dat er "achter de schermen" van alles gaande is. Dat er onzichtbare, maar reeele krachten zijn die met het mensen samen willen werken. Wanneer het twaalfde huis in de horoscoop met planeten "bezet is", is er altijd sprake van een kosmische invloed en men kan er ook op rekenen dat er vanuit subtielere sferen op een ongrijpbare manier mee- of tegenwerking zal zijn, die met de bestemming en "het lot" van de geborene te maken heeft.


Solaar Horoscoop | Ascendant | Heer 1 in Huis


Staat Heer 1 in de Solaar in Huis 1 4 7 10 | Geborene zal gedreven zijn te "doen", het ondernemen, de zelfstandige actie.
Staat Heer 1 in de Solaar in Huis 2 5 8 11 | Geborene zal gedreven zijn te "vastleggen", het werken en vervaardigen.
Staat Heer 1 in de Solaar in Huis 3 6 9 12 | Geborene zal gedreven zijn te "verfijnen", profileren, nadenken, theoretiseren.
Up | Down | Top | Bottom
Yod | DeAardeVanuitDeHemel | Noordelijke Maansknoop | Spirituele Astrologie | Karmische Astrologie | Relatie Astrologie | Maan Astrologie Tekens I Astrologische Huizen | Zon Maan en Planeten | Zodiacale Aspecten . Carrieregids | Beroep in de Horoscoop De Ascendant | Solaar Horoscoop | Pr. Asc | Pr.Zon | Pr.Maan| Problemen | Hypnose| Astrologie Economie | Ascendant Midhemel

AstroTherapie Astrologie |Cheiron Astrologie |Zwarte Maan Lilith| Astrologie Consult | Reincarnatie Is... | Astrologie Lezingen
Psychologische Astrologie | Progressieve Horoscoop | Reincarnatietherapie Praktijk | Sessie | Vegetarisch Eten |Gelukspunt | PF Solaar Horoscoop | Progressieve Solaar Horoscoop |
Penny Kinsky | AstroTherapieUyldert | AstroTherapieNoordKnoop | AstrotherapieAstrologe Marianne Willems | AstrotherapieTop Horoscoop | AstrotherapieCapricornus | Astrotherapie
Praktijk +31 (0)6 33 69 75 96


Solaar Horoscoop | De Individualiteit


Zoals elders beschreven duidt de Zon in de geboortehoroscoop De Individualiteit. Esoterisch beschouwd duidt de Zon in de geboortehorscoop de ziel gemanifesteerd in de stof. Als symbool de punt [de ziel] met de cirkel eromheen [de stof]. De term stof dient men in deze context ietwat wetenschappelijk- abstract te interpreteren. De stof betekent hier: het menselijk lichaam, het dierlijk lichaam, de plant, de steen, de zandkorrel, de molecuul, de atoom. Alles heeft een ziel. Alles wat in de stof wordt uitgedrukt, kan dit alleen maar door middel van een bezieling. Deze bezieling is noodzakelijk voor iedere geboorte. En dus ook die van de mens. De geboorte van een mens is niet zozeer mannetje-vrouwtje-eitje-zaadje-erfelijkheid. De esoterische opvatting is precies omgekeerd: Het is de ziel, of nauwkeuriger, het re-incarnerende deel van het Ego die op basis van attractie - attractie hoeft niet altijd positief te zijn! - daar incarneert waar het karma[n] van het Ego optimaal uitgewerkt kan worden.


Solaar Horoscoop | Uitwerken van Karma[n]


Het uitwerken van karma[n] betekent niet dat er geen ontkomen meer aan is, indien men in een waardeloze positie incarneert. Om de omstandigheden te veranderen is het noodzakelijk zo helder mogelijk inzicht te krijgen in het eigen karakter.
De meest effectieve methode is het ondergaan van een intensieve regressie-sessie. om zo in contact te komen met het boven-
en onderbewuste en zo helder zicht te krijgen op de voorgaande-, huidige-, en toekomstige omstandigheden.


Solaar Horoscoop | Inzicht in het Karakter


De Zon laat haar licht schijnen over desbetreffend teken en levensgebied, waarin zij staat. Staat de Zon in de Horoscoop in het teken Leo. Dan zal de individualiteit zich maximaal kunnen uitdrukken overeenkomstig de kwaliteiten van dat betreffende teken. De verjaardag - altijd leuk en gezellig - is veel meer dan dat. De verjaardag is letterlijk genomen dat moment waarop de Zon op exact dezelfde graad staat als op de geboortedag. En het is dat moment waarop het reincarnerende deel van het Ego een moment van uitzonderlijke zonne-energie kan ervaren. En gezien het feit dat de Zon de energieleverancier - de spirituele levenselixer is voor alle levende wezens hier op Aarde, is het helemaal geen gek idee deze dag zoveel mogelijk in de Zon door te brengen. Nix gezellig met de visite. Neen. De spirituele groei dient gezocht te worden in een dag vol overgave in de Zon. Stel dat het exacte verjaar-moment na zonsondergang valt of het is op dat moment zwaar bewolkt of het regent...


Solaar Horoscoop | Berekenen
21-08-1968 | 22.10 uur geboortedag Zon 28 [graden] Leo50' [minuten] 22" [seconden]
21-08-2010 | 22.10 uur 42e verjaardag Zon 28Leo42'16"Solaar Horoscoop | Correctie
Nu 28Leo42'16" zo verder zetten in de tijd dat het uitkomt op 28Leo50'22"
22-08-2010 | 01.32 uur exacte verjaar-moment Zon 28Leo50'22"Solaar Horoscoop | Belang van de Correctie
Het "bijdraaien" naar de exacte graad van de geboorte-Zon gelijk de geboorte is essentieel.
Vooral voor de Ascendant. En uiteraard de huizen-indeling. En de posities van de planeten.


Solaar Horoscoop | Beoordelen van de Solaar Horoscoop


Voor het accuraat beoordelen van de solaarhoroscoop [sol = zon] bekijkt men eerst de ascendant en haar aspecten. Dit geeft inzicht over hoe de geborene het toekomstige jaar inhaakt op de buitenwereld. Zoals net uitgerekend is het exacte verjaar-moment voor deze 42e verjaardag 22-08-2010 | 01.32 uur. Nu wordt hiervan een horoscoop gemaakt. Het huidige verblijfadres is de actuele plaats. Deze voorbeeld-solaarhoroscoop is als volgt: Ascendant 13Cancer51'40" Heer 1 [Maan] staat in Huis 8 [Heer 8 = Saturnus]. Maan|Saturnus-aspect = 117 graden. Deze 117 graden verandert al spoedig in een exacte driehoek. Hier is dus een zeer positief resultaat te verwachten. Het driehoek-aspect duidt namelijk op dat wat onafscheidelijk deel van het Ego is verworven. Ook Heer 2 [Maan] staat in Huis 8 [Saturnus]. Hiervoor geldt dus hetzelfde.De mogelijkheid tot het uitdrukken van de Individualiteit wordt gerepresenteerd door de aspecten met de Zon, is als volgt:
1. Heer 3 [Zon] staat in Huis 3.
2. De Zon is apex van een Yod-figuur.
3. En de Zon is de staartpunt van een Vlieger-configuratie: Ascendant Cancer [45 graden] Zon Leo [45 graden] Mars | Venus Libra [135 graden] Cheiron | Neptunus Aquarius [135 graden] Ascendant.Solaar Horoscoop | Synthese [synthese = de losse elementen samengesteld]


Deze geborene is tussen haar 42e en 43e verjaardag betrokken op alle onbewuste problemen die een praktische oplossing behoeven, getransformeerd dienen te worden. De belangstelling gaat uit naar psychologie, de dood, de verborgen grond der dingen, esoterische theorien, wedergeboorte [huis 8]. Indien de geborene de inzichten op dit vlak al heeft bestudeerd is hier de mogelijkheid deze kennis tot onafscheidelijk deel van het Ego te verwerven. [driehoek-aspect Maan|Saturnus]. Het talent, de individuele werkkracht [huis 2] wordt ook hiervoor ingezet. Via directe communicatie [huis 3] wordt aan derden [huis 3] kennis [huis 3] gegeven, hoe de eigen individualiteit [Zon] tot uitdrukking te brengen. Tevens is er hier sprake van een Yod op de Zon. Jupiter conjunct Uranus [in huis 10] sextiel Maan [in huis 8] inconjunct Zon [in huis 3]. De Zon dus op de apex. Het denken gaat uit naar te onderzoeken naar de verborgen grond der dingen. [Huis 8] De interesses gaan uit naar zichzelf neer te zetten in de wereld. [Huis 10]. Innerlijke strijd - een dilemma - wordt ervaren doordat men zich tevens genoodzaakt voelt zich bezig te houden op het gebied van de opvoeding, studie en intelligentie. [Apex in Huis 3]. Indien deze geborene deze aspecten reeds geintegreerd heeft, is dit uiteraard geen dilemma meer. Deze Yod kan duiden op een complete onvoorbreide promotie in het gekozen beroep, een langdurige hobby wordt noodzakelijkerwijs een nieuwe bron van inkomsten, etc.


De Astrologische Vlieger Formatie Ascendant Cancer [45 graden] Zon Leo [45 graden] Mars | Venus Libra [135 graden] Cheiron | Neptunus Aquarius [135 graden] Ascendant. + Ascendant [90 graden] Mars | Venus + Zon [180 graden] Cheiron | Neptunus. De Vlieger wordt ook wel eens beschreven als een bijzondere configuratie. En dat bijzonder klinkt dan zo positief. Niets is minder waar bij deze vlieger-formatie. De losse aspecten wel beschouwd duidt deze configuratie op moeilijkheden op het mentale gebied [het aspect van 45 graden] gecombineerd met de tweede loutering [135 graden] op de astrale gebieden, brengen op het fysieke gebied gelegenheden die op teleurstelling uitlopen. Geborene wordt getest door storing, verwarring, verwikkeling, onverwacht dwarsbomen. Het duidt een doorkruising van het juiste. Plus! Er is ook nog sprake van een oppositie. De Oppositie duidt het aspect van 180 graden en hier moet blijken of deze verkregen eigenschap tot een harmonische vereniging zal kunnen komen. Hier dient men niet te vervallen van het ene in het andere uiterste, maar zorgvuldig het midden te houden, zelf te centreren in de eigen kracht, om zo uit te stijgen boven disharmonische wanorde. Het al of niet verwerven van de betreffende karakterneigingen tot karaktereigenschappen, hangt af van het al of niet overwinnen van de moeilijkheden die de betrokken planeten symboliseren. Heeft u dit aspect in de geboortehoroscoop, in de solaarhoroscoop of de progressieve horoscoop voelt u dan gesterkt door de gedachte; "De moeilijkste opdrachten zijn voor de beste leerlingen".


Er zijn twee typen astrologische vlieger-formaties. Lees verder: Zodiacale Aspecten


Solaar Horoscoop | Opeenvolgende Jaren | Ascendant CycliZoals blijkt uit de hieronder uitgewerkte gegevens, verschijnt de Zon in de solaar-horoscoop ieder jaar in een ander Huis. Ofwel de geborene kan de eigen Individualiteit het best uitdrukken in het overeenkomstig levensgebied. De heer van de Ascendant duidt echter hoe deze individu inhaakt op de buitenwereld. Het is overigens eenvoudiger deze ascendant-invloed te ervaren, dan die van de Zon. Om u een indruk te geven van de cycli volgt hier een reeks van opvolgende solaar-horoscopen van onderstaande geboorte-dag. [vm= verjaar-moment= het exacte verjaardag-moment]. Volledigheidshalve voeg ik hieraan toe dat de wijze van interpreteren van de Solaar Horoscoop overeenkomt met de geboorte-horoscoop. Het cirkeltje in het centrum van de Radix stelt in de Placidus [meest gebruikte] Solaar Horoscoop altijd de Aarde voor, niet de Zon.


21-08-1968 | 22.10 uur geboorte | Ascendant 18Taurus00'37" | Venus in Huis 5 | Zon 28Leo50'22" in Huis 521-08-1968 | 22.10 uur 00e vm | Ascendant 18Taurus00'37" | Venus in Huis 5 | Zon 28Leo50'22" in Huis 5
22-08-1969 | 03.50 uur 01e vm | Ascendant 09Leo12'25" | Zon 28Leo50'22" in Huis 2
22-08-1970 | 09.40 uur 02e vm | Ascendant 10Libra10'30"" | Venus conjunct Asc. in Huis 1 | Zon 28Leo50'22" in Huis 11
22-08-1971 | 15.21 uur 03e vm | Ascendant 10Sagittarius11'02" | Jupiter in Huis 12 | Zon 28Leo50'22" conjunct Venus in Huis 821-08-1972 | 21.08 uur 04e vm | Ascendant 15Aries52'34" | Mars in Huis 6 | Zon 28Leo50'22" in Huis 6
22-08-1973 | 03.00 uur 05e vm | Ascendant 00Leo21'01" | Maan in Huis 5 | Zon 28Leo50'22" in Huis 2
22-08-1974 | 08.35 uur 06e vm | Ascendant 28Virgo47'50" | Mercurius in Huis 11 | Zon 28Leo50'22" in Huis 11
22-08-1975 | 14.28 uur 07e vm | Ascendant 00Sagittarius25'30" | JupiterR in Huis 5 | Zon 28Leo50'22" in Huis 921-08-1976 | 20.25 uur 08e vm | Ascendant 19Pisces41'57" | Neptunus in 9 | Zon 28Leo50'22" in Huis 7
22-08-1977 | 02.06 uur 09e vm | Ascendant 20Cancer25'52" | Maan in Huis 5 | Zon 28Leo50'22" in Huis 3
22-08-1978 | 08.02 uur 10e vm | Ascendant 23Virgo01'35" | MercuriusR in Huis 11 | Zon 28Leo50'22" in Huis 12
22-08-1979 | 13.53 uur 11e vm | Ascendant 24Scorpio11'35" | Pluto in Huis 11 | Zon 28Leo50'22" in Huis 9 conj.Maan | Venus21-08-1980 | 19.46 uur 12e vm | Ascendant 27Aquarius32'40" | Uranus in 8 | Zon 28Leo50'22" conjunct Desc. Huis 7
21-08-1981 | 01.44 uur 13e vm | Ascendant 16Cancer14'00" | Maan in Huis 11 | Zon 28Leo50'22" in Huis 3
22-08-1982 | 07.21 uur 14e vm | Ascendant 15Virgo51'47" | Mercurius in Huis 1 | Zon 28Leo50'22" in Huis 12
22-08-1983 | 13.12 uur 15e vm | Ascendant 17Scorpio00'20" | Pluto in Huis 11 | Zon 28Leo50'22" in Huis 922-08-1984 | 19.06 uur 16e vm | Ascendant 08Aquarius52'24" | Uranus conjunct MC in Huis 10 | Zon 28Leo50'22" in Huis 7
21-08-1985 | 00.42 uur 17e vm | Ascendant 03Cancer29'07" | Maan in Huis 5 | Zon 28Leo50'22" in Huis 4
22-08-1986 | 06.31 uur 18e vm | Ascendant 07Virgo09'19" | Mercurius in Huis 12 | Zon 28Leo50'22" in Huis 12
22-08-1987 | 12.16 uur 19e vm | Ascendant 07Scorpio16'54" | Pluto conjunct Asc | Zon 28Leo50'22" in Huis 1022-08-1988 | 18.00 uur 20e vm | Ascendant 16Capricornus03'54" | Saturnus in Huis 11 | Zon 28Leo50'22" in Huis 7
21-08-1989 | 23.52 uur 21e vm | Ascendant 21Gemini38'30" | Mercurius in Huis 5 | Zon 28Leo50'22" in Huis 4
22-08-1990 | 05.27 uur 22e vm | Ascendant 26Leo02'56" | Zon 28Leo50'22" in Huis 1
22-08-1991 | 11.18 uur 23e vm | Ascendant 27Libra13'45" | VenusR in Huis 10 | Zon 28Leo50'22" in Huis 1022-08-1992 | 17.16 uur 24e vm | Ascendant 04Capricornus25'45" | Saturnus in Huis 1 | Zon 28Leo50'22" in Huis 8
21-08-1993 | 22.56 uur 25e vm | Ascendant 05Gemini19'00" | Mercurius in Huis 4 | Zon 28Leo50'22" in Huis 5
22-08-1994 | 04.49 uur 26e vm | Ascendant 19Leo38'28" | Zon 28Leo50'22" in Huis 1
22-08-1995 | 10.41 uur 27e vm | Ascendant 20Libra48'16" | Venus in Huis 11 | Zon 28Leo50'22" in Huis 1121-08-1996 | 16.28 uur 28e vm | Ascendant 23Sagittarius33'05" | Jupiter in Huis 1 | Zon 28Leo50'22" in Huis 8
21-08-1997 | 22.24 uur 29e vm | Ascendant 23Taurus40'10" | Venus in Huis 6 | Zon 28Leo50'22" in Huis 5
22-08-1998 | 04.05 uur 30e vm | Ascendant 11Leo48'50" | Zon 28Leo50'22" in Huis 1 NM
22-08-1999 | 09.56 uur 31e vm | Ascendant 12Libra57'29" | VenusR in Huis 11 | Zon 28Leo50'22" in Huis 1121-08-2000 | 15.54 uur 32e vm | Ascendant 16Sagittarius34'35" | Jupiter in Huis 6 | Zon 28Leo50'22" in Huis 8
22-08-2001 | 21.34 uur 33e vm | Ascendant 00Taurus28'52" | Venus in Huis 4 | Zon 28Leo50'22" in Huis 5
22-08-2002 | 03.22 uur 34e vm | Ascendant 04Leo15'30" | Zon in Huis 2 | Zon 28Leo50'22" in Huis 2
22-08-2003 | 09.14 uur 35e vm | Ascendant 05Libra37'08" | Venus in Huis 11 | Zon 28Leo50'22" in Huis 1121-08-2004 | 14.59 uur 36e vm | Ascendant 04Sagittarius04'02" | Jupiter in Huis 9 | Zon 28Leo50'22" in Huis 9
21-08-2005 | 20.50 uur 37e vm | Ascendant 04Aries59'10" | Mars in Huis 1 | Zon 28Leo50'22" in Huis 6
22-08-2006 | 02.29 uur 38e vm | Ascendant 24Cancer42'26" | Maan in Huis 1 | Zon 28Leo50'22" in Huis 2
21-08-2007 | 08.13 uur 39e vm | Ascendant 24Virgo56'27" | Mercurius in Huis 12 | Zon 28Leo50'22" in Huis 1121-08-2008 | 14.07 uur 40e vm | Ascendant 26Scorpio28'18" | Pluto in Huis 1 | Zon 28Leo50'22" in Huis 9
21-08-2009 | 19.44 uur 41e vm | Ascendant 26Aquarius28'18" | Uranus in Huis 1 | Zon 28Leo50'22" in Huis 7
22-08-2010 | 01.32 uur 42e vm | Ascendant 13Cancer51'40" | Maan in Huis 8 | Zon 28Leo50'22" in Huis 3
22-08-2011 | 07.26 uur 43e vm | Ascendant 16Virgo43'38" | Mercurius in Huis 11 | Zon 28Leo50'22" in Huis 1222-08-2012 | 13.12 uur 44e vm | Ascendant 16Scorpio59'54" | Pluto in Huis 2 | Zon 28Leo50'22" in Huis 9
21-08-2013 | 19.06 uur 45e vm | Ascendant 08Aquarius51'44" | Uranus in Huis 2 | Zon 28Leo50'22" in Huis 7
22-08-2014 | 00.52 uur 46e vm | Ascendant 05Cancer38'01" | Maan in Huis 1 | Zon 28Leo50'22" in Huis 2
22-08-2015 | 06.42 uur 47e vm | Ascendant 09Virgo03'24" | Mercurius in Huis 1 | Zon 28Leo50'22" in Huis 1221-08-2016 | 12.43 uur 48e vm | Ascendant 11Scorpio57'42" | Pluto in Huis 2 | Zon 28Leo50'22" in Huis 10 conjunct MC
21-08-2017 | 18.26 uur 49e vm | Ascendant 24Capricornus05'50" | Saturnus in Huis 11 | Zon 28Leo50'22" in Huis 7 conjunct NM
21-08-2018 | 00.13 uur 50e vm | Ascendant 26Gemini49'15" | Mercurius in Huis 2 | Zon 28Leo50'22" in Huis 4
22-08-2019 | 06.06 uur 51e vm | Ascendant 02Virgo48'14" | Mercurius in Huis 12 | Zon 28Leo50'22" Zon|Venus|Mars|Asc.21-08-2020 | 12.43 uur 52e vm | Ascendant 02Scorpio46'16" | Pluto Jupiter Saturnus in Huis 3 | Zon Mercurius in Huis 10
21-08-2021 | 17.39 uur 53e vm | Ascendant 10Capricornus15'05" | Saturnus in Huis 1 | Zon 28Leo50'22" in Huis 7
21-08-2022 | 23.22 uur 54e vm | Ascendant 13Gemini23'46" | Mercurius in Huis 5 | Zon 28Leo50'22" in Huis 4
22-08-2023 | 05.06 uur 55e vm | Ascendant 22Leo24'06" | Zon in Huis 1 | Zon 28Leo50'22" Zon|Lilith|Asc.21-08-2024 | 10.59 uur 56e vm | Ascendant 23Libra55'27" | Venus in Huis 11 | Zon 28Leo50'22" | MercuriusR in Huis 10
21-08-2025 | 16.40 uur 57e vm | Ascendant 26Sagittarius07'26" | Jupiter in Huis 7 | Zon 28Leo50'22" in Huis 8
21-08-2026 | 22.24 uur 58e vm | Ascendant 23Taurus38'21" | Venus in Huis 6 | Zon 28Leo50'22" | Mercurius in Huis 5
22-08-2027 | 04.19 uur 59e vm | Ascendant 14Leo14'53" | Zon 28Leo50'22" Zon|Venus|Jupiter|Mercurius in Huis 121-08-2028 | 16.39 uur 60e vm | Ascendant 24Taurus26'42" | Venus in Huis 3 | Zon 28Leo50'22" in Huis 5
21-08-2029 | 15.55 uur 61e vm | Ascendant 16Sagittarius46'04" | Jupiter in Huis 10 | Zon 28Leo50'22" in Huis 8
21-08-2030 | 21.41 uur 62e vm | Ascendant 04Taurus06'24" | Venus in Huis 5 | Zon 28Leo50'22" in Huis 5
22-08-2031 | 03.28 uur 63e vm | Ascendant 05Leo18'28" | Zon 28Leo50'22" Zon in Huis 2[vm = verjaarmoment = het exacte verjaardags-moment | uitleg verder naar boven]


Solaar Horoscoop | Inzicht in de Jaarlijkse MogelijkhedenWat heeft u nu aan de solaar-horoscoop? Wel... u kunt nu kijken waar u vanaf de Ascendant gedurende het betreffende levensjaar op betrokken bent. Het geeft dus inzicht in de mogelijkheden. Uiteraard blijven de geboorte-horoscoop-gegevens altijd sterker voor wat betreft het reeds opgebouwde gedragspatroon, het karakter. De Solaar geeft meer specifiek de tijdelijke [jaar] mogelijkheden. Het is interessant de Ascendant en de Zon te beoordelen zoals uitgewerkt in bovenstaand voorbeeld.
En dit nu eens op te schrijven in uw agenda om zo te onderzoeken wat er dan op dat levensgebied zoal aan de orde komt.


Verder kunt u de Ascendant en de Zon geaspecteerd bekijken. Welk aspect maken zij? Met welke huisheren? De vierkanten, opposties en conjuncties wijzen op de opgevatte taak, te verwachten strijd, problemen en tegenwerking, het werk dat dus verricht zal worden. De driehoeken, sextiels en conjuncties duiden de beloning voor bewezen diensten, wat nu de gelukkige te beurt valt. Maak het niet te ingewikkeld, begin met de Ascendant en de Zon. De Maan komt daarna wel weer. De Maan past als aanduider meer bij de Progressieve Horoscoop. Een ding tegelijk ;).


Solaar Horoscoop | Ascendant Zon | Verschil in BetekenisZoals eerder beschreven is het eenvoudiger de invloed van de Ascendant te ervaren, dan die van de Zon. Hoe kan dat?
De Ascendant duidt de betrokkenheid op de buitenwereld die voor de geborene wordt vertegenwoordigd door gezinsleden, een partner, eventuele collega's en de hieruit voortvloeiende omstandigheden. In de omgang met hen wordt men genoopt zich daar enigszins op af te stemmen, om de omgang harmonieus te laten verlopen. Hiervoor maakt men gebruik van de Ascendant. De Ascendant duidt de manier waarop een individu de buitenwereld waarneemt en wordt waargenomen. De Zon echter representeert in de geboorte-horoscoop iets uiterst individueels. Het is het bovenpersoonlijke in de Individu. Deze kwaliteit kan het beste worden waargenomen als de geborene zich alleen bevindt voor langere periode. Dan wordt duidelijk wie deze individu nu eigenlijk is. De Ware Ik wordt pas dan het beste zichtbaar. De Zon in een levensgebied geeft dus de uiterst individuele processen aan. In de Solaar Horoscoop duidt de Ascendant hoe de omstandigheden op geborene inwerken. De Zon geeft inzicht op welk levensgebied de individuele kwaliteiten belicht worden, waar dat betreffende jaar bewustzijn kan worden opgedaan.


Solaar Horoscoop | Zon in de Solaar HoroscoopHieronder volgt een korte interpretatie van de Zon in de verschillende levensgebieden. Zoals hierboven uitgelegd is Heer 1 =
de Ascendant van andere betekenis doch inhoudelijk komt de strekking enigszins overeen en om dit artikel niet onnodig lang te maken zijn deze twee dan ook gecombineerd. Om overigens daadwerkelijk bewust te worden van het Heer 1 in Huis...-aspect dienen de dispositors [=huisheren] van de betrokken huizen door aspect verbonden te zijn. Lees verder: Spirituele Astrologie


Solaar Horoscoop | Zon in Huis 1 | Heer 1 in Huis 1
Staat de Zon in de Solaar Horoscoop komend jaar in Huis 1 en overwegend harmonisch geaspecteerd, dan zal men zeker positieve ervaringen opdoen op het gebied van Het Imago. Het duidt een uitmuntende periode om de persoonlijke kwaliteiten tot uitdrukking te brengen in de buitenwereld. Het geeft de power om zichzelf neer te zetten en het eigen werk, de persoonlijke vaardigheden en individualiteit krachtig uit te dragen. Nu beschikt men over de daadkracht en positieve moed die zeer geschikt is voor het vinden van een nieuwe baan. Het verkopen van uw [eigen] produkten. Zelf-promotie. Doe uw voordeel met deze geluksperiode.


Solaar Horoscoop | Zon in Huis 2 | Heer 1 in Huis 2
Staat de Zon in uw Solaar Horoscoop komend jaar in Huis 2 en overwegend harmonisch geaspecteerd, dan zult u zeker positieve ervaringen opdoen omtrent waarden en bezittingen. Het duidt een uitmuntende periode om talenten en kwaliteiten in te zetten en geld te verdienen. Deze periode is uitermate geschikt voor het regelen van financiele zaken.


Solaar Horoscoop | Zon in Huis 3 | Heer 1 in Huis 3
Staat de Zon in uw Solaar Horoscoop komend jaar in Huis 3 en overwegend harmonisch geaspecteerd, dan zult u zeker positieve ervaringen opdoen omtrent de persoonlijke communicatiemogelijkheden. In contact met de directe omgeving, broes, zusters en buren, familieaangelegenheden zal de geborene veel positieve ervaringen opdoen. Deze periode is dus uitermate geschikt voor het aangaan van nieuwe contacten en het verwerven van kennissen. Trek er dit jaar wat vaker op uit in de richting van de bibliotheek en bestudeer eens een onderwerp wat u uitermate boeit. Het is tevens een geschikte periode om een en ander te schrijven. Correspondentie, en het telefoongesprek [in- en verkoop] ligt u dit jaar meer dan anders en kan soms ook vergezeld van reizen in de omgeving.


Solaar Horoscoop | Zon in Huis 4 | Heer 1 in Huis 4
Staat de Zon in uw Solaar Horoscoop komend jaar in Huis 4 en overwegend harmonisch geaspecteerd, dan zult u zeker positieve ervaringen opdoen omtrent de persoonlijke emotionele- en huiselijke omstandigheden. Zon in Huis 4 in de Solaar Horoscoop is uitermate geschikt om een huur of koopcontract van een woning aan te gaan. Het huis zal zeer aangenaam zijn. Het gezinsleven. Men is het Zonnetje in Huis. Het is de ideale periode voor het opknappen van eigen huis en tuin.


Solaar Horoscoop | Zon in Huis 5 | Heer 1 in Huis 5
Staat de Zon in uw Solaar Horoscoop komend jaar in Huis 5 en overwegend harmonisch geaspecteerd, dan is het tijd voor creativiteit, de liefde en liefdesavonturen. Speculaties en loterijen. Wedstrijden en feesten. Sport en onstpanning. Gedurende deze periode is er een goede omgang met kinderen. Heeft u zakelijke ambities met betrekking tot vrijetijdsbestedingen. Doe uw voordeel met deze geluksperiode om projecten of bezigheden op te starten die de kans bieden zich te onderscheiden. Ook kan men gedurende dit jaar eventuele hobbies onder het voetlicht brengen. Het is een uitmuntende periode voor de zelfexpressie of het nu sport, zingen, dansen etc. of showbusiness betreft.


Solaar Horoscoop | Zon in Huis 6 | Heer 1 in Huis 6
Staat de Zon in uw Solaar Horoscoop komend jaar in Huis 6 en overwegend harmonisch geaspecteerd, dan is dit een periode waar in het met de gezondheid goed gaat. Heeft u al geruime tijd onder de leden, dan is dit het jaar daar wat aan te doen. Het resultaat zal beter zijn dan te verwachten is in ander jaren. Doe uw voordeel hiermee. Ook op het werk zal het dit jaar soepeler verlopen dan anders. Het Zonnetje op de werkvloer. Prettig in de omgang. De plichten en dagelijks bezigheden gaan ontspannen en men kan van dit huis hebben meestal betrekking op het werk, waaronder collega's, personeel, de werknemer in het algemeen. De dienstverlenenden en hun praktijkruimte. Clienten in het dienstverlenend beroep. De werkplaats. Precies en analytisch werk.


Solaar Horoscoop | Zon in Huis 7 | Heer 1 in Huis 7
Staat de Zon in uw Solaar Horoscoop komend jaar in Huis 7 en overwegend harmonisch geaspecteerd, dan is dit een periode waar het huwelijk zeer harmonieus verloop en het contact met de partner zeer aangenaam is. Er is ruimte voor de eigen individualiteit en de omgang met anderen wordt als buitengewoon gelijkwaardige ervaren. Het is een geschikt jaar om langdurige contracten en afspraken aan te gaan.


Solaar Horoscoop | Zon in Huis 8 | Heer 1 in Huis 8
Staat de Zon in uw Solaar Horoscoop komend jaar in Huis 8 en overwegend harmonisch geaspecteerd, dan is dit een periode waarin het leven totaal wordt getransformeerd. Dit kan zich uiten in allerlei ogenschijnlijke tegenslagen. Relationele problemen, juridische problemen. Het haalt de psychische gesteldheid van de geborene volledig ondersteboven. Geborene zal er misschien iets aan willen doen door contact te zoeken met psychiaters, chirurgen, rontgenologen, hypnotiseurs, hulpverleners en misschien zelfs wel bij mediums. Inzicht met behulp van anderen zal gedurende deze periode misschien wel verlichting geven, maar de machten en krachten zullen toch hun werk doen. De noodzakelijke transformatie zal toch geschieden. Achteraf zal dit jaar beschouwd worden als noodlottigheid wat ondanks alles niet te voorkomen was en bij nader inzien het leven van geborene uiteindelijk wel verbeterd heeft.


Solaar Horoscoop | Zon in Huis 9 | Heer 1 in Huis 9
Staat de Zon in uw Solaar Horoscoop komend jaar in Huis 9 en overwegend harmonisch geaspecteerd, dan is dit een periode om eens goed de lichamelijke- en geestelijke expansiemogelijkheden te beschouwen. Lange reizen, vakantie in het buitenland, emigratie, nieuwe omgevingen in het buitenland en buitenlanders. Het is een uitermate geschikt moment om overeenkomsten te sluiten als dit verband houdt met buitenlandse goederen en handel met het buitenland. Dichter bij huis is biedt dit jaar meer kans dan anders om ingeloot te worden voor een hogere studie, of universiteit. Het is een prachtig jaar om te promoveren, en of publicaties uit te geven. Doe uw voordeel met deze uitmuntende periode tot horizonwijde ontwikkelingen, of dit nu jusititiele, religieuze en filosofische aangelegenheden of godsdienstige- en spirituele ontwikkelingen zijn.


Solaar Horoscoop | Zon in Huis 10 | Heer 1 in Huis 10
Staat de Zon in uw Solaar Horoscoop komend jaar in Huis 10 en overwegend harmonisch geaspecteerd, dan is dit een periode in het leven om eens goed maatschappelijke positie en de reputatie te herzien. Meer dan anders is men gedreven om te komen tot aanzien in de maatschappij. Het geeft ambitie tot zelfstandig werk, liefst in een leidinggevende functie. Het is een geschikte periode om een arbeidscontract voor langere tijd aan te gaan, waarin maatschappelijke verantwoordelijkheden binnen de functie-omschrijving zijn vastgelegd.


Solaar Horoscoop | Zon in Huis 11 | Heer 1 in Huis 11
Staat de Zon in uw Solaar Horoscoop komend jaar in Huis 11 en overwegend harmonisch geaspecteerd, dan is dit een periode in het leven om het netwerk te herzien. Tegenwoordig kunnen we van twee soorten netwerk spreken: Het Internet en het Persoonlijke Netwerk. Het is een uitermate geschikte periode om een website te beginnen. Om deel te nemen aan de sociale activiteiten. Zo kan contact gelegd worden met kennissen, geestverwanten, clubgenoten en clubs. Het is een uitmuntende periode om op onpersoonlijke wijze gedachten, produkten, etc. aan derden te brengen. Hen te informeren.


Solaar Horoscoop | Zon in Huis 12 | Heer 1 in Huis 12
Staat de Zon in uw Solaar Horoscoop komend jaar in Huis 12 en overwegend harmonisch geaspecteerd, dan is dit een periode in het leven om de eigen binnenwereld en het gevoelsleven op een diepere laag te ervaren. Het zal een eenzame periode zijn waar de diepste gedachten en gevoelens, geheimen en angsten niet meer te verdringen zijn. Het zal een jaar zijn van zorgen, beperkingen en frustraties. Zoek eventueel contact met een lotgenoten-groep indien u zich niet begrepen voelt. Zo komt er ruimte voor alles wat in het onbewuste verborgen ligt. Kanaliseer de emoties, geef het richting en laat het uitstromen om te voorkomen dat er meer problemen ontstaan dan nodig. Deze periode gaat voorbij.


! Het twaalfde huis is het huis van de kosmos, van waaruit de geestelijke wereld invloed op het leven uitoefent. Deze invloed
kan weldadig zijn, maar ook verwarrend. Een ding is zeker: greep heeft men niet op dit huis, daarvoor is het te subtiel en te vloeiend. De werking kan ervaren worden als chaotisch, mistig en onzeker. Soms als een mysterieuze tegenwerking of ondermijning van datgene dat men graag wil. Zet men toch door dan volgen er moeilijkheden. De energieen in dit huis laten zich niet dwingen. Pas als de juiste tijd gekomen is ziet men dat de zaken waar het om gaat vorm en gestalte gaan aannemen. Tot het zover is zal men geduld en vertrouwen moeten hebben. Wanneer men meer en meer leert luisteren naar de stem van het twaalfde huis dan krijgt men steeds duidelijker het gevoel dat er "achter de schermen" van alles gaande is. Dat er onzichtbare, maar reeele krachten zijn die met het mensen samen willen werken. Wanneer het twaalfde huis in de horoscoop met planeten "bezet is", is er altijd sprake van een kosmische invloed en men kan er ook op rekenen dat er vanuit subtielere sferen op een ongrijpbare manier mee- of tegenwerking zal zijn, die met de bestemming en "het lot" van de geborene te maken heeft.


Solaar Horoscoop | Ascendant | Heer 1 in Huis


Staat Heer 1 in de Solaar in Huis 1 4 7 10 | Geborene zal gedreven zijn te "doen", het ondernemen, de zelfstandige actie.
Staat Heer 1 in de Solaar in Huis 2 5 8 11 | Geborene zal gedreven zijn te "vastleggen", het werken en vervaardigen.
Staat Heer 1 in de Solaar in Huis 3 6 9 12 | Geborene zal gedreven zijn te "verfijnen", profileren, nadenken, theoretiseren.
Up | Down | Top | Bottom
Yod | DeAardeVanuitDeHemel | Noordelijke Maansknoop | Spirituele Astrologie | Karmische Astrologie | Relatie Astrologie | Maan Astrologie Tekens I Astrologische Huizen | Zon Maan en Planeten | Zodiacale Aspecten . Carrieregids | Beroep in de Horoscoop De Ascendant | Solaar Horoscoop | Pr. Asc | Pr.Zon | Pr.Maan| Problemen | Hypnose| Astrologie Economie | Ascendant Midhemel

<body> ZwarteMaanYodVegetarischEtenSpiritueleAstrologieRelatieAstrologieReincarnatietherapieReincarnatiePsychologischeAstrologieProgressieveNieuweMaanPlanetenMaansknoopMaanGelukspuntCheironAstroTherapieAstrologieTherapieAstrologieTekensAstrologiepleinAstrologiePlanetenAstrologieHuizenAstrologieConsultAscendant</td> </body>