AstroTherapie Astrologie |Cheiron Astrologie |Zwarte Maan Lilith| Astrologie Consult | Reincarnatie Is... | Astrologie Lezingen
Psychologische Astrologie | Progressieve Horoscoop | Reincarnatietherapie Praktijk | Sessie | Vegetarisch Eten |Gelukspunt | PF Spirituele Astrologie is zo een methode om inzicht te verwerven in de persoonlijkheid.
Penny Kinsky | AstroTherapieDe Ruimte | AstroTherapieDag Horoscoop | AstrotherapieVerenigingen | AstrotherapieMagische Wereld | AstrotherapieHer Innering | Astrotherapie
Praktijk +31 (0)6 33 69 75 96


Spirituele Astrologie | De Ziel Gemanifesteerd in De StofSpiritualisme, het wijsgerig gevoelen dat de menselijke ziel voor een zuiver geestelijk of volstrekt onstoffelijk wezen verklaart, alsook de wereldbeschouwing waarbij de stof slechts als eigenaardige verschijning der ziel of haar werkingen wordt beschouwd. Zo ook kan men Spirituele Astrologie beschouwen als een manier om de uitdrukking van de ziel gemanifesteerd in de stof te interpreteren. De huizen in de horoscoop representeren de facetten van het Aardse leven. De tekens op de cuspen kleuren deze 12 levensgebieden. En de planeten inclusief de Zon duiden de uitdrukkingsmogelijkheden van de individualiteit, de activiteiten. Spirituele Astrologie is zo een methode om inzicht te verwerven in de persoonlijkheid.


Het interpreteren van de Planeten in de Huizen geeft een globaal inzicht, doch voor een meer specifieke interpretatie van de horoscoop dient men juist het contact tussen de huizen, dus tussen twee betekenissen die aan de huizen worden toegeschreven, zeer kritisch te bekijken. De planeet die thuishoort in het ene huis en plaats heeft gevonden in een ander. Pas als de huisheren een aspect maken zal de geborene zich bewust zijn van deze invloed in het aardse bestaan. Onderstaande uitleg is op het eerste oog niet eenvoudig, doch zeer belangrijk!


Spirituele Astrologie | De Heerser = Huisheer van de Ascendant in de Horoscoop


De heerser van het teken op de cusp van de ascendant is veelal de heerser van de horoscoop en heeft grote invloed op het leven van de geborene. Ook een planeet in de ascendant is medeheerser van de horoscoop. Rijzen er meer dan een dan wordt de sterkst geplaatste planeet daarvoor aangenomen, vooral indien geplaatst in eigen teken of sterk geaspecteerd door Zon of Maan. Is de heerser slecht geaspecteerd in de verschillende huizen, dan kan men moeilijkheden verwachten in de aangelegenheden door het huis aangeduid. De plaatsing van de heerser in de huizen:


Huisheer 1 geplaatst in huis 1 Maakt Onafhankelijk. Streber bij afflictie.
Heer 1 in huis 2 Goed financieel beheer. Vernietigend bij afflictie.
Heer 1 in huis 3 Grote interesse voor studie, reizen, vreemde talen.
Heer 1 in huis 4 Onafwendbare gebondenheid aan de geboortegrond. Ongelukkige jeugd bij afflictie.
Heer 1 in huis 5 Liefde voor genoegens, kinderen, winst door speculeren, veel levenskracht.
Heer 1 in huis 6 Verdiept zich het liefst in nauwkeurig, analytisch werk. Slaaf bij afflictie.
Heer 1 in huis 7 Populair. Men komt tot samenwerking. Bij afflictie komt het tot schandalen en men wordt berucht.
Heer 1 in huis 8 Erfenissen, neiging voor occultisme.
Heer 1 in huis 9 Filosofisch, goed intellect, vele reizen en succes daardoor, geborene kan hoog stijgen.
Heer 1 in huis 10 Prachtige stand voor maatschappelijk succes. Afflictie brengt ten val.
Heer 1 in huis 11 Succes en winst door vrienden, sterke aspiraties. Bij afflictie valse en verkeerde vrienden.
Heer 1 in huis 12 Emotioneel in zichzelf gevangen. Oprechte spirituele houding is noodzakelijk opdat men anders doordraait.


Spirituele Astrologie | Contact tussen de Huisheren


Hieronder volgen 4 huisheer-verbanden gebaseerd op de elementen vuur aarde lucht en water.
Helaas komt het maar zelden voor dat men een compleet aspecten-verband heeft, meestal hapert er wel iets.Huis 1 5 9 | duiden op "vuur", de huizen van de zelfuitdrukking en het geluk, zelfverwerkelijking. [daad wil gedachte]
Huis 2 6 10 | duiden op "aarde", de huizen van de opgenomen taak, het goede werk. [kracht werkzaamheden bouwwerk]
Huis 3 7 11 | duiden op "lucht", de huizen van de contacten, de communicatie. [kennismaking gedachten-uitwis. samenleving]
Huis 4 8 12 | duiden op "water", doorgang naar andere werelden, bewustwording. [onderbewustzijn inwijding bevrijding]Huis 5 9 1 | de normale volgorde is, dat men eerst iets wil [huis 5], dan denkt [huis 9] hoe het gedaan moet worden, om vervolgens over te gaan tot de daad. [huis 1]Huis 2 6 10 | men begint met een zeker bezit [de persoonlijke werkkracht, het eigen vermogen, de eigen visie, of het individuele talent] [huis 2], vindt hiermee ['n baan] of maakt werktuigen [men creeert zelf de werkomstandigheden] die bewerking [huis 6] van dit bezit mogelijk maken, het resultaat hiervan is het bouwwerk [de positie in de maatschappij, het eigen bedrijf, het product, het boek, de website, etc.] [huis 10]. De opbrengsten komen via huis 10 weer terug in huis 2, thans als inkomen.


Huis 3 7 11 | de aanleg om kennis te nemen van dingen of kennissen te maken [huis 3], zodra men iemand beter kent komt kennismaking tot kennis-uitwisseling: Indien in de ander gelijkgestemdheid wordt gevonden komt het tot kennisuitwisseling
en tot zakelijk- en of prive- partners [huis 7] en zo komt men al dan niet samen tot de samenleving, het netwerk, de mensen
met wie onpersoonlijk contact tot stand komt [huis 11].


Huis 4 8 12 | van alle onbewuste indrukken [huis 4], dient men een hogere waarde [huis 8] aan te geven, men dient het verzamelde om te zetten in iets hogers, te transformeren [huis 8], wanneer ten slotte alles genoten is, en het heeft haar omzetting en hoogste punt bereikt [huis 8], dat wat wordt losgelaten [huis 12].In de voorbeeldhoroscoop die hier op de website wordt gebruikt is het huisheer-verband als volgt:
1-6 | 2-5 | 3-4 | 4-4 | 5-5 | 6-5 | 7-6-5 | 8-5 | 9-12-7-6-5 | 10-12-7-6-5 | 11-6-5 | 12-7-6-5.1-6 | de daad [huis 1] is gericht op het analytisch werk [Virgo regeert huis 6].
2-5 | het individuele talent, de werkkracht [huis 2] is gericht op het uitdrukken van de individualiteit [Leo regeert huis 5].
3-4 | alle contacten [huis 3], worden onbewust verzameld en opgeslagen en de indrukken malen altijd maar door [huis 4].
4-4 | alle onbewuste indrukken worden onbewust opgeslagen zonder dat er transformatie tot stand komt.
5-5 | geborene beschikt over een zeer krachtige wil, die echter geen richting kan vinden, en werkt als een verterend vuur.
6-5 | de analytische werkzaamheden [huis 6] zijn gericht op het uitdrukken van de individualiteit [huis 5].
7-6-5 | in het contact met gelijkgestemden [huis 7] worden gedachten uitgewisseld met betrekking tot het werk [huis 6],
om zo te komen tot de individualiteit [huis 5].
8-5 | dat wat dient te worden omgezet, getransformeerd [huis 8] is gericht het uitdrukken van de individualiteit [huis 5].
9-12-7-6-5 | er wordt nagedacht, beschouwt, men reist in gedachten [huis 9], over hoe en wat losgelaten,
geofferd dient te worden [huis 12], om tot kennis-uitwisseling te komen [huis 7] m.b.t. het analytisch werk [huis 6]
om zo te komen tot het uitdrukken van de individualiteit [huis 5].
10-12-7-6-5 | het levenswerk dat in de maatschappij is geplaatst [10] over hoe en wat losgelaten,
geofferd dient te worden [huis 12], om tot kennis-uitwisseling te komen [huis 7] m.b.t. het analytisch werk [huis 6]
welke uitdrukking geeft aan de individualiteit [huis 5].
11-6-5 | de mensen met wie onpersoonlijk contact tot stand komt [huis 11] houdt verband met de werkzaamheden [huis 6]
van de geborene, die gericht is op het uitdrukking geven aan de individualiteit [huis 5].
12-7-6-5 | dat wat wordt losgelaten, wordt geofferd [huis 12] om tot kennis-uitwisseling te komen [huis 7]
het analytisch werk [huis 6] welke uitdrukking geeft aan de individualiteit [huis 5].Het bovenstaande nog eens goed ter overweging genomen, zou men kunnen zeggen dat geborene zich genoodzaakt voelt,
analytisch werk te verrichten, achter de schermen, om zo anderen kennis te laten nemen van het kennen van de eigen individualiteit, hetgeen tevens uitdrukking geeft aan de individualiteit van geborene zelf.Als men in het kort de planeten binnen dit zonnestel als volgt karakteriseert, dan valt het niet moeilijk direct tot een globale gevolgtrekking te komen aangaande de aspecten der verschillende planeten, al staat of valt hiermee de metier van de astroloog ;) Zon Hooger Zelf [Ego] | Maan de persoonlijkheid, het tijdelijk zelf | Mercurius Intellect | Venus Liefde | Mars Begeerte | Jupiter Devotie | Saturnus Zelfzucht | Uranus Hoger Intellect | Neptunus Hogere Liefde | Pluto [On]-Macht |Spirituele Astrologie | Contact tussen de Huisheren


De 12 contacten geven een beeld van het onderbewuste van de geborene en vormen de onderlaag van het karakter.
De Huisheren, door aspect verbonden, geven inzicht in de bewustwording en vormen het streven.
Ascendant, heer Asc. en planeten in 1 door aspect verbonden duiden de krachten die het Ego tot werken
in de uiterlijke wereld ter beschikking staan. In dit huis vindt men alles wat het Ego aan eigenschappen vertonen kan.
Indien er geen verbinding is tussen de Ascendant en huis 10 kan men overigens niet meer spreken van een roeping.De notatie van een horoscoop is als volgt:
Heer 1 [Asc. Taurus Venus] valt op cusp Huis 6 [Cusp6 Virgo Mercurius] Huish.1/6 Venus-Mercurius maken 'n conjunctie.
Heer 2 [Cusp2 Gemini Mercurius] in Huis 5 [Cusp5 Leo Zon] Huisheren 2/5 Mercurius-Zon maken geen aspect.
Heer 3 [Cusp3 Cancer Maan] in huis 4 [Cusp4 Cancer Maan] Huisheren 3/4 Maan in eigen teken.
Heer 4 [Cusp4 Cancer Maan] in huis 4 [Cusp4 Cancer Maan] Huisheer 4 Maan in eigen teken.
Heer 5 [Cusp5 Leo Zon] in huis 5 [Cusp5 Leo Zon] Huisheer 5 Zon in eigen teken.
Heer 6 [Cusp6 Virgo Mercurius] in huis 5 [Cusp5 Leo Zon] Huisheren 6/5 Mercurius-Zon maken geen aspect.
Heer 7 [Cusp7 Scorpio Pluto] in huis 6 [Cusp6 Virgo Mercurius] Huisheren 7/6 Pluto-Mercurius maken geen aspect.
Heer 8 [Cusp8 Sagittarius Jupiter] in huis 5 [Cusp5 Leo Zon] Huisheren 8/5 Jupiter-Zon maken geen aspect.
Heer 9 [Cusp9 Capricornus Saturnus] in huis 12 [Cusp12 Pisces Neptunus] Huish.9/12 Saturnus-Neptunus maken quincunx.
Heer 10 [Cusp10 Capricornus Saturnus] in huis 12 [Cusp12 Pisces Neptunus] Huish.10/12 Saturnus-Neptunus maken quincunx.
Heer 11 [Cusp11 Aquarius Uranus] in huis 6 [Cusp6 Virgo Mercurius] Huisheren 11/6 Uranus-Mercurius maken geen aspect.
Heer 12 [Cusp12 Pisces Neptunus] in huis 7 [Cusp7 Scorpio Pluto] Huisheren 12/7 Neptunus-Pluto maken sextiel.* Cusp = De hoorn, het begin van een huis, het teken kan zo worden afgelezen "tegen de klok in".
De huizenverbindingen zijn als volgt: 1-6 | 2-5 | 3-4 | 4-4 | 5-5 | 6-5 | 7-6-5 | 8-5 | 9-12-7-6-5 |
10-12-7-6-5 | 11-6-5 | 12-7-6-5. Op drie verbindingen na, eindigen alle huizenreeksen in het 5e huis.


Spirituele Astrologie | Contact tussen de Huisheren


Het onderbewuste van deze geborene [ene huisheer valt in andere huis]
Venus-Mercurius | Mercurius-Zon | Pluto-Mercurius | Jupiter-Zon | Saturnus-Neptunus | Uranus-Mercurius | Neptunus-PlutoDe bewustwording [huisheren door aspect verbonden]
Venus-Mercurius: conjunctie Verdiept de gevoeligheid, verzacht het verstandelijke. Maakt de kunstzin, indien aanwezig ietwat zakelijk. Een goede stand voor schrijvers, journalisten, etc. Saturnus-Neptunus: inconjunct Voorzichtig en angstig Neptunus-Pluto: sextiel Aanleg om de eigen fantasie te beteugelen. Plotselinge Invallen. Inspiratie.De Manifestatie Venus, heer van de Ascendant staat conjunct Mercurius, heer van huis 2 en huis 6. Venus, Mercurius, Jupiter, Pluto en Uranus vormen achter elkaar geplaatst ook nog een stellium. Tevens staat de Asc driehoek deze planeten. Dit duidt de krachten die het Ego tot werken in de uiterlijke wereld ter beschikking staan en wat het Ego aan eigenschappen vertonen kan.


Spirituele Astrologie | De Vrije Wil en de Astrologie


Bij het bestuderen der Astrologie komt doorgaans al heel spoedig de vraag naar voren of de mens onvoorwaardelijk alles moet ondergaan wat in haar horoscoop staat aangegeven zonder hieraan naar eigen wil iets te kunnen veranderen. Kan een mens door nadenken en oefening zover komen dat zij "haar sterren beheerst", zelf kan ingrijpen en de uitwerkingen van haar horoscoop willekeurig veranderen. Nu is "wil" een van die woorden, die herhaaldelijk misbruikt en misverstaan worden. Wat men zo in de wandeling "wil" noemt is doorgaans niets anders dan een persoonlijke begeerte, een instinctieve, stoffelijke aandrang, een verlangen om het eigen ik-je te versterken of uit te leven. De enige wil echter, die waar is zo genoemd te worden, is de Goddelijke Wil, de reine, zuivere kracht, die allen en alles in een bepaalde richting leidt.


Slechts de Goddelijk Wil is vrij, en juist doordat de mens haar eigen willetje wilde hebben, is zij uit haar paradijsvrijheid in slavernij gevallen. Toen Eva in haar in-wezen een was met God, kende zij geen afscheiding tussen haar bestaan en het Goddelijke Bestaan. Geen verschil tussen haar wil en de Goddelijke Wil. Nauwelijks echter had zij iets anders gewild dan God,
of de scheiding kwam tot stand en de poorten van het paradijs werden voor haar gesloten. De mens vervreemdde van de Goddelijke Wil en geraakte in een net van begeerten verward. Zeker, men kan handelen uit vrije wil, maar dan moet men
zich afwenden van begeerten, en het zwaartepunt verleggen in God, waar alleen vrije wil is te vinden.


Wanneer men iets toeeigent wat voor een ander bestemd was, dan meent men dat hierin de sterke, vrije wil getoond is, terwijl men in werkelijkheid weer eens de beklagenswaardige slaaf van eigen hebzucht is geweest. Bevrijden kan men zich slechts door de betrokkenen het ontnomene terug te geven, dus door te handelen in overeenstemming met de natuurlijke wetmatigheid. Dit is het cardinale punt in deze aangelegenheid. De horoscoop die men voor het leven heeft meegekregen is de door hoger machten enig-aangegeven mogelijkheid om eigen talenten te benutten en tekortkomingen aan te vullen.


En daarom is het dwaasheid om zelfs maar te praten over de mogelijkheid om onze horoscoop naar willekeur te beheersen. Dergelijk verlangen verraadt slechts een volslagen onwetenheid omtrent de betrekkingen van God tot mens, of een grenzenloze grootheidswaan. Wanneer men werkelijk streeft naar vrije wil, dan moet men de horoscoop ondergaan niet als redeloze slaaf, maar in volkomen overgave als medewerkers aan Gods Werk. Alleen in God is de mens vrij, alleen in God heeft zij een Wil.
* God, of hoe ook ieder van ons deze persoonlijk ervaart. U zou het ook hoger macht, natuurwet, etc. mogen noemen.


Spirituele Astrologie | Nut van de Astrologie


Nu zal men misschien vragen wat het nut is van de Astrologie, als alles toch gebeurt en gebeuren moet zoals het gebeurt. De ondervinding zal leren, dat de Astrologie in samenwerking met religie een sterke morele steun geeft, die men op de levensweg zo nodig heeft. Het religieus gevoel, dat in een ieder aanwezig is, zij het dan soms sluimerend, het heimwee der eenzame, afgescheiden ziel naar de grote AlZiel, richt aller leven naar dat ene doel, de hereniging met het Goddelijke. Hereniging niet reeel want men is nooit van God verlaten, maar ideeel in de betekenis van bewuste eenheidsbeleving. De Astrologie brengt dit instinctieve zoeken tot bewustwording. Door middel van de horoscoop kan men te weten komen waarom men struikelt en valt, en hoe men kan opstaan en voortschrijden. De Astrologie bevrijdt van eigenwaan omdat nergens duidelijker de tekortkomingen worden aangegeven dan in de individuele geboortehoroscoop.


Zij bewijst het noodzakelijke van de beproevingen en geeft zodoende ook de kracht deze zonder morren te dragen en lering daaruit te trekken. Iemand met een geafflicteerde Mars bijvoorbeeld zal opvliegend zijn, roekeloos, wreed soms, maar tevens loopt zij zelf gevaar voor ongelukken, brand en snijwonden, plotseling ontslag uit een betrekking, tegenvallers. Wanneer zij niet op de hoogte is van Astrologie of niet dieper nadenkt zal zij zeer waarschijnlijk haar hele leven door volhouden in onstuimige drift, de dolle kop telkens en telkens weer stoten, en daarover weer woedend worden, tot de dood toe. En dan komt de tijd dat zij, bij gebrek aan haar stoffelijk lichaam, langzaam maar zeker de begeerten zal moeten uitbranden. Degene echter die zich de Marsafflictie bewust is, die weet wat deze afflictie beduidt en wat Mars van haar wil, zal reeds hier, in dit leven, trachten de les te leren opdat zij zich daarmee veel stoffelijke moeilijkheden bespaart.


Om op mentaal gebied persoonlijke tekortkomingen te overwinnen is het noodzakelijk de "eigen wil" te vervangen door "Goddelijke Wil". Niet ik wil dit en ik doe dat, wat er ook van komt, maar trachten te willen zoals God het bedoelt. Trachten te ontdekken wat de bedoeling is van dit leven en hoe men de kwaliteiten die besloten liggen in de persoonlijke horoscoop tot uitdrukking kan brengen, opdat de persoonlijke bestemming in harmonie bereikt kan worden. Men kan het lot ondergaan in onwetendheid of, eenmaal bewust van de individuele mogelijkheden, zelf actief richting gaan geven aan het leven, de persoonlijke talenten ontdekken en ontwikkelen, en zo mogelijk benutten.


Spirituele Astrologie | Planeten Vertegenwoordigen Menselijke Activiteiten


Iedere planeet of licht die met het blote oog kan worden waargenomen vertegenwoordigen de menselijke activiteiten. Deze aardse lichten staan in dienst van het geluk, De Maan, Mercurius, Venus, Jupiter - en de zelfhandhaving; de Zon, Mercurius, Mars en Saturnus. De dubbelgangers die niet met het blote oog worden waargenomen vertegenwoordigen de activiteiten die gestuurd worden door kosmische krachten die op de mens inwerken. Dat zijn onpersoonlijke krachten van kosmische wijsheid of voorzienigheid. Met de verdubbeling van de kosmische wet van zeven is de eenheid, de logica en de harmonie van het astrologische stelsel hersteld. Die spiegel was altijd al latent aanwezig en krijgt in deze tijd haar vorm.


Spirituele Astrologie | Planeten Koppels


Bij de verdubbeling van de wet van zeven krijgen de vijf oude planeten ieder een kosmisch planeet toegewezen als dubbel,
een "tweeling-ziel". De Zon [geen planeet] en de Maan [ook geen planeet] krijgen een andere dubbel, de Zwarte Maan en
de Zwarte Zon. Abstracte punten in de horoscoop zonder massa. Deze dubbel, de hogere octaaf van de zeven aardse lichten zijn de complementaire krachten. Ze vullen elkaar aan. Dit zijn de koppels: Saturnus, de behouder - Uranus, de kosmische afbreker | Jupiter, hemelbestormer - Neptunus, de dromer | Mars, de soldaat - Pluto, zijn generaal | Venus, Eva - Persephonee, de opperpriesteres | Mercurius, boodschapper van de goden - Vulcanus, de kosmische wet | Zon, schijnend en handelend principe - Zwarte Maan, hogere intuitie | Maan, de geborgenheid - Zwarte Zon, alwijsheid


Spirituele Astrologie | Heersers van Tekens


Aries Mars | Taurus Venus | Gemini Mercurius | Cancer Maan | Leo Zon | Virgo Mercurius | Libra Venus | Scorpio Mars | Sagittarius Jupiter | Capricornus Saturnus | Aquarius Uranus | Pisces Neptunus |


Spirituele Astrologie | Dag- en Nachtheersers van Tekens


Aries Dagheerser: Mars | Nachtheerser: Pluto | Taurus Dagheerser: Persephone | Nachtheerser: Venus | Gemini Dagheerser: Mercurius | Nachtheerser:Vulcanus | Cancer Dagheerser: Maan | Nachtheerser: Zwarte Zon | Leo Dagheerser: Zon | Nachtheerser: Lilith | Virgo Dagheerser: Vulcanus | Nachtheerser: Mercurius | Libra Dagheerser: Venus | Nachtheerser: Persephone | Scorpio Dagheerser: Pluto | Nachtheerser:Mars | Sagittarius Dagheerser: Jupiter | Nachtheerser: Neptunus | Capricornus Dagheerser: Saturnus | Nachtheerser: Uranus | Aquarius Dagheerser: Uranus | Nachtheerser: Saturnus | Pisces Dagheerser: Neptunus | Nachtheerser:Jupiter |Up | Down | Top | Bottom
Yod | DeAardeVanuitDeHemel | Noordelijke Maansknoop | Spirituele Astrologie | Karmische Astrologie | Relatie Astrologie | Maan Astrologie Tekens I Astrologische Huizen | Zon Maan en Planeten | Zodiacale Aspecten . Carrieregids | Beroep in de Horoscoop De Ascendant | Solaar Horoscoop | Pr. Asc | Pr.Zon | Pr.Maan| Problemen | Hypnose| Astrologie Economie | Ascendant Midhemel

<body> ZwarteMaanYodVeget<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"> <html> <head> <meta http-equiv="content-type" content="text/html;charset=iso-8859-1"> <meta http-equiv="imagetoolbar" content="no"> <meta name="revisit-after" content="1 day"> <meta name="author" content="Spirituele Astrologie | Huisheer Ascendant | Heerser Horoscoop" > <meta name="copyright" content="Penny Kinsky"> <meta name="original-source" content="http://www.astrotherapie.nl/SpiritueleAstrologie.html"> <meta name="syndication-source" content="http://www.astrotherapie.nl/SpiritueleAstrologie.html"> <meta name="description" content="spirituele astrologie is zo een methode om inzicht te verwerven in de persoonlijkheid..." > <meta name="robots" content="index,follow"> <meta name="keywords" content="[spirituele astrologie], [huisheer ascendant], [heerser horoscoop]."> <title>Spirituele Astrologie |Huisheer Ascendant |Heerser Horoscoop</title> <style type="text/css" media="screen"<!-- #inhoud { font-size: 7pt; font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: 22px; visibility: visible; position: relative; width: 100%; height: 100%; overflow: scroll; } div { width: 750px; height: 425px; overflow: auto } span { font-size: 8pt; line-height: 22px } --></style> <style type="text/css"> <!-- A { text-decoration:none } --> </style> <style type="text/css"> <!-- A {color="#66CC99"} --> </style> <script> <!-- if (window.Event) document.captureEvents(Event.MOUSEUP); function nocontextmenu() { event.cancelBubble = true event.returnValue = false; return false; } function norightclick(e) { if (window.Event) { if (e.which == 2 || e.which == 3) return false; } else if (event.button == 2 || event.button == 3) { event.cancelBubble = true event.returnValue = false; return false; } } document.oncontextmenu = nocontextmenu; document.onmousedown = norightclick; function disableselect(e){ return false } function reEnable(){ return true } document.onselectstart=new Function ("return false") if (window.sidebar){ document.onmousedown=disableselect document.onclick=reEnable } //--> </script> </head> <tr> <table width="732" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0"> <font face="arial" color="#FFFFFF" style="letter-spacing: 1px; font-size: 11 px; line-height: 18px;"> <a href="AstroTherapie.htm" target="">AstroTherapie Astrologie</a> |<a href="Cheiron.htm" target="">Cheiron Astrologie</a> |<a href="ZwarteMaan.htm" target="">Zwarte Maan Lilith</a>|<a href=" AstrologieConsult.htm" target=""> Astrologie Consult</a> | <a href="Reincarnatie.htm" target="">Reincarnatie Is...</a> | <a href="AstrologieLezingen.htm" target="">Astrologie Lezingen</a><br> <a href="PsychologischeAstrologie.htm" target="">Psychologische Astrologie</a> | <a href="ProgressieveHoroscoop.htm" target="">Progressieve Horoscoop</a> | <a href="Reincarnatietherapie.htm" target="">Reincarnatietherapie Praktijk | Sessie</a> | <a href="VegetarischEten.htm" target="">Vegetarisch Eten</a> |<a href="Gelukspunt.htm" target="">Gelukspunt | PF</a> </td> </tr> <marquee behavior="scroll" Loop="1" Direction="left" style="color: #99CCFF; font-size: 9px; font-family: Arial" bgcolor="#FFFFFF" width="750" speed="200" scrolldelay="100"><b>Spirituele Astrologie is zo een methode om inzicht te verwerven in de persoonlijkheid. </b></marquee> <tr> <td colspan="0"> <table width="750" border="0" align="center" cellspacing="0"> <a href="javascript:window.external.AddFavorite('http://www.astrotherapie.nl','AstroTherapie +31 (0)6 33 69 75 96')"><img src="Favoriet.gif" alt="Penny Kinsky | AstroTherapie" border=0></a> <a href="http://www.deruimte.nl/" target="_blank" rel="nofollow"><img src="AstroTherapie2.gif" alt="De Ruimte | AstroTherapie" border=0></a> <a href="http://www.daghoroscoop.nl/" target="_blank" rel="nofollow"><img src="AstroTherapie5.gif" alt="Dag Horoscoop | Astrotherapie" border=0></a> <a href="http://www.verenigingen.nl/" target="_blank" rel="nofollow"><img src="AstroTherapie4.gif" alt="Verenigingen | Astrotherapie" border=0></a> <a href="http://www.magischewereld.nl/" target="_blank" rel="nofollow"><img src="AstroTherapie3.gif" alt="Magische Wereld | Astrotherapie" border=0></a> <a href="http://www.her-innering.nl/" target="_blank" rel="nofollow"><img src="AstroTherapie1.gif" alt="Her Innering | Astrotherapie" border=0></a> <td ca-pub-7343882571086107 </td> <td partner-pub-7343882571086107 </td> </td> </tr> <body @user2@ style="overflow:hidden"> <body bgcolor="#FFFFFF" overflow:hidden"> <table style="height:100% ; width:100%" border="0" align="center"> <td align="center" valign="middle"> <table width="750" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0"> <table border="0" width="750" height="425" cellpadding="0" cellspacing="0" background="AstrologieAstrotherapie1_std.jpg"> <td height="100" width=70"></td> <td align="left"> </span></b> <font face="arial" color="#000000" style="letter-spacing: 1px; font-size: 10 px; line-height: 18px;"> <br><br><br><br> <ilayer name="scroll1" width=750; clip="0,0,750,400"> <layer name="scroll2" width=750; background="AstrologieAstrotherapie1_std.jpg"> <div id="scroll3" style="width:750;height:370; background-color:none;overflow:scroll"> <a href="AstroTherapie.htm" target="">Praktijk +31 (0)6 33 69 75 96 </a><br> <br><br><br> <br><br><br> <b>Spirituele Astrologie | De Ziel Gemanifesteerd in De Stof</b><br> <br><br><br> Spiritualisme, het wijsgerig gevoelen dat de menselijke ziel voor een zuiver geestelijk of volstrekt onstoffelijk wezen verklaart, alsook de wereldbeschouwing waarbij de stof slechts als eigenaardige verschijning der ziel of haar werkingen wordt beschouwd. Zo ook kan men Spirituele Astrologie beschouwen als een manier om de uitdrukking van de ziel gemanifesteerd in de stof te interpreteren. De <a href="AstrologischeHuizen.htm" target="">huizen</a> in de horoscoop representeren de facetten van het Aardse leven. De <a href="AstrologieTekens.htm" target="">tekens</a> op de cuspen kleuren deze 12 levensgebieden. En de <a href="AstrologiePlaneten.htm" target="">planeten</a> inclusief de Zon duiden de uitdrukkingsmogelijkheden van de individualiteit, de activiteiten. Spirituele Astrologie is zo een methode om inzicht te verwerven in de persoonlijkheid. <br><br><br> Het interpreteren van de Planeten in de Huizen geeft een globaal inzicht, doch voor een meer specifieke interpretatie van de horoscoop dient men juist het contact tussen de huizen, dus tussen twee betekenissen die aan de huizen worden toegeschreven, zeer kritisch te bekijken. De planeet die thuishoort in het ene huis en plaats heeft gevonden in een ander. Pas als de huisheren een <a href="ZodiacaleAspecten.htm" target="">aspect</a> maken zal de geborene zich bewust zijn van deze invloed in het aardse bestaan. Onderstaande uitleg is op het eerste oog niet eenvoudig, doch zeer belangrijk! <br><br><br> <b>Spirituele Astrologie | De Heerser = Huisheer van de Ascendant in de Horoscoop</b> <br><br><br> De heerser van het teken op de cusp van de ascendant is veelal de heerser van de horoscoop en heeft grote invloed op het leven van de geborene. Ook een planeet in de ascendant is medeheerser van de horoscoop. Rijzen er meer dan een dan wordt de sterkst geplaatste planeet daarvoor aangenomen, vooral indien geplaatst in eigen teken of sterk geaspecteerd door Zon of Maan. Is de heerser slecht geaspecteerd in de verschillende huizen, dan kan men moeilijkheden verwachten in de aangelegenheden door het huis aangeduid. De plaatsing van de heerser in de huizen: <br><br><br> <b>Huisheer 1 geplaatst in huis 1</b> Maakt Onafhankelijk. Streber bij afflictie.<br> <b>Heer 1 in huis 2</b> Goed financieel beheer. Vernietigend bij afflictie.<br> <b>Heer 1 in huis 3</b> Grote interesse voor studie, reizen, vreemde talen.<br> <b>Heer 1 in huis 4</b> Onafwendbare gebondenheid aan de geboortegrond. Ongelukkige jeugd bij afflictie.<br> <b>Heer 1 in huis 5</b> Liefde voor genoegens, kinderen, winst door speculeren, veel levenskracht.<br> <b>Heer 1 in huis 6</b> Verdiept zich het liefst in nauwkeurig, analytisch werk. Slaaf bij afflictie.<br> <b>Heer 1 in huis 7</b> Populair. Men komt tot samenwerking. Bij afflictie komt het tot schandalen en men wordt berucht.<br> <b>Heer 1 in huis 8</b> Erfenissen, neiging voor occultisme.<br> <b>Heer 1 in huis 9</b> Filosofisch, goed intellect, vele reizen en succes daardoor, geborene kan hoog stijgen.<br> <b>Heer 1 in huis 10</b> Prachtige stand voor maatschappelijk succes. Afflictie brengt ten val.<br> <b>Heer 1 in huis 11</b> Succes en winst door vrienden, sterke aspiraties. Bij afflictie valse en verkeerde vrienden.<br> <b>Heer 1 in huis 12</b> Emotioneel in zichzelf gevangen. Oprechte spirituele houding is noodzakelijk opdat men anders doordraait. <br><br><br> <b>Spirituele Astrologie | Contact tussen de Huisheren</b> <br><br><br> Hieronder volgen 4 huisheer-verbanden gebaseerd op de elementen vuur aarde lucht en water.<br> Helaas komt het maar zelden voor dat men een compleet aspecten-verband heeft, meestal hapert er wel iets. <br> <br><br><br> Huis 1 5 9 | duiden op "vuur", de huizen van<b> de zelfuitdrukking en het geluk</b>, zelfverwerkelijking. [daad wil gedachte]<br> Huis 2 6 10 | duiden op "aarde", de huizen van<b> de opgenomen taak</b>, het goede werk. [kracht werkzaamheden bouwwerk] <br> Huis 3 7 11 | duiden op "lucht", de huizen van<b> de contacten</b>, de communicatie. [kennismaking gedachten-uitwis. samenleving] <br> Huis 4 8 12 | duiden op "water", doorgang<b> naar andere werelden</b>, bewustwording. [onderbewustzijn inwijding bevrijding] <br> <br><br><br> Huis 5 9 1 | de normale volgorde is, dat men eerst iets wil [huis 5], dan denkt [huis 9] hoe het gedaan moet worden, om vervolgens over te gaan tot de daad. [huis 1]<br> <br><br><br> Huis 2 6 10 | men begint met een zeker bezit [de persoonlijke werkkracht, het eigen vermogen, de eigen visie, of het individuele talent] [huis 2], vindt hiermee ['n baan] of maakt werktuigen [men creeert zelf de werkomstandigheden] die bewerking [huis 6] van dit bezit mogelijk maken, het resultaat hiervan is het bouwwerk [de positie in de maatschappij, het eigen bedrijf, het product, het boek, de website, etc.] [huis 10]. De opbrengsten komen via huis 10 weer terug in huis 2, thans als <b>inkomen.</b> <br><br><br> Huis 3 7 11 | de aanleg om kennis te nemen van dingen of kennissen te maken [huis 3], zodra men iemand beter kent komt kennismaking tot kennis-uitwisseling: Indien in de ander gelijkgestemdheid wordt gevonden komt het tot kennisuitwisseling <br>en tot zakelijk- en of prive- partners [huis 7] en zo komt men al dan niet samen tot de samenleving, het netwerk, de mensen <br>met wie onpersoonlijk contact tot stand komt [huis 11]. <br><br><br> Huis 4 8 12 | van alle onbewuste indrukken [huis 4], dient men een hogere waarde [huis 8] aan te geven, men dient het verzamelde om te zetten in iets hogers, te transformeren [huis 8], wanneer ten slotte alles genoten is, en het heeft haar omzetting en hoogste punt bereikt [huis 8], dat wat wordt losgelaten [huis 12].<br> <br><br><br> In de voorbeeldhoroscoop die hier op de website wordt gebruikt is het huisheer-verband als volgt:<br> 1-6 | 2-5 | 3-4 | 4-4 | 5-5 | 6-5 | 7-6-5 | 8-5 | 9-12-7-6-5 | 10-12-7-6-5 | 11-6-5 | 12-7-6-5. <br> <br><br><br> 1-6 | de daad [huis 1] is gericht op het analytisch werk [Virgo regeert huis 6].<br> 2-5 | het individuele talent, de werkkracht [huis 2] is gericht op het uitdrukken van de individualiteit [Leo regeert huis 5].<br> 3-4 | alle contacten [huis 3], worden onbewust verzameld en opgeslagen en de indrukken malen altijd maar door [huis 4].<br> 4-4 | alle onbewuste indrukken worden onbewust opgeslagen zonder dat er transformatie tot stand komt.<br> 5-5 | geborene beschikt over een zeer krachtige wil, die echter geen richting kan vinden, en werkt als een verterend vuur.<br> 6-5 | de analytische werkzaamheden [huis 6] zijn gericht op het uitdrukken van de individualiteit [huis 5].<br> 7-6-5 | in het contact met gelijkgestemden [huis 7] worden gedachten uitgewisseld met betrekking tot het werk [huis 6],<br> om zo te komen tot de individualiteit [huis 5].<br> 8-5 | dat wat dient te worden omgezet, getransformeerd [huis 8] is gericht het uitdrukken van de individualiteit [huis 5].<br> 9-12-7-6-5 | er wordt nagedacht, beschouwt, men reist in gedachten [huis 9], over hoe en wat losgelaten, <br> geofferd dient te worden [huis 12], om tot kennis-uitwisseling te komen [huis 7] m.b.t. het analytisch werk [huis 6]<br> om zo te komen tot het uitdrukken van de individualiteit [huis 5].<br> 10-12-7-6-5 | het levenswerk dat in de maatschappij is geplaatst [10] over hoe en wat losgelaten,<br> geofferd dient te worden [huis 12], om tot kennis-uitwisseling te komen [huis 7] m.b.t. het analytisch werk [huis 6]<br> welke uitdrukking geeft aan de individualiteit [huis 5].<br> 11-6-5 | de mensen met wie onpersoonlijk contact tot stand komt [huis 11] houdt verband met de werkzaamheden [huis 6]<br> van de geborene, die gericht is op het uitdrukking geven aan de individualiteit [huis 5].<br> 12-7-6-5 | dat wat wordt losgelaten, wordt geofferd [huis 12] om tot kennis-uitwisseling te komen [huis 7]<br> het analytisch werk [huis 6] welke uitdrukking geeft aan de individualiteit [huis 5].<br> <br><br><br> Het bovenstaande nog eens goed ter overweging genomen, zou men kunnen zeggen dat geborene zich genoodzaakt voelt,<br> analytisch werk te verrichten, achter de schermen, om zo anderen kennis te laten nemen van het kennen van de eigen individualiteit, hetgeen tevens uitdrukking geeft aan de individualiteit van geborene zelf. <br> <br><br><br> Als men in het kort de planeten binnen dit zonnestel als volgt karakteriseert, dan valt het niet moeilijk direct tot een globale gevolgtrekking te komen aangaande de aspecten der verschillende planeten, al staat of valt hiermee de metier van de astroloog ;) <b>Zon</b> Hooger Zelf [Ego] | <b>Maan</b> de persoonlijkheid, het tijdelijk zelf | <b>Mercurius</b> Intellect | <b>Venus</b> Liefde | <b>Mars</b> Begeerte | <b>Jupiter</b> Devotie | <b>Saturnus</b> Zelfzucht | <b>Uranus</b> Hoger Intellect | <b>Neptunus</b> Hogere Liefde | <b>Pluto</b> [On]-Macht | <br> <br><br><br> <b>Spirituele Astrologie | Contact tussen de Huisheren</b> <br><br><br> De 12 contacten geven een beeld van <b>het onderbewuste</b> van de geborene en vormen de onderlaag van het karakter.<br> De Huisheren, door aspect verbonden, geven inzicht in de <b>bewustwording</b> en vormen het streven.<br> Ascendant, heer Asc. en planeten in 1 door aspect verbonden duiden <b>de krachten die het Ego tot werken</b><br> in de uiterlijke wereld ter beschikking staan. In dit huis vindt men alles wat het Ego aan eigenschappen vertonen kan. <br> Indien er geen verbinding is tussen de Ascendant en huis 10 kan men overigens niet meer spreken van een roeping.<br> <br><br><br> De notatie van een horoscoop is als volgt:<br> Heer 1 [Asc. Taurus <b>Venus</b>] valt op cusp Huis 6 [Cusp6 Virgo <b>Mercurius</b>] Huish.1/6<b> Venus-Mercurius</b> maken 'n conjunctie.<br> Heer 2 [Cusp2 Gemini <b>Mercurius</b>] in Huis 5 [Cusp5 Leo <b>Zon</b>] Huisheren 2/5<b> Mercurius-Zon</b> maken geen aspect.<br> Heer 3 [Cusp3 Cancer <b>Maan</b>] in huis 4 [Cusp4 Cancer <b>Maan</b>] Huisheren 3/4<b> Maan</b> in eigen teken.<br> Heer 4 [Cusp4 Cancer <b>Maan</b>] in huis 4 [Cusp4 Cancer <b>Maan</b>] Huisheer 4<b> Maan</b> in eigen teken.<br> Heer 5 [Cusp5 Leo <b>Zon</b>] in huis 5 [Cusp5 Leo <b>Zon</b>] Huisheer 5<b> Zon</b> in eigen teken.<br> Heer 6 [Cusp6 Virgo <b>Mercurius</b>] in huis 5 [Cusp5 Leo <b>Zon</b>] Huisheren 6/5<b> Mercurius-Zon</b> maken geen aspect.<br> Heer 7 [Cusp7 Scorpio <b>Pluto</b>] in huis 6 [Cusp6 Virgo <b>Mercurius</b>] Huisheren 7/6<b> Pluto-Mercurius</b> maken geen aspect.<br> Heer 8 [Cusp8 Sagittarius <b>Jupiter</b>] in huis 5 [Cusp5 Leo <b>Zon</b>] Huisheren 8/5<b> Jupiter-Zon</b> maken geen aspect.<br> Heer 9 [Cusp9 Capricornus <b>Saturnus</b>] in huis 12 [Cusp12 Pisces <b>Neptunus</b>] Huish.9/12<b> Saturnus-Neptunus</b> maken quincunx.<br> Heer 10 [Cusp10 Capricornus <b>Saturnus</b>] in huis 12 [Cusp12 Pisces <b>Neptunus</b>] Huish.10/12<b> Saturnus-Neptunus</b> maken quincunx.<br> Heer 11 [Cusp11 Aquarius <b>Uranus</b>] in huis 6 [Cusp6 Virgo <b>Mercurius</b>] Huisheren 11/6<b> Uranus-Mercurius</b> maken geen aspect.<br> Heer 12 [Cusp12 Pisces<b> Neptunus</b>] in huis 7 [Cusp7 Scorpio <b>Pluto</b>] Huisheren 12/7<b> Neptunus-Pluto</b> maken sextiel.<br> <br><br><br> * Cusp = De hoorn, het begin van een huis, het teken kan zo worden afgelezen "tegen de klok in". <br> De huizenverbindingen zijn als volgt: 1-6 | 2-5 | 3-4 | 4-4 | 5-5 | 6-5 | 7-6-5 | 8-5 | 9-12-7-6-5 | <br> 10-12-7-6-5 | 11-6-5 | 12-7-6-5. Op drie verbindingen na, eindigen alle huizenreeksen in het 5e huis. <br><br><br> <b>Spirituele Astrologie | Contact tussen de Huisheren</b> <br><br><br> <b>Het onderbewuste van deze geborene</b> [ene huisheer valt in andere huis]<br> Venus-Mercurius | Mercurius-Zon | Pluto-Mercurius | Jupiter-Zon | Saturnus-Neptunus | Uranus-Mercurius | Neptunus-Pluto<br> <br><br><br> <b>De bewustwording</b> [huisheren door aspect verbonden]<br> <b>Venus-Mercurius: conjunctie</b> Verdiept de gevoeligheid, verzacht het verstandelijke. Maakt de kunstzin, indien aanwezig ietwat zakelijk. Een goede stand voor schrijvers, journalisten, etc. <b>Saturnus-Neptunus: inconjunct</b> Voorzichtig en angstig <b>Neptunus-Pluto: sextiel</b> Aanleg om de eigen fantasie te beteugelen. Plotselinge Invallen. Inspiratie.<br> <br><br><br> <b>De Manifestatie</b> Venus, heer van de Ascendant staat conjunct Mercurius, heer van huis 2 en huis 6. Venus, Mercurius, Jupiter, Pluto en Uranus vormen achter elkaar geplaatst ook nog een stellium. Tevens staat de Asc driehoek deze planeten. Dit duidt de krachten die het Ego tot werken in de uiterlijke wereld ter beschikking staan en wat het Ego aan eigenschappen vertonen kan. <br><br><br> <b>Spirituele Astrologie | De Vrije Wil en de Astrologie</b> <br><br><br> Bij het bestuderen der Astrologie komt doorgaans al heel spoedig de vraag naar voren of de mens onvoorwaardelijk alles moet ondergaan wat in haar horoscoop staat aangegeven zonder hieraan naar eigen wil iets te kunnen veranderen. Kan een mens door nadenken en oefening zover komen dat zij "haar sterren beheerst", zelf kan ingrijpen en de uitwerkingen van haar horoscoop willekeurig veranderen. Nu is "wil" een van die woorden, die herhaaldelijk misbruikt en misverstaan worden. Wat men zo in de wandeling "wil" noemt is doorgaans niets anders dan een persoonlijke begeerte, een instinctieve, stoffelijke aandrang, een verlangen om het eigen ik-je te versterken of uit te leven. De enige wil echter, die waar is zo genoemd te worden, is de Goddelijke Wil, de reine, zuivere kracht, die allen en alles in een bepaalde richting leidt. <br><br><br> Slechts de Goddelijk Wil is vrij, en juist doordat de mens haar eigen willetje wilde hebben, is zij uit haar paradijsvrijheid in slavernij gevallen. Toen Eva in haar in-wezen een was met God, kende zij geen afscheiding tussen haar bestaan en het Goddelijke Bestaan. Geen verschil tussen haar wil en de Goddelijke Wil. Nauwelijks echter had zij iets anders gewild dan God,<br>of de scheiding kwam tot stand en de poorten van het paradijs werden voor haar gesloten. De mens vervreemdde van de Goddelijke Wil en geraakte in een net van begeerten verward. Zeker, men kan handelen uit vrije wil, maar dan moet men <br>zich afwenden van begeerten, en het zwaartepunt verleggen in God, waar alleen vrije wil is te vinden. <br><br><br> Wanneer men iets toeeigent wat voor een ander bestemd was, dan meent men dat hierin de sterke, vrije wil getoond is, terwijl men in werkelijkheid weer eens de beklagenswaardige slaaf van eigen hebzucht is geweest. Bevrijden kan men zich slechts door de betrokkenen het ontnomene terug te geven, dus door te handelen in overeenstemming met de natuurlijke wetmatigheid. Dit is het cardinale punt in deze aangelegenheid. De horoscoop die men voor het leven heeft meegekregen is de door hoger machten enig-aangegeven mogelijkheid om eigen talenten te benutten en tekortkomingen aan te vullen. <br><br><br> En daarom is het dwaasheid om zelfs maar te praten over de mogelijkheid om onze horoscoop naar willekeur te beheersen. Dergelijk verlangen verraadt slechts een volslagen onwetenheid omtrent de betrekkingen van God tot mens, of een grenzenloze grootheidswaan. Wanneer men werkelijk streeft naar vrije wil, dan moet men de horoscoop ondergaan niet als redeloze slaaf, maar in volkomen overgave als medewerkers aan Gods Werk. Alleen in God is de mens vrij, alleen in God heeft zij een Wil. <br> * God, of hoe ook ieder van ons deze persoonlijk ervaart. U zou het ook hoger macht, natuurwet, etc. mogen noemen. <br><br><br> <b>Spirituele Astrologie | Nut van de Astrologie</b> <br><br><br> Nu zal men misschien vragen wat het nut is van de Astrologie, als alles toch gebeurt en gebeuren moet zoals het gebeurt. De ondervinding zal leren, dat de Astrologie in samenwerking met religie een sterke morele steun geeft, die men op de levensweg zo nodig heeft. Het religieus gevoel, dat in een ieder aanwezig is, zij het dan soms sluimerend, het heimwee der eenzame, afgescheiden ziel naar de grote AlZiel, richt aller leven naar dat ene doel, de hereniging met het Goddelijke. Hereniging niet reeel want men is nooit van God verlaten, maar ideeel in de betekenis van bewuste eenheidsbeleving. De Astrologie brengt dit instinctieve zoeken tot bewustwording. Door middel van de horoscoop kan men te weten komen waarom men struikelt en valt, en hoe men kan opstaan en voortschrijden. De Astrologie bevrijdt van eigenwaan omdat nergens duidelijker de tekortkomingen worden aangegeven dan in de individuele geboortehoroscoop. <br><br><br> Zij bewijst het noodzakelijke van de beproevingen en geeft zodoende ook de kracht deze zonder morren te dragen en lering daaruit te trekken. Iemand met een geafflicteerde Mars bijvoorbeeld zal opvliegend zijn, roekeloos, wreed soms, maar tevens loopt zij zelf gevaar voor ongelukken, brand en snijwonden, plotseling ontslag uit een betrekking, tegenvallers. Wanneer zij niet op de hoogte is van Astrologie of niet dieper nadenkt zal zij zeer waarschijnlijk haar hele leven door volhouden in onstuimige drift, de dolle kop telkens en telkens weer stoten, en daarover weer woedend worden, tot de dood toe. En dan komt de tijd dat zij, bij gebrek aan haar stoffelijk lichaam, langzaam maar zeker de begeerten zal moeten uitbranden. Degene echter die zich de Marsafflictie bewust is, die weet wat deze afflictie beduidt en wat Mars van haar wil, zal reeds hier, in dit leven, trachten de les te leren opdat zij zich daarmee veel stoffelijke moeilijkheden bespaart. <br><br><br> Om op mentaal gebied persoonlijke tekortkomingen te overwinnen is het noodzakelijk de "eigen wil" te vervangen door "Goddelijke Wil". Niet ik wil dit en ik doe dat, wat er ook van komt, maar trachten te willen zoals God het bedoelt. Trachten te ontdekken wat de bedoeling is van dit leven en hoe men de kwaliteiten die besloten liggen in de persoonlijke horoscoop tot uitdrukking kan brengen, opdat de persoonlijke bestemming in harmonie bereikt kan worden. Men kan het lot ondergaan in onwetendheid of, eenmaal bewust van de individuele mogelijkheden, zelf actief richting gaan geven aan het leven, de persoonlijke talenten ontdekken en ontwikkelen, en zo mogelijk benutten. <br><br><br> <b>Spirituele Astrologie | Planeten Vertegenwoordigen Menselijke Activiteiten</b> <br><br><br> Iedere planeet of licht die met het blote oog kan worden waargenomen vertegenwoordigen de menselijke activiteiten. Deze <b> aardse lichten</b> staan in dienst van het geluk, De Maan, Mercurius, Venus, Jupiter - en de zelfhandhaving; de Zon, Mercurius, Mars en Saturnus. De dubbelgangers die niet met het blote oog worden waargenomen vertegenwoordigen de activiteiten die gestuurd worden door kosmische krachten die op de mens inwerken. Dat zijn onpersoonlijke krachten van kosmische wijsheid of voorzienigheid. Met de verdubbeling van de kosmische wet van zeven is de eenheid, de logica en de harmonie van het astrologische stelsel hersteld. Die spiegel was altijd al latent aanwezig en krijgt in deze tijd haar vorm. <br><br><br> <b>Spirituele Astrologie | Planeten Koppels</b> <br><br><br> Bij de verdubbeling van de wet van zeven krijgen de vijf oude planeten ieder een kosmisch planeet toegewezen als dubbel, <br> een "tweeling-ziel". De Zon [geen planeet] en de Maan [ook geen planeet] krijgen een andere dubbel, de Zwarte Maan en <br> de Zwarte Zon. Abstracte punten in de horoscoop zonder massa. Deze dubbel, de hogere octaaf van de zeven aardse lichten zijn de complementaire krachten. Ze vullen elkaar aan. Dit zijn de koppels: <b>Saturnus</b>, de behouder - <b>Uranus</b>, de kosmische afbreker | <b>Jupiter</b>, hemelbestormer - <b>Neptunus</b>, de dromer | <b>Mars</b>, de soldaat - <b>Pluto</b>, zijn generaal | <b>Venus</b>, Eva - <b>Persephonee</b>, de opperpriesteres | <b>Mercurius</b>, boodschapper van de goden - <b>Vulcanus</b>, de kosmische wet | <b>Zon</b>, schijnend en handelend principe - <b>Zwarte Maan</b>, hogere intuitie | <b>Maan</b>, de geborgenheid - <b>Zwarte Zon</b>, alwijsheid <br><br><br> <b>Spirituele Astrologie | Heersers van Tekens</b> <br><br><br> <b>Aries</b> Mars | <b>Taurus</b> Venus | <b>Gemini</b> Mercurius | <b>Cancer</b> Maan | <b>Leo</b> Zon | <b>Virgo</b> Mercurius | <b>Libra</b> Venus | <b>Scorpio</b> Mars | <b>Sagittarius</b> Jupiter | <b>Capricornus</b> Saturnus | <b>Aquarius</b> Uranus | <b>Pisces</b> Neptunus | <br><br><br> <b>Spirituele Astrologie | Dag- en Nachtheersers van Tekens</b> <br><br><br> <b>Aries</b> Dagheerser: Mars | Nachtheerser: Pluto | <b>Taurus</b> Dagheerser: Persephone | Nachtheerser: Venus | <b>Gemini</b> Dagheerser: Mercurius | Nachtheerser:Vulcanus | <b>Cancer</b> Dagheerser: Maan | Nachtheerser: Zwarte Zon | <b>Leo</b> Dagheerser: Zon | Nachtheerser: Lilith | <b>Virgo</b> Dagheerser: Vulcanus | Nachtheerser: Mercurius | <b>Libra</b> Dagheerser: Venus | Nachtheerser: Persephone | <b>Scorpio</b> Dagheerser: Pluto | Nachtheerser:Mars | <b>Sagittarius</b> Dagheerser: Jupiter | Nachtheerser: Neptunus | <b>Capricornus</b> Dagheerser: Saturnus | Nachtheerser: Uranus | <b>Aquarius</b> Dagheerser: Uranus | Nachtheerser: Saturnus | <b>Pisces</b> Dagheerser: Neptunus | Nachtheerser:Jupiter | <br><br><br> </div> </layer> </ilayer> <script> var nsstyle='display:""' if (document.layers) var scrolldoc=document.scroll1.document.scroll2 function up(){ if (!document.layers) return if (scrolldoc.top<0) scrolldoc.top+=10 temp2=setTimeout("up()",50) } function down(){ if (!document.layers) return if (scrolldoc.top-150>=scrolldoc.document.height*-1) scrolldoc.top-=10 temp=setTimeout("down()",50) } function clearup(){ if (window.temp2) clearInterval(temp2) } function cleardown(){ if (window.temp) clearInterval(temp) } </script> <br><span style="display:none" style=and{nsstyle};><a href="#" onMousedown="up()" onMouseup="clearup()" onClick="return false" onMouseout="clearup()">Up</a> | <a href="#" onMousedown="down()" onMouseup="cleardown()" onClick="return false" onMouseout="cleardown()">Down</a> | <a href="#" onClick="if (document.layers) scrolldoc.top=0;return false">Top</a> | <a href="#" onClick="if (document.layers) scrolldoc.top=scrolldoc.document.height*(-1)+150;return false">Bottom</a></span> </font></td></tr> <tr> <table width="735" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0"> <font face="arial" color="#FFFFFF" style="letter-spacing: 1px; font-size: 11 px; line-height: 18px;"> <a href="Yod.htm" target="">Yod </a> | <a href="DeAardeVanuitDeHemel.htm" target="">DeAardeVanuitDeHemel</a> | <a href="Maansknoop.htm" target="">Noordelijke Maansknoop</a> | <a href="SpiritueleAstrologie.htm" target"">Spirituele Astrologie</a> | <a href="KarmischeAstrologie.htm" target"">Karmische Astrologie</a> | <a href="RelatieAstrologie.htm" target="">Relatie Astrologie</a> | <a href="Maan.htm" target="">Maan</a> <a href="AstrologieTekens.htm" target="">Astrologie Tekens</a> I <a href="AstrologischeHuizen.htm" target="">Astrologische Huizen</a> | <a href="AstrologiePlaneten.htm" target="">Zon Maan en Planeten</a> | <a href="ZodiacaleAspecten.htm" target="">Zodiacale Aspecten</a> <a href="Astrologieplein.htm" target="">.</a> <a href="CarrieregidsAstrologie.htm" target="">Carrieregids |</a> <a href="AstrologieBeroep.htm" target="">Beroep in de Horoscoop</a> <a href="Ascendant.htm" target="">De Ascendant |</a> <a href="SolaarHoroscoop.htm" target="">Solaar Horoscoop</a> | <a href="ProgressieveAscendant.htm" target=""> Pr. Asc |</a> <a href="ProgressieveZon.htm" target="">Pr.Zon |</a> <a href="ProgressieveMaan.htm" target="">Pr.Maan</a>| <a href="Problemen.htm" target="">Problemen |</a> <a href="HypnoseGevaarlijk.htm" target="">Hypnose</a>| <a href="AstrologieEconomie.htm" target="">Astrologie Economie |</a> <a href="AscendantMidhemel.htm" target="">Ascendant Midhemel</a> </td> </tr> </table> </div> <br/> <script src="http://www.google-analytics.com/urchin.js" type="text/javascript"> </script> <script type="text/javascript"> _uacct = "UA-402779-10"; urchinTracker(); </script> </body> </html> <noframes><body> ZwarteMaanYodVegetarischEtenSpiritueleAstrologieRelatieAstrologieReincarnatietherapieReincarnatiePsychologischeAstrologieProgressieveNieuweMaanPlanetenMaansknoopMaanGelukspuntCheironAstroTherapieAstrologieTherapieAstrologieTekensAstrologiepleinAstrologiePlanetenAstrologieHuizenAstrologieConsultAscendant</td> </body>