AstroTherapie Astrologie |Cheiron Astrologie |Zwarte Maan Lilith| Astrologie Consult | Reincarnatie Is... | Astrologie Lezingen
Psychologische Astrologie | Progressieve Horoscoop | Reincarnatietherapie Praktijk | Sessie | Vegetarisch Eten |Gelukspunt | PF Yod Astrologie | Astrologisch Yod | Yod Geboortehoroscoop | Yod in de geboortehoroscoop duidt de noodzaak te zoeken naar een heel eigen, heel individueel antwoord.
Penny Kinsky | AstroTherapieEgo Project | AstroTherapieAstrovista | AstrotherapieAstroparty | AstrotherapieAstroAct | AstrotherapieAries Astro | Astrotherapie
Praktijk +31 (0)6 33 69 75 96


Yod | Dubbele Inconjunct | SextielIn een Yod, twee planeten vormen een sextiel [60 graden] en beiden vormen een inconjunct [150 graden] aspect met
de derde planeet. Dit ziet eruit als een hoofdletter Y. Deze planeet aan de onderkant van de Y wordt ook wel de "apex" -
de actieplaneet genoemd omdat de huisplaatsing duidt waar de actie plaats vindt als deze configuratie wordt geactiveerd
door een transit of een progressie. Een zuiver Yod dient alle planeten in verschillende elementen te hebben staan met
een maximale orb van 3 graden. Voor het interpreteren van de Yod bekijkt men de huizen [= de levensgebieden] waarin
de betrokken planeten staan.


In de horoscoop die binnen deze website wordt gebruikt is sprake van twee Yods:
1e yod. Pluto 21Virgo47 [staat in Huis 6] sextiel Neptunus 23Scorpio50 [staat in huis 7].
Apex Saturnus 25Aries21 [staat in Huis 12]2e yod. Uranus 27Virgo40 [staat in Huis 6] sextiel Neptunus 23Scorpio50 [staat in huis 7].
Apex Saturnus 25Aries21 [staat in Huis 12]Yod | De interpretatie van een YodDe interpretatie van een Yod in een geboortehoroscoop duidt een leven dat verloopt volgens een bepaald patroon voor
een bepaalde periode tot dat het gevestigde patroon abrupt wordt onderbroken en de geborene noodzaakt het leven in een nieuwe richting te vervolgen. Meestal is het wel zo dat de geborene gedurende enige tijd een voorbereiding heeft genoten.
Dus het komt onverwacht maar niet ongelegen ;) Een complete onvoorbereide promotie in het gekozen beroep, een langdurige hobby wordt noodzakelijkerwijs een nieuwe bron van inkomsten, de betaalde baan moet ingeruild voor vrijwillig werk, etc.
De Yod-configuratie wordt geactiveerd door transiterende planeten op de radix-yod-planeten.Yod | Enorme talenten die op uitbarsten staanIn het leven van de geborene vraagt de Yod continue om aandacht. De drijfveer van een Yod gaat in de richting van het
zoeken naar een heel eigen, heel individueel antwoord. De Yod drukt een verzwegen, verdrongen of onevenwichtig thema
van generaties tot uitdrukking. De figuur heeft dus een heel indringende betekenis: Mensen met een Yod-figuur in de horoscoop
zijn vaak geboren buitenbeentjes en worstelen al heel jong met onzekerheid en het gevoel anders te zijn. Ze geraken vaker
dan anderen in problematische situaties waar geen antwoord op is. De geborene is dus voor de taak gesteld de uitdaging
aan te gaan de eigen innerlijke roeping te volgen en antwoorden te vinden. Deze zoektocht zal de geborene eindeloos
veel inzichten geven die anders nooit zo onuitputtelijk onderzocht zouden zijn. Sterker nog de Yod draagt de mogelijkheid
in zich de enorme talenten die op uitbarsten staan aan te boren, te kanaliseren en richting te geven op een eigen manier.Yod | De moeilijkste opdrachten zijn voor de beste leerlingenVaak ervaren geborenen met Yod-figuur problemen die voor de meeste mensen [nog] geen probleem lijkt te zijn. De worsteling van dit individu duidt veelal een toekomstig probleem van de mensheid. Yod-figuren lopen uit de pas, leven vaak geisoleerd
en zijn eenzelvig. Ze zijn hun tijd ver vooruit en staan in eigen kring veelal bekend om hun profetische opvattingen.
Er is moed voor nodig om dat persoonlijke gevoel, dat persoonlijke oordeel over goed en kwaad ook daadwerkelijk te leven,
te durven uiten, en in te zetten voor het grotere geheel. Deze geborene is vaak in staat anderen te raken en dit wordt beslist
niet in dank afgenomen. Gelukkig zullen gaandeweg lotgenoten gevonden worden, tevens stille wegbereiders van nieuwe
normen en waarden voor de toekomst.


Yod | Elk sextiel in de horoscoop is een potentiele YodHet sextiel dwingt de invloed van de planeten voornamelijk in de intellectuele ideeenwereld uit te werken.
Dit aspect geeft aanwijzigingen over het denken en de interessesfeer. Het verscherpt het denkvermogen.


Het inconjunct duidt de strijd, wat grote spanningen veroorzaakt. Dit aspect heeft te maken met de effecten die
door agressie veroorzaakt worden. Dit aspect veroorzaakt tevens de neiging anderen vrijwillig diensten te bewijzen
om zichzelf van maatschappelijke verplichtingen te bevrijden.


Indien er in de geboortehoroscoop geen Yod staat dient er gekeken te worden naar de sextiels. Iedere sextiel kan op
een gegeven moment getriggered worden door een transit of progressie van een andere planeet die inconjunct komt
te staan op beiden planeten die in de sextiel betrokken zijn. Waarbij gesteld kan worden dat een langzame planeet
langer "voelbaar" en dus meer effect zal sorteren dan een "snelle" planeet.Yod | Waar ondervindt men de innerlijke strijd?De betrokken planeten hebben altijd hun uitwerking in de huizen [= de levensgebieden] waarin zij staan.
Doordat de grootte van de huizen in de Placidus-horoscoop verschillen, kan een sextiel in hetzelfde, het opeenvolgende
of daaropvolgende huis vallen. Op basis van uw horoscooptekening kunt u zelf de combinatie samenstellen.Yod | Sextiel Huis 1 + 2 | Inconjunct Huis 7
Het denken gaat uit naar zelfstandig handelend op te treden. [Huis 1]
De interesses gaan uit naar de eigen kwaliteiten en talenten te manifesteren. [Huis 2]
Innerlijke strijd - een dilemma - wordt ervaren doordat men zich tevens genoodzaakt voelt zich bezig te houden
op het gebied van samenwerking, huwelijk en deelgenootschap. [Apex = top of hoogste punt in Huis 7]Yod | Sextiel Huis 2 + 3 | Inconjunct Huis 8
Het denken gaat uit naar de eigen kwaliteiten en talenten te manifesteren. [Huis 2]
De interesses gaan uit naar de gedachten, vormen van communicatie uit te wisselen. [Huis 3]
Innerlijke strijd - een dilemma - wordt ervaren doordat men zich tevens genoodzaakt voelt zich bezig te houden
op het gebied van vraagstukken met betrekking tot het noodlot: zaken als leven en dood. [Apex in Huis 8]Yod | Sextiel Huis 3 + 4 | Inconjunct Huis 9
Het denken gaat uit naar de gedachten, vormen van communicatie, uit te wisselen. [Huis 3]
De interesses gaan uit naar in en om het thuis bezig te zijn met familie en tradities. [Huis 4]
Innerlijke strijd - een dilemma - wordt ervaren doordat men zich tevens genoodzaakt voelt zich bezig te houden
op het gebied van bewustzijnsverruiming en inzicht door reizen, filosoferen en religieuze zaken. [Apex in Huis 9]Yod | Sextiel Huis 4 + 5 | Inconjunct Huis 10
Het denken gaat uit naar in en om het thuis bezig te zijn met familie en tradities. [Huis 4]
De interesses gaan uit naar het optreden zowel eisend als grootmoedig gevend. [Huis 5]
Innerlijke strijd - een dilemma - wordt ervaren doordat men zich tevens genoodzaakt voelt zich bezig te houden
op het gebied van beroep en maatschappij om zichzelf neer te zetten in de wereld. [Apex in Huis 10]Yod | Sextiel Huis 5 + 6 | Inconjunct Huis 11
Het denken gaat uit naar het optreden zowel eisend als grootmoedig gevend. [Huis 5]
De interesses gaan uit naar velen en velerlei te dienen. [Huis 6]
Innerlijke strijd - een dilemma - wordt ervaren doordat men zich tevens genoodzaakt voelt zich bezig te houden
op het gebied van vrienden, broederlijke vriendschappen en relaties [Apex in Huis 11]Yod | Sextiel Huis 6 + 7 | Inconjunct Huis 12
Het denken gaat uit naar velen en velerlei te dienen. [Huis 6]
De interesses gaan uit naar opgaan in samenwerking, huwelijk en deelgenootschap. [Huis 7]
Innerlijke strijd - een dilemma - wordt ervaren doordat men zich tevens genoodzaakt voelt zich bezig te houden
op het gebied van eenzaamheid, inkeer en geheimen mbt de eigen persoonlijkheid en kosmische zaken. [Apex in Huis 12]Yod | Sextiel Huis 7 + 8 | Inconjunct Huis 1
Het denken gaat uit naar opgaan in samenwerking, huwelijk en deelgenootschap. [Huis 7]
De interesses gaan uit naar te onderzoeken naar de verborgen grond der dingen. [Huis 8]
Innerlijke strijd - een dilemma - wordt ervaren doordat men zich tevens genoodzaakt voelt zich bezig te houden
op het gebied van de persoonlijkheid en het zelfstandig handelend op te treden. [Apex in Huis 1]Yod | Sextiel Huis 8 + 9 | Inconjunct Huis 2
Het denken gaat uit naar te onderzoeken naar de verborgen grond der dingen. [Huis 8]
De interesses gaan uit naar eigen bewustzijnsverruiming door reizen en filosoferen. [Huis 9]
Innerlijke strijd - een dilemma - wordt ervaren doordat men zich tevens genoodzaakt voelt zich bezig te houden
op het gebied van de eigen kwaliteiten, talenten en bezittingen te manifesteren. [Apex in Huis 2]Yod | Sextiel Huis 9 + 10 | Inconjunct Huis 3
Het denken gaat uit naar het ontwikkelen van de eigen bewustzijnsverruiming door reizen en filosoferen. [Huis 9]
De interesses gaan uit naar zichzelf neer te zetten in de wereld. [Huis 10]
Innerlijke strijd - een dilemma - wordt ervaren doordat men zich tevens genoodzaakt voelt zich bezig te houden
op het gebied van de opvoeding, studie en intelligentie. [Apex in Huis 3]Yod | Sextiel Huis 10 + 11 | Inconjunct Huis 4
Het denken gaat uit naar zichzelf neer te zetten in de wereld. [Huis 10]
De interesses gaan uit naar broederlijke vriendschap te bevorderen. [Huis 11]
Innerlijke strijd - een dilemma - wordt ervaren doordat men zich tevens genoodzaakt voelt zich bezig te houden
op het gebied van familie, tradities en het eigen huis in het leven. [Apex in Huis 4]Yod | Sextiel Huis 11 + 12 | Inconjunct Huis 5
Het denken gaat uit naar broederlijke vriendschap te bevorderen. [Huis 11]
De interesses gaan uit naar zichzelf te vinden in de eenzaamheid. [Huis 12]
Innerlijke strijd - een dilemma - wordt ervaren doordat men zich tevens genoodzaakt voelt zich bezig te houden
op het gebied van het spel en de vruchten hiervan, moed en zelfvertrouwen. [Apex in Huis 5]Yod | Sextiel Huis 12 + 1 | Inconjunct Huis 6
Het denken gaat uit naar zichzelf te vinden in de eenzaamheid. [Huis 12]
De interesses gaan uit naar zelfstandig handelend op te treden. [Huis 1]
Innerlijke strijd - een dilemma - wordt ervaren doordat men zich tevens genoodzaakt voelt zich bezig te houden
op het gebied van de arbeid en dienstbaarheid; velen en velerlei te dienen. [Apex in Huis 6]Yod | BoemerangIndien een vierde planeet betrokken is in de [tetra] yod - als midpunt van het sextiel - en dus een oppostie [180 graden]
maakt met de actieplaneet, resulteert dit in een zogenoemde boemerang. Het dilemma van de boemerang kan, net zoals bij
een oppositie alleen opgelost worden door in zichzelf de kracht te vinden, de eigen centraliteit, het "midden" op te zoeken.
Hier ligt dus een persoonlijke ervaring van accepteren, vergeven en vergeestelijken.Yod | Het duiden van de Yod | Met behulp van de Graden-InterpretatiePluto 21Virgo47 [Huis 6] Pluto met Virgo-Scorpio Karakteristieken
Een verheven Mars, het instinct, machtswil [Pluto] van dit individu wordt gekarakteriseerd
door ontzettend sarcastisch, handig, slagvaardig, snel optreden.Neptunus 23Scorpio50 [Huis 7] Neptunus met Scorpio-Capricorn Karakteristieken
Fantasie, inspiratie, bedwelming. Het "onderbewustzijn" [Neptunus] van dit individu wordt gekarakteriseerd door
Een gunstig aspect voor het plotseling ingrijpen. Een goed inzicht voor het "psychologische moment".Saturnus 25Aries21 [Huis 12] Saturnus met Aries-Gemini Karakteristieken
Het geweten, plicht, ernst, inkeer, angst, afzondering, twijfel, ontkenning [Saturnus] van dit individu wordt
gekarakteriseerd door scherp verstand. Vlugge reactie. Geboren denkt na voor hij handelt.Yod: Pluto [Huis 6] sextiel Neptunus [Huis 7] Apex Saturnus [Huis12]
Het denken gaat uit naar velen en velerlei te dienen. [Huis 6]
Het denken gaat uit naar opgaan in samenwerking, huwelijk en deelgenootschap. [Huis 7]De Tweede Yod in dezelfde voorbeeldhoroscoop laat zich als volgt duiden;Uranus 27Virgo40 [in Huis 6] Uranus met Virgo-Scorpio Karakteristieken
Intuitie, verandering, snelheid, sensatie. Het "bovenbewustzijn" [Uranus] van dit individu wordt
gekarakteriseerd door onzettend sarcastisch, handig, slagvaardig, snel optreden.Neptunus 23Scorpio50 [in Huis 7] Neptunus met Scorpio-Capricorn Karakteristieken
Fantasie, inspiratie, bedwelming. Het "onderbewustzijn" [Neptunus] van dit individu wordt gekarakteriseerd door
Een gunstig aspect voor het plotseling ingrijpen. Een goed inzicht voor het "psychologische moment".Saturnus 25Aries21 [in Huis 12] Saturnus met Aries-Gemini Karakteristieken
Het geweten, plicht, ernst, inkeer, angst, afzondering, twijfel, ontkenning [Saturnus] van dit individu wordt
gekarakteriseerd door scherp verstand. Vlugge reactie. Geboren denkt na voor hij handelt.
Up | Down | Top | Bottom
Yod | DeAardeVanuitDeHemel | Noordelijke Maansknoop | Spirituele Astrologie | Karmische Astrologie | Relatie Astrologie | Maan Astrologie Tekens I Astrologische Huizen | Zon Maan en Planeten | Zodiacale Aspecten . Carrieregids | Beroep in de Horoscoop De Ascendant | Solaar Horoscoop | Pr. Asc | Pr.Zon | Pr.Maan| Problemen | Hypnose| Astrologie Economie | Ascendant Midhemel

<body> ZwarteMaanYodVegetarischEtenSpiritueleAstrologieRelatieAstrologieReincarnatietherapieReincarnatiePsychologischeAstrologieProgressieveNieuweMaanPlanetenMaansknoopMaanGelukspuntCheironAstroTherapieAstrologieTherapieAstrologieTekensAstrologiepleinAstrologiePlanetenAstrologieHuizenAstrologieConsultAscendant<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"> <html> <head> <meta http-equiv="content-type" content="text/html;charset=iso-8859-1"> <meta http-equiv="imagetoolbar" content="no"> <meta name="revisit-after" content="1 day"> <meta name="author" content="Yod Astrologie | Astrologisch Yod | Yod Geboortehoroscoop.> <meta name="copyright" content="Penny Kinsky"> <meta name="original-source" content="http://www.astrotherapie.nl/Yod.html"> <meta name="syndication-source" content="http://www.astrotherapie.nl/Yod.html"> <meta name="description" content="Yod in de geboortehoroscoop duidt de noodzaak te zoeken naar een heel eigen, heel individueel antwoord."> <meta name="robots" content="index,follow"> <meta name="keywords" content="[Yod Astrologie], [Astrologisch Yod], [Yod Geboortehoroscoop]."> <title>Yod Astrologie | Astrologisch Yod | Yod Geboortehoroscoop</title> <style type="text/css" media="screen"<!-- #inhoud { font-size: 7pt; font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: 22px; visibility: visible; position: relative; width: 100%; height: 100%; overflow: scroll; } div { width: 750px; height: 425px; overflow: auto } span { font-size: 8pt; line-height: 22px } --></style> <style type="text/css"> <!-- A { text-decoration:none } --> </style> <style type="text/css"> <!-- A {color="#66CC99"} --> </style> <script> <!-- if (window.Event) document.captureEvents(Event.MOUSEUP); function nocontextmenu() { event.cancelBubble = true event.returnValue = false; return false; } function norightclick(e) { if (window.Event) { if (e.which == 2 || e.which == 3) return false; } else if (event.button == 2 || event.button == 3) { event.cancelBubble = true event.returnValue = false; return false; } } document.oncontextmenu = nocontextmenu; document.onmousedown = norightclick; function disableselect(e){ return false } function reEnable(){ return true } document.onselectstart=new Function ("return false") if (window.sidebar){ document.onmousedown=disableselect document.onclick=reEnable } //--> </script> </head> <tr> <table width="732" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0"> <font face="arial" color="#FFFFFF" style="letter-spacing: 1px; font-size: 11 px; line-height: 18px;"> <a href="AstroTherapie.htm" target="">AstroTherapie Astrologie</a> |<a href="Cheiron.htm" target="">Cheiron Astrologie</a> |<a href="ZwarteMaan.htm" target="">Zwarte Maan Lilith</a>|<a href=" AstrologieConsult.htm" target=""> Astrologie Consult</a> | <a href="Reincarnatie.htm" target="">Reincarnatie Is...</a> | <a href="AstrologieLezingen.htm" target="">Astrologie Lezingen</a><br> <a href="PsychologischeAstrologie.htm" target="">Psychologische Astrologie</a> | <a href="ProgressieveHoroscoop.htm" target="">Progressieve Horoscoop</a> | <a href="Reincarnatietherapie.htm" target="">Reincarnatietherapie Praktijk | Sessie</a> | <a href="VegetarischEten.htm" target="">Vegetarisch Eten</a> |<a href="Gelukspunt.htm" target="">Gelukspunt | PF</a> </td> </tr> <marquee behavior="scroll" Loop="1" Direction="left" style="color: #99CCFF; font-size: 9px; font-family: Arial" bgcolor="#FFFFFF" width="750" speed="200" scrolldelay="100"><b>Yod Astrologie | Astrologisch Yod | Yod Geboortehoroscoop | Yod in de geboortehoroscoop duidt de noodzaak te zoeken naar een heel eigen, heel individueel antwoord. </b></marquee> <tr> <td colspan="0"> <table width="750" border="0" align="center" cellspacing="0"> <a href="javascript:window.external.AddFavorite('http://www.astrotherapie.nl','AstroTherapie +31 (0)6 33 69 75 96')"><img src="Favoriet.gif" alt="Penny Kinsky | AstroTherapie" border=0></a> <a href="http://www.egoproject.nl/" target="_blank" rel="nofollow"><img src="AstroTherapie2.gif" alt="Ego Project | AstroTherapie" border=0></a> <a href="http://www.astrovista.nl/" target="_blank" rel="nofollow"><img src="AstroTherapie5.gif" alt="Astrovista | Astrotherapie" border=0></a> <a href="http://www.astroparty.nl/" target="_blank" rel="nofollow"><img src="AstroTherapie4.gif" alt="Astroparty | Astrotherapie" border=0></a> <a href="http://www.astroact.nl/" target="_blank" rel="nofollow"><img src="AstroTherapie3.gif" alt="AstroAct | Astrotherapie" border=0></a> <a href="http://www.ariesastro.nl/" target="_blank" rel="nofollow"><img src="AstroTherapie1.gif" alt="Aries Astro | Astrotherapie" border=0></a> <td ca-pub-7343882571086107 </td> <td partner-pub-7343882571086107 </td> </td> </tr> <body @user2@ style="overflow:hidden"> <body bgcolor="#FFFFFF" overflow:hidden"> <table style="height:100% ; width:100%" border="0" align="center"> <td align="center" valign="middle"> <table width="750" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0"> <table border="0" width="750" height="425" cellpadding="0" cellspacing="0" background="AstrologieAstrotherapie1_std.jpg"> <td height="100" width=70"></td> <td align="left"> </span></b> <font face="arial" color="#000000" style="letter-spacing: 1px; font-size: 10 px; line-height: 18px;"> <br><br><br><br> <ilayer name="scroll1" width=750; clip="0,0,750,400"> <layer name="scroll2" width=750; background="AstrologieAstrotherapie1_std.jpg"> <div id="scroll3" style="width:750;height:370; background-color:none;overflow:scroll"> <a href="AstroTherapie.htm" target="">Praktijk +31 (0)6 33 69 75 96 </a><br> <br><br><br> <br><br><br> <b>Yod | Dubbele Inconjunct | Sextiel</b><br> <br><br><br> In een Yod, twee planeten vormen een sextiel [60 graden] en beiden vormen een inconjunct [150 graden] aspect met<br> de derde planeet. Dit ziet eruit als een hoofdletter Y. Deze planeet aan de onderkant van de Y wordt ook wel de "apex" - <br> de actieplaneet genoemd omdat de huisplaatsing duidt waar de actie plaats vindt als deze configuratie wordt geactiveerd <br> door een transit of een progressie. Een zuiver Yod dient alle planeten in verschillende elementen te hebben staan met <br> een maximale orb van 3 graden. Voor het interpreteren van de Yod bekijkt men de huizen [= de levensgebieden] waarin <br> de betrokken planeten staan. <br><br><br> In de horoscoop die binnen deze website wordt gebruikt is sprake van twee Yods:<br> 1e yod. Pluto 21Virgo47 [staat in Huis 6] sextiel Neptunus 23Scorpio50 [staat in huis 7]. <br> Apex Saturnus 25Aries21 [staat in Huis 12]<br> <br><br><br> 2e yod. Uranus 27Virgo40 [staat in Huis 6] sextiel Neptunus 23Scorpio50 [staat in huis 7]. <br> Apex Saturnus 25Aries21 [staat in Huis 12]<br> <br><br><br> <b>Yod | De interpretatie van een Yod</b><br> <br><br><br> De interpretatie van een Yod in een geboortehoroscoop duidt een leven dat verloopt volgens een bepaald patroon voor <br> een bepaalde periode tot dat het gevestigde patroon abrupt wordt onderbroken en de geborene noodzaakt het leven in een nieuwe richting te vervolgen. Meestal is het wel zo dat de geborene gedurende enige tijd een voorbereiding heeft genoten.<br> Dus het komt onverwacht maar niet ongelegen ;) Een complete onvoorbereide promotie in het gekozen beroep, een langdurige hobby wordt noodzakelijkerwijs een nieuwe bron van inkomsten, de betaalde baan moet ingeruild voor vrijwillig werk, etc.<br> De Yod-configuratie wordt geactiveerd door transiterende planeten op de radix-yod-planeten. <br> <br><br><br> <b>Yod | Enorme talenten die op uitbarsten staan</b><br> <br><br><br> In het leven van de geborene vraagt de Yod continue om aandacht. De drijfveer van een Yod gaat in de richting van het<br> zoeken naar een heel eigen, heel individueel antwoord. De Yod drukt een verzwegen, verdrongen of onevenwichtig thema <br> van generaties tot uitdrukking. De figuur heeft dus een heel indringende betekenis: Mensen met een Yod-figuur in de horoscoop <br> zijn vaak geboren buitenbeentjes en worstelen al heel jong met onzekerheid en het gevoel anders te zijn. Ze geraken vaker <br> dan anderen in problematische situaties waar geen antwoord op is. De geborene is dus voor de taak gesteld de uitdaging <br> aan te gaan de eigen innerlijke roeping te volgen en antwoorden te vinden. Deze zoektocht zal de geborene eindeloos <br> veel inzichten geven die anders nooit zo onuitputtelijk onderzocht zouden zijn. Sterker nog de Yod draagt de mogelijkheid <br> in zich de enorme talenten die op uitbarsten staan aan te boren, te kanaliseren en richting te geven op een eigen manier.<br> <br><br><br> <b>Yod | De moeilijkste opdrachten zijn voor de beste leerlingen</b><br> <br><br><br> Vaak ervaren geborenen met Yod-figuur problemen die voor de meeste mensen [nog] geen probleem lijkt te zijn. De worsteling van dit individu duidt veelal een toekomstig probleem van de mensheid. <b>Yod-figuren</b> lopen uit de pas, leven vaak geisoleerd <br> en zijn eenzelvig. Ze zijn hun tijd ver vooruit en staan in eigen kring veelal bekend om hun profetische opvattingen.<br> Er is moed voor nodig om dat persoonlijke gevoel, dat persoonlijke oordeel over goed en kwaad ook daadwerkelijk te leven,<br> te durven uiten, en in te zetten voor het grotere geheel. Deze geborene is vaak in staat anderen te raken en dit wordt beslist <br> niet in dank afgenomen. Gelukkig zullen gaandeweg lotgenoten gevonden worden, tevens stille wegbereiders van nieuwe <br> normen en waarden voor de toekomst. <br><br><br> <b>Yod | Elk sextiel in de horoscoop is een potentiele Yod</b><br> <br><br><br> Het sextiel dwingt de invloed van de planeten voornamelijk in de intellectuele ideeenwereld uit te werken. <br> Dit aspect geeft aanwijzigingen over het denken en de interessesfeer. Het verscherpt het denkvermogen. <br><br><br> Het inconjunct duidt de strijd, wat grote spanningen veroorzaakt. Dit aspect heeft te maken met de effecten die <br> door agressie veroorzaakt worden. Dit aspect veroorzaakt tevens de neiging anderen vrijwillig diensten te bewijzen<br> om zichzelf van maatschappelijke verplichtingen te bevrijden. <br><br><br> Indien er in de geboortehoroscoop geen Yod staat dient er gekeken te worden naar de sextiels. Iedere sextiel kan op <br> een gegeven moment getriggered worden door een transit of progressie van een andere planeet die inconjunct komt<br> te staan op beiden planeten die in de sextiel betrokken zijn. Waarbij gesteld kan worden dat een langzame planeet<br> langer "voelbaar" en dus meer effect zal sorteren dan een "snelle" planeet.<br> <br><br><br> <b>Yod | Waar ondervindt men de innerlijke strijd?</b><br> <br><br><br> De betrokken planeten hebben altijd <b>hun uitwerking in de huizen [= de levensgebieden] </b>waarin zij staan.<br> Doordat de grootte van de huizen in de Placidus-horoscoop verschillen, kan een sextiel in hetzelfde, het opeenvolgende<br> of daaropvolgende huis vallen. Op basis van uw horoscooptekening kunt u zelf de combinatie samenstellen.<br> <br><br><br> <b>Yod | Sextiel Huis 1 + 2 | Inconjunct Huis 7 </b><br> Het denken gaat uit naar zelfstandig handelend op te treden. [Huis 1]<br> De interesses gaan uit naar de eigen kwaliteiten en talenten te manifesteren. [Huis 2]<br> <b>Innerlijke strijd - een dilemma - wordt ervaren</b> doordat men zich tevens genoodzaakt voelt zich bezig te houden<br> op het gebied van samenwerking, huwelijk en deelgenootschap. [Apex = top of hoogste punt in Huis 7]<br> <br><br><br> <b>Yod | Sextiel Huis 2 + 3 | Inconjunct Huis 8 </b><br> Het denken gaat uit naar de eigen kwaliteiten en talenten te manifesteren. [Huis 2]<br> De interesses gaan uit naar de gedachten, vormen van communicatie uit te wisselen. [Huis 3]<br> <b>Innerlijke strijd - een dilemma - wordt ervaren</b> doordat men zich tevens genoodzaakt voelt zich bezig te houden<br> op het gebied van vraagstukken met betrekking tot het noodlot: zaken als leven en dood. [Apex in Huis 8]<br> <br><br><br> <b>Yod | Sextiel Huis 3 + 4 | Inconjunct Huis 9 </b><br> Het denken gaat uit naar de gedachten, vormen van communicatie, uit te wisselen. [Huis 3]<br> De interesses gaan uit naar in en om het thuis bezig te zijn met familie en tradities. [Huis 4]<br> <b>Innerlijke strijd - een dilemma - wordt ervaren</b> doordat men zich tevens genoodzaakt voelt zich bezig te houden<br> op het gebied van bewustzijnsverruiming en inzicht door reizen, filosoferen en religieuze zaken. [Apex in Huis 9]<br> <br><br><br> <b>Yod | Sextiel Huis 4 + 5 | Inconjunct Huis 10 </b><br> Het denken gaat uit naar in en om het thuis bezig te zijn met familie en tradities. [Huis 4]<br> De interesses gaan uit naar het optreden zowel eisend als grootmoedig gevend. [Huis 5]<br> <b>Innerlijke strijd - een dilemma - wordt ervaren</b> doordat men zich tevens genoodzaakt voelt zich bezig te houden<br> op het gebied van beroep en maatschappij om zichzelf neer te zetten in de wereld. [Apex in Huis 10]<br> <br><br><br> <b>Yod | Sextiel Huis 5 + 6 | Inconjunct Huis 11 </b><br> Het denken gaat uit naar het optreden zowel eisend als grootmoedig gevend. [Huis 5]<br> De interesses gaan uit naar velen en velerlei te dienen. [Huis 6]<br> <b>Innerlijke strijd - een dilemma - wordt ervaren</b> doordat men zich tevens genoodzaakt voelt zich bezig te houden<br> op het gebied van vrienden, broederlijke vriendschappen en relaties [Apex in Huis 11]<br> <br><br><br> <b>Yod | Sextiel Huis 6 + 7 | Inconjunct Huis 12 </b><br> Het denken gaat uit naar velen en velerlei te dienen. [Huis 6]<br> De interesses gaan uit naar opgaan in samenwerking, huwelijk en deelgenootschap. [Huis 7]<br> <b>Innerlijke strijd - een dilemma - wordt ervaren</b> doordat men zich tevens genoodzaakt voelt zich bezig te houden <br> op het gebied van eenzaamheid, inkeer en geheimen mbt de eigen persoonlijkheid en kosmische zaken. [Apex in Huis 12]<br> <br><br><br> <b>Yod | Sextiel Huis 7 + 8 | Inconjunct Huis 1 </b><br> Het denken gaat uit naar opgaan in samenwerking, huwelijk en deelgenootschap. [Huis 7]<br> De interesses gaan uit naar te onderzoeken naar de verborgen grond der dingen. [Huis 8]<br> <b>Innerlijke strijd - een dilemma - wordt ervaren</b> doordat men zich tevens genoodzaakt voelt zich bezig te houden<br> op het gebied van de persoonlijkheid en het zelfstandig handelend op te treden. [Apex in Huis 1]<br> <br><br><br> <b>Yod | Sextiel Huis 8 + 9 | Inconjunct Huis 2 </b><br> Het denken gaat uit naar te onderzoeken naar de verborgen grond der dingen. [Huis 8]<br> De interesses gaan uit naar eigen bewustzijnsverruiming door reizen en filosoferen. [Huis 9]<br> <b>Innerlijke strijd - een dilemma - wordt ervaren</b> doordat men zich tevens genoodzaakt voelt zich bezig te houden<br> op het gebied van de eigen kwaliteiten, talenten en bezittingen te manifesteren. [Apex in Huis 2]<br> <br><br><br> <b>Yod | Sextiel Huis 9 + 10 | Inconjunct Huis 3 </b><br> Het denken gaat uit naar het ontwikkelen van de eigen bewustzijnsverruiming door reizen en filosoferen. [Huis 9]<br> De interesses gaan uit naar zichzelf neer te zetten in de wereld. [Huis 10]<br> <b>Innerlijke strijd - een dilemma - wordt ervaren</b> doordat men zich tevens genoodzaakt voelt zich bezig te houden<br> op het gebied van de opvoeding, studie en intelligentie. [Apex in Huis 3]<br> <br><br><br> <b>Yod | Sextiel Huis 10 + 11 | Inconjunct Huis 4 </b><br> Het denken gaat uit naar zichzelf neer te zetten in de wereld. [Huis 10]<br> De interesses gaan uit naar broederlijke vriendschap te bevorderen. [Huis 11]<br> <b>Innerlijke strijd - een dilemma - wordt ervaren</b> doordat men zich tevens genoodzaakt voelt zich bezig te houden<br> op het gebied van familie, tradities en het eigen huis in het leven. [Apex in Huis 4]<br> <br><br><br> <b>Yod | Sextiel Huis 11 + 12 | Inconjunct Huis 5 </b><br> Het denken gaat uit naar broederlijke vriendschap te bevorderen. [Huis 11]<br> De interesses gaan uit naar zichzelf te vinden in de eenzaamheid. [Huis 12]<br> <b>Innerlijke strijd - een dilemma - wordt ervaren</b> doordat men zich tevens genoodzaakt voelt zich bezig te houden<br> op het gebied van het spel en de vruchten hiervan, moed en zelfvertrouwen. [Apex in Huis 5]<br> <br><br><br> <b>Yod | Sextiel Huis 12 + 1 | Inconjunct Huis 6 </b><br> Het denken gaat uit naar zichzelf te vinden in de eenzaamheid. [Huis 12]<br> De interesses gaan uit naar zelfstandig handelend op te treden. [Huis 1]<br> <b>Innerlijke strijd - een dilemma - wordt ervaren</b> doordat men zich tevens genoodzaakt voelt zich bezig te houden<br> op het gebied van de arbeid en dienstbaarheid; velen en velerlei te dienen. [Apex in Huis 6]<br> <br><br><br> <b>Yod | Boemerang</b><br> <br><br><br> Indien een vierde planeet betrokken is in de [tetra] yod - als midpunt van het sextiel - en dus een oppostie [180 graden] <br> maakt met de actieplaneet, resulteert dit in een zogenoemde boemerang. Het dilemma van de boemerang kan, net zoals bij<br> een oppositie alleen opgelost worden door in zichzelf de kracht te vinden, de eigen centraliteit, het "midden" op te zoeken. <br> Hier ligt dus een persoonlijke ervaring van accepteren, vergeven en vergeestelijken.<br> <br><br><br> <b>Yod | Het duiden van de Yod | Met behulp van de Graden-Interpretatie</b><br> <br><br><br> Pluto 21Virgo47 [Huis 6] <b>Pluto met Virgo-Scorpio Karakteristieken</b><br> Een verheven Mars, het instinct, machtswil [Pluto] van dit individu wordt gekarakteriseerd <br> door ontzettend sarcastisch, handig, slagvaardig, snel optreden.<br> <br><br><br> Neptunus 23Scorpio50 [Huis 7] <b>Neptunus met Scorpio-Capricorn Karakteristieken</b><br> Fantasie, inspiratie, bedwelming. Het "onderbewustzijn" [Neptunus] van dit individu wordt gekarakteriseerd door <br> Een gunstig aspect voor het plotseling ingrijpen. Een goed inzicht voor het "psychologische moment".<br> <br><br><br> Saturnus 25Aries21 [Huis 12] <b>Saturnus met Aries-Gemini Karakteristieken</b><br> Het geweten, plicht, ernst, inkeer, angst, afzondering, twijfel, ontkenning [Saturnus] van dit individu wordt <br> gekarakteriseerd door scherp verstand. Vlugge reactie. Geboren denkt na voor hij handelt.<br> <br><br><br> Yod: Pluto [Huis 6] sextiel Neptunus [Huis 7] Apex Saturnus [Huis12] <br> Het denken gaat uit naar velen en velerlei te dienen. [Huis 6]<br> Het denken gaat uit naar opgaan in samenwerking, huwelijk en deelgenootschap. [Huis 7]<br> <br><br><br> De Tweede Yod in dezelfde voorbeeldhoroscoop laat zich als volgt duiden;<br> <br><br><br> Uranus 27Virgo40 [in Huis 6] <b>Uranus met Virgo-Scorpio Karakteristieken</b><br> Intuitie, verandering, snelheid, sensatie. Het "bovenbewustzijn" [Uranus] van dit individu wordt <br> gekarakteriseerd door onzettend sarcastisch, handig, slagvaardig, snel optreden.<br> <br><br><br> Neptunus 23Scorpio50 [in Huis 7] <b>Neptunus met Scorpio-Capricorn Karakteristieken</b><br> Fantasie, inspiratie, bedwelming. Het "onderbewustzijn" [Neptunus] van dit individu wordt gekarakteriseerd door <br> Een gunstig aspect voor het plotseling ingrijpen. Een goed inzicht voor het "psychologische moment".<br> <br><br><br> Saturnus 25Aries21 [in Huis 12] <b>Saturnus met Aries-Gemini Karakteristieken</b><br> Het geweten, plicht, ernst, inkeer, angst, afzondering, twijfel, ontkenning [Saturnus] van dit individu wordt <br> gekarakteriseerd door scherp verstand. Vlugge reactie. Geboren denkt na voor hij handelt.<br> <br><br><br> </div> </layer> </ilayer> <script> var nsstyle='display:""' if (document.layers) var scrolldoc=document.scroll1.document.scroll2 function up(){ if (!document.layers) return if (scrolldoc.top<0) scrolldoc.top+=10 temp2=setTimeout("up()",50) } function down(){ if (!document.layers) return if (scrolldoc.top-150>=scrolldoc.document.height*-1) scrolldoc.top-=10 temp=setTimeout("down()",50) } function clearup(){ if (window.temp2) clearInterval(temp2) } function cleardown(){ if (window.temp) clearInterval(temp) } </script> <br><span style="display:none" style=and{nsstyle};><a href="#" onMousedown="up()" onMouseup="clearup()" onClick="return false" onMouseout="clearup()">Up</a> | <a href="#" onMousedown="down()" onMouseup="cleardown()" onClick="return false" onMouseout="cleardown()">Down</a> | <a href="#" onClick="if (document.layers) scrolldoc.top=0;return false">Top</a> | <a href="#" onClick="if (document.layers) scrolldoc.top=scrolldoc.document.height*(-1)+150;return false">Bottom</a></span> </font></td></tr> <tr> <table width="735" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0"> <font face="arial" color="#FFFFFF" style="letter-spacing: 1px; font-size: 11 px; line-height: 18px;"> <a href="Yod.htm" target="">Yod </a> | <a href="DeAardeVanuitDeHemel.htm" target="">DeAardeVanuitDeHemel</a> | <a href="Maansknoop.htm" target="">Noordelijke Maansknoop</a> | <a href="SpiritueleAstrologie.htm" target"">Spirituele Astrologie</a> | <a href="KarmischeAstrologie.htm" target"">Karmische Astrologie</a> | <a href="RelatieAstrologie.htm" target="">Relatie Astrologie</a> | <a href="Maan.htm" target="">Maan</a> <a href="AstrologieTekens.htm" target="">Astrologie Tekens</a> I <a href="AstrologischeHuizen.htm" target="">Astrologische Huizen</a> | <a href="AstrologiePlaneten.htm" target="">Zon Maan en Planeten</a> | <a href="ZodiacaleAspecten.htm" target="">Zodiacale Aspecten</a> <a href="Astrologieplein.htm" target="">.</a> <a href="CarrieregidsAstrologie.htm" target="">Carrieregids |</a> <a href="AstrologieBeroep.htm" target="">Beroep in de Horoscoop</a> <a href="Ascendant.htm" target="">De Ascendant |</a> <a href="SolaarHoroscoop.htm" target="">Solaar Horoscoop</a> | <a href="ProgressieveAscendant.htm" target=""> Pr. Asc |</a> <a href="ProgressieveZon.htm" target="">Pr.Zon |</a> <a href="ProgressieveMaan.htm" target="">Pr.Maan</a>| <a href="Problemen.htm" target="">Problemen |</a> <a href="HypnoseGevaarlijk.htm" target="">Hypnose</a>| <a href="AstrologieEconomie.htm" target="">Astrologie Economie |</a> <a href="AscendantMidhemel.htm" target="">Ascendant Midhemel</a> </td> </tr> </table> </div> <br/> <script src="http://www.google-analytics.com/urchin.js" type="text/javascript"> </script> <script type="text/javascript"> _uacct = "UA-402779-10"; urchinTracker(); </script> </body> </html> <noframes><body> ZwarteMaanYodVegetarischEtenSpiritueleAstrologieRelatieAstrologieReincarnatietherapieReincarnatiePsychologischeAstrologieProgressieveNieuweMaanPlanetenMaansknoopMaanGelukspuntCheironAstroTherapieAstrologieTherapieAstrologieTekensAstrologiepleinAstrologiePlanetenAstrologieHuizenAstrologieConsultAscendant</td> </body>